Doctor Who (Pán času)
94/100 - 455×

Doctor Who(Pán času)

Britské sci-fi o cestování v čase pomocí modré policejní budky, jehož historie sahá až do šedesátých let minulého století. Seriál Doctor Who byl nedílnou součástí britské kultury druhé poloviny 20. století a nyní baví i zcela novou generací fanoušků sci-fi, fantasy, dramatu i originálního britského humoru.

VB | 2005 | Pauza
vysílání
13 sezón | AXN Sci-fi, BBC One | 45 minut
žánr
Dobrodružný, Drama, Sci-fi
hrají
Peter Capaldi (Dvanáctý Doktor), Jenna Coleman (Clara Oswald), Matt Smith (Jedenáctý Doktor), Karen Gillan (Amy Pond), Arthur Darvill (Rory Williams), Neve McIntosh (Madam Vastra), Dan Starkey (Strax), David Tennant (Desátý Doktor), Freema Agyeman (Martha Jones), Catherine Tate (Donna Noble), John Simm (Vládce (obnovené série)), Alex Kingston (River Song), Christopher Eccleston (Devátý Doktor), Billie Piper (Rose Tyler), John Barrowman (Jack Harkness)

Doktor

Doktor

Doktor je ústřední postava seriálu Doctor Who už od jeho prvního dílu z roku 1963. K dnešnímu dni ho ztvárnilo (pokud nepočítáme animované příběhy či samostatné filmy z 60. let vybočující ze zavedené mytologie) rovných 11 herců, z nichž poslední tři, Christopher Eccleston, David Tennant a Matt Smith, hrají Doktora v nových řadách seriálu, které stanice BBC vysílá od roku 2005.

Sezóny 33
1963 - 2013

Původ a život před válkou

Doktorovo pravé jméno není známé, výběr jednoslovného titulu však ve společnosti Pánů času není nijak neobvyklé a i oni ho tímto titulem oslovují. Jako všichni Páni času, i Doktor ve věku pouhých osmi let podstupuje zasvěcovací obřad do společnosti a stane před časoprostorovým vortexem. Takový pohled může některé jedince celoživotně inspirovat, jiní z něj zešílí, a ostatní před ním utečou. Doktor patřil právě do té třetí skupiny a, jak on sám řekl, od té doby utíkat nikdy nepřestal.

O Doktorově životě před jeho opuštěním rodné planety Gallifrey se toho mnoho neví, přesto zde Doktor velice pravděpodobně měl vlastní rodinu – sám se mlhavě zmiňoval o manželce a dětech. V neznámé etapě života však Doktor vlastním lidem zcizí starší model vesmírného plavidla třídy TARDIS, které se mu v budoucích dobrodružstvích stane věrným společníkem, a, jak už bylo řečeno, planetu opouští.

Za dob svého cestování se Doktor stal odpadlíkem společnosti Pánů času a byl jimi často obviňován z vměšování se do záležitostí cizích planet, zejména pak Země, jejíž obyvatelé přirostli Doktorovi k srdcím jako žádný jiný druh ve vesmíru. Výsledkem Doktorova stíhání Pány času bylo například i jeho dočasné vyhoštění na Zemi a nedobrovolná (tehdy již druhá) regenerace. V té době Doktor na Zemi spolupracuje s vojenskými složkami Spojených národů UNIT.

Doktor žije zpravidla až bohémským životem a jednoduše „cestuje“ ve své TARDIS maskované za britskou policejní budku z 50. let dvacátého století, a často společně s vybranými pozemskými společníky (zejména ale společnicemi) navštěvuje nejrozmanitější místa napříč časem a prostorem. Pravidelně je ale nucen čelit nejrůznějším hrozbám a nepřátelům. Mezi nejzarytější Doktorovy protivníky se řadí například rasy Kyberlidí nebo Daleků, největších nepřátel Pánů času obecně. Jedním konkrétním Doktorovým rivalem je pak Vládce, shnilé jablko ze stromu majestátního národa Pánů času.

Během Doktorovy osmé reinkarnace dochází k poslední Velké časové válce mezi Pány času a Daleky, o níž však, sic byla ve svém průběhu časově uzamčena, což znemožnilo jejím aktérům cestovat v čase, dosud není známo, jak dlouho skutečně trvala. Doktor za války bojoval v předních liniích a nakonec se mu ji podařilo ukončit, přestože za cenu vymýcení nejen Daleků, ale i Pánů času. Po konci poslední Velké časové války se tak Doktor stává posledním zástupcem svého druhu a jediným správcem dohlížejícím na správný tok času. Během blíže nespecifikované události války je navíc donucen regenerovat do své již deváté podoby.

Devátá reinkarnace

Doktor se tak vrací k té původní a jediné věci, která mu zbyla: cestování. Brzy se setká se s novou společnicí Rose Tyler a společně zažívají nová a nová dobrodružství, která však nejsou vždy příjemná. Oba se například setkají s dalším Dalekem, který z války unikl pomocí porušení časového zámku.

Jak ale Doktor postupem času zjistí, z poslední Časové války unikl i samotný císař Daleků, který propadl trhlinou v čase do dvoustého tisíciletí a tam vybudoval novou armádu Daleků, čekajíc na Doktorův příchod. Doktor pak císaři skutečně padne do pasti a nakonec posílá Rose zpět domů do její doby, odhodlán pro konečné vymýcení Daleků obětovat vlastní život.

Rose se však podaří spojit s TARDIS a otevřít její srdce, centrum síly, které neovládnou ani Páni času. Rose zničí Daleky a než ji energie z TARDIS zahubí, Doktor jí tuto energii odebere a sám vstřebá, což ho připraví o život… tedy alespoň částečně.

Doktor využije již výše zmíněné regenerace, jistého „triku“ Pánů času, jak obelstít smrt. Doktor tak nezemře, ale změní se v nového člověka, jeho ve skutečnosti již desátou reinkarnaci.

Desátá reinkarnace

Doktor poté dále cestuje s Rose a jejich vzájemný vztah se čím dál víc prohlubuje. Znovu se pak shledá například i s jednou ze svých bývalých společnic Sarah Jane Smith a svým věrným přítelem K-9, robotickým psem z 51. století.

Po Dalecích se oba cestovatelé střetnou s dalšími Doktorovými dávnými nepřáteli, rasou Kyberlidí (přestože se jedná o rasu odlišnou od té původní, jelikož přichází z paralelní reality). Během bitvy o Canary Wharf, ve které Doktor s lidskými spojenci vede nevyrovnaný boj proti současně Kyberlidem i Dalekům, obě armády nakonec pošle do Nicoty (prostoru vyplňujícím alternativní vesmíry), při tomto procesu je však Rose uvězněna v alternativní realitě, ze které pocházejí Kyberlidé, a Doktor už se s ní tak nemůže nikdy shledat.

Těsně po rozloučení s Rose se Doktor krátce setkává s londýňankou Donnou Noble, která byla nevědomky středem plánu císařovny zdánlivě vyhynulé rasy Racnoss o obnovení jejich krvelačné říše. Stálou společnici však Doktor nachází až v mladé lékařce jménem Martha Jones. Martha se do Doktora zamiluje snad ještě bezhlavěji než Rose, Doktor ale její city neopětuje, respektive si je ani neuvědomuje a Marthu s Rose jen neustále srovnává.

Doktor s Marthou opět potkává kult Scaro, čtyři Daleky, kteří stáli za bitvou v Canary Wharf a tři z nich se mu podaří zlikvidovat. Brzy ale oba stanou před daleko větší hrozbou. Oba společníci cestují do doby samotného skonu veškeré existence, času tak vzdáleného, že se zde neodvážili ani samotní Páni času. A právě zde se v lidské podobě skrývá Vládce, kterého Páni času znovuoživili v největší nouzi poslední Velké časové války, ze které on nakonec uprchl.

Vládce ukradne Doktorovu TARDIS a využije ji jako stroj paradoxu, kterým může modelovat určitou etapu času bez návaznosti na okolní události. Především s pomocí Marthy, která se tak konečně projeví mnohem víc než jen pouhá náhradnice za Rose, se Doktorovi podaří Vládce zastavit a zničit stroj paradoxu, aby byly události jeho vlády z toku času odstraněny. Jelikož jsou ale nyní oba posledními zástupci své rasy, Doktorův postoj k Vládci se mění a chce zasvětit svůj život pomoci Vládci a v jejich soužití uchovat poslední střípky společnosti Pánů času. Během svrhnutí jeho moci je však Vládce smrtelně postřelen a nakonec odmítne zregenerovat a prožít tak zbytek života v Doktorově vězení.

Po konfliktu s Vládcem Martha od Doktora odchází, on se však znovu shledává s Donnou, která se tentokrát stává jeho plnohodnotnou společnicí na dalších cestách. Společně se setkávají například s rasou Oodů (přestože Doktor se s nimi setkal již dříve při cestování s Rose), tvory se silnými telepatickými schopnostmi. Na konci jejich shledání Oodové Doktorovi předpovídají, že „jeho píseň končí“.

Donna s Doktorem si pěstují velice unikátní vztah založený spíše na ryzím přátelství, než-li bezhlavé lásce, kterou se Doktor po tolika letech cestování s křehkou rasou lidí naučil regulovat. Jejich cesty se však brzy rozchází ruku v ruce s posledním střetem Doktora a Daleka Caana, posledního přeživšího z původně čtyřčlenného kultu Scaro, který obešel časový zámek a z poslední Velké časové války vysvobodil Davrose, samotného tvůrce Daleků.

Davros buduje novou armádu Daleků a zosnuje sofistikovaný plán na rozmetání samotné reality času a prostoru, události, jejíž zakotvení v budoucnosti je tak ničivé, že zpětně trhá časoprostor a uvolňuje bariéry mezi alternativními vesmíry. Díky tomu tak ale může nastat něco, v co sám Doktor ani ve skrytu duše nedoufal: návrat Rose. Společně s mnoha dalšími spojenci a přáteli, včetně Marthy a Sarah Jane, Doktor bojuje proti Davrosovi a Dalekům. Nejdůležitějším elementem v této bitvě se ukáže být Donna, jejíž neustálé střetávání s Doktorem, jak on sám zjišťuje, nebyla nikdy náhoda. Zdánlivě náhodné propletení osudů Donny a Doktora se ukáže být jakýmsi vyvážením časoprostoru vzhledem k Davrosovu narušení reality.

Pomocí procesu metakrize Donna vstřebává některé síly Pánů času, díky čemuž jsou Davros a Dalekové nakonec zastaveni. Podobně jako v případě Rose a srdce TARDIS musí Doktor Donně tyto schopnosti odebrat, společně s tím jí ale musí vymazat i veškeré vzpomínky na jejich cestování a Doktora samotného. Když tak navždy rozplétá osud Donny se svým vlastním a Rose posílá zpět do alternativní reality, Doktor opět zůstává osamocen.

Během několika dalších dobrodružství, při nichž se snaží na další lidi nevázat, je Doktor zavolán Oody, kteří vedle blížící se Doktorovy záhuby zvěstují i konec samotného času. Na Zemi se totiž vrací Vládce, který měl během své vlády dost času a prostředků na to, připravit si zadní vrátka v případě porážky (část své energie přesunul do nenápadného prstenu). Ve svém novém plánu se nyní dokázal přenést do každého člověka na planetě.

Vládce ale není předzvěstí konce času, před kterým byl Doktor varován. Tím jsou totiž samotní Páni času, kteří se pomocí psychického propojení s Vládcem v budoucnosti pokouší obejít časový zámek v předvečeru konce války a zániku Pánů času, a přesunout celou planetu do budoucnosti, což vytvoří časový paradox a rozpad veškerého časoprostoru.

Doktorovi se podaří Pány času zastavit a vrátit zpět do jejich doby, vstříc nevyhnutelnému zániku. Zároveň se ale naplňuje předzvěst jeho vlastního skonu. Doktor naposled navštěvuje své přátele a bývalé společníky a chystá se tak na nevyhnutelné. Přestože počítá s další regenerací, nehodlá svou stávající osobnost jen tak opustit. Doktor však nakonec skutečně zregeneruje, a to ve svou již jedenáctou podobu.

Jedenáctá reinkarnace

Do dalšího ohrožení se Doktor dostává ihned po svém zregenerování. Bez pomoci TARDIS či sonického šroubováku musí ochránit Zemi před mimozemskou rasou Atraxiů, kteří jsou odhodláni pro zneškodnění uprchlého vězně Doktorovu oblíbenou planetu zničit. Po zažehnání hrozby se pak jedenáctý Doktor vydává na nová dobrodružství s novou společnicí, Skotkou Amy Pond, kterou navštívil už jako sedmiletou holčičku, a která si tak kvůli němu během svého dospívání leccos vytrpěla…

Charakter jedenáctého Doktora se v mnohých ohledech vrací ke svým předválečným reinkarnacím, ikonické však pro něj zůstává časté, až dětinské neovládnutí hněvu. Zatímco silně emotivní desátý Doktor vždy pochopil břímě nastalé situace, nový Doktor se právě prostřednictvím vzteku realitě vyhýbá a brání se tak proti všemu, čemu nerozumí, co nemůže změnit či nechce akceptovat.

Společně s Amy tak například přihlíží vzestupu nové rasy Daleků či se znovu setkává s tajemnou River Song, která by se v budoucnu měla stát jeho společnicí. Zatím si ale nemůže dovolit jí věřit.

Během svého cestování je Doktor opakovaně varován před jakýmisi prasklinami v kůži vesmíru a „pádu Ticha“. To nakonec vyústí v situaci, kdy ve vesmíru vznikne aliance nejmocnějších Doktorových nepřátel (Dalekové, Kyberlidé, Sontarané, …), jenž věří, že právě Doktor bude zodpovědný za vznik prasklin a zánik vesmíru, načež ho uvězní v Pandorice, zařízení sloužící jako ultimátní dokonalé vězení.

Tím, že je Doktor uvězněn v Pandorice, už není nikdo, kdo by zabránil exploze TARDIS a vzniku prasklin. S pomocí svých společníků, zejména pak Roryho Williamese, snoubence Amy, se však Doktorovi nakonec podaří dostat z Pandoriky a „znovu nahodit“ popraskaný vesmír druhým Velkým třeskem.

Vše je tedy opět ve starých kolejích a Doktor s Amy a Rorym, nyní už manželi, začíná opět cestovat napříč prostorem a časem. Stále ale nezná okolnosti, jež zapříčinily výbuchy jeho TARDIS, a hrozba pádu Ticha nad Doktorem i jeho společníky tak stále bdí.

Hodnocení

Chceš taky hodnotit? Registruj se nebo se !
zachy7

Nerad bych nějak rejpal, ale asi by to chtělo lehce aktualizovat. Jinak velice povedený článek.

11.1.2013 | 11:27:19
Sasame

JO je to supr,až na to že tu chybí třeba Vládce ne Jeny

1.3.2012 | 9:24:04

Stav titulků

Epizoda S00E19: The Power of the Doctor

cz100%
DOKONČENO

Překlad: @fifakovaterka

Překlad sedí: Na všechny dostupné verze

Epizodu nezapomeňte po shlédnutí ohodnotit

Ohodnoťte Doctora Who

Nepřehlédněte

BBC oznámilo představitele čtrnáctého Doktora

BBC oznámilo představitele čtrnáctého Doktora

V nedělních odpoledních hodinách stanice BBC oznámila hvězdné jméno, které po Jodie Whittaker převezme roli Pána času.

Reklama

Edna potřebuje vaši pomoc

Po letech dlouhé spolupráce nám Google hodil další klacek pod nohy, který je pro nás příliš těžký. Abychom se s ním vypořádali, budeme potřebovat vaši pomoc. Google nám zakázal Adsense a my nevíme, jak z toho ven. Protože víc hlav víc ví a protože nám teče opravdu do bot, rozhodli jsme se vás požádat o radu a pomoc.

Doktor who?

 

Momentka

Momentka

Narozeniny

Napište nám

Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!


Filtr seriálů
Reklama