Game of Thrones (Hra o trůny) Rod Dustinů

Rod Dustinů

Rod Dustinů

Mohylský rod Dustinů aktuálně nemá pevnou víru ve své lenní pány Starky, protože lord Dustin kvůli nim zemřel. I přesto však plní své závazky, i když ne tak pečlivě.


23 0
12.11.2016

Rod Dustinů je urozený rod ze Severu a býval velice věrný svým lenním pánům Starkům. V posledních několika letech však vztahy mezi nimi citelně ochladly a během posledních událostí se jejich věrnost dokonce vytratila úplně, stejně jako téměř celý rod samotný.

Sídlí v Mohylově, což je pevnost ve stejnojmenném městečku Mohylov, a vládnou z něj celému Území mohylových hrobů nad Kailinskou držbou. Jsou to tedy typičtí Seveřané a drží titul lord Mohylova, ovšem minulost měli o něco pestřejší. Tvrdí, že jsou potomky prvních králů Prvních lidí a mohylových králů a odkazují na to i svým znakem – dvě překřížené rezavé sekery s černým topůrkem na žlutém poli a s černou korunou nad nimi.


Dustinové za vlády draků

Po pádu mohylových králů a sjednocení Severu se stali Dustinové vazaly Starků ze Zimohradu a až do současnosti následovali jejich osud, včetně mnohých válek a rebelií. Spolu s nimi poklekli, když do Západpozemí přišel Aegon Dobyvatel, a spolu s nimi se připletli o téměř století a půl později k Tanci draků, občanské válce mezi královskými sourozenci Rhaenyrou a Aegonem II.

Té předcházel Velký koncil v Harrenově, kam se sjeli lordi z celé říše, aby zvolili následníka Jaehaeryse I., který neměl žádné vládyschopné potomky. Dustinové tam podporovali nárok jeho vnučky Rhaenys Targaryen, avšak zvítězil její bratranec Viserys I. a jeho vláda a především dvě děti, každé s jinou ženou, nakonec rozpoutaly válku.

Rhaenyřin syn Jacaerys proto na jejím počátku odletěl na Sever, kde s některými rody včetně Dustinů uzavřel Pakt ledu a ohně a získal Seveřany pro stranu černých, již zastávala i nezvolená Rhaenys. A když pak přišlo volání o pomoc, byl to právě lord Roderick Dustin, kdo se postavil do čela armády a vyrazil na jih. Přezdívalo se mu Roddy Ruina a vedl dva tisíce Zimních vlků až ke břehu Božího oka v Říčních krajinách.

Tam pětkrát zaútočil na lannisterské kopiníky táhnoucí na pomoc zeleným Aegona, a přestože přišel o více než dvě třetiny mužů, zvítězil a nepřátele zahnal na útěk v nejkrvavější pozemní bitvě celé války. Tím to pro něj ale nekončilo, protože pro ně ještě zorganizoval řeznický bál, když přepadl jejich zbytky a naprosto je zmasakroval.

Sám však padl hned v další bitvě, v první bitvě u Tumbletonu, kde vedl Seveřany proti Ormundu Hightowerovi. Ten se se svou armádou Roviny snažil dostat do hlavního města a u osady Tumbleton se mu postavili přeživší černí z Říčních krajin a i zbylí Zimní vlci.

Dokonce Ormunda značně přečíslili, jenže je zradila jejich dvě nejsilnější esa v rukávu – dva dračí jezdci, kteří nečekaně změnili strany, a Roderick zemřel s mnoha dalšími. Akorát předtím dokázal zabít Ormunda i jeho bratrance Bryndona, a to přesto, že mu Bryndon usekl štít i s rukou. Byl tak opilý bitvou, že do posledních okamžiků svá zranění sotva cítil, a ve válečné vřavě pokračoval doslova do padnutí.

A vlastně úplně stejně pak o další více než století později dopadl jeho potomek a další lord, Willam Dustin. Ten se připojil ke svému lennímu pánu Eddardovi a vyjel s ním do Robertovy rebelie na krásném rudém hřebci, pýše stáda lorda Ryswella, daru od své manželky Barbrey, a slíbil jí, že se k ní vrátí v jeho sedle.

Nejprve se spolu s ostatními Seveřany dostal do Řekotočí, kde se zúčastnil svatby Neda a Catelyn Tully a i obřadu uvedení na lože. Tehdy svého lorda vůbec nešetřil a zahrnoval ho obscénními poznámkami ohledně poprsí jeho nové paní manželky, jak je v Západozemí zvykem. Jenže i když si užil krátké období slavností a vyšel vítězně i z horších událostí, hlavně z bitvy u Trojzubce, slib daný manželce dodržet nedokázal. Odjel totiž s Nedem ještě dál na jih, nejprve ukončit obléhání Bouřlivého konce a poté do Rudých hor Dorne k Věži radosti s dalšími pěti muži.

Tam se střetli se třemi rytíři Královské gardy (v seriálu se dvěma) v rychlé a krvavé bitvě a Willam se nepočítal mezi přeživší. Dokonce, protože Ned a Howland Reed, jediní muži, kteří bitvu ustáli, neměli prostředky, jak mrtvé poslat do jejich domovů, pohřbili ho do mohyly z kamenů ze stržené věže. Jeho vdově pak Ned mohl vrátit akorát hřebce samotného.

Dustinové pod jelení nadvládou

A protože Willam a Barbrey neměli žádné děti, je posledním členem rodu Dustinů právě lady Barbrey, jež od nástupu Roberta Baratheona na trůn vládne Území mohylových hrobů ve Willamově jméně a o níž se neví, zda už si určila dědice. Ví se ale moc dobře, jak nenávidí Neda Starka za to, že nedopravil kosti jejího muže domů, aby byly pohřbeny vedle jeho předků, a dokonce prohlásila, že pokud se objeví jeho vlastní, postará se, aby se nikdy nedostaly přes Mohylov. Naopak, nakrmí jimi psy.

Navíc to není jediný důvod její trpkosti vůči Starkům. Když byla ještě mladé děvče a na trůně seděl Aerys II., byl Nedův bratr Brandon v pěstounské péči v Mohylově a Barbrey ze sousedního panství se do něj zakoukala, přičemž i on se do ní měl zamilovat a připravit ji o panenství. Doufala proto ve svatbu, jako dcera jeho vazalů snad i mohla, jenže Brandon byl nakonec zasnouben s Catelyn Tully a ona si vzala lorda Willama.

Dodnes vinu svaluje na tehdejšího zimohradského mistra Walyse. Prý nasadil lordu Starkovi do hlavy jižanské ambice, jež vedly k jeho zkáze, a k její nenávisti ke Starkům se přidala i nenávist k mistrům. Říká jim šedé krysy a vůbec jim nedůvěřuje – mají podle ní příliš velký nehlídaný vliv, když se starají o poštu i nejskrytější tajemství svých lordů. Kdyby byla královnou, prohlásila, nechala by dokonce všechny popravit.

Každý proto brzy pozná, že je sice vysokou, pohlednou a ani po všech životních ranách neohnutou ženou, velmi hrdou a s vlastní zástavou – rozdělenou mezi znak Dustinů a koňskou hlavu Ryswellů, a velmi inteligentní, ale též zahořklou. Například stále nepřestala truchlit a i dnes nosí černé šaty na znamení, že nezapomněla na lorda Willema.

V seriálu však zatím byla pouze zmíněna. Když Arya Stark dělala v Harrenově šenka Tywinu Lannisterovi, pokusila se mu nalhat, že pochází z Panenského jezírka. Jenže nebyla schopná popsat znak jeho lordů, a tak se vydávala za dceru kameníka z Mohylova, protože znak Dustinů znala dobře. A když pak Tywinovi přišlo podezřelé, jak vznešeně mluví, tvrdila, že její matka bývala komornou lady Dustin a naučila ji to.

Ovšem v knize je Barbrey mnohem větší hráč a tam stejně jako Sever, ani ona nezapomněla na nic, co se jejím blízkým stalo. Patrně proto asi není překvapením, že ze zemí Dustinů poslala do armády Robba Starka, když svolal po zatčení otce vazaly, tak málo mužů, kolik se jen odvažovala, aby nebyla označena za zrádkyni. A když byl pak Robb zrazen na Rudé svatbě, bez váhání přísahala věrnost Roosemu Boltonovi, jenž byl kdysi ženatý s její sestrou. Její loajalita je přitom pro Boltony tak důležitá, že i Ramsay chápe nutnost, aby se v přítomnosti lady Barbrey choval opatrně a zdvořile.

A podobně je na tom i Barbrey. Po získání Kailinské držby a během cesty Rooseho na Zimohrad ho i s Freyi, jež přivezl s sebou, ochotně hostila ve své pevnosti. I když Ramsayho přece jen nesnáší a spolu s jeho kumpány ho vykázala, protože ho podezřívá ze smrti svého synovce Domerica. Velkému a Malému Walderovi, svěřencům Zimohradu, však na druhou stranu darovala šedá hříbata a alespoň se tváří, že je s vývojem situace nanejvýš spokojená.

Nakonec, odjela i na svatbu Ramsayho s falešnou Aryou Stark a trvala na tom, že se až do obřadu bude o nevěstu starat. Také se velmi zajímala o zmrzačeného Theona a navštívila s ním krypty, kde mu velmi otevřeně vyjádřila svou zášť, která ji vehnala do podpory Boltonů.

Ovšem na druhé straně, s Freyi ji žádné pouto nedrží. Stejně jako zbytek Severu sice přikyvuje na jejich povídačku, že to Robb začal ve Dvojčatech prolévat krev a oni jen bránili své příbuzné, ale neváhala jim připomenout, že pláč malé Ramsayho nevěsty znící neustále Zimohradem by mohl být horší než všechny meče krále Stannise, jenž stále ještě hradu nedosáhl, a hřebíkem i do jejích rakví.

Protože Sever se sice bojí Hrůzova, ale miluje Starky. Umberové v knize stojí po boku Boltonů jen proto, že Freyové drží Velkého Jona. Flintové, Cerwynové, Tallhartové, všichni měli muže s Mladým vlkem a Hornwoodi si až příliš živě pamatují, co Ramsay udělal s lady Hornwood. A i když v seriálu stále zůstává otázkou, zda se Dustinové vůbec objeví a komu budou věrní, v knize, kde přišla zima, ještě není na novou smečku Zimních vlků pozdě.

Členové rodu Dustinů (k začátku seriálu):

  • lady Barbrey Dustin, manželka zesnulého lorda Willama, dcera Rodrika Ryswella

Foto: HBO

Diskuze /1

Marcus Flavius

Líbí se mi jejich erb :-)

12.11.2016 | 18:16:36
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Pomozte nám prozkoumat křišťálový vesmír

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Osmá série

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Tyto otázky si zřejmě klade každý z vás. Sedmá série měla pouhých sedm epizod, u osmé, která je zároveň poslední, to nebude o nic lepší. A možná se jí dočkáme mnohem později.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás