Game of Thrones (Hra o trůny) Rod Greyjoyů

Rod Greyjoyů

Rod Greyjoyů

Izolovaný rod Greyjoyů žil vždy jiným životem než zbytek Západozemí. Jejich sídlo je na ostrově Štít, nacházející se na Železných ostrovech. Jsou tvrdými vyznavači Potopeného boha.


33 0
14.10.2015

Rod Greyjoyů patří ke starým, velkým a svérázným rodům Západozemí. Lze dohledat až u Prvních lidí, tedy ve věku hrdinů, a jeho izolace od kontinentu a specifický způsob života znamenají, že se od ostatních slavných rodů vždycky lišil a že mocenské boje v ostatních královstvích pro něj byly buď okrajovou záležitostí nebo příležitostí k vlastnímu zisku.

Sídlí na souostroví jménem Železné ostrovy, konkrétně na menším ostrově Štít v hradě nesoucím stejné jméno, který je stejně jako jejich správní oblast tvrdým a nepříjemným místem k životu. Jejich znakem je zlatý kraken (krakatice) na černém poli a motto zní „My nesijeme“, což souvisí s jejich životem úzce spjatým s mořem a pirátskými způsoby.


Proto i členové rodu mají tendenci být dobře stavění a silní, ale zároveň i poměrně atraktivní (v seriálu tato vlastnost ne vždy souhlasí kvůli snaze vyobrazit celé ostrovy jako bezútěšné místo), mívají černé vlasy, bývají hrdí, útoční a rádi si užívají toho, co dokáží vlastními silami získat. Zároveň bývají, především ti, co si vyslouží vlastní lodě a posádku, nemilosrdní, vychytralí a krutí.

Trochu odlišné od jiných rodů mají i tituly, které drží nebo drželi, a mezi něž spadá král soli a král kamene (což byli dva spoluvládnoucí králové každého ostrova, kteří volili nejvyššího krále Železných ostrovů), Syn mořských větrů, Lord Žnec ze Štítu místo pouhého označení lord Štítu, lenní pán Železných ostrovů a král Železných ostrovů. A krátce též vydobytý titul princ Zimohradu.

Greyjoyové ve věku hrdinů

Jakožto jeden ze starých rodů existovali Greyjoyové už v době Prvních lidí. Jako svého prapůvodního předka označují Šedého krále, legendární postavu věku hrdinů, který měl vládnout nejen na ostrovech na západě, ale i samotnému moři s korunou z naplaveného dřeva, což byl důkaz, že ho korunoval sám Potopený bůh, jehož železní vyznávají, a měl si vzít za manželku mořskou pannu. A také jako on hned od začátku i oni slavili při získávání moci a pozice velké úspěchy.

Na Železných ostrovech se ani před sjednocením Západozemí do jediného království totiž neudržovala tradice dědičného královského titulu, ale po smrti starého krále se vždy svolávala královolba, kde si železní nového volili. A právě Greyjoyové byli při volbách velmi úspěšní a pouze rody Greyironů a Goodbrotherů zaznamenaly víc králů z vlastních řad než oni.

Pod jejich velením pak železní často podnikali pirátské výpravy a útoky na Sever, Skálu Lannisterů nebo Rovinu, a někteří z nich se odvážili plout i dál, nejen kolem Západozemí, ale i do zemí Essosu a na západ po Moři zapadajícího slunce. Ačkoli z takových výprav se údajně nikdy nikdo, kdo by tam něco objevil, nevrátil.

Greyjoyové po invazi Andalů

I když měla invaze Andalů na většinu Západozemí značný vliv a Železným ostrovům se nevyhnula, Greyjové ani žádné další rody z ostrovů zvláštní změny nedošli. Andalové na ostrovech totiž sice zvítězili, ale železní lordi je nakonec dostali jinak. Přestože nechyběly krvavé boje a mnoho mrtvých jako v jiných královstvích, čile si brali jejich dcery za manželky a obraceli je k vlastnímu bohu a způsobu života, až u nich andalské tradice až na několik málo septonů vymizely úplně a i Andalové přijali starý způsob za svůj.

Dál tedy spolu s ostatními námořníky z ostrovů pokračovali i Greyjoyové v napadání a plenění pobřežních pevností a měst a více či méně úspěšné kandidatuře na pozici králů, dokud se ke královskému titulu nedostal rod Hoareů. Ten mnohem víc lnul k tradicím Andalů, zapověděl pirátství, přepadání pevniny, loupení a unášení žen a nevolníků, a tak se museli železní i s Greyjoyi buď spokojit s vlastní prací, kterou předtím vykonávali jejich zotročení nevolníci, nebo se pokusit plavit dál a objevovat nové země a nová bohatství k plundrování.

Zároveň také postupně značně rozšířili vliv železných, když dobyli území kolem řeky Trojzubce a Hoareové se stali králi ostrovů a řek.

Greyjoyové v éře Targaryenů

Původně se samotným Železným ostrovům dobývání Západozemí Aegonem Dobyvatelem víceméně vyhýbalo, ale vliv na ně a především rod Greyjoyů mělo značný. Dosavadní král Harren Černý byl totiž i se svým potomstvem upálen draky ve svém novém sídle Harrenově, když Targaryeni dobývali Říční krajiny, a zbývající lordi začali v nastalém chaosu bojovat mezi sebou o to, kdo bude novým králem.

Jejich pře ukončil o až dva roky později přílet Aegona a jejich vlastní neschopnost se mu ubránit. Když totiž kněží selhali v bláznivé snaze přivolat smrtící krakeny, mnoho mužů dobrovolně vstoupilo do moře a zbývající raději před Aegonem poklekli. A právě proto, že se vlastního království vzdali dobrovolně, dovolil jim Aegon obnovit staré zvyky a zvolit si vlastního lenního pána, jímž se stal slavný kapitán a lord Žnec ze Štítu Vickon Greyjoy.

Ten se pak ve snaze udržet ostrovy v bezpečí a míru pokoušel držet dál od ostatních velkých rodů a i záležitostí pevniny, dovolil dokonce návrat septonů a pokoušel se na ostrovech obnovit víru v Sedm. Zároveň Targaryeny několik neúrodných, skalnatých a nepříjemných ostrovů přestalo primárně zajímat, takže železné nechali, aby řešili své vlastní problémy bez jejich zásahu.

Po Vickonově a Aegonově smrti však období klidu skončilo a rozpoutal se řetězec rebelií. Znovu se hned za vlády Gorena Greyjoye, Vickonova syna, železní uchýlili k Potopenému bohu a vystrnadili septy a septony z ostrovů a mnoho z nich usilovalo i o návrat ke starým způsobům (a nezdráhali se to nejen vyžadovat, ale i začít provádět), což zbytek říše příliš neuvítal.

Když se totiž na ostrovech objevil muž, jenž tvrdil, že je znovuzrozený král Lodos, jenž o sobě prohlašoval, že je synem Potopeného boha, a během dobývání vstoupil do moře, Goren ho i jeho snahy zastavil a na důkaz loajality poslal králi Aenysovi jeho hlavu ve sklenici. Král mu na oplátku věnoval širší pravomoci a Goren jich zneužil právě k obratu ke starým tradicím.

Přívětivější světlo na ně mohla vrhnout až na začátku občanské války známé jako Tanec draků nabídka pro Daltona Greyjoye přezdívaného Rudý kraken, aby se stal správcem lodí Aegona II., jenž uplatňoval nárok na trůn proti své poloviční sestře, princezně Rhaenyře, kvůli čemuž se Tanec rozpoutal. Dalton ale místo toho ve chvíli, kdy na Západní krajiny zůstala pouze ovdovělá lady Johanna, vyplenil Lannisport a spolu se svými železnými raboval pevninu, dokud nebyl po dvou letech zavražděn.

A ani jeho nástupci nebyli o moc lepší, když například Dagon Greyjoy řádil po celém pobřeží Západozemí, dokud ho spojené síly Starků a Lannisterů s obnovenou flotilou nevytlačily zpět na ostrovy neschopného ubránit se královské síle, nebo když Torwyn Greyjoy, který přísahal podporu Aegoru Řekovi přezdívanému Hořkoocel, jenž bojoval v Blackfyrových rebeliích na straně rebelů, zradil rebely královským nepřátelům.

Greyjoyové v Robertově a Balonově rebelii

Teprve lord Quellon Greyjoy, jeden z nejmoudřejších Greyjoyů, se pokoušel život železných reformovat a sblížit je s pevninou, například tím, že zapověděl plenění, odrazoval od pořizování solných žen (unášené milenky), naopak podporoval sňatky s rody z pevniny a přivedl na Železné ostrovy mistry. Jeho zdraví v době Robertovy rebelie proti Targaryenům už však nebylo příliš pevné, a když ho jeho nejstarší syn přesvědčil, aby se přidal do bojů k rebelům, vedl flotilu padesáti lodí v útoku proti Rovině, což ho stálo život.

Neměl navíc ani příliš štěstí ohledně svých potomků, protože se svou první ženou, lady Stonetree, měl tři syny, Harlona, Quentona a Donela, z nichž se žádný nedožil dospělosti, s druhou, lady Sunderly, Balona, Eurona, Victariona, Aerona a Urrigona, jenž se také dospělosti nedočkal, a s třetí, lady Piper, Robina, který též zemřel jako dítě.

Po něm proto převzal titul lorda Železných ostrovů Balon, který ale odmítal otcovy reformy a toužil po návratu ke starým způsobům. Nejprve tedy sice vypadal jako vazal Roberta, na jehož straně Greyjoyové bojovali, ale o několik let později vybudoval železnou flotilu a rozpoutal vlastní rebelii proti trůnu, když se prohlásil za krále Železných ostrovů po vzoru svých předků.

Ale přestože vedl několik úspěšných útoků jako bylo vypálení lannisterské flotily, byl poražen. Jeho vlastní flotila pod velením jeho bratra Victariona shořela, jeho nejstarší synové Rodrik a Maron byli zavražděni a po útoku Roberta Baratheona, Neda Starka a jejich vazalů (slavný vpád do Štítu, jehož se v čelní linii účastnil Jorah Mormont, co si za něj vysloužil rytířství, a Thoros z Myru s ohnivým mečem) byl donucen pokleknout, přísahat věrnost a odevzdat svého posledního syna Theona Nedovi jako rukojmí.

Greyjoyové dnes

Po porážce jejich vlastní rebelie pak trpěl rod Greyjoyů víc, než kdy dřív. S jediným žijícím synem na pevnině, jíž pohrdal, a v péči lordů, jejichž životnímu stylu se vysmíval, se musel Balon soustředit na dceru Ašu (v seriálu přejmenovaná na Yaru, aby se její jméno nepletlo s divokou Ošou) jako svého nástupce, přestože Potopený bůh jako pravého železného vidí pouze muže.

Také byl nucen vyhnat bratra Eurona do exilu, když znásilnil solnou ženu Victariona – takže zatímco Victarion byl nucen kvůli své hrdosti zneuctěnou ženu zabít (umlátit k smrti), Euron se svou lodí plnou otroků s vyříznutým jazykem plenil vzdálené země po celém světě, nevítaný na ostrovech, dokud Balon žil, a strpět obrácení posledního bratra Aerona na fanatickou víru, když byl smeten z paluby lodě během bitvy, ale přežil, stejně jako zajetí Lannistery, a stal se potopeným mužem, knězem Potopeného boha.

Po vypuknutí války pěti králů se proto Balon znovu pokusil nabýt ztracenou slávu, ještě jednou se prohlásil králem Železných ostrovů a své děti pověřil pleněním Severu, ale v chaosu, jenž pohltil celé Západozemí, a v němž si mnoho dosud podceňovaných hráčů nebo těch, co se zatím drželi zpátky, dokáže stavět žebřík, vůbec není jisté, jestli mu takový pokus přinese ovoce.

Současní členové rodu Greyjoyů (k začátku seriálu): 

  • Balon Greyjoy, Lord Žnec ze Štítu, samozvaný král Železných ostrovů
  • Alannys Harlaw, manželka Balona, psychicky nemocná
  • Yara Greyjoy (v knize Aša), dcera Balona a Alannys, kapitánka Černého větru
  • Theon Greyjoy, syn Balona a Alannys, přezdívaný Theon Převlékač a později Smraďoch, rukojmí a chráněnec Zimohradu, samozvaný princ Zimohradu
  • Euron Greyjoy, přezdívaný Vraní oko, kapitán Tichosti, další král Železných ostrovů
  • několik Euronových bastardů
  • Victarion Greyjoy, v knize kapitán železné flotily a vlastní lodě Železné vítězství
  • Aeron Greyjoy, zvaný Mokrovlas, v knize bývalý voják, kněz Potopeného boha

Foto: HBO

Diskuze /0

Zatím žádné komentáře… Buď první!
Ale k tomu se musíš registrovat nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Constantine se dočká pokračování, až Edna letos vyhraje lupu 

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Osmá série

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Tyto otázky si zřejmě klade každý z vás. Sedmá série měla pouhých sedm epizod, u osmé, která je zároveň poslední, to nebude o nic lepší. A možná se jí dočkáme mnohem později.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás