Game of Thrones (Hra o trůny) Rod Targaryenů

Rod Targaryenů

Rod Targaryenů

Královský rod Targaryenů je jedním z nejmladších západozemských rodů. Jeho minulost totiž započala ve Východních zemích, odkud uprchl před zkázou a dobyl Západozemí.

58 2
29.6.2016

Rod Targaryenů je poměrně starý rod, ale v Západozemí samotném patří k nejmladším. Jako jediný z velkých tam totiž nevznikl, ale přicestoval z Essosu a na západní kontinent přivezl nejen neobvyklé zvyky a kulturu, ale i obrovskou změnu, která vydržela po 300 let a i po jeho pádu zanechala svůj nepopiratelný vliv.

Jeho původní sídlo se dlouhé roky nacházelo ve Svobodných Valyrijských državách. Až teprve těsně před zkázou Valyrie Targaryeni odpluli přes Letní a Úzké moře na západ a usídlili se na ostrově Dračí kámen, kde vybudovali stejně nazvanou pevnost a i rod samotný tak, jak ho chápou Západozemci.


A ještě o stovku let později, když se Aegonu Dobyvateli a jeho sestrám podařilo sjednotit Západozemí pod svou vládu, zbudovali v nově stanovených Královských zemích Rudou baštu jakožto sídlo targaryenských králů a potom o něco jižněji Létohrad, letní targaryenský zámek.

Od toho se pak odvozovaly i tituly, co Targaryeni kdy drželi. Původně byli dračími lordy a následně se mohli pyšnit tituly král Andalů, Rhoynů a Prvních lidí, lord Sedmi království a ochránce říše, spolu s tím i královna, princ či princezna Dračího kamene v případě korunních potomků, princ Létohradu v případě mladších bratrů, pobočník, člen Malé rady a v současných dobách i khaleesi a královna Meereenu.

A ať si říkají jakkoli, jejich znakem je vždy až na několik změněných osobních erbů rudý tříhlavý drak chrlící plameny na černém poli reprezentující Aegona a jeho sestry, obrácené barvy pak zvolil rod Blackfyrů vzniklý po legitimizaci bastarda Damona Blackfyra, a jejich motto zní „Oheň a krev“.

Ještě z doby před dobýváním a vlastně před připlutím do Západozemí si ale přinesli všechno ostatní, a to jak neobvyklé rysy, tak ještě neobvyklejší zvyky. Původně vyznávali bohy Valyrie a teprve nějakou dobu před dobýváním konvertovali k víře v Sedm, ale ostatního se nevzdali.

Pokračovali například v incestní tradici sourozeneckých sňatků, popřípadě sňatků s jinými příbuznými, přičemž uznávali i polygamii, aby udrželi co možná nejčistší valyrijskou krev a zůstali nadřazeni západozemským rodům. A zatímco ostatní lidé na kontinentu obvykle své mrtvé pohřbívali do hrobů nebo mohyl, Targaryeni je tradičně spalovali.

Ani jejich vzhled se nedal zaměnit s nikým jiným. Obvykle měli stříbrozlaté nebo platinově bílé vlasy, fialové oči a byli přirozeně krásní, i když se stávalo, že někdy, v případě spojení se členem jiného rodu, zvítězily cizí geny, takže nejeden Targaryen byl i tmavovlasý.

To a jejich vyšší tolerance vůči žáru se u nich označuje jako dračí krev, přestože to neznamená, že by byli odolní vůči ohni (s takovou myšlenkou pracuje pouze seriál). Naopak může předznamenávat spíš dračí šílenství, protože jejich incestní praktiky a snaha zůstat odtrženi od ostatních často zapříčinily psychické poruchy nebo fyzická znetvoření většinou končící potratem či smrtí novorozence. Čehož jsou si i sami vědomi, například král Jaehaerys II. řekl, že když se narodí Targaryen, bohové si hodí mincí, aby rozhodli, zda bude lord nebo blázen.

Dále mezi typické valyrijské znaky s dnes už jen malou šanci na přežití patří i věštecké sny. Tímto nadáním oplývali například Daenys Targaryen, jež předpověděla rovnou celou zkázu Valyrie, princ Daeron Targaryen se sny o smrti svých bratrů a přijetím Duncana Vysokého do Královské gardy, Daemon II. Blackfyre a podobnou moc v sobě nachází i knižní Daenerys.

A samozřejmě, co jim zařídilo vítězství při dobývání a vůbec vzestup v dobách samotné Valyrie, je jejich spojení s draky. Targaryeni, stejně jako jiní, dnes už vymřelí dračí lordi, měli k drakům o dost blíž než ostatní lidé a používali je jako válečné zbraně, na kterých se dalo jezdit. A přestože většina draků zahynula při zkáze, Targaryeni s sebou do Západozemí přivezli své dračí dědictví, brzy se kromě jediného přeživšího valyrijského Baleriona vylíhly dračice Vhagar a Meraxes a v následujících letech se podařilo odchovat mnoho dalších.

Západozemí tak zůstávalo posledním útočištěm draků až do chvíle, kdy došlo k brutálním bojům uvnitř rodu Targaryenů a nakonec k úplnému a nevyjasněnému konci těchto majestátních tvorů. Legendy tvrdí, že poslední z nich nechal otrávit Aegon III. přezdívaný Drakozhouba, někteří lidé, že držení draků v uzavřeném prostoru Dračího doupěte nesvědčilo jejich vývoji, deformovalo je a nakonec způsobilo neschopnost přežít, a arcimistr Marwyn ještě nabízí vysvětlení, že odpovědní jsou mistři, protože nikdy neměli v lásce magii úzce se pojící k drakům.

Z Valyrie na Dračí kámen

Úplný počátek mocných targaryenských vládců je tedy třeba hledat na východě v jiném a vzdáleném etniku. Na Valyrijském poloostrově u Zemí věčného léta začala po objevení draků v sopkách vzkvétat civilizace původně se živící chovem ovcí. Stali se z nich dobyvatelé, brzy si podmanili velkou část známého Essosu a ustavili svou vládu v rozpínající se říší nazvané Svobodné Valyrijské državy. Ta zahrnovala čtyřicet šlechtických rodů známých jako dračí lordi a jedním z nich byli právě Targaryeni.

Nepatřili nikdy k nejdůležitějším rodinám, ale vlastnili draky a půdu, rozhodně netrpěli chudobou a měli vše, co ostatní Valyrijci. A 114 let před dobytím Západozemí se ukázalo, že i trošku víc, především co se štěstí týče, neboť dcera lorda Aenara Targaryena náhle ve svých snech uzřela vize o katastrofě, která se na Valyrii měla snést.

Neví se, co přesně viděla a jak moc byly její předpovědi přesné, protože ač byly sepsány v knize Znamení a předzvěsti, nyní jsou nejspíš nenávratně ztraceny. Její otec ale příliš neváhal a spolu s ostatními členy rodiny, pěti draky, z nichž jeden byl Balerion, a rody Velaryonů a Celtigarů vyplul do nejzápadnější výspy vlivu vlayrijské říše, na sopečný ostrov Dračí kámen u východního pobřeží Západozemí.

O dvanáct let později pak skutečně přišla zkáza, Valyrie úplně zmizela z map a Targaryeni se stali jedním z mála přeživších rodů a jedinými přeživšími dračími jezdci. A přestože za neznámých okolností zemřeli čtyři z jejich pěti draků, podařilo se jim odchovat dvě dračice, Vhagar a Meraxes, dalších sto let budovali neobvyklou pevnost a žili své životy podle starých zvyků. Byl na ně sice vyvíjen určitý tlak, aby se vrátili na východ a pomohli Volantisu obnovit državy a dobýt původní valyrijské kolonie, z nichž se stala Svobodná města, ale nikdy to neudělali.

Aegon Targaryen už v té době zvažoval spíš sjednocení jiného kontinentu než prolévání krve v essoském chaosu. A poté, co odletěl do Svárlivých zemí, kde se připojil k armádě Bouřlivého krále Argilaka Durrandona, Braavosu, Tyroše, Lysu a Myru, která definitivně ukončila volantské pokusy znovu vybudovat starou říši, rozhodl se opravdu obrátit svou pozornost na západ. Konečně k zemím, jež byly dosud považovány za příliš chudé a podřadné.

Posledním pouhým dračím lordem tak byl právě Aegon Targaryen, jemuž se přezdívá Aegon Dobyvatel či Aegon Drak, zakladatel targaryenského rodu v Západozemí, neboť do dobývání byl Dračí kámen považován v podstatě za území Valyrie a jeho obyvatelé za cizince. A jeho přízviska i získané tituly mu přesně sedí. Byl vysoký, měl široká ramena, vypadal velmi působivě, stejně jako ostatní příbuzní měl fialové oči a stříbrozlaté vlasy, a především z něj vyzařovalo charisma a velitelské vlohy.

Zároveň byl ale určitou záhadou a osamělým mužem, jehož jediným přítelem zůstával Orys Baratheon, jeho údajný nemanželský bratr, z nějž se stal i Aegonův hlavní válečný velitel a první zastánce nově vytvořeného úřadu, pobočníka krále. Nikdy se také neúčastnil turnajů, protože bojoval, ať už s legendárním valyrijským mečem Blackfyrem nebo drakem Balerionem, pouze v bitvách, ne pro radost. A byl naprosto věrný svým sestrám a štědrý vůči spojencům a všem, kteří před ním poklekli, kdežto drsný vůči těm, kteří vzdorovali.

Stejně věrné, oficiálně, mu byly i obě sestry, s nimiž se oženil – starší Visenya a mladší Rhaenys, též dračí jezdkyně, i když každá trochu jiná. Visenya byla temperamentní žena, tvrdá i smyslná, vášnivější a větší svůdkyně, ale s temnou, neodpouštějící stránkou, což si dobře uvědomovali i ti, kteří ji vroucně milovali. Byla zkrátka válečnicí lépe se cítící v kroužkové zbroji než v hedvábí, a podle toho se i oblékala – jako bojovník se svými dlouhými stříbrozlatými vlasy spletenými do drdolu. Vlastnila též další slavný meč z valyrijské oceli, Temnou sestru, a údajně se motala i kolem čarodějnictví.

Rhaenys naopak své dlouhé targaryenské vlasy nosila zásadně rozpuštěné, byla drobnější a jemnější než její sestra, méně hrubá, více rozpustilá a také více zvědavá. Zajímala se o poezii a hudbu, tam, kde byla Visenya svůdnicí, byla ona koketou, milovala mnohem víc než její sourozenci vyjížďky na dracích nebo i na koních, a ty často končily zábavou s mladými muži.

A i když už se nikdy nepotvrdí, zda šlo o zábavu nevinnou nebo povídačky o milencích narušují Rhaenysinu pověst oprávněně, říká se, že Aegon ji měl radši a že na jednu jeho noc s Visenyou připadalo deset nocí s Rhaenys. Prý si totiž vzal Visenyu z povinnosti, jak mu vůči starší sestře velela valyrijská tradice, a Rhaenys z touhy.

Dobývání Západozemí

Celý článek o dobývání Západozemí naleznete v samostatném článku.

Rod Targaryenů z Králova přístaviště

Celý článek o vzniku rodu Targaryenů z Králova přístaviště naleznete v samostatném článku.

Když draci tančí

Celý článek o tom, jak to vypadá, když draci tančí, občanské válce mezi Aegonem II. a Rhaenyrou Targaryen, naleznete v samostatném článku, který jsme rozdělili na první a druhou část.

Vláda nového úsvitu

Celý článek o poválečné vládě nového úsvitu naleznete v samostatném článku.

Král nehodný a chtivý

Celý článek o Aegonu IV., králi nehodném a chtivém, naleznete v samostatném článku.

Urození bastardi a Král, jenž třímal meč

Celý článek o urozených bastardech Aegona IV. a Králi, jenž třímal meč, naleznete v samostatném článku.

Blackfyrovy rebelie

Celý článek o Blackfyrových rebeliích naleznete v samostatném článku, který jsme rozdělili na první a druhou část.

Králové a blázni

Celý článek o králích a bláznech naleznete v samostatném článku.

Rok falešného jara

Celý článek o roku falešného jara a turnaji v Harrenově naleznete v samostatném článku.

Pád Targaryenů

Celý článek o pádu Targaryenů naleznete v samostatném článku.

Targaryeni dnes

Po Robertově rebelii, která zanechala celý rod v troskách, zbylo z původních králů jen žalostně málo. Viserys a Daenerys, poslední přeživší potomci Šíleného krále, byli po smrti královny Rhaelly urychleně přesunuti Willemem Darrym z Dračího kamene do Braavosu, kde žili pod jeho ochranou několik dalších let. O nich není mnoho známo, pouze Daenerys si pamatuje na nevrlého rytíře, jenž se k ní však vždy choval hezky a říkal jí malá princezno, a na jejich dům s červenými dveřmi a citroníkem pod oknem.

I on ale nakonec zemřel a oba byli nuceni potulovat se po Svobodných městech a hledat pomoc u nejrůznějších obchodníků a šlechticů, což se nesetkalo s přílišným úspěchem. Nejprve všichni rádi hostili poslední přeživší Targaryeny a poslouchali Viserysovo vyprávění, jak získá, co mu náleží. Ale když i po letech na Železném trůně stále seděl Uchvatitel, přestali se o nuzné děti zajímat.

Jen málo z nich dál bralo vážně Viserysova slova, že je Viserys III., legitimní král Západozemí, a potřebuje jen šanci dostat se na trůn, a většinou ho nazývali Žebráckým králem. Žili proto velmi bídně a mimo jiné byli nuceni prodat i královskou korunu jejich matky.

Teprve půl roku před začátkem celého příběhu se dostali do domu bohatého pentoského magistra Illyria Mopatise, jenž je hostil a Viseryse nazýval králem. Tehdy se začalo zdát, že by se karta mohla obrátit, když také Viserysovi pomohl dojednat sňatek Daenerys s dothrackým khalem Drogem, protože Viserys očekával, že mu za to Drogo poskytne bojovníky svého khalasaru k dobytí trůnu. Ale nedá se popřít, že všechno, čím si musel projít, a nezkrotné ambice, jimiž trpěl, ho nenechaly vidět příliš jasně, co před ním doopravdy leží, takže skutečná odpovědnost nakonec zůstala na mladičké Daenerys, která bratrův sen o získání trůnu převzala.

A ani poslední Targaryen v Západozemí, stoletý Aemon, mistr na Černém hradě, jenž se vyhnul krvavému masakru proto, že na něj buď už dávno všichni zapomněli, nebo nikomu po dvojnásobné přísaze, jíž se vzdal rodiny i titulů, nestál za pozornost, nemohl svůj rod zachránit.

Byl moudrým a dobrým mužem, který hodlal dostát svému slovu, a jak tvrdil, stejně jako všichni, kdo se kdy připojili k Noční hlídce, byl i on testován, zda to dokáže. U něj se to stalo třikrát a nejtěžší zkouška byla právě válka Uchvatitele. Jenže i kdyby chtěl, už tehdy byl příliš starý, než aby mohl zasáhnout, a vedle rad lordům velitelům hlídky přemýšlel leda o tom, zda až zemře, uslyší své sestry zpívat jejich dětem, popovídá si s mladším bratrem Eggem a uvidí konečně šťastného nejstaršího bratra Daerona.

Členové rodu Targaryenů (k začátku seriálu):

 • ser Brynden Řeka, syn Aegona IV. a Melissy Blackwood, v knize přezdívaný Krvevran a Tříoká vrána, pobočník krále, později lord velitel Noční hlídky (v seriálu možná jiná osoba)
 • Aemon Targaryen, mistr, člen Noční hlídky, v knize praprastrýc Daenerys, Viseryse a bratrů Baratheonů, v seriálu jejich prastrýc
 • princ Viserys Targaryen, druhý syn a dědic Aeryse II. a Rhaelly Targaryen, samozvaný král Andalů, Rhoynů a Prvních lidí, lord Sedmi království a ochránce říše, přezdívaný Žebrácký král
 • khaleesi Daenerys Targaryen, dcera Aeryse II. a Rhaelly Targaryen, přezdívaná za bouře zrozená, Nespálená, Matka draků, Mhysa, Stříbrná paní, Lamačka okovů, přisvojující si tituly královna Andalů, Rhoynů a Prvních lidí, lady Sedmi království a ochránkyně říše, královna Meereenu

Foto: HBO

Diskuze /132

jajkob

A čo Jon Snow?

#2 petrr92 #3 mima33
29.6.2016 | 17:28:31
petrr92

#1 jajkob: vztahuje se to k začátku seriálu a to byli jenom tito dva

29.6.2016 | 17:52:50
mima33

#1 jajkob: Ale Jona predsa nepotvrdili. Všetko tomu nasvedčuje, ale nevieme naisto čo Lyanna pošepkala Nedovi. Vôbec by ma neprekvapilo ak by to celé bolo inak. Aj keď som veľkým zástancom tejto teórie.

#4 Khardoom #7 jajkob #67 Bhall
29.6.2016 | 17:56:49
Khardoom

#3 mima33: Proč tam asi byl ten záběr hned na Jona od toho miminka…

#5 Péťa65
29.6.2016 | 18:33:31
Péťa65

#4 Khardoom: A ten záběr na Jona → miminko potvrdil, že je to Targaryen? :D

#9 Trepy #11 Trepy #13 Khardoom #80 Rafan
29.6.2016 | 18:40:32
Lestad

já myslím, že to ani samotnej Martin neví :) Prostě ho vždycky napadne zvrat až při psaní. A že toho jde zvrátit fakt dost..

29.6.2016 | 18:54:28
jajkob

#3 mima33: Je dá sa povedať naisto pravda, aký iný zvrat by mohol byť?

#8 Engeneer
29.6.2016 | 19:04:03
Engeneer

#7 jajkob: Třeba, že to nebylo jediné dítě, které se narodilo v Tower of Joy. Podobná scéna byla v pilotním dílu, kdy našly zlovlky, už chtěli odjet a objevilo se ještě jedno. Lyanna ještě nezemřela, třeba ta scéna ještě pokračuje a narodí se ještě jedno dítě. Sice je to nepravděpodobné, ale proč ne :-) Pořád mi nedá spát, že si Dany pamatuje citronovníky, které rostou v Dorne a že vybrali herečku pro Lyannu, která je tak podobná Emilii. Všechno co Dany ví o své minulosti a narození za bouře ví od Viseryse a ten měl jasný důvod, proč ji lhát, že je jeho mladší sestra a ne neteř. Kdyby přiznal, že je to jeho neteř, byla by v nástupní linii před ním.

#11 Trepy #13 Khardoom #14 Stráťa #36 Movego
29.6.2016 | 19:17:58
Trepy

#5 Péťa65: Ano, to děcko prostě bylo Jon, pro mě je to 100%.

#14 Stráťa #18 Péťa65
29.6.2016 | 19:26:32
Dobrman

Ten, kdo četl knihu, tak ví, že Daenerys není poslední žijící Targaryen ;)

#12 Engeneer #89 Rodney_
29.6.2016 | 19:28:16
Trepy

#5 Péťa65: Ano, to děcko prostě bylo Jon, pro mě je to 100%.
#8 Engeneer: To by byl hodně hustej zvrat :D

29.6.2016 | 19:28:17
Engeneer

#10 Dobrman:

Myslíš Aegona? Řekl bych, že je stejně dobrá šance, že je Blackfyre.

#57 Dobrman
29.6.2016 | 19:36:19
Khardoom

#8 Engeneer: Tak mohla by se narodit ještě Meera ale že by z toho udělali 3 kusy… To už by D&D fakt dostali svou demenci na top stupeň :D

#5 Péťa65: Ano co na tom nechápeš?

#18 Péťa65
29.6.2016 | 19:39:37
Stráťa

#8 Engeneer: Pokud si pamatuju tak všichni mužští kandidáti mají přednost před ženskými a proto by Viseris měl pořád přednost před Daenerys.

#9 Trepy: I kdyby to byl Jon tak to z něj ještě nedělá Targaryena, pořád pravděpodobně zůstává bastardem.

#15 Engeneer
29.6.2016 | 19:42:44
Engeneer

#14 Stráťa: Ano, její bratři by měli přednost, ale ne strýc.

Rhaegar a Lyanna se na 99% vzali :-)

#16 aragorn
29.6.2016 | 19:53:00
aragorn

#15 Engeneer: i strýc je jedno jak je to vzdálený příbuzný muž měl vždy nárok větší než jakákoliv žena a to i pokud byl ten muž bastard

#19 Engeneer #72 Hogo Fogo
29.6.2016 | 20:03:27
xoxphilip

Nevím zda je to pravda, ale slyšel jsem něco o teorii Tyrion Targaryen, údajný syn Aeryse Targaryena a Joanny Lannister, kteří spolu údajně něco měli. Proto Tywin řekl že není jeho syn. Mohl to být bastard Joanny a Aeryse.

A jeden takový, spíše nepřesvědčivý fakt Jon= Jeho matka Lyanna (pokud to doopravdy byla ona) umřela u jeho porodu Daenerys= Její matka Rhaella umřela u jejího porodu Tyrion= Matka Joanna umřela u porodu Ale jak říkám, tento fakt je nepřesvědčivý :)

29.6.2016 | 20:09:51
Péťa65

Ok, takže… Ano. To dítě je Jon. Já tvrdím, že není? Co říkám je, že není jisté, že je to TARGERYEN, protože se ukázala jeho matka (Stark), nikoli otec. :)
#9 Trepy:

#13 Khardoom:

#20 Khardoom #22 jajkob #46 Trepy
29.6.2016 | 20:13:26
Engeneer

#16 aragorn: Možná ve středověku, ale ne v Západozemí

Tady to postupuje: otec>prvorozený syn>další synové podle věku>prvorozená dcera>další dcery>mladší bratr otce

bastard nemá práva na nic

#33 Dambee
29.6.2016 | 20:13:55
Khardoom

#18 Péťa65: „Ale Jona predsa nepotvrdili“ Tak se nauč vyjadřovat. Pokud se Rhaegar a Lyanna vzali je Targaryen pokud ne je Rivers.

#21 Engeneer #26 Péťa65
29.6.2016 | 20:16:24
Engeneer

#20 Khardoom: Aby byl Rivers, musel by vyrůstat v Říčních krajinách, pořád by byl Snow.

#27 Khardoom
29.6.2016 | 20:19:29
jajkob

#18 Péťa65: prečo by ho potom chcel Robert zabiť?Bastarda by možno kvôli Starkovi aj ušetril, veď bastard nemá právo na nič.

#83 Rafan
29.6.2016 | 20:27:37
Stardos

Dany a Jon dvojčata? Jako je to zajímavé, ale proč by Eddard poslal Dany pryč? Mohl ji dát Howlandovi, když už nechtěl mít dvě děti a že by Howland řekl ne? To se mi nezdá, Howland byl dobrým přítelem Lyanny.Spíš by tím druhým možným dítětem mohla být Meera, u ni mi to sedí více

#25 Engeneer
29.6.2016 | 20:27:37
VatyXC

Je možnost někde stáhnout všechny doposud vydané články o Písni ledu a ohně [ASoIaF] ?

29.6.2016 | 20:29:05
Engeneer

#23 Stardos: Jestli měla Dany stříbrné vlasy, dost těžko by ji schoval na Severu. Teď už jistě víme, že z Tower of Joy odjel minimálně s jedním dítětem, proč by ztrácel čas a jel dál jih do Starfallu? Aby vrátil Dayneům meč Dawn? To se mi moc nezdá. Mimochodem, víte, že Dayneové vykazují podobné charakteristické znaky jako Targaryeni? Například Ashara Dayne měla fialové oči jako Targaryeni. Schovat dítě co vypadá jako Targaryen mezi dalšími, co vypadají jako Targaryeni by nebylo tak složité. A taky by to vysvětlovalo, že si Dany pamatuje na zahradě citronovníky, které v Braavosu nerostou.

#31 Argetlam Královrah #58 Stardos
29.6.2016 | 20:34:00
Péťa65

#20 Khardoom: Citujes hezky, ale neco, co já nenapsala :) Můj komentář byl jasný. Hezky den.

29.6.2016 | 20:49:22
Khardoom

#21 Engeneer: Pravda nebyl by Rivers/Říční krajiny ale Waters oblast kolem Králova přistaviště

#28 Engeneer
29.6.2016 | 20:55:26
Engeneer

#27 Khardoom: Nejde o to, kde se narodí, nejde o to, komu se narodí, příjmení se udává podle toho, kde je vychován. Tedy Jon byl vychován na Severu, tedy je Snow. Důkazem, podívejme se na některé bastardy krále Roberta z knihy – Mia Stone (vychována v Údolí), Edric Storm (vychován v Bouřných krajinách), ani jeden z nich se nejmenuje Waters.

#49 Brynden Tully
29.6.2016 | 21:02:36
Argetlam Královrah

Drak má tři hlavy. V knize by to teoreticky mohl být Aegon, jenže ten v seriálu není a pokud by skutečně byl jedna z dračích hlav, tak by ho na 100% nevypustili, tudíž někde po světě běhá ještě další Targaryen.

29.6.2016 | 21:11:43
Argetlam Královrah

#25 Engeneer: Proroctví mluví o muži/(ženě) nerozené/m za obrovské bouře mající draky. Tohle všechno sedí na Daenerys Targaryen, narozenou na Dračím kameni. Nehledej v tom žádné složitosti a komplikace. Daenerys má vize, jak bylo řečeno, takže to nemusí být vzpomínky, ale věštby, to nikoho nenapadlo? O citronovnicích si nic nepamatuji, ale myslím, že v knize zmiňovala nějaké rudé dveře, na které si vzpomínala a říkala, že tam žila pár let (tuším 3 roky)? Což je samozřejmě nesmysl, ale znamená to, že pro Daenerys ty dveře byly nebo budou nějak důležité, není vyloučeno, že je ve skutečnosti ještě neviděla. S časem už si Martin hraje, viz Hodor.

#32 Engeneer
29.6.2016 | 21:16:18
Engeneer

#31 Argetlam Královrah: O kterém proroctví mluvíš? Takové, které obsahuje bouři se nepamatuju.

Dany si pamatuje dům v Braavosu s rudými dveřmi, který měl na zahradě citronovník, ale ty tam nerostou.

Právě, že v tom složitosti hledám, protože Dany je až moc jasná volba na Azora od první knihy. Přece jen to napsal člověk, který vytroubil do světa Rudou svatbu 1000 stránek předtím, než se stala a nikdo si toho nevšiml.

#50 Tomi Lee Morpheus #81 Argetlam Královrah
29.6.2016 | 21:34:19
Dambee

#19 Engeneer: Nene, co píšeš není správně, aragorn má pravdu. Jakýkoliv mužský příslušník rodu má přednost na trůn i klidně před královskou dcerou. Pokut si četl články Historie Západozemí, zavedlo se toto pravidlo po Tanci Draků, aby se podobná událost už neopakovala.

#34 Dambee #44 Minky
29.6.2016 | 21:37:18
Dambee

#33 Dambee: Ustálila se sice pravidla upravující dědění a nástupnictví, která měla jednou provždy zabránit další válce, takže rod Targaryenů začal využívat modifikovanou verzi primogenitury, kdy nároky žen umístil až za všechny možné mužské příbuzné včetně vzdálenějších.

#35 Engeneer
29.6.2016 | 21:42:28
Engeneer

#34 Dambee: Už jsem to našel…moje chyba.

29.6.2016 | 21:55:45
Movego

Páni, opravdu povedený článek. Chválím, to že ty vize mělo víc Targaryenů jsem nevěděl.
#8 Engeneer: Já se upřímně také víc přikláním k teorii že Dany je dcera Rhaegara a ne jeho ségra. Tři hlavy- Jon, Dany a Aegon (v knize), jak to udělají v seriálu nemám tušení. I když si nevybavuji že by o třech hlavách v seriálu někdo říkal, ale pořád má draky tři takže jezdci musí být taky tři. To že je Tyrion Targaryen mi přijde jako blbost.

29.6.2016 | 21:57:28
dragon113

Jedine na koho myslim že je ešte targeryen tak je to jaime a cersei podľa kebiet joana prišla s aerysom o panenstvo pri korunovaci a potom bola ešte jeho mylenka dalej ich správanie tomu nasvedčuje incestný vzťach a cersei to v poslednej epizode potvrdila že má rovnaké zmýšlanie ako aeris . Medzi dany a jonem je 2 roki rozdiel v prvej knihe ma jon 15 a daenerys 13 tak pochybujem že je jeho sestra

#38 Engeneer
29.6.2016 | 22:32:20
Engeneer

#37 dragon113: Oficiálně je mezi nimi rozdíl 8 měsíců, protože Dany měla být počata měsíc před koncem války a Jon se narodil s koncem války. Když šestiletému dítěti řekneš, že mu je 5, pozná to?:-)

29.6.2016 | 22:41:41
filip199116

serial se už knihy drží tak minymálně že už se nedá říct že jeto stejný příběch, a každý bude končít hodně odlišně

#41 BlueStorm
29.6.2016 | 23:19:36
Bredy

Podle toho obrazku od HBO je vse potvrzeno ne?

29.6.2016 | 23:48:43
BlueStorm

#39 filip199116: Tak končit to má prý podobně, akorát se tam dostane jinou cestou. Ale nějakou hovadinu z pera scénaristů očekávám, to je pravda.

29.6.2016 | 23:50:54
enterprise

Nechci nic říkat. Ale či je Jon sin zatím potvrzeno nebylo. Zdálo se že Bran to slyšel, podle výrazu ve tváři, ale my ne. :D

#43 Engeneer
30.6.2016 | 0:49:49
Engeneer

#42 enterprise: Ale já to řeknu. Víme to, protože to potvrdilo HBO.

30.6.2016 | 1:33:18
Minky

#33 Dambee: a proc je teda cersei kralovna?

#45 Engeneer
30.6.2016 | 1:36:14
Engeneer

#44 Minky: Protože trůn vzala silou a není tam nikdo, kdo by ji mohl oponovat.

30.6.2016 | 1:46:48
Trepy

#18 Péťa65: Aha, tak se fakt nauč vyjadřovat a otec Rhaegar je 1000000000%..... takže je to potvrzený.

30.6.2016 | 1:55:38
lenacia

Co všichni máte s tím citronovníkem? U nás na zahradě sme taky měli kanadské borůvky a dokonce sme pěstovali palmu… Je docela dost možné, že na té zahradě ten cintronovník někdo zasadil.

#48 Engeneer
30.6.2016 | 2:04:30
Engeneer

#47 lenacia: Protože je v knize několikrát napsáno, že si Dany pamatuje na citronovník v Braavosu. Přitom se postavy 2× mezi řečí zmíní, že tam nerostou, protože je tam příliš chladno.

#100 lenacia
30.6.2016 | 2:13:14
Brynden Tully

#28 Engeneer: Příjmení se dávají podle toho, kde se narodí. Mia Kámen se narodila v Údolí, Edrick Bouře se narodil v Bouřných krajinách a právě Jon se narodil v Dorne, takže je Písek/Sand.

#51 aragorn
30.6.2016 | 7:18:25
Tomi Lee Morpheus

#32 Engeneer: akokonkrétneRUDOU SVADBU vytrúbil?

#55 Engeneer
30.6.2016 | 7:27:25
aragorn

#49 Brynden Tully: kurwa to není podle toho

30.6.2016 | 7:29:29
Tomi Lee Morpheus

ešte k tomu čo Lyana mohla Nedovy pošepkať:

 • kto je teoretickým otcom,
 • kto je skutočným otcom, mala sex aj s niekym iným,
 • kde je nejaký dekrét, záveť, alebo rodný list pre toto dieťa,
 • kďe sú ukryté dračie vajcia, meč, nejaká kniha kúzel, alebo
 • kde je niečo dôležité čo musí ostať v tajnosti.
#53 Tomi Lee Morpheus #71 jahha
30.6.2016 | 7:36:35
Tomi Lee Morpheus

inak logika vecí na moj koment #52 Tomi Lee Morpheus: je tá, že načo by Lyana vravela Nedovy:

 • kto je otec, keď to bolo každému nad slnko jasné?
 • ak by aj nevedela o masakre, ktoré spáchal HORA, a že chcú zabiť všetky deti T.,
 • tak by mu nemusela hovoriť zachráňho, a povedz že je tvoj, to by Neda napadlo tak či tak,

tak je docela možné, že tam povedala niečo čo KEĎ príde čas, dokáže kto je, alebo lepšie dostane do rúk nejakú DVÔLEŽITÚ VEC.

#54 Ann Taylor
30.6.2016 | 7:54:23
Ann Taylor

#53 Tomi Lee Morpheus: Jen nepřeceňuj diváky, že to bylo každýmu úplně jasný. Hromada lidí, kteří tak nějak sledují seriál a horko těžko si pamatujou i postavy, co jsou tam celou dobu (Daenerys se pro ně jmenuje khaleesi, teda vlastně kalísi, třebas), si teď myslí, že Ned ojel svou sestru, že Robert se s ní vyspal předtím, než ji „ňáký ten Targaryen“ unesl, páč do sebe přece byli hrozně zamilovaní, část pořád netuší, co to je za dítě, část se ptá kdo byla jako ta holka a část ani neví, co dělala v nějaký věži. Chtít po takových vědět, že existoval nějaký Rhaegar, to už je až moc.

redaktor
30.6.2016 | 7:59:03
Engeneer

#50 Tomi Lee Morpheus: Jako jednu věštbu, kterou Dany měla v Domě Neumírajících v Qarthu. Viděla tam: „A feast of slaughtered corpses holding cups, spoons, and food, with a dead man with a wolf's head sitting on a throne wearing an iron crown“

#59 Stardos
30.6.2016 | 8:29:28
aragorn

prosím vás jestli někdo zná přesné znění proroctví o AA mohl by mi ho napsat ?

#60 hardhome
30.6.2016 | 8:35:16
Dobrman

#12 Engeneer: ! jj, princ Aegon, kterému měl Gregor rozbít hlavu o zeť je už dospělý a vylodil se v Dorne s armádou…

#61 AviaRa
30.6.2016 | 9:07:21
Stardos

#25 Engeneer: Ale když se narodila, poznat že je Targaryenka asi nešlo.Kdyby měla možná tak fialové oči už, ale trvá to, než u narozených rozpoznáš barvu očí.I kdyby sourozenci byli, je potřeba ještě jeden dračí jezdec.Mě napadlo, Aegon Dobyvatel měl dvě sestry, Visenyu a Rheanys.Jak víme, Rheagorovo dítě je s největší pravděpodobnosti AA, jenže drak má tři hlavy, proto jsou tři osoby i AA, v knížce už je možná máme, pokud je opravdu Dany dcera Rheagara, jenže v seriálu chybí Aegon.Tak mě napadlo, že Lyanna porodila trojčata, Jona (Aegon), Meeru (Visenya) a Dany (Rheanys).A napadlo mě, je šance, že Ned se o Dany svěřil Jonu Arrynovi? On navštívil Dorne a ukončil i snahy Dorne, je možné, že přivedl Dany? Jak se ale potom Dany dostala k Viserysovi, byl taky v Dorne?

30.6.2016 | 9:07:39
Stardos

#55 Engeneer: Když jsem četl knihu, došlo mi, že to je předpověď Rudé svatby, jenže asi by mi to nedošlo, kdybych to četl bez vědomosti o ní

30.6.2016 | 9:09:06
hardhome

#56 aragorn: Ve starých knihách Ašaje stojí psáno, že po dlouhém létu přijde den, kdy hvězdy budou krvácet a na svět ztěžka dolehne chladný dech temnoty. V tuto obávanou hodinu Válečník vytáhne z plamene hořící meč. Ten meč bude Světlonošem, Rudým mečem hrdinů a tím, kdo ho bude třímat v ruce bude Azor Ahai, temnota před ním uprchne.

„Až bude rudá hvězda krvácet a na svět sestoupí temnota, Azor Ahai bude znovuzrozen uprostřed kouře a soli.“

30.6.2016 | 9:27:18
AviaRa

#57 Dobrman: Gregor házel Aegona o svého zetě? Zajímavé… :D

#62 zroutik
30.6.2016 | 9:27:49
zroutik

#61 AviaRa: :-D :-D – ach ten češtin to je moje koně :-)

30.6.2016 | 9:44:20
Movego

Kde všichni berete že je Meera Targaryen? To už by bylo přehnaný a myslím že by v knize nebo v seriálu byla alespoň nějaká nápověda nebo by něco viděl Jojen v zelených snech nebo tak. Že by bylo AA víc není zas až tak špatná teorie no musíme si holt počkat. Prosím, jsou už někde nějaké zprávy o tom, kdy vydá Vichry?? Vždyť to chtěl vydat už před vánocemi a pak zase né a né tak jsem si myslel že to stihne před 6 sérii, to taky ne, a co třeba po 6 sérii? To taky ne?

#64 Stardos #66 Stardos
30.6.2016 | 11:02:20
Stardos

#63 Movego: Netuším jak vznikla ta teorie, ale Meera má stejný věk jako Jon (v seriálu, v knížce netuším) a přijde mi to i pravděpodobnější, než že Tyrion či Cersei a Jaime jsou Targaryeni, takže za mě má Meera velkou možnost

30.6.2016 | 11:08:04
BoP

HBO to včera potvrdilo, kdo je otec.. zde

30.6.2016 | 11:13:48
Stardos

#63 Movego: Tak jsem hledal, a našel jsem informaci, že Meera je v knize přirovnána k Lyanně a Aryi

#68 madhitman
30.6.2016 | 11:20:00
Bhall

#3 mima33: Ne všechno vyžaduje doslovné potvrzení. Je ale nadmíru jisté, že Jon je Rhaegarův syn.

30.6.2016 | 11:37:54
madhitman

#66 Stardos: Povahově nebo vzhledově? Vzhledově má vypadat jako typická bažinářka. Malá, hubená, zelené oči, hnědé vlasy. Ale bůh ví, co ti udělá celý život v bažině ve Westerosu.

30.6.2016 | 11:59:38
filip199116

V knize Jon nemusí být Rhaegaruv syn. Stejný jako Šance ne byla vdaná za Remsiho.

#73 BlueStorm
30.6.2016 | 12:06:05
Vraticek

Mohl by mi někdo napsat jak jdou ty knihy po sobě a popřípadě kde se dají sehnat :)

#74 Engeneer
30.6.2016 | 12:39:17
jahha

#52 Tomi Lee Morpheus: Samozřejmě že mu pošeptala že je otcem Rhaegar. Lyanna byla s Robertem zasnoubena, to by Robert nesl těžce kdyby měla dítě s jiným. On je trochu rozdíl když by měl Robert svoje bastardy nebo kdyby jeho milovaná měla bastarda s jiným.

#73 BlueStorm
30.6.2016 | 12:47:44
Hogo Fogo

#16 aragorn: To su odvážne tvrdenia, ked nepozname akym pravom sa riadia. Rad by som upozornil, že ani stredoveka Europa v tom nebola jednotna a naslednicke poriadky byvali rozne a niekedy bol z toho pekny zmätok. Dokonca aj z 19. storocia pozname priklad pri nastupe kralovnej Viktorie na tron, ktory je krasne ilustratívny. Bohuzial GRRM nam akosi neponechava voditka. a pravnymi podrobnostami sa nezaobera.

30.6.2016 | 12:55:31
BlueStorm

#69 filip199116: A kdo by jím asi tak měl být, když byla rok fuč někde s Rhaegarem? Ta teorie vzešla z knihy, ze seriálu by jí těžko někdo vycucal.

#71 jahha: Že je otcem Rhaegar mu šeptat nemusela, to bylo dost jasné. Ještě tak, kdyby to chtěli nechat jako překvapení do další série pro nezajímající se část diváků, ale to by zase nevyrukovali s tím diagramem. Takže pokud chtěli ještě něco tutlat, aby příště mohli udělat zase nějakou vauu scénu, tak spíš to, že se vzali.

30.6.2016 | 13:02:25
Engeneer

#70 Vraticek: Hry o trůny>Střet králů>Bouře mečů>Hostina pro vrány>Tanec s draky

Potom je sbírka 3 povídek – Rytíř sedmi království, které se odehrávají před ságou ještě za vlády Targaryenů

A nakonec vyšel Svět ledu o ohně, což je ilustrovaná historie světa

#75 Ann Taylor
30.6.2016 | 13:05:16
Ann Taylor

#74 Engeneer: A ještě povídka Princezna a královna, ale tu jsem nečetla a vůbec nevim, jestli je k sehnání i česky. Je totiž myslím součástí sbírky jiných povídek a nic víc o ní nevím.

#77 Engeneer
redaktor
30.6.2016 | 14:23:47
filip199116

To že je Jon syn Liany tvrdí jen seriál ne kniha (zatím). V knize je Jon pořád mrtvý.

30.6.2016 | 14:37:10
Engeneer

#75 Ann Taylor: No jo vlastně, ta vyšla taky ve sbírce Nebezpečné ženy.

30.6.2016 | 14:39:40
wardED

Mňa to odhalenie vôbec nevzalo, vzhľadom k tomu že sa jedná o GoT resp. o ságu Piesne ľadu a ohňa. Ako fanúšik som si už zvykol že netreba veriť nejakým hrám s kamerou. Veď a v prvej scéne s Lyannou Mormont sme mohli vidieť hru obrazu keď (http://tldr.sk/obNPav) Píše to G.R.R.Martin a seriál píšu Weiss a Beinhoff takže som pripravený na všetko. Veď aj Sandor mal byť mŕtvy a aha ho. Jasné, teória R+L=J je krásna ale vzhľadom k tomu že o tejto teórii sa hovorí už asi 4 roky tak by ma neprekvapila nejaká zmena. PS: sorry za ten sloh PS2: ALL HAIL ONION KING :D :D

#79 Engeneer
30.6.2016 | 15:24:55
Engeneer

#78 wardED: I v knize jsou dost velké náznaky, že Sandor žije. Jo a o R+L=J se mluví už tak 20 let :-)

30.6.2016 | 15:54:29
Rafan

#5 Péťa65: Což o to, kde to dítě tedy je a proč se o něm pak už nikde nikdo nezmiňuje. Že Lianna porodila snad nezpochybňujete.

30.6.2016 | 16:05:38
Argetlam Královrah

#32 Engeneer: Bylo to někomu řečeno v knize (tuším, že to někdo řekl Tyrionovi během jeho putování Essosem).

30.6.2016 | 16:09:21
Geobba

HBO vydalo před chvílí infografiku, ve který se potvrdilo že Jon Snow je synem Rhaegara Targaryena a Lyanny Stark. Proto název Píseň ledu a ohně – potomek Starků ze Severu a ohnivých Targaryenů.

„Na turnaji na Harrenově se Rhaegar zamiloval do Lyanny Stark, sestry Neda Starka. Na onom turnaji Rhaegar vyhodil ze sedla všechny své protivníky a jakožto vítěz jmenoval lady Lyannu královnou lásky a krásy. O rok později Rhaegar Lyannu unesl a tím započala vzpoura vedená Lyanniným snoubencem Robertem Baratheonem, později zapsaná do historie jako Robertova rebelie.“

30.6.2016 | 16:38:01
Rafan

#22 jajkob: Ta predikce nahrává tomu že se vzali, a Eddard to věděl, a věděl že Robert přísahal že zabije každého Targaryena. To ho vedlo k mlčení a vydávání za svého bastarda. Slyšet to nebylo, ale dá se předpokládat že Lianna prosila Eddarda, aby jejího syna ochránil. Kdyby nebyl její syn legitimní Targaryen, mohl Eddard požádat Roberta aby Jona prohlásil Starkem (více by pro syna Lianny udělat nemohl). Robert by to pro Eddarda udělal, zvláště když by vycházel z informace že je Jon Eddardův bastard. Nyní se zamysleme proč by to Eddard neudělal. Kdyby byl Jon bastard bylo by lepší aby byl bastardem Eddarda než Lianny, už z důvodu že by Robert těžce nesl že se Lianna s někým spustila. a nemusel by ho uznat Starkem. Chování Eddarda je podivné a nabízí se varianta že má opravdu legitimní královský původ, což je více než být legitimizovaným Stárkem.

#86 BlueStorm
30.6.2016 | 16:46:47
filip199116

V knize je přesně řečeno že Sandor je mrtvý, a pohřbený.

#85 Engeneer
30.6.2016 | 16:56:51
Engeneer

#84 filip199116: Přesně tak, v knize jedna postava opravdu řekla, že je Sandor mrtvý a pohřbený. Další postava (Ned) zase řekla, že má bastarda a ejhle. Občas lidi prostě lžou. :-)

30.6.2016 | 17:01:46
BlueStorm

#83 Rafan: Já bych řekla, že variantě, že se vzali nahrává už to, že u Targaryenů se ta polygamie vůbec vyskytuje. Martin ji tam podle mě nedal jen tak, je jim přisouzená právě proto, aby Jon mohl být legitimní. Je to podobný jako s Berikovým oživováním. Je tam hlavně proto, aby se vědělo, že to jde, a nevytáhlo se to poprvé až u Jona, což by působilo poněkud trapně.

#88 Rafan
30.6.2016 | 17:06:20
BlueStorm

V souvislosti s odkazem na popis nových postav mě napadlo – v knize je ještě další Targaryen, i když nelegitimní (ale legalizovaný, pokud si dobře pamatuju). Nemůže, i přes svůj věk, být tou třetí hlavou draka on? A to právě přes to vtělení se do Brana. Bylo by to zajímavé – čistokrevný Targaryan Daenerys, Targaryen-Stark Jon a Stark s Targaryenem v hlavě Brandon. Ale to by museli v seriálu ještě nějak dovysvětlit, kým vlastně byl.

30.6.2016 | 17:25:38
Rafan

#86 BlueStorm: Jen mě vrtá hlavou, jak se podařilo těhotenství a porod Lyanny utajit. Svědkem nebyl jen Howland Reed, ale i dvorní dámy nebo porodní báby. Jak se říká baby všechno vykecají. Že by všichni mlčely je teda více než nepravděpodobné.

#90 Občasný komentátor #96 BlueStorm
30.6.2016 | 17:42:51
Rodney_

#10 Dobrman: jestli myslíš Aegona tak to asi nebude pravej Targaryen, možná Blackfyre

V jednom z proroctví se říká „měj se na pozoru před loutkovým drakem“

#91 Rafan #114 Movego
30.6.2016 | 17:51:36
Občasný komentátor

#88 Rafan: taky mě to napadlo, ale kdo ví jak skončily :D

30.6.2016 | 18:07:46
Rafan

#89 Rodney_: Stejně tak to proroctví mohlo mít na mysli Viseryse. Danny přece po jeho smrti řekla" nebyl to pravý drak".

#92 Rodney_
30.6.2016 | 18:08:08
Rodney_

#91 Rafan: ale když to proroctví Dany slyšela tak byl Viserys už po smrti…

#93 Rafan
30.6.2016 | 18:15:42
Rafan

#92 Rodney_: Aha tak to pak beru zpět.

30.6.2016 | 18:18:30
Občasný komentátor

můžu mít dotaz jestli bude přeloženo i video o desátém dílu :) Inside the Episode myslím :D

30.6.2016 | 18:18:56
corehunter

https://www.youtube.com/watch?… tak jsem to sjel vypadá to dobře:) ale taky tam melou o tom napětí mezi Targaryenem a Sansou a že by jsme měli mít o Johna obavy když je těd král severu :) jestli ho ta potvora zradí… tak doufám že ji dával v minulosti stahovač pořádně do těla:)))))

30.6.2016 | 18:34:40
BlueStorm

#88 Rafan: Tak tipuju, že tam nejspíš měli vybráno oddané služebnictvo, které mlčelo. V seriálu tam byly 2, v knize tam může být jen jedna. Už dřív jsem psala, že to možná mohla být i Wyla, Jonova kojná, která pak čeřila vodu poukazováním na Asharu.

#97 Engeneer
30.6.2016 | 18:36:18
Engeneer

#96 BlueStorm: Mohlo tam být i víc lidí, v knize Ned vzpomíná, že ho našli (oni) s mrtvou Lyannou v náručí (nebo tak nějak). Takže někdo za ním vběhl do pokoje, Reed + někdo další

#99 BlueStorm
30.6.2016 | 18:46:46
Kreky

Lyanna šeptala Nedovi, že je to Rhaedgarův syn + si myslím, že řekla, že má někde ve věži i jeho „legitimovaci“ ? :D, kterou Ned vzal sebou a bude někde schovaná na Zimohradu (nedivil bych se, kdyby v soše Lyanny

#99 BlueStorm
30.6.2016 | 19:26:05
BlueStorm

#97 Engeneer: Tak služebná/služebné nemusely v tu chvíli být s Lyannou v místnosti jako v seriálu. Já jsem tohle psala už v diskusi pod článkem o Jonově původu, že tam Lyanna sotva byla sama a že ti záhadní oni bude Reed a služebnictvo.
#98 Kreky: Kdo je otcem bylo jasné ze situace, to mu šeptat fakt nemusela, leda by to byl někdo jinej než nabízející se „únosce“ a chtěla to uvést na pravou míru. Což je ale silně nepravděpodobné. Pravděpodobnější je, že mu sdělovala, že je legitimní.

#101 Rafan
30.6.2016 | 19:40:10
lenacia

#48 Engeneer: nerostou tam samy od sebe, ale zasazené odjinud tam klidně být mohou. Zrovna Braavos mi nepřijde až tak studený na to, aby tam nějaký zasazený citroník nemohl růst, kor na zahradě, kde ho mohou v zimním období zazimovat.

#102 Engeneer
30.6.2016 | 20:17:52
Rafan

#99 BlueStorm: Dle mého to únos ani nebyl, tak si to vyložil Robert a pravděpodobně i Stárkové. Ono to vypadá že Lianna s Rhaegarem prostě vzala dráhu.

#103 BlueStorm
30.6.2016 | 20:24:32
Engeneer

#100 lenacia: Autor skrz své postavy 2× řekl, že je v Braavosu moc chladné klima na pěstování citronovníků, ale jestliže se tobě zdá že tak chladný zase není, tak máš určitě pravdu ty.

30.6.2016 | 20:41:27
BlueStorm

#101 Rafan: No proto to mám taky v uvozovkách.

30.6.2016 | 20:50:03
madhitman

V knížkách Robb Jona zlegitimizoval a určil ho svým dědicem z pozice Krále Severu, aby mohl vládnout, kdyby se Robbovi něco stalo. Teď nevím, jestli to v seriálu bylo taky, ale dost by to vyřešilo, protože zároveň poslal lidi, kteří to slyšeli k Howlandu Reedovi a ten by k tomu mohl něco dodat.:D

1.7.2016 | 0:01:08
Pučálkovic Amina

Hele a jakto, že von ten Jon má černý vlasy, když je teda ten Targanyenec? :) Bílá+ hnědá=černá?

#108 Engeneer #109 Ann Taylor
1.7.2016 | 0:35:26
Pučálkovic Amina

Co když je „jen“ synem Roberta a je prostě právoplatnej následník trůnu?

#107 BlueStorm
1.7.2016 | 0:39:12
BlueStorm

#106 Pučálkovic Amina: A jak by Robert vyrobil? Lyanna byla pryč déle než rok, než ji Ned našel. A kdyby byl Roberta, tak je jen bastard (jeden z mnoha Robertových) a ne následník.

#112 madhitman
1.7.2016 | 1:04:25
Engeneer

#105 Pučálkovic Amina: Genetika nejsou vodovky.

1.7.2016 | 5:12:06
Ann Taylor

#105 Pučálkovic Amina: Jon má v seriálu černé vlasy, protože Kit má černé vlasy. V knížce má starkovské hnědé vlasy po Lyanně a pokud jsi četla článek, přečetla sis, že když měli Targaryeni (opravdu ne Targaryenci) jednoho rodiče z jiného rodu, mívali vzhled i po něm.

#110 Občasný komentátor
redaktor
1.7.2016 | 6:41:20
Občasný komentátor

#109 Ann Taylor: A hlavně by to bylo docela zvláštní kdyby měl rysy Valirijců :D to by potom hodně pasoval na Starky :D :D

1.7.2016 | 8:17:20
Argetlam Královrah

HBO vydala takovou encyklopedii vztahů (viz odkaz níže). Takže o tom, kdo jsou rodiče Jona Targaryena není pochyb, protože tohle je oficiální od HBO, žádná spekulace ani výtvor nadšených fanoušků. http://static1.squarespace.com/…67219570702/?…

#112 madhitman #113 Citrus88
1.7.2016 | 9:20:11
madhitman

#111 Argetlam Královrah: Takovej bordel. Kdybych to neměl v hlavě, tak mi to asi vůbec nepomůže.

#107 BlueStorm: No velká část z nich je mrtvá. Ale v knihách jsou IMO jen dva Robertovi bastardi, kteří by mohli být dalším Baratheonem. Sázel bych na Edrika Bouři, protože ten vyrůstal na Bouřlivém konci, ale protože se mi zdá, že Martin má rád outsidery a underdogs, tak má Gendry taky slušnou šanci.

A abych parafrázoval Jona Arryna:Targary­en's seed is weak.

1.7.2016 | 11:39:35
Citrus88

#111 Argetlam Královrah: tak tedy nevím, zda si někdo čte diskuze, už podruhé spam s odkazem na původ Jona od HBO :)

1.7.2016 | 11:52:26
Movego

#89 Rodney_: Wow, to mi vůbec nedošlo když jsem to četl :o Takže všechno to co Varys mlel jak ho zachránil atd, byla lež? A kde by vzali Blackfirea? V té novodobé historii se moc nevyznám… No jo loutkový drak, já si říkal co tím Martin myslel.

1.7.2016 | 15:16:37
meetsa

Prijde mi docela mozny, ze Dany vyrustala jinde nez si mysli a nepamatuje si prijezd. Ale co mi v tom nesedi, je ze by si pak nepamatovala odjezd? Pokud by vyrustala treba v Dorne nebo u Dayneu, tak cestu po mori do Free Cities by si pamatovat mela. Ne ze by se mi nejaky twist v podobe vice malych stargaryenu nelibil, ale tohle uz je asi moc. Podle me je Jon legitimni, meli jsme x zminek o tom, jak byl Rhaegar cestny a jemny.

#116 Engeneer #117 Ann Taylor
1.7.2016 | 16:11:19
Engeneer

#115 meetsa: No nevím, když mi bylo šest, tak jsme byli na dovolené v Itálii a cestu si taky nepamatuju.

#118 Ann Taylor
1.7.2016 | 16:46:04
Ann Taylor

#115 meetsa: Mnohem jednodušší a logičtější vysvětlení než hledat další odpovědi na proč si nepamatuje to a to (jako cestu přes moře), proč si to nepamatuje ani Viserys, proč by o tom Viserys lhal a proč a proč je, že byla jednoduše malá, oni byli ve spoustě městech a ona si jen nepamatuje, ve kterém přesně bylo co. Takže mohla místo Braavosu vyrůstat v jiném, třeba v Tyroši, kde byl ten dům a strom, a pak utíkat do jiného a zase do dalšího, ale jak si stejně pamatuje jen útržky, tak je místo do Tyroše zasadila právě do Braavosu, protože si třeba zrovna tenhle název pamatuje nejvíc. A z myslím a představuju si se pak hodně rychle stalo pamatuju si, protože zůstala u obrazu, který si vytvořila a přijala ho jako vzpomínku. Já si taky záhadně pamatuju povodeň, která nám zatopila dům až k vrcholkům okna v ložnici (v patře, na kopci, s nejbližší malou říčkou kilometr daleko) a doteď vidím, jak to vypadalo, a jak se ta hladina vody třepala na okně, ačkoli se to nikdy nestalo a jsem si docela jistá, že ta hladina vody byly ve skutečnosti mraky venku, z kterých se pod dětskýma představama a fantazií stala nepravdivá vzpomínka, ve které doteď vidím zcela jasně vodu.

redaktor
1.7.2016 | 16:48:28
Ann Taylor

#116 Engeneer: Viserysovi ovšem bylo víc a s tím jak se rád chlubil že je král a kdo všechno ho bude podporovat, jak je to jeho země a jak je úžasná, že by nikdy, ani jednou nezmínil, že vlastně ze Západozemí odplouvali mnohem později a že tam měli přátele ještě i pár let po pádu rodičů? On nebyl takovej konspirátor a mazanej inteligent, aby o všem mlčel a v tichu plánoval, právě naopak.

#119 Argetlam Královrah #121 Engeneer
redaktor
1.7.2016 | 16:50:55
Argetlam Královrah

#118 Ann Taylor: A co když jim lhali? Vyrůstali v nějakém městě v Dorne a řekli jim, že je to Bravoos – nepravděpodobné, ale možné. Nebo je Daenerys skutečně znovuzrozený Azor Ahai a má vzpomínky svého předchůdce, který vyrůstal v citronové zahradě :D

#120 Ann Taylor
1.7.2016 | 16:57:43
Ann Taylor

#119 Argetlam Královrah: „A Viserysi, tohle není moře, po čem plujeme, jen si dáváme několikadenní plavbu po kanálech Braavosu, víš?“ Asi tak? Viserys by si to podle mě pamatoval a mluvil o tom s Dany, když jí pořád tak vyprávěl o Západozemí, spojencích a tom všem. Frustrace ho mohla táhnout až k šílenství, ale nebyl hloupej. Že se plaví po moři by poznal a vzhledem ke svému věku a tomu, že po útěku z „domu s červenými dveřmi“ se o ně staral on, by si to i pamatoval. Vždyť si pamatovali, že po smrti Darryho (v domě s červenými dveřmi) museli utíkat před vrahy, když je vykopalo služebnictvo, které si ho zabralo. Takže by v nějakou chvíli museli na tom útěku překročit moře a Viserys by si to podle mě pamatoval a nenechal to zajít až tak, že Dany by o tom ani netušila.

#126 Argetlam Královrah
redaktor
1.7.2016 | 17:02:49
Engeneer

#118 Ann Taylor: Viserys odplul na Dračí kámen a dál jak je to oficiálně. Dany za ním poslali až později.

#122 Ann Taylor
1.7.2016 | 17:17:10
Ann Taylor

#121 Engeneer: Ne, tohle neberu. Tahle teorie není pro mě, nevidím v ní žádný důvod a smysl, proč by měla být pravdivá a nevidím problém v tom, aby byla jeho sestrou tak, jak má být.

redaktor
1.7.2016 | 17:20:07
AviaRa

Musíme se na to podívat z jiného pohledu – Náš známý Oberyn navštívil Braavos, kde se dohodli s chráněncem Daenerys a Viseryse (Darry, jméno si už nepamatuji) o manželství a podpoře Dorne. Takže náš chráněnec malé Dany, by musel buď cestovat daleko z jiného města. Tudíž je nelogické, aby se Dany s Viserysem ukrývala v Dorne, když kvůli té dohodě, musel jet Oberyn do cizího města, na druhý kontinent.

Třeba opravdu zasadili citronovník, ale mohl být nějaký scvrklý/menší/jiný díky podnebí, ale Dany pravděpodobně jiný předtím neviděla a určitě se ji líbili žluté věci na stromě jako dítěti, takže má vzpomínku z toho, jaký krásný citronovník to byl, ačkoliv kdyby ho viděla nyní, tak by poznala, že pravda je jiná (přirovnejte si to třeba k počítačové grafice u videoher, či u filmů, kdy si pamatujete ty krásné scenérie, případně cool výbuchy, ale když se na starší film podíváte dnes, tak zjistíme, že už to tak hezky nevypadá).

1.7.2016 | 17:39:53
Stardos

Proč by Viserys lhal? Třeba se obával. že jeho neteř by měla větší právo na trůn.Dany byla k němu doppravena jako novorozeně a řeklo se mu, že je to dcera Rheagara.Potom se dělo všechno tak jak si Dany pamatuje, jenom Viserys namluvil Dany, že je to jeho sestra.Otázkou je, jestli Viserysova matka umřela při porodu i s ditětem či jinak

#125 AviaRa
1.7.2016 | 18:41:04
AviaRa

#124 Stardos: To že by Viserysovi řekli pravdu (kdyby jsme to brali tak, že to není jeho sestra), tak si zkazí svůj plán. Oni chtěli, aby jako šílenec poškodil Westeros s Dothraky. Dáváním pochyb na jeho nárok na trůn, by si sami dávali případnou neúspěšnost plánu (Varys s magistrem). Navíc by se to mohlo snadno provalit při nějakém společném rozhovoru s magistrem, kde by se Dany dozvěděla pravdu.

1.7.2016 | 18:46:35
Argetlam Královrah

#120 Ann Taylor: Po moři přece nemusí cestovat jen z Dorne do Bravosu. Mohli říct, že plují dejme tomu z Bravosu do Pentosu. A ti dva byli třeba zavření v kajutě „pro jejich bezpečnost“ (= aby Viserys nepoznal, kam plují a odkud). A tvrzení, že Daenerys je Viserysova neteř je pitomost, protože ten by ji okamžitě zabil.

#128 Ann Taylor
1.7.2016 | 19:53:32
Stylzor

Nedá mi to, četl jsem pár komentářu a musím k tomu říci své. Přesněji k Jonovi a jeho původu. Je jasné, že to dítě, je Jon, ostatně podle scény, je to nevyvratitelné. Tudíž to znamená, že jeho matkou je Lyanna, to je také fakt, další fakt je ten, že Lyanna byla unesená Rhaegarem(RIP Arthur). Ned z něj udělal svého bastarda, kvůli Roberta, který by nenechal Targaryena naživu. Jaký jiný důvod by měl Ned k tomu, aby Jona vydával za svého ?

1.7.2016 | 21:59:43
Ann Taylor

#126 Argetlam Královrah: To mi pořád nesedí. On se o Dany staral od útěku z domu Darryho sám. Takže to, že by je někdo zavřel v kajutě pro jejich bezpečnost a někam je dopravoval, tak by snad věděl, že někde mají spojence, kteří jim pomohli. Najednou ale ví, že nikde žádné spojence nemají a pasou po nich vrazi, před kterými se musí ukrývat a sami za sebe utíkat? Ne, prostě se mi tahle teorie nezdá vůbec jako pravděpodobná, s tou zmínkou o Oberynovi a uzavření dohody v Braavosu o to méně. A že Daenerys není jeho sestra tu navrhl Engeneer, ne já, a to taky neberu.

#129 Argetlam Královrah
redaktor
1.7.2016 | 23:34:19
Argetlam Královrah

#128 Ann Taylor: Kolik že bylo Viserysovi, když utekli? Myslím 6 nebo 8? Navíc jsme všichni viděli, jak moc chytrý byl. Myslíš, že by byl schopný postarat se o novorozeně a ještě jim zajistit obživu? Viserys byl člověk, který v životě nepohnul prstem, pokud to nebylo ku jeho prospěchu. Pokud se nemýlím, tak v knížce (nebo seriálu, nejsem si jistý) říkal Daenerys, že jim všichni ti „hodní pánové“ ze Svobodných měst pomáhají jen proto, že budou chtít něco na oplátku, až se chlapec stane králem. Jako nechci to úplně potopit, je jasné, že něco by chtít mohli (snad menší daně z obchodu atd.), ale není to příliš pravděpodobné. A o tom, že Daenerys od jednoho z nich dostala jako svatební dar tři vejce nesmírné ceny (sám Jorah řekl, že kdyby je prodala, tak do konce života si bude žít jako bohatá panička a bude za vodou), tomu říkám štědrost, zvlášť když je dal Daenerys, i když musel vědět, že Viseryse si tím nijak nezíská, a zvlášť když stále nebylo jisté, jaké by měl výhody, kdyby náhodou Viserys opravdu usedl na trůn. Viserys ale věděl, že spojence mají (ve svobodných městech), jen nevěděl přesně koho a bylo mu to naprosto ukradený, chtěl jen armádu. Co tím chci říct je to, že tady někdo velice štědře na jejich pohodlí přispíval, a i když je možné, že to byl Varys, tak se mi to nezdá moc pravděpodobné, v knížce měl „svého“ Aegona a ani v knížce ani v seriálu nic nenaznačuje tomu, že by to byl on (určitě by se alespoň Tyrionovi pochlubil). Další velká náhoda je to, že vejce dostala zrovna Daenerys, která na rozdíl od svého bratra, je dokázala probudit k životu. A v GoT náhody neexistují! Podporoval je tedy někdo hodně dobře informovaný a hodně bohatý, případně hodně mocný. Někdo, kdo znal proroctví o tom, že z osoba narozená za bouře probudí z kamene draky a stane se Pánovou vyvolenou a zvítězí nad zlem. Je to tak očividné, že se fackuji, že jsem to neviděl dřív. Je zřejmé, že jim celou tu dobu tajně pomáhali Rudí kněží…

#130 Ann Taylor #132 madhitman
2.7.2016 | 2:24:47
Ann Taylor

#129 Argetlam Královrah: No ty vejce nedostala jen tak od „jednoho z nich“, ale od Illyria, jehož cílem bylo dostat je do Západozemí s dothraky, kteří by to tam rozvrátili a mohl se vylodit Aegon. Sledoval je už delší dobu, ale nevypadá to, že od začátku zasahoval. Na začátku je ještě sem tam někdo pohostil (docela logicky, Svobodná města mají se Západozemím hodně propletené vztahy a mnohem víc s Targaryeny, když jsou bývalou valyrijskou kolonií, i když seriál se na ně vykašlal, ale to není zásadní, to je prostě seriál, tam vynechaj půlku a nakonec se ukáže, že v té půlce byly zásadní věci i pro tu nevynechanou, která náhle musí bejt jinak), když si Viserys postavil hlavu, že je král, potom už je to nebavilo a neměli žádné financované pohodlí, naopak zůstali na ulici, dokud se nedostali k Illyriovi přímo – a ani neutekli, když bylo Viserysovi 8, to se Dany narodila, pak několik let žili s Darrym (nějaká doba to byla, když může mít Dany vzpomínky i konkrétně na Darryho a minimálně před třetím rokem člověk takový vzpomínky prostě nemá, osobně bych to spíš tipla na dalších takových šest let) a teprve potom museli utíkat). A myslím, že u Dany ani neočekával, že přežije Dothracké moře. Však se ji pak snažil zase dostat zpátky do Pentosu hned, jak se objevila živá a relativně zdravá v Qarthu, ale ona mu jen ukradla lodě a šla si po svém. I Viserys mu zkazil plány, když musel jet s Dothraky a nechal se zabít. Rudí kněží? Ne, tomu teda taky nevěřím.

redaktor
2.7.2016 | 8:23:05
Javelot

To, že Jon je Targaryen už opravdu víc naznačit nemohli (je to přeci vyvolený „píseň ledu a ohně“). Tento fakt už nejde racionálně vyvrátit – nebudeme si tu přeci hrát se slovíčky, teorie je prostě potvrzena… Vždy jsem nenáviděl tyto teorie, protože akorát kazí pointu a proto nebudu podporovat další kontra-teorie.

2.7.2016 | 12:17:41
madhitman

#129 Argetlam Královrah: To proroctví znal i Rhaegar a Aemon. A pravděpodobně i jiní Targaryeni. (Aerion) Tyrion se o něm taky zmiňuje. Není to žádné tajemství, když ta postava čte, bych řekl. My to proroctví teda moc neznáme ještě, ale to je věc druhá. Víme pár útržků a ještě k tomu se tam míchají „Prince that was promised“, Azor Ahai a Last hero, což může být jedno proroctví nebo víc.

4.7.2016 | 16:11:44
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Konec Game of Thrones

Seriál Game of Thrones odstartoval svou existenci na jaře roku 2011 a skončil na jaře roku 2019. Byl tu s námi dlouhých osm let, ale vše musí jednou dojít na svůj konec. Pokud chcete seriál podpořit a zároveň ukázat, jak vás bavil, tak jej ohodnoťte. Můžete také ohodnotit jednotlivé postavy a epizody

Prequel

Hra o trůny je sice u konce, ale to neznamená, že se do Západozemí už nikdy nepodíváme. Stanice HBO totiž objednala nový seriál, ve kterém se zaměří na dračí rod Targaryenů. 

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Reklama

Narozeniny

Hlídejte si nás