Game of Thrones (Hra o trůny) Rod Starků

Rod Starků

Rod Starků

Jedním z nejsilnějších rodů je jednoznačně rod Starků. Tento rod má své odvěké sídlo v Zimohradu, jsou strážci Severu a jejich rodinný znak obývá zlovlk.


61 0
4.9.2015

Rod Starků, jeden z největších šlechtických rodů v Západozemí, naprosto dostává svému jménu, protože je stejný, jako země, v níž žije. Silný, strohý a neoblomný. Jeho původ sahá tisíce let zpátky až k Prvním lidem stejně jako jeho sídlo, a od toho se odvíjí i všechno ostatní, co se ho týká.

Znakem Starků je šedý zlovlk běžící po bílém poli, v seriálu na dlouhé zástavě hlava zlovlka na bílém poli, a jeho motto zní „Zima se blíží“. Jeho sídlem je hrad Zimohrad stojící uprostřed Severu, podle pověstí starý 8 000 let a postavený legendárním Branem Stavitelem, zakladatelem rodu Starků, jenž měl přispět mimo jiné i k vystavění Zdi a Bouřlivého konce, a typickými znaky Starků jsou štíhlá postava, dlouhý obličej, tmavě hnědé vlasy a šedé oči.


V poslední době jsou i proslulí svou ctí, kterou až slepě následují, i když ví, že jim nepřinese nic dobrého a není nejsnazší cestou, a to především díky postavě Neda Starka a jeho syna Robba, ale častěji se mezi nimi v historii dávné i bližší vyskytovala „vlčí krev“, což znamenalo, že byli divocí, bojovní a drsní, jako Nedův starší bratr Brandon nebo i jeho dcera Arya.

Za svou historii byli také Starkové držiteli mnoha titulů. Patří k nim král zimy, král Severu, lord Zimohradu, strážce Severu, pobočník krále a krátce i král Trojzubce a ještě kratší dobu regent krále. Proto také nikdy nepodléhali žádnému dalšímu rodu, teprve po dobytí Západozemí Aegonem Dobyvatelem královskému rodu Targaryenů a po rebelii Baratheonů z Králova přístaviště.

Starkové ve věku hrdinů

Jak už bylo zmíněno, tento rod datuje svůj vznik do doby Prvních lidí, konkrétně doby Brana Stavitele. Znamená to, že jsou potomky Prvních lidí a i nadále vyznávají některé jejich tradice a víru ve Staré bohy lesa. Když se Bran Stavitel údajně usadil ve vznikajícím Zimohradu a jeho syn Brandon Stark prý navrhl Vysokou věž ve Starém městě, ale ještě Sever vůbec nebyl sjednocený, jak ho známe dnes, a tak i pozice králů zimy, jak si říkali, nebyla natolik silná.

Museli se potýkat s mnoha nepřáteli z dalších malých království rozesetých v jejich sousedství, jako byli Mohyloví králové nebo Rudí králové z Hrůzova a především král za Zdí, jehož divoké několikrát zaháněli zpět do zamrzlých zemí. Také se říká, že tehdy povstal Noční král, údajný třináctý lord velitel Noční hlídky, jenž si měl vzít za ženu bílou chodkyni, prohlásit se králem v Noční pevnosti a odevzdávat oběti chodcům, a jehož měl král Brandon Ničitel s králem za Zdí Joramunem porazit.

Teprve po porážce všech svých sousedů a sjednocení Severu pod vládu Starků jim nakonec připadl titul králové Severu. Ani tehdy však jejich vláda nebyla bez konfliktů, neboť Boltonové, dřívější Rudí králové, neustále útočili a rozpoutávali rebelie a teprve přibližně před tisíci lety přísahali věrnost a oficiálně skoncovali se svými zvyky stahování z kůže. A kromě nich celé království ještě sužovali piráti z Bílého nože, kvůli nimž Jon Stark vystavěl pevnost Vlčí doupě, kolem níž se v průběhu let rozrostl Bílý přístav, v současnosti v držení rodu Manderlyů, jižanského rodu vypovězeného z Roviny.

Starkové po invazi Andalů

V téže době a i během invaze Andalů na Jihu k území Severu navíc přibývaly další země. K nim patří Šíje získaná po porážce krále Bažin a sňatku Rickarda Starka známém jako Smějící se vlk s jeho dcerou (správu území pak svěřili rodu Reedů), a Medvědí ostrov, z něhož po zápase (i když někteří mistři se domnívají, že šlo spíše o slovní přestřelku, v nichž železní nevynikají) vyhnal král Rodrik Stark železné a udělil ho rodu Mormontů.

Několikrát též vedli krvavé boje s Arryny z Údolí o ostrovy Tři sestry. Nakonec ale usoudili, že místo s pověstí domova zlodějů a pirátů, co je za své pány nechtějí, je jen „kamínkem zaraženým mezi vlčími zuby“ a že dát od nich ruce pryč je nakonec to nejlepší.

A tak se hranice Severu ustálily a ani Andalové na ně neměli žádný vliv. Několikrát se totiž pokusili proniknout na Sever přes Šíji, ale vždy byli poraženi (nejslavnější porážku má na svědomí král Theon Stark) a nejdále se dostali ke Kailinské držbě, kde je králové Severu s bažináři zastavili.

Mimo to se Starkové pokusili i prozkoumat další území, včetně moře. Bohužel ale Brandon Stark, známý jako Brandon Loďař, vyplul na Moře zapadajícího slunce a už se nikdy nevrátil, jeho syn Brandon Spalovač v žalu nad ztrátou otce zapálil všechny lodě a tím navždy učinil přítrž jakémukoli vlivu Starků na moři, a tak zůstávali dál otevření pouze zbytku dalekého severu a i Noční hlídce, již zásobovali a mnozí z nich i vstupovali do jejích řad. Například Osric Stark vstoupil mezi bratry už jako dítě a dokonce se stal v deseti letech lordem velitelem.

I když v případě Brandona Starka přezdívaného Bezdcerý si nepochybně přáli, aby se sousedům a divokým za Zdí vyhýbali důkladněji. Brandon totiž kdysi nazval divokého jménem bard Bael zbabělcem, a ten, aby mu ukázal svou odvahu, přelezl Zeď a vplížil se do Zimohradu pod jménem Sygerrik ze Skagosu.

Následně osazenstvo hradu dobře bavil zpěvem, takže se ho Brandon rozhodl odměnit, a Bael si řekl o nejkrásnější květinu kvetoucí v zahradách Zimohradu. To Brandon spokojeně akceptoval s myšlenkou na právě rozkvetlé zimní růže ve sklenících, a netušil, že Bael nemyslel rostlinu, ale jeho jedinou dceru, která do rána zmizela a na její posteli zbyla právě jen jedna modrá růže.

Brandon se svými muži i Noční hlídkou okamžitě zahájil pátrání na Severu i za Zdí, ale nikde po nich nenašel ani stopy, což ho velmi znepokojovalo, protože Starkové byli na vymření. Až jednoho dne, přibližně po roce, se jeho dcera zase objevila ve svém pokoji a se synem v náručí. Zjistilo se, že totiž nikdy neopustila Zimohrad, ale skrývala se s Baelem v hlubokých kryptách, a tak se novým lordem Zimohradu stal potomek neurozeného divokého.

Po dalších třiceti letech se pak i Bael vyšplhal k moci, když se stal králem za Zdí, a vedl velkou armádu na jih. Brzy se tak střetl s vojskem svého syna, a protože nebyl schopný zavraždit vlastní krev, nechal ho, aby ho v neznalosti zabil sám. Následně, po rozmetání zbytku divokých, mladý lord přinesl Baelovu hlavu na Zimohrad, a když ji spatřila jeho matka, která Baela milovala, ze zoufalství skočila z věže.

Podle některých zdrojů a toho, že postavy z příběhu si místo králů říkali lordi, se ale zdá, že by mohlo jít o mladší události z období Targaryenů, ale další kousek, co vykládá o tom, že Baelova syna zabili jeho vlastní vazalové a pak nosili jeho kůži, naznačuje starší datum, neboť stahování jako tradici Boltonů Starkové zakázali přibližně 700 let před dobýváním.

Starkové za éry Targaryenů

Co určitě přišlo v éře Targaryenů a jejich draků, je ale konec samostatného království Severu. V době vlády Torrhena Starka, posledního krále Severu, se Aegon Dobyvatel a jeho sestry konečně pustili do sjednocování Západozemí pod jedinou společnou vládu. Některá území se s nimi spojila dobrovolně, jiná podlehla dračímu ohni, a přestože král Torrhen shromáždil armádu, nakonec se rozhodl neopakovat chybu Roviny, jejíž vojsko skončilo spálené na Ohnivém poli, a poklekl před Aegonem, aby povstal jako lord Zimohradu a strážce Severu.

Od té doby se pak severský rod do politiky zaplétal pouze zřídka. Stalo se tak například při občanské válce známé jako Tanec draků, kdy proti sobě stáli dva dědicové Targaryenů dělající si nárok na trůn, a kdy strana podporující princeznu Rhaenyru uzavřela s lordem Creganem Starkem spojenectví nazvané Pakt ledu a ohně, přestože věřili, že válka bude krátká a Sever příliš daleko, než aby poskytl skutečnou pomoc.

Nebyla to sice tak docela pravda, protože v jejím závěru se přibližně ve stejné době jako armáda Tullyů dostal ke Královu přístavišti, které dobyli zpět z rukou protivníků, a kde pak šest dní vládl do korunovace nového krále Aegona III. a jeho působení se zapsalo do historie jako hodina vlků, ale jinak se už převážně starali pouze o vlastní severské záležitosti. Neustále se totiž museli potýkat s nájezdy železných, vedli několik válek se vzpurnými obyvateli ostrova Skagos a ani divocí se svými pokusy dostat se na jih a krást zásoby nepřestali.

Robertova (a Nedova) rebelie

Další příležitost zasáhnout do chodu říše pro Starky nastala až v nedávné době, těsně před Robertovou rebelií. Tehdy se poprvé pokusili vytvořit silnou alianci s Jihem zasnoubením budoucího lorda Brandona Starka s Catelyn Tully a jeho sestru Lyannu Stark s lordem Robertem Baratheonem.

A zatímco Catelyn byla připravená splnit svou povinnost, živelná a vzpurná Lyanna z nadcházející svatby nijak nadšená nebyla. Dobře věděla o Robertově záletnické a drsné povaze, a když se objevila na turnaji v Harrenově, kde ji princ Rhaegar Targaryen korunoval královnou lásky a krásy namísto své ženy, a když přibližně rok poté zmizela, rozpoutala se válka, v níž tentokrát Starkové zaujímali čelní místo.

Jak a proč lady Lyanna s Rhaegarem zmizela není jasné, neví se, zda šla dobrovolně poté, co ji okouzlil svými smutnými písněmi a korunoval, nicméně Robert i Brandon věřili, že byla unesena. Proto se Brandon, nejdivočejší ze svých bratrů, místo do Řekotočí a k vlastní nevěstě otočil spolu s několika dalšími muži ke Královu přístavišti, kde u bran Rudé bašty vykřikoval, ať Rheagar vyjde ven, aby ho mohl zabít. Princ v hlavním městě ale nebyl a jediné, čeho mladý Stark dosáhl, bylo zatčení králem Aerysem.

Hned poté král nařídil jejich otcům, aby se přišli zodpovídat ze zločinů svých synů. Bylo jim však jasné, že se řádného procesu nedočkají, proto si například lord Rickard Stark zvolil možnost rozsouzení soubojem, jenže Šílený král si za šampiona vybral oheň a pomalu protivníka upekl v jeho brnění, zatímco Brandon se, připevněný za krk do mučícího stroje, zoufale pokoušel dosáhnout na meč a pomoci mu, dokud se neuškrtil.

Král Aerys poté nařídil Jonu Arrynovi, jenž měl mladšího Eddarda Starka a Roberta v opatrovnictví, aby mu poslal jejich hlavy. To ale Jon odmítl udělat a začal shromažďovat vojsko, Ned se s nasazením vlastního života propašoval přes bouřlivé moře a nebezpečnou cestu z pobřeží na Zimohrad zpět domů, kde i on povolal své vazaly, a vydal se na pochod.

Nejprve do Řekotočí, kde získal další posilu, a poté jako jeden z hlavních vojevůdců přímo do války. Shromáždil síly Starků, Arrynů a Tullyů nedaleko řeky Trojzubce, zatímco Robert byl s vazaly z Bouřlivých zemí odříznutý na jihu, a společně si probojovávali cestu k sobě, až se jim nakonec po Robertově porážce u Jasanobrodu podařilo spojit síly a zachránit rebelii během bitvy zvonů, která se odehrála, když se raněný Robert schovával v Kamenném septu.

Následně se znovu obrátili k Řekotočí, kde si zabezpečili plnou podporu Tullyů sňatkem Neda s Catelyn a Jona Arryna s její sestrou Lysou, a po nějaké době se konečně setkali s královskou armádou vedenou Rhaegarem. Toho Robert rozdrtil a poslal Neda do Králova přístaviště, o němž věřil, že je v obležení, zatímco se sám léčil.

Jenže než do něj Ned dorazil, Lannisterové ho stihli vyplenit a brutálně zavraždit princeznu Eliu Martell a její děti. A protože Robert, hnaný nenávistí k Targaryenům, odmítl pachatele potrestat, spokojený, že ho zbavili dračího sémě, Ned se rozjel dál.

Ukončil obléhání Bouřlivého konce a zachránil tak Robertovy bratry Stannise a Renlyho před smrtí hlady, a konečně našel stopy po své sestře Lyanně a dostal se až k Věži radosti, kde byla pod dohledem tří rytířů Královské gardy. Ned a jeho muži se přes ně probojovali až k Lyanně, přičemž přežili právě pouze on a Howlan Reed, jenže Lyannu našli umírající na krvavém loži, nedokázali jí už nijak pomoci a Ned jí pouze stihl dát záhadný slib.

Starkové dnes

Po konci války a korunovaci Roberta se pak Ned stal lordem Zimohradu, kam si přivezl Jona Sněha, o němž tvrdí, že je jeho bastard, ale odmítá prozradit, kdo je matkou, spolu s Catelyn zplodil pět dětí – jedno během rebelie a čtyři během doby po ní, a svedl svou poslední válku, když Balon Greyjoy na Železných ostrovech povstal proti Železnému trůnu a korunoval se králem ostrovů.

I tehdy spolu s Robertem a jeho věrnými zvítězil, přičemž si odvezl Theona Greyjoye jako rukojmí pro případ, že by se Balonovi zachtělo rebelovat znovu. A také se rozhodl zůstat na Severu jako strážce v Robertově jméně, držet se co nejdále od intrik a politiky v Králově přístavišti, vládnout svým lidem a vychovávat své potomky, zatímco jeho nejmladší bratr Benjen se dal do služeb Noční hlídky.

Nepochybně to bylo dobré rozhodnutí, neboť když starý Jon Arryn zemřel a Robert nabídl Nedovi pozici nového pobočníka, čest, upřímnost a neoblomnost, vlastnosti, kterých si Starkové tolik cenili (ač ne vždy jimi oplývali) a předávali svým dětem, celý slavný rod rozprášily.

Ať už jsou ale beznadějně ztraceni nebo mají šanci na obnovení toho, co kdysi začal Bran Stavitel, nedá se popřít, že po nich zůstalo několik odkazů. Mezi ně patří například Led, velký meč z valyrijské oceli, nyní překován do dvou menších mečů, příběhy o údajném Nočním králi, jenž mohl pocházet z rodu Starků, měničích schopných vstoupit do mysli zvířat, kteří se měli mezi Starky objevovat, nebo rovnou o vlkodlacích, v něž se mají měnit. A hlavně rod Karstarků, příbuzný rod, co vznikl, když se Karlon Stark, bratr krále Severu, rozhodl odtrhnout a založit vlastní rod v Karské baště, a co existuje dodnes.

Současní členové rodu Starků (k začátku seriálu):

 • lord Eddard Stark, druhý syn Rickarda Starka a Lyarry Stark, přezdívaný Ned či Tichý vlk, lord Zimohradu a strážce Severu
 • lady Catelyn Tully, dcera Hostera Tullyho a Minisy Whent, manželka Neda
 • Robb Stark, nejstarší syn a dědic Neda a Catelyn, krátce král Severu a Trojzubce, přezdívaný Mladý vlk
 • Talisa Maegyr, Robbova manželka, léčitelka z Volantisu, v knize lady Jeyne Westerling ze Západních krajin
 • Sansa Stark, starší dcera Neda a Catelyn, později také používající jméno Alayne Kámen
 • Arya Stark, mladší dcera Neda a Catelyn, přezdívaná Arya Podnožka, Arya koňská tvář, vystupující též jako Arry, Lasička, Nan, Slánka, Kočka z kanálů, Slepá Beth, Ošklivé děvčátko, Milost
 • Brandon Stark, mladší syn Neda a Catelyn, přezdívaný Bran, zmrzačený po pádu z věže
 • Rickon Stark, nejmladší dítě Neda a Catelyn
 • Jon Sníh, Nedův bastard s neznámou matkou z doby rebelie, člen Noční hlídky
 • Benjen Stark, nejmladší syn Rickarda Starka a Lyarry Stark, První průzkumník Noční hlídky, přezdívaný Ben či Vlčí štěně, v současnosti pohřešovaný

Foto: HBO

Diskuze /77

Locker

Nejrozumnější (s tudíž největší šancí na přežití) od Starků jsou kupodivu ženy…Caitlyn (pokud to vezmeme úředně), Arya i Sansa prokázali, že i přes jejich různé srážející vlastnosti si dokáží se situací poradit důmyslně a čistě pragmaticky bez přílišného přemýšlení, zda to je čestné, či ne…zato mužská linie je (resp. byla) plna vyloženě čestných blbců…když vynechám Brana a Rickona (vzhledem k jejich stále příliš nízkému věku (nicméně se vsadím, že oni budou zcela stejní)), tak mužská linie Starků byla zamořena jakousi fanatickou až odpudivou arcictí, jíž se Starkové řídili při každé záležitosti (minimálně při každé důležité záležitosti).­.nebyla tam špetka taktiky, pouze tupá zaslepenost ctí, jakožto nejprimárnější a nejdůležitější podmínkou při řešení všech problémů…já říkám, že se nic nemá přehánět…ani čest…a je tenká hranice mezi ctí a blbostí…u všech třech hlavních Starků (beru v potaz, že Jon je pokrevně opravdu Stark, a i kdyby nebyl, tak minimálně má starkovskou výchovu) se jedná prokazatelně o blbost, která je nakonec všechny stála život (Caitlyn zemřela pouze kvůli Robbově hlouposti)…Starky proto považuji za jeden z nejslabších rodů se silnými tradicemi, ale nulovým pudem sebezáchovy, který by měl být odsunut na vedlejší kolej a Sever by měl buď zůstat navždy v rukou Boltonů, nebo by jej mohli získat Manderliové, které mám v knížce velice v oblibě…

#2 Ann Taylor #6 Stardos #7 Salan #11 Rob2 #14 TNO95
4.9.2015 | 16:33:22
Locker

Apropo se to týká i Starků, o kterých se knížka/show pouze zmínila (starý Rickon a Brandon Stark)…a Benjena, jakožto nyní Bílého chodce, jsem nezmínil schválně kvůli nedostatku relevantních informací, leč to nejspíše bude obdobný případ…

4.9.2015 | 16:37:24
Locker

#2 Ann Taylor: :D díky za prodloužení života :D

4.9.2015 | 16:37:51
Locker

Vážně ale nechápu, jak takové tupce může (resp. mohlo) mít tolik lidí v oblibě…stejný problém jako u nejmenované „královny“…

4.9.2015 | 16:41:25
Stardos

#1 Locker: Pěkně popsané , i když si myslím že s Branem a Rickonem to bude naopak

4.9.2015 | 16:53:22
Salan

#1 Locker: Lidé s takovým názorem, jaký tu píšeš ty, jsou přesně ti, kteří způsobují, že čestní a správní lidé umírají tak brzy… Ned Stark vládl severu mnoho let, a jak jde vidět, dokázal při vládnutí spojit čestné způsoby s tím, aby udržel svou silnou pozici, moc i autoritu. Stejně tak Robb – skvělý vojevůdce, který na rozdíl od ostatních nemá sklony k podlému a celkově hnusnému jednání! Za jejich vlády by všechno fungovalo velmi dobře, jenomže právě lidé, kteří chtějí všechnu moc a důležité pozice jen pro sebe, pak způsobí jejich pád. Je smutným faktem, že když se řekne čest a moc, většina lidí si vybere to druhé. Kdyby tomu bylo naopak, možná by hodně věcí fungovalo jinak…a nejenom ve Hře o trůny!

#8 AviaRa #19 daimon11 #29 Locker #39 Locker
4.9.2015 | 17:36:37
AviaRa

#7 Salan: Když se ke „sviňi“ chováš čestně, je jasné že umřeš v GoT/ máš pak problémy v reálném životě. Robb nesplnil slib, královský slib. Tudíž je jasné že se proti někomu spikneš když ho takhle pošleš do pr*ele s tím že si radši vemeš nějakou kravku bez jména z Volantisu (v knize z malého rodu, a ke všemu dřív nepřátelského), místo dcery lorda. Jestli považuješ „velmi dobré fungování vlády“ např. „spojenectví“ s Greyoji, kteří mu ještě vypálí Winterfell… No to se musí hezky žít.

#9 AviaRa
4.9.2015 | 18:00:10
AviaRa

#8 AviaRa: //// Moje chyba, Železní zabili jen pár lidí, Ramsay vypálil ach má paměť :(

4.9.2015 | 18:01:01
petrr92

#2 Ann Taylor: nechci rejpat, ale největší rod to fakt není s ohledem na počet přeživších členů. Je to spíš nejstarší fungující rod, inak je to supr článek. ( Martelové, Tyrelové no skoro všichni mají víc živých členů v hlavní linii) než starkové. Ti se po staletí umějí dokonale redukovat.

#12 Ann Taylor #77 TALKsnake
4.9.2015 | 18:17:47
Rob2

#1 Locker: To, že Arya a Sansa nejdou tupě za ctí a spravedlností jako Ned nebo Robb je Starkum vlastně nanic klidně si můžou umřít, protože jejich děti budou buď bastardi nebo budou mít jméno jiného rodu. Takže jediná naděje na prežití rodu je v rukách Brana a Rickona, ale obávám se, že ti budou stejně natvrdlý jako ostatní muži.

#24 lenacia #29 Locker
4.9.2015 | 18:58:23
Ann Taylor

#10 petrr92: Velký používám v tom smyslu, jako v originále „great house“, čímž odlišují ty hlavnější, starší, urozenější, „vůdcovštější“ od ostatních. Nevím, jaký lepší slovo používat k naznačení toho, že patří do skupiny Stark, Tully, Arryn, Lannister, Baratheon, Tyrell, Martell a Targaryen. Protože velký neznamená jen velikost co do počtu, ale i významu, zdá se mi to jako vhodný překlad (tohle se týká období před začátkem seriálu a tak i vycházím ze stavu na začátku, psát jejich historii z průběhu seriálu je zbytečný, o tom už je seriál, a tam takový je, ve smyslu nejslavnějších, nejvznešenějších, nejvýznamnějších).

#13 petrr92
redaktor
4.9.2015 | 19:05:31
petrr92

#12 Ann Taylor: Já takhle tak to chápu

4.9.2015 | 19:41:16
TNO95

#1 Locker: To nemyslíš vážně :D Catelyn může za to, že jsou všichni mrtví :D (Zajmutí Tyriona, propuštění Jaimeho a neochota akceptovat Jona )

#15 TNO95 #16 Batiatus
4.9.2015 | 19:52:44
TNO95

#14 TNO95: Všechno by se jinak vyvíjelo úplně jinak. A Starkovský přístup ,ČEST, je jediný správný ;)

4.9.2015 | 19:56:05
Batiatus

#14 TNO95: Keby Jaime nezhodil Branna a malicek to nehodil na Tyriona tak by ani Catelyn Tyriona nezajala. A prečo prepustila Jaimeho ? Keby to neurobila tak by zomrel a načo by im bol mŕtvy? Síce bol potom na slobode a tak šanca nato ze ziska späť svoje dceri dosť myziva ale taká šanca je stále lepšia nez žiadna. Lady catelyn môže za vojnu zo všetkých najmenej.

#18 petrr92
4.9.2015 | 19:58:38
JerryKo

Hm, zajímavé, zmizel odsud můj komentář… ?!?!

4.9.2015 | 20:06:46
petrr92

#16 Batiatus: Catlin ho vůbec neměla zajmout. Nedd ji prosil ať nezasahuje a co ona udělá bez armády a podpory zajme tyriona a způsobí pohromu říčních krajin nepřímo smrt svého syna plus zranění manžela

#22 Batiatus
4.9.2015 | 20:10:26
daimon11

#7 Salan: Na Lockera nemá cenu reagovat a zabývat se těmi jeho nesmyslnými a kolikrát až zhovadilými názory – viz třeba to, že Joeffreyho by viděl na trůnu radši než Daenerys. To mi připadá naprosto šílené a odtržené od reality, čistá hovadina. Daenerys je přes všechny své zápory totiž člověk, se smyslem pro čest. (i když ne vždy se chová správně, ale to nikdo tam)

Jinak s tebou ohledně lidí jako Locker a dalších souhlasím. Bez ohledu na to, že Robb například nedodržel slib, omluvil se a nakonec přijal podmínky k nápravě. Jestli si Robb opravdu zasloužil takový osud jaký ho opravdu potkal, i když se omluvil a přijal ony podmínky k zlepšení, pak si nechci představovat, co potká Waldera Freye a podobné zmrdy, kteří jej zradili a kteří nemají smysl pro čest naprosto žádný. Přesouvat vinu na Robba Starka za to, že HLAVNĚ ON zavedl celý svůj rod do záhuby, je hnusné, nelidské přesouvání viny z těch největších sviní na čestnější lidi. Byl to hlavně Walder Frey a další ******, kteří nedodrželi novou dohodu ohledně podmínek, kterou stanovili na nápravu toho co Robb spáchal. Oni jsou za to hlavně zodpovědní. I když Robb má na tom svůj podíl viny, to je fakt. Ale stojím si za názorem, že takový osud si fakt nezasloužil, bez ohledu na to, že porušil tu první dohodu. A líbí se mi, že jí Robb porušil, protože z něj není alespon černobílá postava co se vždy zachová čestně.

Ad spojenectví s Greyjoyi – může snad Robb za to, jak svinsky se zachoval Theon i Balon? Může za to snad? Ne. Opět na tom ale nemá plný podíl viny. Jeho chybou bylo, stejně jako jeho otce, že příliš očekával od ostatních, že se zachovají čestně.

A není to náhoda, že právě nejčestnější postava GoT – Eddard Stark, je zkrátka borec o kterém se mluví i několik sérií po jeho smrti. Není to náhoda, že zrovna tak čestný a pravdomluvný člověk měl tolik příznivců. A já se tomu nedivím, protože snad až na pár jeho vad to byl opravdový, skutečný člověk, kterého bych vážně chtěl mít za přítele, něco jako Čapka v reálném světě u nás.

Zeptám se Vás asi takto – pokud jsou podle Vás Starkové skutečně tak strašně tupí, když v podstatě 100% dbají na čest (tedy téměř 100%). Kdo je tam v podstatě ten moudrý? Jsou to snad Lannisteři, co se vraždí mezi sebou? A jiní? Je to snad Tywin Lannister, co měl po zamordování Robba ty svoje úvahy o cti, když krom nechutného zabití na hostině povraždil všechny Starky i okolo Dvojčat? (mimochodem, kdyby Robb a Starkové chcípli na bitevním poli, byl by to 100× vznešenější osud, než tohle, protože i když s válkou hluboce nesouhlasím, tak radši hromada mrtvol na bitevním poli – na obou stranách, než to, co se stalo v seriálu – protože by to bylo fair play.) Je ale fakt, že co se týče politiky, tak tam samozřejmě neměl šanci takový charakter jako Eddard šanci dlouho přežít. Protože politika GoT je přecpaná mocichtivými sviněmi, které žádná čest nezajímá a neštítí se vůbec ničeho, takže mezi tak zkaženými lidmi se Starkovská čest považuje za hloupost. Jenže vtip je v tom, že Starkovic jinak politická „blbost“ je v podstatě jinak mimo politiku a boje dobrá taktika pro přežití druhu – ne Starků samotných, ale lidí jako celku. Asi takhle. Schopnost nezištně se obětovat pro ostatní, to je kvalita, která může zachránit celý druh. Jako s Kavkami. Když vymřou všechny kavky, které byli schopné nezištně varovat před predátorem, pak je hnízdo plné sobeckých kavek, zvyklé na to, že je vždycky někdo varuje před predátorem. Jenže když si tak zvykne každá, žádná to pro ty další neudělá = tím pádem roste šance na vítězství predátora a celý druh má větší šanci úplně zaniknout.

A právě proto jsou Starkové, i když v politice mezi mocichtivci možná „blbí“ tak jako lidé jsou nejmoudřejší ze všech, a to právě proto, že jsou tak čestní. Problém není ani tolik v nich, jako spíše ve světě, do kterého jsou zasazeni, to je hlavní problém…

A kdybych si měl já osobně vybrat, tak jednoznačně bych chtěl být Stark. Už jen kvůli Eddardovi by byla velká čest být členem takového rodu, protože žádný rod neměl takovou osobnost jako byl on. Je mi to zkrátka strašně sympatické, možná proto, že obdivuji, kolikrát se dokázal zachovat čestně, což bych já na jeho místě asi nedokázal…

 • kdo vynese rozsudek by měl máchnout mečem. To je další věc, která z Eddarda a dalších dělala plně lidské bytosti.
#25 AviaRa #28 Skyelle #30 Locker #34 TNO95 #41 Locker #75 Jerry Screaming
4.9.2015 | 20:12:41
daimon11

A ještě bych rád dodal…

Skutečný člověk se neohlíží na to, jak dopadne za to, že se chová čestně. Jde o to prožít svůj život ve cti. Bez ohledu na konec – výsledek – tedy smrt. A během svého života svým chováním působit a inspirovat ostatní.

4.9.2015 | 20:16:30
aragorn

já jen doufám že deanerys neusedne na trůn pořád se snaží býd spravedlivá a potrestat otrokáře a přitom je leda blbá a horší než ti otrokáři

4.9.2015 | 20:42:48
Batiatus

#18 petrr92: Možno ho nemala zajať. Ale aj keby to neurobila tak by joffrey zabil neda takze tak či tak by išiel robb do vojny takže by aj tak dopadol tak ako dopadol. Rozhodnutie Joffreyho ohľadom Neda nemá či robiť zo zajatim Tyriona.

#23 Batiatus #42 petrr92
4.9.2015 | 20:44:26
Batiatus

#22 Batiatus: *čo

4.9.2015 | 20:48:37
lenacia

#11 Rob2: spíš pouze Rickona, Bran nemůže mít děti, je ochrnutý od pasu dolů

#26 Rob2 #42 petrr92
4.9.2015 | 20:50:57
AviaRa

#19 daimon11: Možná jsem jediný kdo to přečetl celé, takže + pro mě :D Sepíšu to tak nějak po bodech, jak mi to padne na jazyk.

 1. Mluví se o vícero lidí než o Eddardovi i po jejich smrti – Šílený král, Rhaegar a vícero… Ono každá postava má to svoje a kdyby se měli vypsat všechny postavy ságy o kterých se mluví či bude mluvit po smrti, tak se na chudáka Neda zapomene.
 2. Theon byl/je idiot, ovšem z pohledu Balona to je věc jiná- Kdysi chtěl nezávislost, jako mnoho před ním, či v jeho době… Selhal, zabili mu syny a posledního mu vzali… Z jeho pohledu chtěl nezávislé ostrovy, ale „vetřelci“ ze Západozemí a především ze Severu mu vemou tuto naději a syny…To se potom při prvním náznaku jejich slabosti k nim asi těžko přidáš, ale využiješ to.

3.Krása postav a tu zmíněného Eddarda je v tom, že v prvních scénách sám popraví člena Noční hlídky, který je vlastně varuje… Na Severu žije spousta bytostí či bylo několikrát zaútočeno na Zeď divokými…on nějaký ten výslech špatný být nemusel, než jen tupě přijít a máchnout mečem.

Bohužel i mezi „čestnými“ Starky byli často „nečestní“ jedinci. A tak to je u každého rodu.

Cituji „To je další věc, která z Eddarda a dalších dělala plně lidské bytosti.“ Lidské bytosti se bohužel vyznačují i smutnými a špatnými stránkami a přesto to jsou také „plné lidské bytosti“.

Ovšem že z pohledu Starků by jsi měl pravdu, ale jelikož zde nemáš i ten pohled ostatních rodů/postav, tak je to potom těžší.

Místo vybrání tohoto rodu sis měl spíš vybrat kopí pro hlavu :) :D

#27 Salan #31 Eddard1 #36 TNO95 #69 Rafan
4.9.2015 | 20:54:19
Rob2

#24 lenacia: To nemusí znamenat, že je neplodný

4.9.2015 | 20:59:08
Salan

#25 AviaRa: Samozřejmě, že se mluví o více postavách co zemřeli a ne jen o Eddardovi – k čemu by tam pak ty ostatní postavy byly, kdyby se na ně hned zapomnělo? Žádná z nich ale nemá na čtenáře knih/diváky seriálu takový dojem a význam jako Ned. Zmiňuješ třeba Rhaegara, ale slyšel jsi aby o něm někdo delší dobu mluvil a chválil ho/nadával mu? Ne. A stejně tak postavy, které v knize/seriálu přímo vystupují. Jsou lidi, kteří obdivují Tywina pro jeho schopnosti, Oberyna pro jeho charakter nebo i Lockerové, kteří našli sami sebe v Malíčkovi, ale ani přesto nemůžou cítit ke své oblíbené postavě takový obdiv, jako řada lidí cítí k Nedovi. Zamysli se nad tím – i když mezi ně nepatříš, rozhodně musíš znát někoho, kdo pro jeho skutky Eddarda Starka obdivuje a vraždil by, když uslyší, jak ho kdosi nazývá „tupou postavou“.

4.9.2015 | 21:11:32
Skyelle

#19 daimon11: Na 100% souhlasím :)

4.9.2015 | 21:39:15
Locker

#11 Rob2: Stále však mají větší šanci na přežití, než starkovic muži…
#7 Salan: Je to přesně naopak…bez tupých zásadových „lidí“ bychom už pochodovali po Marsu…

4.9.2015 | 23:34:25
Locker

#19 daimon11: Pokud bys viděl Daenerys raději na Železném trůnu, než Joffreyho, tak si vážně na facku…Joffrey byl nadutý tupý fracek, ale i to je víc, než nelogická tupá Daenerys…

#32 Eddard1 #57 Flyman91
4.9.2015 | 23:43:43
Eddard1

#25 AviaRa: Eddard byl možná čestní, ale rozumu moc nepobral. Krásně to charakterizoval Malíček(Horká hlava krátky rozum nebo tak nějak) kdy Neda přivedl do bordelu že je tam Catlyn málem Malíčka zabil kdyby Catlyn nevykoukla. To samé jeho názor na Jaimeho a co se stalo před 15–17 lety. Zkrátka jednoduché uvažování byl jsi člen Královské gardy-zabil jsi krále-tedy jsi hajzl-moje uvažování nebo nabubřelost me nedovoluje si připustit že k tomu mohl mít Jaime důvod. Jaime byl hrdý a taky namyšlení a bylo pod jeho úrovní se obhajovat a vykládat jak to bylo. Brien to vlastně řekl, když byl jak se říká na dně a neříkalo se mu to lechce.

#70 Rafan
5.9.2015 | 0:34:05
Eddard1

#30 Locker: To asi rozbijete TV nebo PC kde si to přehráváte, až usedne Daenerys na trůn. Jo a vy nejste na facku,ale na ránu pěstí. Už mě dost unavuje číst vaše bláboly a sledovat vaši nabubřelost viz moji kamarády programátoři(IQ +130) mě dávají za pravdu.

#40 Locker
5.9.2015 | 0:47:03
Thoren

Není pravda ,že jediný ,kdo může zachránit rod Starků je Rickon ,protože ve třetím díle knihy jmenoval Rob Jona Sněha Starkem a svým dědicem .Takže jestli přežije.A já věřím že ano ,tak bude novým králem severu .

#35 TNO95
5.9.2015 | 1:11:27
TNO95

#19 daimon11: On ji vlastně ale taky porušil kvůli cti. Postavil čest Jayne (Tallissi) nad tu svou.

5.9.2015 | 2:53:09
TNO95

#33 Thoren: Fákt? to hsem nezaznamenal. Musím si to přečíst znovu :D

5.9.2015 | 2:57:24
TNO95

#25 AviaRa: Ale on ho zabil protože dezertoval. Zavázal se službě noční hlídkce a dezertoval proto byl popraven.

#38 AviaRa
5.9.2015 | 2:58:35
TNO95

Zkrátka jsem si Starky zamiloval je to můj nejoblíbenější rod. A Robb Stark je mojí nejoblíbenější fantasy postavou vůbec.

The North Remembers!

5.9.2015 | 3:02:23
AviaRa

#36 TNO95: Já netvrdím že nedezertoval, pouze poukazuji na to, že ho mohli nejprve vyslechnout a né mu hned sekat hlavu. Protože je rozdíl když někdo dezertuje schválně a někdo běží a je u toho nehorázně vystrašený.

#51 Baron #71 Rafan
5.9.2015 | 8:34:05
Locker

#7 Salan: A navíc já tu nehaním čest, jako takovou, nýbrž starkovskou fanatickou upjatost k ní…jak jsem zmínil, když se cokoliv přehání, tak to vede ke špatným věcem…osud Starků toho je dostatečným důkazem…

5.9.2015 | 9:54:55
Locker

#32 Eddard1: I kdyby usedla, což se nestane, tak bych nic nerozbíjel…to dělají pouze hloupí lidé (stejně tak, jako uvažování o takových věcech)…a nesleduji to na TV, či na PC, nýbrž na Ultrabooku…

#43 Eddard1
5.9.2015 | 9:58:46
Locker

#19 daimon11: Nevím, odkud pocházíš, ale tam, odkud pocházím já se o Eddardovi nijak zvlášť nemluví…necpi nám tady své dojmy a radši běž udělat nějakou relevantní statistiku oblíbenosti GoT postav, dle které se to teprve spolehlivě posoudí…

5.9.2015 | 10:02:59
petrr92

#24 lenacia: No děti mít stále může, jen je trošku obtížnější je udělat, ale jde to, když bude dobrou manželku, která bude šikovná může se jí to povést.
#22 Batiatus: Když zajala tyriona, tak král byl ještě na živu. Ona byla ta kdo válku rozpoutal.

#44 Batiatus #45 Batiatus #48 Hoří
5.9.2015 | 10:16:48
Eddard1

#40 Locker: Druh PC ale čekal jsem poznámku o tom kde to sledujete.. Ok nerozbíjel, ale příjemné by vám to nebylo.

5.9.2015 | 10:39:55
Batiatus

#42 petrr92: Počkaj myslíš kráľa Roberta Baratheona ? :D. Ak áno tak my možno niečo uslo alebo som ta zle pochopil ale čo má on spoločné zo zajatím Tyriona alebo smrťou Neda ?

5.9.2015 | 11:39:10
Batiatus

#42 petrr92: Počkaj myslíš kráľa Roberta Baratheona ? :D. Ak áno tak my možno niečo uslo alebo som ta zle pochopil ale čo má on spoločné zo zajatím Tyriona alebo smrťou Neda ?

5.9.2015 | 11:39:12
Andrej7395

Locker , ty sem hadžeš ozaj „perly“ , … zmen dealera, lebo to svinstvo čo ti predava, ta raz zabije. :-)

#47 Locker
5.9.2015 | 11:43:06
Locker

#46 Andrej7395: Napiš, co se ti konkrétně nezdá a pokus se argumentovat…jinak pouze bezpředmětně blábolíš…

5.9.2015 | 11:46:21
Hoří

#42 petrr92: No, nevim jestli je možný získat potřebné tekutiny když je aparatura odpojená od řídící jednotky… , jeli od pasu dolu necitlivej tak neni co stimulovat, čili děti mít nemůže. (pochybuju že by někde sehnal zařízení na elektrostimulaci)

#49 petrr92 #50 petrr92
5.9.2015 | 12:37:01
petrr92

#48 Hoří: Nevíme jak přesně ochrnul ani jak je hodně funkční, ale tvorba tekutin probíhá a po úrazu otázka je jak se dostane ven. Jde to, ale je to obtížné, ale to si myslím sem do diskuze nepatří.

5.9.2015 | 13:45:20
petrr92

#48 Hoří: Inak zjisti si o tom něco dost věcí, které si lidi myslí je mýtus ři neúplná pravda.

5.9.2015 | 14:14:24
Baron

#38 AviaRa: Pokud si dobře vzpomínám v knížce ho vyslechl (pak říkal Branovi, že nikomu neupírá nárok na jeho poslední slova), ale ten zběh prý jen dokola blábolil nesmysly.. takže tomu Ned přestal přikládat váhu…

5.9.2015 | 14:27:15
PrdeliNakopavac

Clánek slušný. Cetl sem jin části, vidím že je z velké části opsaný z knihy Svět ledu a ohně, který zrovna čtu. Ale taky sou v nim nepřesně uvedené některé věci. Jest-li to je tím jakože to píše historik to netuším. Nebo jestli to vzniklo omylel.

Konkrétně tu sem si všiml nedostatku: Když semřela Lyana tak s Edardem bylo 6 dalších vazalů a přežil minimálně eště ser Rodrick. Padl tam co je potvrzené lord mohylova ( přímení nevím a hledat nebudu.

Ve světu ledu a ohně mě praštilo do očí že při robertově rebélii na bitvě v rubínovém brodu se zúčastnili všeci rytíři královské gardy. Pokud mě pamět neklame 3 Edard vyřídil v dorne (viz odstavec hore) a jeden pak doprovázel manželku a děti šíleného krále na útěku do dračího Kamene.

#53 petrr92 #54 Ann Taylor
5.9.2015 | 14:42:57
petrr92

#52 PrdeliNakopavac: Tam spíš bude chyba překladu takových bot se tam objevu vícero, třeba jako, někde jezdil princ dereon(nejsem si jsitý jak se jmenoval) na dračici naopak v jiné povídce na drakovi a ted babo raď měl draka nebo dračici :D

#54 Ann Taylor
5.9.2015 | 14:48:48
Ann Taylor

#53 petrr92: Měl transsexuálního draka :D

#52 PrdeliNakopavac: Vždyť ale u Věže radosti padli všichni krom Neda a Howlanda, ne? Kolik jich tam jelo se nezmiňuju, neni to důležitý, jsou mrtví, ale že přežili jen dva je fakt. Jak to bylo ve Světě, to si nepamatuju, je to celkem dlouho od jeho čtení a bylo tam až moc informací (a jestli je to překladem, to už netušim vůbec, překlad jsem nečetla), ale všude jinde to tak říkaj i píšou. Když se podíváš třeba sem – http://awoiaf.westeros.org/…Tower_of_Joy, tak tam to píšou taky a ozdrojovali to hned prvním dílem ságy. Ned vzpomínal na to, že zůstali jen oni dva.

#55 petrr92 #56 PrdeliNakopavac
redaktor
5.9.2015 | 15:13:22
petrr92

#54 Ann Taylor: No hele v knize bylo, že draci mění pohlaví, ale ve světě bylo řečeno, že je to nesmysl a jsou draci a dračice, ale docela interesantní je, že buď je daenerys blbá a nezná co jsou zeč nebo má 3 samce. Budu ji držet palce aby jeden z nich snesl vejce. Inak koukala jsi na rodokmen Starků na wiki ti se stím taky neprdlali teta si vezme synovce další generaci si strýc vezme neteř :D Škoda, že nejsou rozpracované takto i ostatní rody

#60 Ann Taylor
5.9.2015 | 16:05:12
PrdeliNakopavac

#54 Ann Taylor:

Nejsu schopný si to přeložit. Ale sem si naprosto jistý že proti těm 3 gardistům byl Edard + 6 a přežili minimálně 3. Krom Edarda ser Rodrick (size za to nedám ruku do ohně ale myslím že Rodrick přežil) a ten Howlan Rákosníček – můj tip do budoucna je z něho mrzák bez ruky nebo bez nohy.

#60 Ann Taylor #61 Ann Taylor
5.9.2015 | 16:20:30
Flyman91

#30 Locker: Za to Malíček je slabá a ve válce nepoužitelná osoba, kterou nakonec podříznou vlastni vazalové!

#58 petrr92 #59 Locker
5.9.2015 | 16:21:57
petrr92

#57 Flyman91: No, ale za nitky tahat umí plus dělat si vlivné spojence. Kruci at už ty vichry výjdou a vím co se bude dít s přicházející zi­mou

5.9.2015 | 16:31:49
Locker

#57 Flyman91: On si lidi pod sebou umí vybírat pečlivě…kdo jen naznačí zklamání, toho se rychle zbaví…válka se Západozemím již dosti prohnala a Malíček je stále živ a zdráv a jeho moc je čím dál tím větší…

5.9.2015 | 16:33:19
Ann Taylor

#56 PrdeliNakopavac: No když se tam podíváš aspoň na vypsaná jména, kdo tam bojoval, tak tam hlavně žádný Rodrik není. Žádný Rodrik tam nebojoval. A když i Ned vzpomínal na to, že přežili jen dva, on a Howland, tak fakt nevim, kde bereš dalšího. Jistý si být můžeš, ale není to tak.

#55 petrr92: Ale to myslím není zakázaný, bohové jim zakazujou jako incest jen sourozence a rodiče a potomky (a nejspíš prarodiče a prapotomky), ale bratranci a sestřenice a teta a strýc se dělo. Třeba Tywin a Joanna… A vlastně proč ne, u nás se to taky jako incest nebere :D

redaktor
5.9.2015 | 17:20:59
Ann Taylor

#56 PrdeliNakopavac: Volný překlad toho nejdůležitějšího – Na konci války Ned a šest dalších (Howland Reed, lord Willam Dustin, Ethan Glover, Martyn Cassel, Theo Wull a ser (na záchodě) Mark Ryswell) dorazili k věži. Zjistili, že ji stráží tři členové Královské gardy (Arthur Dayne, Oswell Whent a lord velitel Gerold Hightower). Ned a Howland byli po následné bitvě jediní přeživší. Pak ještě věta o stržení věže a odkaz na 39. kapitolu Hry o trůny, čili prvního dílu ságy, desátou kapitolu Neda.

#62 petrr92 #63 PrdeliNakopavac
redaktor
5.9.2015 | 17:28:33
petrr92

#61 Ann Taylor: To mi nebere hlava, jak Nedd to věž strh to zaním přijela posila nebo vesničané popřípadě silák nedd ji zboural kámen po kameni

#64 Ann Taylor
5.9.2015 | 20:47:04
PrdeliNakopavac

#61 Ann Taylor:

No a já čerpám z toho co sem přečetl v českém překladu nebo aspon z toho co si pamatuju. A jelikož knížku ted doma nemám tak ti to nemožu přepsat. Ale věř tomu že mám dobrého pamatováka a na wikipédii to zase někdo píše a ten to nepřepsal správně

#64 Ann Taylor
5.9.2015 | 21:15:19
Ann Taylor

#62 petrr92: Jo, to hlava asi bere málokomu, ale prej že jo. Těžko říct :D

#63 PrdeliNakopavac: Tak to máš štěstí, protože já knihu mám, v PDF, ve kterém se dobře hledá, takže prosím, přímo z knížky: „Zdál se mu starý sen o třech rytířích v bílých pláštích a dávno spadlé věži a o Lyanně na jejím krvavém loži. V tom snu s ním jeli jeho přátelé, tak jak to bylo ve skutečnosti. Hrdý Martyn Cassel, Joryho otec; věrný Theo Wull; Ethan Glower, který byl Brandonovým panošem; ser Mark Ryswell, milý řečí a něžného srdce; muž z jezerního sídliště Howland Reed; lord Dustin na svém velkém rudém oři. Ned poznal jejich obličeje, stejně dobře jako poznal svůj vlastní, tak jako vypadal kdysi. Roky se jako pijavice přisávají na lidskou paměť, dokonce i ty, o kterých si přísahal, že na ně zapomene. Ve snu byli pouhými stíny, šedivými mátohami na koních utkaných z mlhy.“
O kousek dál pak: „Ser Arthur Dayne, Meč jitra, měl smutný úsměv na rtech. Nad jeho pravým ramenem vyčníval jílec jeho velkého meče, Úsvitu. Ser Oswell Whent klečel na koleni a ostřil čepel svého meče brouskem. Na jeho bíle smaltované přilbici prostíral křídla černý netopýr jeho rodu. Mezi nimi stál ohnivý ser Gerold Hightower, Bílý Býk, lord velitel Královské gardy.“
- nikde-žádný-Rodrick. Takže pamatováka možná máš, ale na něco jinýho. Z celé bitvy totiž přežil pouze Ned a Howland a žádný Rodrick tam nikdy nebyl. Mimochodem spoléhat se na český překlad opužitý v sáze, to je něco, co bych snad ani nedělala.

#65 PrdeliNakopavac
redaktor
5.9.2015 | 22:53:55
PrdeliNakopavac

#64 Ann Taylor: Tak pokračuj ve čtení bud ten sen začíná nebo končí odstavcem tak málo se jich vrátilo nebo tak nějak.

#66 petrr92 #67 Ann Taylor
5.9.2015 | 23:39:25
petrr92

#65 PrdeliNakopavac: Fakt tam máš chybu ty tu věž přežili jenom dva nedd a bažinář. Je to tam několikrát zmíněno jak ve snu neda, tak o tom mluvila i Meera ale jenom se o tom zmínila. Tady jsem za jedno s redaktorkou

#68 PrdeliNakopavac
6.9.2015 | 8:28:04
Ann Taylor

#65 PrdeliNakopavac: Tak já nevim. Má cenu se bavit s někým, kdo trvá na blbosti? Ne, nepokračuje. Ten sen začíná tak a končí u začátku bitvy. Akorát pak o něco dál přemýšlí, že Martyn Cassel je dávno mrtvý, stejně jako ostatní. Když projedu několik diskuzí, GoT wiki, asoiaf wiki a oficiální fórum, videa od takových zapálenců, jako comicgirl, která natáčí historii každého rodu, a všude se vychází z tohohle, ti všichni se pletou a přečetli si, co někdo špatně napsal na wiki (a klidně nestydatě ozdrojoval, ať si každý může přečíst, že to napsal špatně), nebo co? Pamatuješ si přeživšího Rickarda, kterej tam žádnej nebyl. Pamatuješ si, že se tam píše, že se jich málo vrátilo, což se tam nepíše. Je asi jasný, že následně těžko rozvážel po říši těla a zbraně padlých sám, takže tam nakonec mohli dorazit další nebo měl nějaký lidi ještě poblíž, ale podle toho, co říká, jich bojovalo sedm proti třem a osm dohromady jich padlo. Z Nedovy strany přežil Howland, dál už nikdo.
Jediná možnost, že to bylo ve skutečnosti jinak, je, že si to Ned blbě pamatoval, nebo mu zranění ovlivnilo paměť. Ale jelikož o tom nic nevíme, jednoduše existuje jediná verze, ta, o které mluví. Pokud byla Lyanna těhotná, mohli tam být nějací služebníci, s tím už pracujou teorie, ale boj skončil takhle.
Jo a listovala jsem ve Světě a tam teda nemůžu najít ani zmínku o ničem z tohohle. Akorát „mistr“ říká, že ten příběh je tak dobře známý, že ho vypisovat nebude a bude se soustředit jenom na válku.

redaktor
6.9.2015 | 8:37:24
PrdeliNakopavac

#66 petrr92:

Redaktroka? To snad né?! Tu bylo už tolik kravin dokonce i v názvech článků! Sám sem na několik věčích chyb upozornil. Ikdyž sem třeba v tomto případě neměl pravdu.

6.9.2015 | 21:30:52
Rafan

#25 AviaRa: Já to také četl. Na rozdíl od vás, však mezi lidi nezařazuji kde koho. Jsou tací, že kdybych to udělal urazil bych tím lidstvo jako takové. Stárkové tak blbí nebo chcete li neschopní zase nebyli. Těžko někdo jak ho hodnotíte vy by ovládl sever. Občas si říkám, zda by lidé co tu fandí některým postavám by si tenhle typ člověka vybrali za někoho, kdo by jim měl krýt záda a nebo ho mít za někoho kdo vás podrží a pomůže když budete v nouzi. Spíš to vidím tak, že obdivují ty co moc skrupulí s morálkou nemají a ty co jí mají využívají k svému prospěchu.

7.9.2015 | 18:15:39
Rafan

#31 Eddard1: No ale v tom je ta morálka Stárků. Eddard Stark by krále klidně zabil sám, ale stalo by se to v boji kde je jasné kdo je kdo. Eddardu tak jako jiným nevadilo že byl král zabit. Vadilo to že byl zabit rytířem co ho přísahal chránit. Tím se podle mnoha zpronevěřil rytířské cti. Když se král nemůže spolehnout ani na členy královské gardy, tak na koho už. Je úplně jedno jaký král byl. Kdyby Jaime Lannister vypověděl králi přísahu, byl by to také velký poklesek, ale nezabil by ho v očích ostatních jako ochránce.

#72 AviaRa
7.9.2015 | 18:30:01
Rafan

#38 AviaRa: Ale on ho vyslechl!!! Zcela jasně mu před popravou dal prostor aby řekl co chce. Problém byl že mu nevěřil, tak jako každý v té době. Zcela jasně se v příběhu mluví o tom, že chodci strašily chůvy malé děti a byla to pro všechny pohádka.

7.9.2015 | 18:36:58
AviaRa

#70 Rafan: My tu nehodnotíme všechny členy rodu Starků jako „blby“ (Bohužel toto je spíše seriálové vlákno a tak tu většina lidí nezná víc Starků než zobrazené v seriálu a například bratr Neda, Bradon, žádné čestné zlatíčko nebyl), pouze tu poukazujeme na to, že Eddard byl až přehnaně čestný a díky této krásné vlastnosti se dopustil několika chyb jež ho stáli život a přispěli celkově negativně k rodu Starků.

Jaime bohužel vysvětloval, že jeho král vydal takový krásný rozkaz k totálnímu zničení King's Landing, čímž by zemřelo desítky tisíc nevinných a také chtěl po něm otcovu hlavu… Myslíš že kdyby tam byl Eddard místo Jaimeho a přesně tohle by ho čekalo, tak že by v klidu zabil svého otce, který ho vychoval, miloval ho a k tomu sám zemřel s dalšíma tisícema lidí? Nemyslím si. Tím nebráním Jaimeho jako takového, jeho chování později v sáze, pouze u této situace.

Já bych takového krále zabil dřív, divím se že měli nervy vydržet vše co Šílený král dělal, zabil by ho určitě i Eddard či Stannis na jeho místě.

První knihu jsem četl dávno, první sérii jsem viděl v 2011 nebo kdy vyšla, takže jestli ho fakt vyslechl, tak se omlouvám za dezinformaci. Ovšem já být „strážce severu“ tak si něco takového prověřím – pošlu muže na Zeď nebo požádám Hlídku o více informací, či jim dodám potřebné suroviny a materiály aby se vydali za Zeď.

#73 Rafan
7.9.2015 | 19:03:53
Rafan

#72 AviaRa: Nevěřil mu a prohlásil že, (parafrázuji) pomatený člověk svým představám věří. Pro Eddarda to byla od Jaimeho porušená přísaha, zdůrazňuji že nikoli jen pro něj. Eddard měl problém s rodem Lannisterů z mnoha jiných důvodů a tohle byla jen ta pověstná kapka navíc.

7.9.2015 | 19:26:10
Wildarix

Locker má pravdu v tom že blbost je často blízko ctnosti. Avšak jen ctnost a mravnost je základ stability společnosti. Zdálo by se tedy, že Stárkům koluje v žilách sebevražedná hloupost, jejich nesmrtelnost je však zaručena jejich krystalickou ideou. Toliko potřebnou morální ctností.

25.10.2015 | 18:36:38
Jerry Screaming

#19 daimon11: Pod takovýhle příspěvek bych se podepsal! Úplně jsi mi to sebral z úst… Když jsem četl Lockera a jemu podobné, tak mi přišlo, že jsou tady všichni strašně racionální. Ten, kdo vydrží být čestný až do své smrti, i když žije mezi sviněmi, je skutečně velký a silný člověk. To je ta velikost, která přežije i ostatní (svině a zmrdy)!

11.5.2016 | 18:14:49
jajkob

#2 Ann Taylor: presne tak, prsteň je Sauronov, tak mu ho treba vrátiť!

23.6.2016 | 14:19:52
TALKsnake

#10 petrr92: Teď už ne. Olenna poslední Tyrell. Hadi z písku nebo jak se ta verbeš jmenuje je dobrý zástupce Martellů to tedy ano. Starkové hrají Hru o Trůny špatně, to se musí nechat, ale jestli jste si někdy všimli tak oni žádný trůn nechtějí, oni chtějí spravedlnost. Je blbost být nespravedlný a nečestný pokud právě tyhle vlastnosti jsou to jediné pro co si do Králova přístaviště jdeš. Je to snad jediný rod ve Hře o Trůny který Hru o Trůny hrát nechce, a ani nemusí…

7.7.2016 | 10:52:23
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Stav překladu

Epizoda S07E06: Beyond the Wall

cz100%
DOKONČENO
en100%
DOKONČENO

Překlad: @hlawoun, @Katherine16 a @kaailik
Korekce: @OlafDark
Časování: @Xavik
Časování na jiné verze: @badboymajkl

Překlad sedí na verze Game of Thrones:

 • … S07E06 1080p HDTV LEAKED-SiT
 • … S07E06.HDTV.x264-FLEET
 • … S07E06.720p.HDTV­.x264-FLEET
 • … S07E06.PROPER­.HDTV.x264-SVA
 • … S07E06.PROPER­.720p.HDTV.x264-AVS
 • … S07E06.720p.WEB­.h264-TBS
 • … S07E06.1080p.AM­ZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-GoT

Po zhlédnutí epizody nezapomeňte díl ohodnotit. Vyjádřit svůj názor k tomuto dílu můžete v tomto fóru.

Nominuj Ednu na Křišťálovou lupu

Pomoz Edně usednout na trůn v kategorii Zájmové weby 

Hlasujte pro Ednu!

Reklama

Podpořte nás

Mnoho z vás nám psalo, že by nás za naši práci na seriálu Game of Thrones rádo podpořilo, proto jsme si zřídili PayPal účet, na kterém nás můžete podpořit. Moc děkujeme za podporu!

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás