A.D. Rozumíme všemu, co v seriálu A.D. The Bible Continues zaznívá?

Rozumíme všemu, co v seriálu A.D. The Bible Continues zaznívá?

Rozumíme všemu, co v seriálu A.D. The Bible Continues zaznívá?

V seriálu zaznívají různé biblické verše, které pro někoho můžou být velmi nesrozumitelné nebo vzdálené. Pojďme se podívat na pár z nich a pomocí volného teologického výkladu, který připravil kazatel David Kašper, si zkusit na některé odpovědět, pakliže to půjde a budete mít ochotu se zamyslet.


3 3
20.6.2015

Znovuzrození

Může se člověk znovu narodit? Tato představa není tak absurdní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nakonec i většina počítačových her je postavena na filosofii mnoha obnovitelných životů a když postava “zemře”, dostane “nový život” a i kdyby všechny ztratila, dají se opět znovu načíst. Počítačové hry obsahují staré náboženské přesvědčení, že smrtí nic nekončí. Někteří věří, že stávající život se po biologické smrti opakuje anebo rovnou pokračuje.

V čem je křesťanství jiné? Ve víře, že lidský život je zcela jedinečný a neopakovatelný. Člověk se rodí pouze jednou a jeho bytí je vymezeno narozením a smrtí. Člověk navzdory svému omezení sice touží po věčnosti, sní o posmrtném životě, ale nemá žádnou přirozenou jistotu, že to tak skutečně bude. To zavání bezmála ateismem, kdyby přeci jenom neexistovala naděje, dobrá zpráva. Je tu určitá šance se “znovu narodit”, získat znovu svůj vlastní život, ale tentokrát, neporušený a nesmrtelný. Člověk tento “restart” nemůže přirozeně provést, nemá k tomu dostupné zdroje: “Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená.” Jan 6,63. Nový život musí být darován. Dárcem je Bůh Otec, a tím, kdo znovuzrození provádí a dovršuje, je Duch svatý. Jde sice o těžko představitelné tajemství, ale průběh a logiku znovuzrození alespoň naznačuje křest. (Skutky apoštolů 8, 26–39).


Obrácení Etiopana Filipem a křest

Obrácení a pokání spolu velmi úzce souvisí a prakticky se jedná o totéž. Zatímco pokání evokuje spíše účinnou a trvalou lítost nad vlastním hříchem, tak obrácení představuje trvalý důsledek pokání: život s novou orientací, postavený na jiném žebříčku hodnot. Učebnicovým příkladem je životě Pavla z Tarsu, který pronásleduje křesťany, ale po svém obrácení se stává křesťanským misionářem. Každý obrácený člověk ve svém životě rozeznává jistý zlom, po kterém se život získal zcela novou kvalitu. Z hlediska věřícího se jedná o nejdůležitější moment v životě.

(;Kresba:Jindra Hubková)

Obrácení spolu se znovuzrozením názorně vyjadřuje křest. Ve křtu člověk klesá pod vodní hladinu. Ta se uzavírá a život starého člověka zůstává na dně. Člověk “umře”. Ale křest obsahuje i druhou část, a to je vytažení nad hladinu a nadechnutí se k novému životu. V podstatě je to sám Ježíš Kristus, který člověka křtem provádí a do života věřícího vstupuje: “Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.” Galatským 2,20

Diskuze /18

TheDarkKnight

Dovolím si reagovat a uvést tu pár věcí na pravou míru.

Zaprvé se nejedná o osvětlení, ale formu náboženského textu psaného ve stylu kázání od člověka z Církve bratrské – jde o velmi důležité informace, které by měly být uvedené na počátku článku. Ale to není zdaleka největší vada článku. Dále již v bodech:

 1. První odstavec je matoucí, není upřesněno, o jaké náboženství se jedná a mluvit obecně o „náboženství“ společně s novými životy je zavádějící. Znalému čtenáři je sice jasné, že autor mluví o reinkarnaci, avšak většina může být nejen zmatena, ale i mystifikována.
 2. Křesťanství:
 • S návazností na předchozí odstavec vyplývá, že křesťanství není náboženství, což je samozřejmě nesmysl.
 • Dovolím si autorovi doporučit nebrat Bibli doslovně a přečíst si něco například od Marka Orko Váchy, který (jako mnoho dalších kněží a teologů) vyvázl ze zastaralé vidiny, že evoluce je rouhačství a vše stvořil Bůh („A pochopil [jsem], že každé slovo Genesis je kámen přesně zapadající do stavby, že první kapitola knihy Genesis je velkolepá katedrála, ustanovující úkol, zadání člověka v tomto vesmíru být obrazem Božím – a zároveň, že hledat v tomto textu údaje o stáří vesmíru, přirozeném výběru genetického driftu je čiré bláznovství.“ – VÁCHA, Marek, Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření světa podle knihy Genesis, Praha, 2014) Dále pak v této souvislosti není od věci mluvit o Chestertonově citátu: "Je docela pravděpodobné, že jsme rajskou zahradu ve skutečnosti neopustili. Změnily se pouze naše oči.“ – → Chce-li autor zacházet do hlubin polemiky.

3. Obrácení a pokání je totéž? V žádném případě! Zde snad odkážu na pouhý slovník osvětlující tato slova, jelikož mi to přijde tak bizarní, že se o tom tady nemá cenu vypisovat. 4. Autor u křtu zřejmě zamrzl v dobách, kdy se odehrává seriál. Křest se již dávno v běžných podmínkách nekoná ponářením celého člověka do vody, nýbrž pouze „politím“ svěcenou vodou. Především zde ale autor nezmiňuje hlavní smysl křtu, tedy smytí prvotního hříchu Adama a Evy.

To tedy k těm nejpodivnějším bodům článku. Prosím o vysvětlení ze strany autora a nápravu zmíněných nepravd, stereotypů a mystifikací.

#2 KevSpa
20.6.2015 | 23:47:10
KevSpa

#1 TheDarkKnight: K bodu 4 jen doplním, že takovýto křest ponořením do vody stále praktikují Svědkové Jehovovi, kteří si zakládají na tom, že berou Bibli doslova. A jen dodám, že je to zlo. :)

webmaster
21.6.2015 | 0:01:19
otikk

Ten článek měl hlavně osvětlit téma, které v seriálu zazněli a které mluví o obrácení, znovuzrození, pokání a křtu jako o základech víry, které se právě nezměnili ani od těch starých dob. Určitě bych nerad, aby to vyznělo jako nějaké jednostrané kázání, ale spíše pohled na jádro samotného křestanství. Určitě to může někoho pobuřovat, ale ty pravdy mají být osvobozující a nikoliv břemenem.

#4 TheDarkKnight #11 E925
webmaster
21.6.2015 | 1:26:33
TheDarkKnight

#3 otikk: Problém článku ale je, že nic z toho neosvětluje a pouze působí jako agitka. Pokud bys chtěl napsat článek, jež by měl osvětlit tato témata, měl bys psát věcně. A pokud by ses chtěl pouštět do polemiky, dalo by se říci, že je tvou povinností předložit čtenáři pouze informace (které jsou zde naprosto nedostačující) a nechat rozhodnutí pouze na něm.

Jinak samotné použití slova „pravdy“ pro křesťanské učení je diskriminující a netolerantní k ostatním náboženstvím.

#5 otikk
21.6.2015 | 1:32:49
otikk

#4 TheDarkKnight:#4 TheDarkKnight:Nevím co myslíš tou agitkou, ale lepší by bylo ten seriál shlédnout a pak asi více se o těch tématech pobavit. Znovu opakuji, že křestanství je mírumilovné naboženství, ale už z hlediska historie je striktně monoteistické. Vyhrazuje si mít právo na pouze jedinou věčnou pravdu a což chápu může být pro někoho problém. Synkretismus této doby utopil spoustu faktů o křestanství a defakto to biblické jádro srelativizoval což pak z hlediska toho přímého pohledu na věc může být problém.

#6 TheDarkKnight
webmaster
21.6.2015 | 21:32:16
TheDarkKnight

#5 otikk:

 • Jelikož jsem reagoval pouze na tvůj článek, pro jehož pochopení není třeba vidět seriál, je to jedno.
 • Křesťanství je sice v současnosti mírumilovné, musím ti ale připomínat Křížové výpravy?
 • Náboženství buď polyteistické, nebo monoteistické, pojem „striktně monoteistické“ ale vskutku neexistuje.
 • Právo mít pouze jedinou věčnou pravdu si možná vyhrazuješ ty, nikoliv však křesťanství. Vem si kolik existuje různých měnících se interpretací a výkladů Bible.
 • A co se podle tebe „zrealitizovalo“? Zde jsem nějak nepochopil, co tím myslíš, tak to, prosím, objasni a trochu rozveď.
#7 otikk
21.6.2015 | 22:41:36
otikk

#6 TheDarkKnight:1.Nemyslím si, že je jedno jestli jsi seriál viděl nebo ne, protože se bavíme o obsahu seriálu a nejenom biblickém výkladu jednoho verše. Zaráží mě, že nějak reaguješ jenom na výklad a podstata proč ten článek vznikl tě uniká.. V seriálu zanívají různé verše z bible, které jak sám soudíš může leckdo jinak interpretovat.

2.Článek chtěl vysvětlit takovou neinvazivní formou co je to znovuzrození, protože je to stavební kámen pro to, jak se stát věřícím a mnohdy, jak to teď vidím je to pochopeno dost odlišně a právě relativně.

3. Agitka? Znovuzrození je tajemství a je to mezi tebou a Bohem. Jediná agitka v tom může být, že se můžeš zamyslet bez předsudků a znovuzrodit se jako Etiopan a nechat se pokřtít, ale je to pouze na tobě a na nikom jiném.

4. Ano, křestanství je víra pouze v jednoho Boha a nikoliv ve více a tím se vymezuje jako „Jediná cesta a pravda“ poměrně dost fundamentálně.

5.Já věřím, že pro ty, kdo měli zájem a seriál zhlédli, byl seriál nejenom povzbuzením, ale i zábavou. Byl to cíl proč jsme ten seriál spravoval. Oživit histori a přinest do té naší atestické a synkretistické země drobet světla.

6.Pohled na prvotní církev je velmi povznášející a povzbudivý. Je škoda, že pak církev jsi musela projít mnohými obdobími různých schizmat a herezí. Tak už to bývá, že theokracie je mnohdy nahrazená demokracií bez špetky morálky.

#8 TheDarkKnight
webmaster
22.6.2015 | 16:23:12
TheDarkKnight

#7 otikk: V úvodu bych rád upozornil, že nereaguješ na řadu mých poznámek, otázek atd.

 1. Je nevím, jak ty, ale já se tu o seriálu vůbec nebavil. Pouze jsem reagoval na nepravdy, jednostranné vidění či špatný (nebo nepřesný) výklad některých (respektive většiny) věcí v článku. Nepíšu, že si je může kdokoliv jakkoliv interpretova, pouze, že výklady teologů a kněží se s léty proměňují a ani dnes není výklad mnohých věcí jednotný. I když samozřejmě si pak může každý jouda interpretovat Bibli podle svého a tvůj článek je důkazem toho, jak špatně to dopadá.
 2. Rád bych tě upozornil, že tohle není náboženský, ale seriálový web. A neinvazivní formou to vysvětleno rozhodně není. To, že to lidem nevtloukáš do hlavy tváří v tvář, ještě neznamená, že je toto neinvazivní forma. Odlišně než co? Než tvoje chápání biblických příběhů? Pokud ano, pak bych to hodnotil jen pozitivně.
 3. Ano, agitka. Zaprvé (a opět) toto na tento web nepatří. Zadruhé v článku píšeš o znovuzrození buď nepodstatné věci, či dokonce i bludy, a vynecháváš důležitá fakta (jak vysvětluji ve svém prvním komentáři).
 4. Tady jsi mě asi nepochopil. Já vím, že je křesťanství monoteistické, pouze jsem upozorňoval na to, že by ses měl vyhnout pojmu „striktně monoteistické“, protože nic takového neexistuje. Dále se tě musím zeptat, zda jsi slyšel například o dialogu, který vede s ostatními náboženstvími Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. Samozřejmě, že křesťanství stojí, ostatně jako všechny náboženství, za tím, že jeho učení to správné. Ovšem, co píšeš ty, již církev dávno nezastává, vždyť i současný papež František nedávno prohlásil, že i nevěřící mohou do nebe.
 5. Tohle není argument, pouze tvůj pocit ze seriálu, který nemá v této diskuzi co dělat.
 6. Pokud mluvíš o církvi jako o celku, musíš tam zahrnout celou jeho historii, takže jsi mi tímto nevyvrátil můj prvotní argument. (Mimochodem o tomto mluví zajímavě například Marek Orko Vácha, kdyby sis chtěl v této oblasti svoje myšlenky trochu urovnat.)
#9 otikk
22.6.2015 | 18:02:07
otikk

#8 TheDarkKnight: Jako asi nemá cenu se tady přetahovat. Znovu chci zdůraznit, že na synkretismus v křesťanství nevěřím, takže bratříčkování a dialog s jinými náboženstvími beru jako schisma za kterí zaplatí pouze jenom zase ty slepé ovečky, což je veliká škoda.

Nedovolich by jsi někoho omezovat a řikat mu co patří a nepatří na na tento portál. Já myslím, že k tomuto seriálu teologická diskuze určitě patří a každý včetně tebe může vyjádřit svůj názor.

Bylo by asi divné kdybych řešil znovuzrození u seriálu The Walking Dead, to opravdu připouštím.

Chtělo by to asi zapátrat v historii křestanství a hlavně v bibli samotné, která je tolik inspirujcí i bez nějakých teologických diskuzí.

#10 TheDarkKnight
webmaster
22.6.2015 | 19:05:04
TheDarkKnight

#9 otikk:

 1. Tohle není o „přetahování“, ale o diskuzi, kde ty říkáš svoje ortodoxní (někdy až fanatické) názory, pocity a dojmy a já ti na oplátku předkládám fakta. Dále: dialog mezi náboženstvími není o víře, ale o pouhé toleranci, pokud se tedy stavíš proti dialogu jednotlivých náboženství, stavíš se tak i proti zásadám svého vlastního náboženství, tedy křesťanství.
 2. S teologickou diskuzí bych jisté neměl problém, vadí mi pouze (a mám pocit, že sem nepatří) agitka křesťanství od člověka, který by si, pokud se chce do něčeho podobného pouštět, navíc měl očividně doplnit znalosti.
 3. Naopak, řešit znovuzrození u The Walking Dead by nebylo ani trochu od věci, pokud si vezmeš, kde mají zombie své kořeny. Ovšem zaprvé by se to zřejmě hodilo na trochu jiný web pojaté jako esej a zadruhé by se musel autor článku ve věci skutečně orientovat a především vše psát jako pouhá fakta či výklady a ne lidem nutit, že je toto pouhý a jediný možný výklad a nesměl by zapomínat na více pohledů na věc. (Spousta lidí by totiž mohla například namítnou, že zombie nezobrazují apokalypsu popsanou v Bibli, ale jsou reakcí na konzumní společnost.)
 4. Poslední bod beru jako tvou poznámku pro sebe sama k tomu, co bys měl udělat. Doplním tedy jenom, že bych k té Bibli doporučil přečíst nějaký komentář či výklad, jinak se od doslovného chápání asi nikdy neoprostíš.
#12 otikk
22.6.2015 | 19:46:18
E925

#3 otikk: sorry chtěl jsem reagovat na otíka

křest ponořením celého člověka ve vodě je v protestantských církvích velmi častý, a věc jako svěcená voda, kolíky, česnek a stříbro patří spíše do diskuze k seriálu The strain, nebo jiným zombi/upírsko/vldo­dlakým věcem. Jinak jsem přesvědčen, že k pochopení bible a znovuzrození není zapotřebí číst výklady Orka, Františka ani Halíka. Když se podíváte na vzdělání prvních apoštolů a jejích následovníku tak k pochopení Ježíšova učení a základních pojmu Křesťanské víry není zapotřebí býti Kněžím. Bible byla napsaná pro všechny lidi (inteligentní i méně inteligentní, a myslím si, že je vždycky poznat jestli danou pasáž má člověk brát doslovně, nebo speciální pasáže, jako stvoření světa, podobenství, zjevení, sny a další věci, které se doslovně ani brát nedají. Myslím si, že bible není žádný složitý rébus, akorát lidé hledají stálé nové způsoby jak si zjednodušit život a ospravedlnit svoje věci

#13 otikk #14 otikk
24.6.2015 | 17:33:28
otikk

#10 TheDarkKnight:

 1. Stačí se opravu podívat do starého zákona jak jednal Hospodin s Izraelem pakliže šel na cestu Bálů. Je patrno, že modlářství a víra okolních národů nebyla moc přijata a bylo před ní varováno poměrně dost ortodoxně. Teď ta situace vypadá hodně moc plurálně a nikdo nikoho nenutí k ničemu, což neznamená, že ten pohled té široké cesty je správný.
 2. Křestanství určitě neodsuzuje, ale pouze poukazuje na jeho omyl(hřích), který ho od Boha odděluje. Pouze se snažím řešit co v seriálu zaznělo a jak se k tomu stavěli učednící. Relativizovat základní učení jako jsou: „víra, obrácení a křest“ vidím jako opravdové schisma.
 3. Žádná fakta jsi mě nepředložil, pouze jenom tvoje názory, které byli mnohdy jenom vytržené s kontextu a byli taky hodně opřené o nějaký ten synkretický proud.
 4. Fakta která zazněla v seriálu budu řešit v obecné diskuzy, kde se může každý k tomu vyjádřit.
 5. Paradoxně seriál The walking Dead mám docela rád a musím tě dát za pravdu, že v tom najdeš různé obrazy. Jeden obraz je, že být v jednotě, znamená poměrně hodně.
 6. Myslím si, že jít do Bible je výzva pro každého z nás, aby jsme hledali v ní odpovědi a nechali se vést.
webmaster
24.6.2015 | 17:38:23
otikk

#11 E925: Ano souhlas až na to stvoření světa, to lze brát doslovně, protože jinak to chápat asi ani nejde. Ale to nechci ani neni cíl tady nějak zdůraznovat.

webmaster
24.6.2015 | 17:54:26
otikk

#11 E925:spousta věcí v Bibli potřebuje výklad nebo intepretaci, ale ty fundamentální věci, které v seriálu zazněli přesně jak Ty píšeš by měl pochopi každý a pro každého je to taky určeno.

#15 E925
webmaster
24.6.2015 | 18:20:54
E925

#14 otikk: ee Mě se zdá,že biblie nepotřebuje výklad ani interpretaci, samozřejmě hodně lidí to dělá a může to nějak obohatit, ale v základu je to napsáno tak, že k tomu není třeba vydávat žádné příručky ani návody na použití. Pokud jsou nějaké rozpory tak je dostatečně vysvětluje sám ježíš nebo pak Pavel a dalši. Jsem stoprocentně přesvědčen, že někdo kdo bude stavět jenom na bibli nebude duchovně nijak ochuzen

24.6.2015 | 20:25:22
shraddha

Toto není náboženský, ale ani antináboženský web. Můžete se prosím odebrat a jít trollovat někam jinam?

#17 otikk
28.6.2015 | 19:28:46
otikk

#16 shraddha: Děkujem za tvůj příspěvek do diskuze, je velmi poučující. Jenom poznámka. Když už chceš někoho někam posílat, tak jsi uvědom, že na Edně je svoboda projevu a doufám, že bude stále bude a za druhé, tato diskuze se opravdu týká náboženských otázek. Pakliže se nechceš nějak vyjadřovat a nemás pocit, že by jsi chtěl k tomu něco říc, nemuší hodnotit diskuzy, která je tě vzdálená. Každopadně je dobré vidět seriál a udělat jsi svůj názor.

webmaster
12.7.2015 | 7:21:15
Badmaniak

Tady je to samej znalec koukám. :) Ke všemu co tu zaznělo se ani moc vyjadřovat nechci, protože můj teologický výklad Bible je trochu proti křestanským tradicím a zároveň svou vírou v křestanstzví nepotěším ani nevěřící. Taky jsem byl ateista a tak vím, co lidem vadí na víře v Boha a jak jě těžké pochopit křestanské učení. Ale nakonec, o tom je celý seriál, ať už to vidíme na Saulovi nebo Korneliovi.

Jen proč reaguju, je ten výklad Genesis. Nevím jak vy, ale já se vždycky zamýšlel nad tím, jak by vlastně Bůh mohl říct pravé svědectví o Stvoření pro národ žijící 4000 let nazpět. No, vzhledem k tomu, že prameny od Adama a Evy nemáme, tak musíme uvažovat jen o Mojžíšovi, tradici a ostatních zjevení Izraelitům. A jak by takový Bůh chtěl vysvětlovat Velký Třesk, velikost vesmíru, Maxwellovy rovnice a podobně? Asi těžko. Což je důkaz sporem, kterýý vyvrací „jasnost“ Genesis 1–3. Ono těžko se dá říct „je to jasný, jinak by to tak nepsal“. Ale co si tak položit otázku „Jak to Bůh mohl vlastně říct jinak než poeticky?“. Nakonec, už dnes snad každý (křestan i nekřestan) ví, že Měsíc není svítilna a polovinu času svítí ve dne jako v noci… už taky víme, že nad námi není nebe ale vesmír a že Země je kulatá. Ale kdyby tohle měl Bůh všechno vysvětlovat Mojžíšovi či tomu co původně začal (nutno říct ústně!) předávat to, co mi ted nazýváme Knihy Mojžíšovy, tak by mu z toho asi praskla hlava a vydalo by to na knihovnu. Já si myslím, že bylo prostě jednodušší říct to obrazem. Netvrdím, že Adam a Eva nemohli být. Je to přece Bůh, mohl to stvořit jak chtěl. Ale je podle mě hodně rigidní říkat, že Genesis 1 má jen jeden výklad a kdo věří ve Velký třesk (očima pozorovatelný již dnes – reliktní záření) je heretik, tak tohle říct mi přijde hodně hrubé. Musíme pochopit, v jaké kultuře byla psaná a k jakým lidem s jakými znalostmi Bůh vlastně mluvil. Nakonec, Ježíš jako Syn Boží mluvil stále v podobenstvích, tak proč by tak nemluvil i Bůh Otec sám? :) A i kdyby tohle neplatilo, tak víte kolikrát někdo říkal „Jen tohle je správný výklad“ a neměli pravdu? Například opět fazizeové ve filmu, jak se mýlili kdo je vlastně Boží Syn a jestli vůbec může existovat. A to byli učenci Písma, a ne laikové jak my tady (byť studuju teologii, počítám se za laika). Takže příště se selsky zamyslet, než házet dogmata. :) Jsme pořád lidé a je to jen kniha, ať už věříme že je to Slovo Boží či ne, tak náš výklad bude vždy jen omezený, a pro omezené je ta kniha také psána, jak už tu i zaznělo. Ale docela bych si rád početl stosvazkovou knížku o Stvoření, místo tří kapitol Genesis, to mi věřte. :)

23.5.2016 | 20:49:56
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Stav titulků

Epizoda S01E12: The Abomination

cz100%
DOKONČENO

Titulky překládá: @Hendorn

Reklama

Historické okénko

Tiberius za dnů Ježíše Krista

Tiberius za dnů Ježíše Krista

Římská říše pod vládou císaře Tiberia měla spíše stabilizační tendence než zcela dobyvačné. Sám Tiberius, který prošel válečným řemeslem, se mu kupodivu dostatečně za své vlády vůbec nevěnoval.

Sdílejte seriál

Seriál ma svoji stránku na Facebooku .

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny herců