Constantine Exorcismus

Exorcismus

Exorcismus

Jistě jste si všimli, že John Constantine umí jakýmsi mrmláním vypudit démona z různých předmětů či lidí. Tomu latinskému „zaříkání“ se říká exorcismus. Démoni a zlo se zjevují napříč kulturami různě, v tomto článku se ale zaměříme na problematiku vymítání z pohledu křesťanství, jelikož jsou k němu k dispozici nejrozsáhlejší informace. Ještě si řekněme, že exorcismus se dělí na malý (např. křest) a velký nebo-li také slavný. A nezbývá mi než vás varovat: Toto doma nezkoušejte! :)


7 0
6.11.2014

Tak předně je potřeba si říct, že exorcismus není žádný rituál. Proto může John vymítat i bez toho, že by třeba zapaloval svíčku, rozléval kolem sebe litry svěcené vody a žehnal křížem. Exorcismus je modlitba za účelem vyhnání zla z osoby, zvířete či předmětu. Toto zlo nebo démon se dá vypudit jen tak, že jeho místo nahradí něco silnějšího, čili je i možné nahradit nižšího démona vyšším, jak se o to Constantine pokoušel v Newcastlu. Nejjistější ale je nahradit zlo takzvaně světlem Ježíše Krista, protože skrz něj bere církev svou sílu k zahánění zla. Podle křesťanské tradice byl Ježíš Kristus první exorcista. Sám byl pokoušen ďáblem, ale tím, že nepodlehl pokušení a nechal se ukřižovat, a pak vstal z mrtvých, přemohl pána nad smrtí (ďábla) a tudíž jeho následovatelé mohou skrze něj provádět vymítání.

Podle církevních pokynů probíhá exorcismus následovně:


 1. přípravná modlitba kněze za sebe sama
 2. znamení kříže a pozdrav
 3. požehnání svěcné vody a asperges
 4. Litanie ke všem svatým
 5. modlitba žalmu 91
 6. hlásání evangelia
 7. vkládání rukou na posedlého s krátkými invokacemi
 8. vyznání víry nebo obnova křestního vyznání včetně zřeknutí se Zlého
 9. modlitba Páně (alias Otčenáš)
 10. znamení kříže, v němž náš Pán zvítězil na Zlým
 11. exsufllatio
 12. invokativní formule exorcismu – orientovaná k Bohu Otci, v níž církev prosí za osvobození a seslání Ducha svatého na přímluvu Panny Marie, andělů a všech svatých
 13. imperativní formule exorcismu – formou příkazů zlému duchu
 14. díkůčinění za osvobození od Zlého zpěvem kantika Panny Marie nebo Zachariášova kantika
 15. závěrečná modlitba
 16. pozdrav a požehnání

Vedle vymítání existuje tak zvaná Modlitba za osvobození, kterou může provádět každý věřící, aby Bůh osvobodil jeho samého nebo jinou osobu od vlivu zlého ducha. Hlavní rozdíl je ve formě, exorcismus je příkaz ve jménu Ježíše Krista, modlitba je prosba k Pánu, aby dotyčného osvobodil od zla.

Exorcista je biskup nebo zmocněný kněz, který je však ustanoven na dobu určitou, většinou na 5 let. Je taktéž omezen na oblast své diecéze. Při vymítání se postupuje podle liturgických knih. Pokud by vymítání prováděl někdo neproškolený, mohlo by se mu stát, že by zlo přešlo z posedlého přímo na něj. Ještě bych ráda řekla, že pokud je zlý duch z člověka vyhnán, ale člověk není věřící a nepřijme světlo Ježíše Krista, může být kdykoli posednut znovu. Tím nikoho rozhodně nenutím k víře, jen předávám informace, které jsou na toto téma běžně dostupné. :)

Pokud by nebylo něco srozumitelné nebo byste měli nějaké dotazy, můžete se podělit v diskuzi.

Diskuze /1

thalk

http://video.aktualne.cz/…02590604f2e/

zajimave video trošku k tématice z hlediska reálného vývoje katolické církve.

7.11.2014 | 2:09:18
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

SHRNUTÍ

Ohlédnutí za finálem Constantina

Ohlédnutí za finálem Constantina

Možná poslední epizoda první série, možná poslední epizoda vůbec. Tak či tak v následují­cích měsících Johna Constantina vídat nebu­deme. Můžeme se tedy alespoň ohlé­dnout za první sérií a jejím koncem.

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Luk a šípy nestačí. Potřebujeme váš hlas.

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Reklama

Arrow a Constantine spojili síly


Thumbnail Play icon

Nejoblíbenější postavy

Constantine a Bažináč

Kam se vrostl Bažináč? Aneb z čeho čerpal seriálový Constantine

Kam se vrostl Bažináč? Aneb z čeho čerpal seriálový Constantine

První řada Constantina skončila sice již před dobou, ale zanechala za sebou mnoho otázek ohledně toho, kam se měl seriál ubírat v druhé řadě, kdo stál za vším zlem, a jak mělo vše skončit. Na všechny tyto otázky odpovídá komiksová předloha. Tou však kupodivu není série Hellblazer.

HLÍDEJTE SI NÁS