Game of Thrones (Hra o trůny) Historie Severu

Historie Severu

Historie Severu

Na Severu vládli dlouhou dobu králové. Vše ukončilo až targaryenské připlutí, které donutilo krále Severu pokleknout.


44 0
21.8.2016

Úsvit Severu

Historie Severu sahá až do nejstarších dob, do úsvitu věků, kdy asi před 12 000 lety přišli na kontinent První lidé. O tom je ale známo málo, protože historii začali systematicky zapisovat až Andalové. Po působení starých Prvních lidí tak zůstaly jen runy vytesané do kamenů, mohyly na Území mohylových hrobů a několik rozpadlých pevností a posvátných kruhů čarostromů.

Je to však doba, kdy se po uzavření míru s dětmi lesa, když se jejich válka proti Prvním lidem začala obracet v jejich neprospěch, a nastolení věku hrdinů, začala tvořit i první malá království, a především doba, kdy přišla Dlouhá noc. Ta zásadně ovlivnila Sever stejně jako celý zbytek kontinentu i známého světa.


Podle pověstí je to asi 8 000 let a kromě kruté zimy, jež připravila o život tisíce lidí, znamenala i další invazi cizích bytostí, tentokrát Jiných. Měli tehdy přijít ze Zemí věčné zimy uprostřed temnoty a mrazu a rozsévat nezničitelnými ledovými meči a armádou nemrtvých zkázu mezi vším živým. Lidé se s nimi pokoušeli bojovat celá léta, marně a s obrovskými ztrátami, a Západozemí už bylo téměř ztraceno.

Až konečně zjistili, že do té doby neporazitelné mrazivé démony může zabít dračí sklo, takže se podle legend jeden válečník a jeho společníci vydali vyhledat děti lesa v posledním pokusu o obranu. Byl ale jediný, kdo přežil krutý útok obrů, nemrtvých a Jiných a až v poslední chvíli na sklonku sil děti nalezl. Ty se pak spojily s lidmi, konečně se podařilo sebrat účinné zbraně, sestavit Noční hlídku a vyhrát bitvu o úsvit.

Jiní zmizeli zpátky do Zemí věčné zimy a další osud Posledního hrdiny není znám. Ani se neví, jestli má něco společného s Azorem Ahaiem, podobným hrdinou z Essoských legend o temnotě. Ovšem Bran Stavitel, možná jiný, možná tentýž hrdina starého věku, nechal vztyčit Zeď z kamene, ledu a magie, aby lidé už nikdy nebyli nečekaně přepadeni kreaturami noci. Noční hlídka ji potom zůstala chránit jako přísežný řád a na jih od ní se začal utvářet ten pravý Sever.

Díky činům Brana Stavitele, jenž postavil Zeď, Zimohrad a údajně i Bouřlivý konec, se jeho rod Starků ocitl na strmém vzestupu. Protože byl schopný a silný, rozhodl se dobýt nejen země v okolí svého nového hradu, ale i porazit ostatní severské krále a vládnout celému regionu. A to se mu také povedlo.

Starkové se velmi rychle stali králi Zimy a později králi Severu, i když není jasné, kdy nastala v jejich titulu změna a jestli souvisí s okamžikem, kdy se jim podařilo získat celý Sever, protože králi Severu se nazývali už i předtím. Ale ať jako jedni nebo druzí, slavili jedno vítězství za druhým.

Existují balady o konfliktu mezi nimi a měničem Gavenem Šedým vlkem zvaném válka vlků, která měla skončit zabitím Gavena i celé jeho rodiny králi Zimy jezdících na obrech. A možná je to stejný příběh jako ten o porážce krále měničů. Ten měl podle dokumentů v Noční pevnosti vládnout po Dlouhé noci Výběžku mořského draka a spolčit se s dětmi lesa a stejně jako Gaven přijít o celou rodinu, zvířata, jež ovládal, a i zelenověštce dětí. Jen jeho dcery měly zůstat naživu jako válečná kořist Starků.

Dál porazili krále Flinty z Kamenolomu, zabrali jejich území a udělali je svými vazaly, podobně jako krále Fishery, Glovery, Lockey, Rydery, Slatey a Umbery. Poté vyhnali ze Severu krále Vlčího lesa Blackwoody, alespoň podle překladu run mistra Barnebyho, a v bojích o další území vyhladili Amebry, Ashwoody, Frosty, Greenwody a Towerse.

Také rozpoutali bájnou Tisíciletou válku, jak zpěváci nazývají konflikt s mohylovými králi, i když runy naznačují, že ve skutečnosti zabrala asi jen dvě stovky let a šlo o několik oddělených potyček. A i tu nakonec vyhráli, když se poslední mohylový král vzdal, dal svou dceru Starkům jako manželku a Území mohylových hrobů připadlo Dustinům (kteří se nikdy králi neprohlásili, protože podle jedné zdejší pověsti se každý, kdo by se neprávem prohlásí králem Prvních lidí, promění v živoucí mrtvolu). Což bylo tehdy docela časté, mnoho poražených bylo nuceno odevzdat Starkům nejen území, ale i ženy jako kořist nebo v lepším případě nevěsty.

I když boje za sjednocení území nebyly ty jediné války, jaké se na Severu ve věku hrdinů odehrávaly. Král Brandon Lamač se třeba zúčastnil války na Zdi v době, kdy ji terorizoval Noční král, údajný třináctý lord velitel Noční hlídky se svou Jinou nevěstou. Uzavřel tehdy spojenectví s králem za Zdí Joramunem, společně ho porazili a vymazali jeho jméno z historie. Ovšem protože Joramun pak selhal při zdolávání Zdi, Brandon nebo jeho potomek nejspíš zničil i jeho.

Další dlouhověcí rivalové stále silnějších Starků pak byli rudí králové z Hrůzova, kteří s nimi bojovali od Dlouhé noci. Podařilo se jim dokonce dosáhnout jistých vítězství – Royce II. a IV. zvládli vypálit Zimohrad. Ale poté přišla invaze Andalů a situace se změnila s Rudými králi i se Severem samotným.

Neúspěch Andalů

Rudý král Rogar Lovec Bolton se konečně vzdal králům Zimy, poslal do Zimohradu rukojmí jako záruku poslušnosti a výměnou za pomoc s vetřelci se stal vazalem Zimohradu. Král Theon Stark se poté s Boltony spojil proti Argosi Sedmihvězdě, porazil ho v bitvě u Plačící vody a úspěšně před Andaly ubránil Sever jako jediné království v Západozemí.

Ovšem protože za jeho vlády Sever válčil neustále, což mu vysloužilo přezdívku Hladový vlk, nestačilo mu to, překročil Úzké moře s Argosovým tělem přibitým na přídi místo galionové figury a přistál v Andalosu. Tam vypaloval vesnice, zabíjel obyvatele, přivezl si jejich hlavy a nechal je nabodat na kůly podél svého pobřeží, aby odradil budoucí nájezdníky.

A poté, aby jeho krev příliš nevychladla, vyjel proti rebelům z Pramínků, pravděpodobně Ryderům, původním králům, nyní jen lordům, které porazil, a jejich území přenechal Ryswellům, a spolu s Noční hlídkou vybojoval velkolepé vítězství nad divokými.

Vyhnal také železné z Kamenitého pobřeží a Medvědího ostrova, když zabil Ravose Hoarea, ovšem ne trvale a ještě mnoho let se o ně vedly boje, a nakonec zabral souostroví Tři sestry a přistál s armádou na Prstech v Údolí. Pravděpodobně během vleklé války přes vodu mezi Severem a Údolím popsané v Úvaze o historii arcimistra Perestana, jenž ji také nazývá Bezcennou válkou.

Ta začala brutálním znásilněním Tří sester, invazí Seveřanů na ostrovy, a pokračovala tisíc let, ale Kroniky Dlouhé sestry i záznamy Severu ji popisují značně rozdílně. Shodují se v tom, že původně byli ostrované svobodní lidé s vlastními králi, a Seveřané proti nim vyjeli, když je unavily jejich pirátské nájezdy.

Podle kronik ze Sester a Údolí při tom spáchali mnoho zvěrstev. Měli zabíjet děti a vařit je, vyvrhávat muže a jejich vnitřnosti si přikládat na rány, popravit tři sta válečníků v jediný den a Balthesar Bolton si měl vystavět Růžový pavilon ze stažených kůží stovky lidí. Přičemž severské záznamy toto přirozeně neobsahují.

Sestřané se proto obrátili na andalského krále Hor a Údolí Mathose II. Arryna a výměnou za podřízení se Orlímu hnízdu žádali pomoc. Rozpoutala se tak zbytečná tisíciletá válka, protože Mathos vyplul do Sestrova, a když se nevrátil, jeho potomci pokračovali v bojích. Například král Osgood Arryn obléhal Vlčí doupě, jež postavil král Jon Stark k obraně ústí Bílého nože nedaleko ostrovů, a jeho syn Oswin ho rovnou vypálil, takže Starkové napadli Město racků a spálili jeho lodě. Od té doby Tři sestry víc než dvanáctkrát změnily pána, než si Starkové uvědomili, že se přetahují o nepotřebné ostrůvky, a válku vzdali.

Během tohoto vleklého konfliktu však králové Severu nesoustředili svou pozornost pouze na Arryny. Syn Jona Starka Rickard svedl boj s posledním bažinovým králem Šíje, porazil ho, vzal si jeho dceru a získal tak Severu nejjižnější část území, již věnoval rodu Reedů. Nebo jeho syn Rodrik zase konečně vyhrál v souboji Medvědí ostrov nad železnými a též ho připojil k Severu pod správou Mormontů. I když někteří mistři o pravdivosti této verze pochybují a tvrdí, že šlo-li o souboj, padala v něm slova a ne rány.

A problémy nakonec začalo dělat i Vlčí doupě, z kterého se stalo sídlo mladších synů a bratrů králů Severu. Někteří ho totiž začali odkazovat svým potomkům, místo aby se ho ujímali ostatní příbuzní, a tak vznikla vedlejší rodová větev Starků, Greystarkové. Ti drželi Vlčí doupě pět století, ale pak se spojili s věčně vzpurnými Boltony a rozpoutali rebelii.

Tu nakonec královská strana potlačila, možná přímo Karlon Stark, králův bratr, protože ten jakousi rebelii opravdu rozehnal, dostal za to pozemky údajně původně patřící Boltonům a založil vlastní rod Karstarků, a Greystarkové za ni zaplatili naprostou eliminací.

Vlčí doupě pak získali Flintové na jedno století, Lockeové na dvě, po nich Slateové, Longové, Holtové a Ashwoodové. Pak na trůn nastoupil Edrick Sněhovous a kalamita pro ústí Bílého nože přišla znovu. Vládl totiž téměř sto let, takže byl ke konci už starý a neschopný, Vlčí doupě tehdy zabrali otrokáři z Kamenoschodů a začali v něm shromažďovat zajatce k prodeji.

Jenže přišla dlouhá a krutá zima, Bílý nůž zamrzl a otrokáři tak tak přežívali. Edrickův pravnuk Brandon Ledooký, uvyklý na drsný chlad, proto snadno získal pevnost zpátky, otrokáře svlékl do naha, předal je otrokům svázaným ve sklepeních a ti rozvěsili jejich vnitřnosti na stromy srdce jako poděkování starým bohům. A nakonec získali Vlčí doupě noví vazalové Starků Manderlyové, jež utekli z Roviny na Sever, a vystavěli kolem něj Bílý přístav.

Poté přišlo i finální zúčtování s Boltony, kteří znovu povstali v rebelii. Král Harlon Stark začal obléhat Hrůzov a po dvou letech je tak vyhladověl, že se vzdali, a netrvalo už příliš dlouho, než definitivně poklekli a přísahali, že ukončí svou tradici stahování lidí.

Král Brandon IX. Stark zase konečně zastavil skagoské nájezdníky, když zničil jejich lodě a zapověděl jim moře, takže urovnal situaci v Tulením zálivu u Zdi a formálně přijal Skagos do království, a i když další králové stále ještě znovu a znovu bojovali se železnými a divokými, Sever byl konečně sjednocen v současné podobě pod nadvládu králů Severu, Starků.

Oheň a led

Ta ovšem trvala jen dokud se v Západozemí nevylodili Targaryeni a Aegon Dobyvatel se svými třemi draky nepřinutil krále Torrhena Starka pokleknout, vzdát se koruny a přijmout roli strážce Severu, vazala králů nových Sedmi království.

Někteří Seveřané pak odmítli nadvládu Targaryenů a skončili v exilu v Essosu, kde vytvořili žoldácké společenství Společnost růže, jiní zase měli od těch dob s novými králi dobré vztahy. Dokonce došlo i k zasnoubení targaryenské princezny s Manderlyi, jež sice nevyústilo ve šťastný sňatek, protože se princezna zabila při opilecké projížďce, ale trochu přiblížilo Sever jihu. A ostatní, především Starkové, kteří s nimi měli spory hlavně kvůli vynucenému odevzdání Nového daru Noční hlídce, se do jižanské politiky pokud možno nemíchali.

I tak však byli přizváni o několik let později na Velký koncil, kde se měl zvolit následník Jaehaeryse I. Téměř jednohlasně podporovali jeho vnučku Rhaenys a jejího syna proti jejímu bratranci Viserysovi, a i když nakonec prohráli, stejně se zapojili do Tance draků rozpoutaném Viserysovými dětmi Rhaenyrou a Aegonem. Neúspěšná Rhaenys totiž zastávala stranu Rhaenyry a její syn uzavřel se Severem Pakt ledu a ohně – slib sňatku s dračí krví za muže ve zbrani.

Jen Starkové osobně se války nestihli zúčastnit. Drsný lord Cregan Stark na jejím konci akorát napochodoval do hlavního města a několik krátkých dní plných čistek, soudů a poprav vládl jako pobočník krále, a pouze lord Roderick Dustin a lord Manderly poslali do bojů dva tisíce Zimních vlků a rytíře Bílého přístavu. To jim nakonec vyneslo ovoce, protože tehdejší ser, budoucí lord Manderly se po válce stal jedním z regentů krále Aegona III.

Ovšem přestože Sever samotný tato pro Targaryeny důležitá válka nezasáhla, neznamená to, že neměl žádné jiné problémy. Asi před stovkou let čelil další rebelii Skagosu a v ní přišel hned o několik lordů Starků. Situaci navíc zhoršil další velký nájezd divokých vedený Raymunem Rudovousem, který sice potlačili Starkové s Umbery, ale opět přišel o život další lord Stark, a v bojích s nájezdníkem Dagonem Greyjoyem byl smrtelně zraněn i poslední.

A zatímco on umíral, jeho žena a čtyři další vdovy začaly soupeřit, kdo nastoupí po něm, protože každá měla několik dětí – potenciálních dědiců. Což byla další z krizí nástupnictví na Severu způsobená částečně divokými, ne nepodobná příběhu o legendárním Baelovi, dalším králi za Zdí. Ten měl v přestrojení za barda unést poslední dceru lorda Brandona a téměř tak ukončit jeho rod, dokud se po roce neukázala i s Baelovým synem.

A poslední konflikt započatý snahou vyřešit situaci s dědici a spojenci pak ovlivnil nejen Sever, ale celou říši, protože stál za zrodem Robertovy rebelie. Mistr lorda Rickarda Starka, Walys Květina, ho údajně přesvědčil k uzavření aliance s jihem zasnoubením jeho dědice BrandonaCatelyn Tully a dcery Lyanny s Robertem Baratheonem.

Jenže Lyanna zmizela s korunním princem Rhaegarem Targaryenem, Brandon i Rickard byli zabiti v hlavním městě, když se bláhově domáhali na šíleném králi Aerysovi spravedlnosti, a jakmile ten nařídil vraždu i Rickardova druhého syna Eddarda a lorda Roberta, půl říše povstalo v rebelii.

Nový lord Severu Eddard stanul v čele severské armády, získal i Říční krajiny, když se oženil místo bratra s Catelyn, a spolu s armádou Údolí se spojil s armádou Bouřlivých krajin. Společně pak porazili Rhaegara, a když nedlouho po něm padlo i hlavní město, korunovali nového krále. A kromě krátké, neúspěšné rebelie Balona Greyjoye nastal pro říši i Sever konečně mír. Dokud nezačala nová válka, pěti králů. Pakt ledu a ohně byl totiž možná zničen, ale led ani oheň ne. A přišla jejich píseň.

Foto: HBO

Diskuze /8

Mrs. Potato

Jako obvykle skvělá práce, děkuju za počtení! :)

21.8.2016 | 14:18:04
HEH123

Pekný článok. Trocha offtopic. Zatiaľ som pozeral len seriál no mám nutkanie si zaobstarať aj knihy. Len mám trošku obavy či by a to bavilo keď som už videl všetky série seriálu. Drží sa seriál presne podľa knihy? Čo myslíte oplatí sa to? Nebudem pri knihe ukrátený o ten moment prekvapenia? :D

#3 Pouty #4 Louise #5 mr_bungle
21.8.2016 | 14:20:19
Pouty

#2 HEH123: Knihy ti můžu jedině doporučit. Jen první kniha je prakticky celá v seriálu. V dalších už dochází ke změnám např: vypuštění mnoha postav, spojení postav dohromady atd.

21.8.2016 | 15:39:45
Louise

#2 HEH123: Já taky nejprv viděla seriál a pak si objednala knihy. Vůbec toho nelituji právě naopak :)

21.8.2016 | 16:09:09
mr_bungle

#2 HEH123: První knihu můžeš snad i vynechat, té je seriál opravdu věrný, dál pak seriál osekává vedlejší dějové linky, některé postavy a začíná se postupně odlišovat i děj. :)

21.8.2016 | 16:22:05
Yohan

Dobra prace

21.8.2016 | 16:47:41
Lord Persyon

Tiež som najprv videl seriál a teraz dočítal 5. knihu(všetky mám prečítané) a vôbec sa nemusíš báť. Knihy sú oveľa lepšie + strašne sa mi páčia linky ktoré boli v seriáli vypustené. Zo všetkých najviac Aegonova :)

21.8.2016 | 17:52:29
HEH123

OK vďaka tak ja si ich objednám pekne všetky aby som si ich pridal k ostatným do knihovníčky :)

22.8.2016 | 16:52:41
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Nedovol, aby nám chodci sežrali Lupu. Hlasuj pro Ednu. 

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Osmá série

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Tyto otázky si zřejmě klade každý z vás. Sedmá série měla pouhých sedm epizod, u osmé, která je zároveň poslední, to nebude o nic lepší. A možná se jí dočkáme mnohem později.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás