Die Hard (Smrtonosná past) Smrtonosná past 3

Smrtonosná past 3

Smrtonosná past 3

Není náhodou, že třetí Smrtonosná past je na sprosté hlášky ze všech dílů asi vůbec nejpestřejší. Když totiž McClane dostává nedobrovolného parťáka, se kterým se na nemálo věcech nepohodne a navíc ho celý den tíží kocovina, v mravních základech duše každého diváka to zanechá trvalé následky.

2 0
22.12.2008

Simon: Když jsem do st. Ives šel, potkal jsem muže, co sedm žen měl. Každá žena měla sedm pytlů, v každém pytli bylo sedm koček, každá kočka měla sedm koťat. Koťata, kočky, pytle a ženy. Kolik nás šlo do st. Ives?
(As I was going to St. Ives, I met a man with seven wives. Every wife had seven sacks, every sack had seven cats, every cat had seven kittens. Kittens, cats, sacks, wives. How many were going to St. Ives?)

John McClane: Hele, kreju tě. Když to zvorám, kreješ ty mě.
Zeus: A když to zvoráme oba?
John McClane: No tak jsme v prdeli.
(Listen, you fail, I cover your ass. I fail, you cover my ass.
And if we both fail?
Then were both fucked.)


John McClane: Řeknu ti, co je tvůj problém. Nemáš mě rád, protože seš rasista!
Zeus: Cože?
John McClane: Seš rasista. Vadí ti, že jsem bílej!
Zeus: Vadí mi, že mě chceš zabít!
(I´ll tell you what your problem is. You dont like me cause youre a racist!
What?
Youre a racist. You dont like me cause Im white!
I dont like you because youre gonna get me killed!)

Zeus: Neříkal jste, že jste svýho bratra ani neměl rád?
Simon: Je rozdíl nemít rád svého bratra a nechat, aby ho nějaký přiblblý Ir vyhodil z okna.
(Didn´t I hear you say you didn´t even like your brother?
Theres a difference between not liking ones brother and not caring when some dumb Irish flatfoot drops him out of a window.)

Zeus: Co se stalo v L.A.? Byl jsi slavnej?
John McClane: Jo, asi na pět minut.
Zeus: Zmlátil jsi Rodneyho Kinga?
John McClane: Naser si.
(So whats up with this L.A. thing? You famous or something?
Yeah, for about five minutes.
Dont tell me. Rodney King, right?
Fuck you.)

John McClane: Vem si tohle.
Zeus: Jak to funguje?
John McClane: Neumíš zacházet se zbraní?
Zeus: Ne všichni máme za slipama kvéra, ty rasistickej zmetku.
John McClane: Žaluj mě.
(Here, take this.
How´s it work?
You don´t know how to shoot a gun?
Look, all brothers don´t know how to shoot guns, you racist motherfucker.
Sue me.)

Zeus: To chceš ty lidi zabít?
John McClane: Ne. Možná jen toho mima.
(Are you aiming for these people?
No. Well, maybe that mime.)

agent Jarvis: Nikdo vás nesledoval? Žádné divné telefonáty? Nic neobvyklého?
John McClane: No, když o tom mluvíte, nedávno jsem začal cítit takovej palčivej pocit mezi prstama u nohou. Myslel jsem, že je to plíseň nebo tak něco…
(Anybody following you at all? Any kind of surveillance, telephone, house, anything unusual at all?
Well, now that you mention it, I have experienced a, you know, like a burning sensation between my toes. I thought it was just some athletes foot or something…)

Simon: Simon říká: McClane a samaritán půjdou do metra ve stanici sedmdesáté druhé a Brodwaye. Zavolám vám tam za 15 minut. Nezvednutí telefonu se považuje za nesplnění úkolu. Rozumíš, Johne?
John McClane: Jo, rozumím. Rozumím tomu, že seš cáklouš, co si rád hraje dětský hry, tomu rozumím.
Simon: Těžko.
John McClane: „Těžko“? Tak kdo seš? Někdo, koho jsem zabásl? A za co? Kapsářství? Nošení ženskýho prádla?
Simon: N-nechytil bys mě ani k-kdybych vzal ž-ž-židli, na které sedíš!
John McClane: Ž-ž-ž-židli? To je vzrušující! Tak mi teda řekni, kreténe: Proč mě chceš z-z-z-zabít?
(Simon says, McClane and the Samaritan will go to the subway station at 72nd and Broadway. I will call you in 15 minutes on the payphone outside the station. No Police. Failure to answer will constitute noncompliance. Do you understand me, John?
Oh, yes, I understand. I understand that you´re a fuckin wacko who likes to play kids games. Thats what I understand.
Hardly.
„Hahdly“? Well, then, who are you? Somebody I sent up? Whatd you do? Shoplifting? Cross-dressing?
You c-c-c-couldn´t catch me if I stole your ch-ch-chair with you in it!
My ch-ch-ch-chair with me in it? That´s very exciting. Let me ask you a question, bonehead. Why are you trying to k-k-k-k-kill me?)

Connie Kowalski: Charlie, já ti tu židli zarazím do prdele!
(Charlie, youre gonna be wearin that chair up your ass!)

Zeus: Dobrý ráno.
John McClane: Dobrý.
Zeus: Je vám dobře, pane? Nic ve zlým, ale běloch stojící uprostřed Harlemu s cedulí „Nesnáším negry“ má k tomu buď dobrej důvod, nebo mu sakra straší ve věži.
(Morning.
Good morning.
You having a nice day, sir? You feeling all right? Not to get too personal, but a white man standing in the middle of Harlem wearing a sign that says „I hate niggers“ has either got some serious personal issues, or not all his dogs are barking.)

John McClane: Proč já? Co to má společnýho se mnou? inspektor Cobb: Nemám ponětí, jen řekl,že to máš být ty. John McClane: Je fajn být žádanej.
(Why me? What does he got to do with me?
I have no idea, he just said it had to be you.
It´s nice to be needed.)

Zeus: Co to sakra děláš?
John McClane: Vyslýchám ho.
Zeus: A co ti asi řekne? „Jsem mrtvej“?
John McClane: To nevím, dokud se ho nezeptám, ne?
(What the fuck are you doin?
Interrogatin him.
Well, whats he gonna tell you? „Im dead“?
Well, I aint gonna know til I ask him, am I?)

John McClane: Víš, jak nám furt volá ten chlápek, Simon?
Zeus: Jo.
John McClane: Jeho bráchu jsem vyhodil z dvaatřicátýho patra Nakatomi Tower v L.A. Asi ho to nasralo.
Zeus: Tak počkat. To mi chceš říct, že v těchhle sračkách lítám, protože bílej polda shodil bílýmu debilovi bráchu ze střechy?
(You know this guy Simon we´re talking to?
Yeah.
I threw his little brother off the thirty-second floor of Nakatomi Towers out in L.A. I guess he´s a little pissed off about it.
Wait a minute. You mean to tell me I´m in this shit cause some white cop threw some white assholes brother off a roof?)

John McClane: Nakopu tě do prdele ty zasranej…
Zeus: Řekni to! Řekni to!
John McClane: Co?
Zeus: Chtěls mi říct negře!
John McClane: Ne, nechtěl!
Zeus: Tak jak si mi chtěl říct?
John McClane: Debile! Co ty na to, debile?
(I´ll put my foot up your ass, you dumb, mother…
Say it! Say it!
What?
You were gonna call me a nigger, weren´t you?
No I wasn´t!
So what were you gonna call me?
Asshole! How´s that, asshole?)

Simon: (do vysílačky) Zadní hlídko, můžete to zabalit. (žádná odpověď) Zajistili jsme hráz, můžete se vrátit. Nilsi, můžeš se vrátit. Nilsi?
John McClane: (na druhé straně linky) Pozor, pozor! Nils je mrtvej! Opakuji, Nils je mrtvej, debile. Stejně jako jeho kámoš. A ten čtyřlístek z gestapa, co jste nechali v bance? Budou mít asi trochu zpoždění.
Simon: Johne, v náklaďáku, který řídíš, je třináct miliard dolarů ve zlatých cihlách. Nechceš se dohodnout?
John McClane: No jasně, dohodneme se. Až vyjedeš z toho tunelu, nacpu ti ten náklaďák do prdele.
Simon: Jak barvité.
(Rear guard, you can close up now. We´ve reached the dam, you can come up now. Nils? You can close in now. Nils?
Attention! Attention! Nils is dead! I repeat, Nils is dead, fuck-head. So´s his pal. And those four guys from the East German All-Stars, your boys down at the bank? Theyre gonna be a little late.
John, in the back of the truck you´re driving, there´s 13 billon dollars worth in gold bullion. I wonder would a deal be out of the question?
Yeah, I got a deal for you. Crawl out from that rock you´re hiding under, and I´ll drive this truck up your ass.
How colorful.)

John McClane: Pozdravuj svýho bráchu.
(Say hello to your brother.)

Ricky Walsh: …další, někdo ze Staten Islandu ukradl 14 sklápěcích náklaďáků, čtrnáct! Ježiši, někdo zakládá stavební společnost?
Joe Lambert: Ne, to se jenom Johnova domácí snaží uklidit jeho byt.
(…next, fourteen dumptrucks stolen from a yard in Staten Island. Fourteen! Jesus!
Somebody starting a construction company?
No, it was John´s landlady, gonna clean his apartment.)

agent FBI: Jméno Gruber vám něco říká, poručíku?
John McClane: Je mi povědomý.
(The name Gruber mean anything to you, lieutenant?
It rings a bell, yeah.)

John McClane: Nazdar, pánové. Mickey O´Brien, ostraha akvaduktu. Dostali jsme hlášení o nějakým chlapovi na sobovi. (zastřelí oba muže) Prý to byl veselej starej tlusťoch s bílým plnovousem v červenobílým kvádru, neviděli jste ho?
(Hi, fellas. Mickey O´Brien, aqueduct security. Hey, listen, we got a report of a guy coming through here with, uh, eight reindeer. Yeah, they said he was a jolly, old, fat guy with a snowy, white beard. Cute little red and white suit. I´m surprised you didn´t see him.)

John McClane: To jsem netušil, že v Kanadě je taková sranda.
(I had no idea Canada could be this much fun.)

Simon: Panenko skákavá! Někdo se vyřádil.
(Holy Toledo! Somebody had fun.)

John McClane: Ty jsi řidič?
Jerry: Ne, kosmetik. Jasně že jsem řidič!
(You´re a truck driver?
No Im a beautician. Of course I´m a truck driver!)

Zeus: Říkal jsem ti, že Park Drive je pořád ucpaná.
John McClane: Neříkal jsem „přes Park Drive“… Říkal jsem „přes park“.
(I told you the Park Drive is always jammed.
I didn´t say „Park Drive“… I said „through the park“.)

Mathias Targo: Celý den tě sleduju, policajtíku. A ty prostě neodejdeš.
John McClane: Jo, jsem jak ten posranej králíček Energizer.
Mathias Targo: Kampak jdeš? Chceš mě zatknout, králíčku?
(I see you all day, little man. Policeman. And you don´t go away.
Yeah, I´m that fucking Energizer bunny.
Where are you going now? You going to arrest me, bunny?)

Zeus: Ten se nasral.
John McClane: Bude mu líp, až se podívá na zadní sedadlo.
Zeus: Do prdele, moje zlatá cihla!
(That guy was pissed.
He´ll feel better when he looks in the back seat.
Shit, that was my gold bar!)

terorista: Nicht schiessen! John McClane: Cos říkal? Mathias Targo: Říkal: „Nestřílej!“
(Nicht schiessen!
What was that?
He said: “Don´t shoot!“)

inspektor Cobb: Nepil jsi, McClane?
John McClane: Ne, od rána ne.
(Have you been drinking, McClane?
No, not since this morning.)

John McClane: Nech to ležet.
Zeus: Ani nápad!
John McClane: Stejně ti to nenechaj.
Zeus: To se ještě uvidí.
(Put that shit down.
No fuckin way.
They ain´t gonna let you keep it.
Yeah, yeah, we´ll see.)

John McClane: Tohle je blbej nápad!
(This is a bad idea!)

John McClane: Yippie-kai-yay, kreténe.
(Yippie-kai-yay motherfucker.)

Diskuze /0

Zatím žádné komentáře… Buď první!
Ale k tomu se musíš registrovat nebo se !

Filmová série

Die Hard Quadrilogy

Die Hard Quadrilogy

Reklama

Neoblíbenější postavy

Extra

Odkaz Johna McClanea

Odkaz Johna McClanea

První Smrtonosná past z roku 1988 znamenala nečekaný mezník v žánru akčního filmu, který ukončil éru testoste­ronových řežeb z 80. let a otevřel dveře experimentům let devadesátých. Snímek samotný má sice hned tři vlastní pokračování, inspirovat se jím však nechalo i mnoho dalších.

Reklama

Narozeniny herců

Z galerie páté Pasti

Z galerie páté Pasti