Game of Thrones (Hra o trůny) Západní krajiny

Západní krajiny

Západní krajiny

Na severozápad od Králova přístaviště se nachází Západní krajiny, které nejsou ani velké, ani zvlášť úrodné nebo vodnaté, ale přesto jsou nejbohatší.


32 0
24.10.2016

Západní krajiny, bývalé samostatné království, jsou region Sedmi království na západním pobřeží Západozemí a hraničí s Říčními krajinami a Rovinou a přes Záliv železných mužů i se Železnými ostrovy. Ale jen proti Říčním krajinám mají spolehlivou ochranu – hory na jejich hranici. Vlastně většina jejich území je členitá a kopcovitá, proto zdejší urození bastardi dostávají jméno Kopec.

Až na jihu směrem k Rovině se v nich rozprostírají i planiny a z moře jsou před známými pleniteli zranitelní jako všichni ostatní. Výhodu mají jen v tom, že na jejich pobřeží neústí žádná velká řeka, která by železným umožňovala vplout na kontinent, ve velké válečné flotile, v obtížném terénu a především v nezměrném bohatství.


Krajina

Podél celé hranice s Říčními krajinami, většiny pobřeží a až k úrodným pláním na hranici s Rovinou u Kukuřičného pole Swyftů a Stříbrného pahorku Serrettů se přes celý region roztahují západní kopce a údolí. Dalo by se tak říct, že je to jedno nižší, avšak masivní pohoří, kde dříve žili obři a dodnes se tam občas dají najít jejich kosti. Právě pod ním se nachází ohromné zásoby zlata a stříbra udivující kvality, takže je poseté množstvím dolů. A přitom se západ o tyto své poklady ani nemusí bát.

Jedno z mála míst, kde je pohoří průchozí, a jediný způsob pro armády z východu, jak se dostat do Západních krajin, je úzký průsmyk podél Říční cesty. Jde tak o značně předvídatelnou trasu stráženou Zlatým zubem Leffordů, a ti jsou většinou bez problémů schopni jakýkoli útok včas odrazit. Jediným, kdo je dokázal bez povšimnutí obejít, byl Robb Stark, který ale k nalezení vedlejších kozích cestiček použil svého inteligentního zlovlka a někteří říkají, že i své tajemné měničské schopnosti.

A protože tyto hory zabírají většinu území království, vejde se do něj už jen jeden velký, hustý les u Chřástalova u pobřeží na hranici s Rovinou a dva menší bezejmenné poloostrovy. Jeden ovládaný Zhoubotvrzí Banefortů velice blízko Železných ostrovů a druhý, dál na jihu, vybíhající od Lannisportu a střežený pevnostmi Plamenohody a Útes. Sice je o poznání dál od ostrovů, ale v minulosti jimi byl dobyt a železní na něj často pořádají nájezdy.

Hned u jeho severního pobřeží je pak jediný ostrov náležející k Západním krajinám, Krásný ostrov ovládaný rodem Farmanů. Nepatří k největším, dokonce ani ke zvlášť velkým, ale má důležitou strategickou úlohu a často je centrem střetů Zápaďanů se železnými.

Už během věku hrdinů králové z rodu Farmanů sváděli námořní bitvy při obraně ostrova před nájezdníky, a když se vlády nad západem ujali Lannisterové a ostrov se stal součástí království Skály, násilí pokračovalo. V dalších letech se totiž ostrova zmocnili železní, lord Gylbert Farman proti nim úspěšně povstal v rebelii, ale za vlády Ericha V. Harlawa ostrov znovu připadl dobyvatelům, kteří o něj přišli až v Erichově stáří.

A ani v nedávných letech se situace příliš neuklidnila. Během Tance draků ostrov obsadil lord Dalton Greyjoy a vládl mu, dokud ho nezabila jeho milenka, během vlády Aeryse I. ho železní vyplenili a odvezli si polovinu jeho bohatství a nedávno, během Greyjoyovy rebelie, se ho pokusil zmocnit Victarion Greyjoy, jen aby ho porazil Stannis Baratheon ve slavné bitvě u Krásného ostrova.

Přírodní rozmanitostí se tedy Západní krajiny chlubit nemohou, ale zato jsou díky bohatství a čilému obchodu poměrně hodně propojené se zbytkem říše. Z Lannisportu na pobřeží totiž skrz celé území vedou rovnou tři velké cesty – Říční, Zlatá a Mořská.

Říční cesta běží od Casterlyovy skály a Lannisportu na severovýchod skrz horský průsmyk a Zlatý zub do Říčních krajin a spojuje západ s Řekotočím. Zlatá na východ přes hory a Hlubokonoru, která střeží další průsmyk do Západních krajin, a pak podél Černovodného proudu do hlavního města. A Mořská na jih podél pobřeží, kolem zdevastované Tarbeckovy síně a skrz les u Chřástalova do Roviny.

Vodstvo

Téměř celé pobřeží Západních krajin omývá přímo Moře zapadajícího slunce plné mečounů, tuleňů, velryb, mnoha druhů ryb a korýšů a možná i krakenů a mořských draků, i když není známo, jestli nejsou jen povídačkami. Jen nejsevernější část u hranice s Říčními krajinami se dotýká Zálivu železných mužů, kde se zase loví tresky, chmurnatky, rejnoci, mořští ďasi, huňáčci, sardinky a makrely. A mezi Krásným ostrovem a pevninou se ještě nachází Úžiny Krásného ostrova, jinak už jsou zbývající vody západu sladké.

Ale stále jich není mnoho a nejsou pro západ natolik důležité jako moře. V kopcích na severu pramení Rejdivý proud, hluboká, čistá řeka, která rychle teče, ale také rychle opouští region a pokračuje do Říčních krajin, kde se vlévá do Červeného bodce, jednoho z hlavních přítoků Trojzubce. Ten též pramení v západních kopcích nedaleko Říční cesty a získal své jméno právě po zdejším bahně a kalu, jenže i jeho tok zasahuje do Západních krajin jen nepatrně.

A stejně tak je na tom Černovodný proud, jehož některé prameny vyvěrají v Západních krajinách, a okamžitě se stáčí do Říčních, takže na západě onu hlubokou, rychlou a důležitou řeku ještě vůbec nepřipomíná. Nejdelší zdejší tok by tak mohl být nepojmenovaný přítok Klikatice mířící z kopců přímo na jih, ale o něm není známo odkud a jak daleko vlastně teče, nebo řeka pramenící v kopcích a ústící do moře u Skály. Jinak jsou protkané spíš menšími, nevýznamnými potoky.

Jen v seriálu existuje ještě jedna řeka plně pod kontrolou západu, a to Žlutý bodec, kde se odehrála bitva mezi Starky a Lannistery ve válce pěti králů. Měla by se nacházet někde poblíž Skaliska Westerlingů, tudíž v blízkosti pobřeží a severních dolů, ale detaily o ní nejsou známy (takže není jisté, jestli nejde o tutéž, která podle map ústí u Skály) a navzdory svému jménu nemá nic společného s Trojzubcem. Možná právě naopak s doly.

Města a pevnosti

I přes své jmění nejsou Západní krajiny hustě zalidněným regionem, a tak ani jejich sídliště nejsou příliš slavná. Méně než míli od Casterlyovy skály, na pobřeží moře, v nich sice stojí Lannisport, jedno z pěti měst říše, bohatý přístav, důležitý obchodní uzel, kde se kromě námořních setkávají i všechny tři pozemní cesty, sídlo mnoha příbuzných Lannisterů, a až na nájezdy železných docela bezpečné místo díky dobře vycvičené městské hlídce a titulu štít Lannisportu mocných lordů Casterlyovy skály, ale žádné další už se mu nemůže rovnat.

Kromě osad vystavěných kolem dolů a farem v úrodných údolích je známý snad jen Volský brod, vesnice někde mezi Lannisportem a Zlatým zubem, kde Seveřané ve válce pěti králů porazili část armády Lannisterů, městečko kolem Útesu nebo Pramenitá řeka, městečko u stejnojmenného sídla Sarwycků ve videohře Game of Thrones.

Mnohem důležitější a bohatší jsou totiž hrady místní šlechty, u kterých často vznikají osady nebo přístavy. Mezi ty patří ohromné správní sídlo Casterlyova skála, Jasanohrad Marbrandů, Zhoubotvrz, Cleganeova bašta, Kukuřičné pole, Skalisko, Chřástalov Crakehallů, Hlubokonora Lyddenů, Plamenohody Presterů, Zlatý zub, Zelené pole Greenfieldů, Trnodol Braxů, Útes Kenningů, Pramenitá řeka, Pískovcopole Sarsfieldů, Stříbrný pahorek, Větrov Estrenů, Krásnohrad Farmanů na Krásném ostrově nebo zmíněná Pramenitá řeka z videohry Game of Thrones.

Také se v regionu dají údajně najít města duchů kolem dolů, jejichž žíly už vyschly, a dva poničené hrady, jež nechal Tywin Lannister hnít jako výhružku svým nepřátelům poté, co zmasakroval jejich pány. Tarbeckova síň dříve patřící Tarbeckům a Kastamer, důl, jenž dříve patřil Reyneům a nyní ho za věrné služby získali Spicerové. Ovšem vzhledem k jeho krvavé minulosti patrně nehrozí, že by ho s vervou otevírali.

Zápaďané

Západní krajiny, kde po sloučení s Andaly drtivě převládla víra v Sedm a andalská kultura prakticky vytlačila staré bohy i přesto, že někde ještě zůstaly čarostromy, nejsou největší, nejlidnatější nebo nejúrodnější částí říše, ale jsou nejbohatší. V Casterlyově skále, Zlatém zubu, Kastemeru, Klášterní hlubině a Pendrických kopcích jsou zlaté a stříbrné doly s žilami táhnoucími se míle pod zemí a ti, kdo na svém území žádné nerostné bohatství nemají, se živí rybařením ve štědrých pobřežních vodách, farmařením v docela úrodné jižní oblasti nebo lovem v krajině bohaté na zvěř.

Před poslední válkou mohli v Západních krajinách také shromáždit až padesátitisícovou armádu a flotilu čítající dvacet nebo třicet kog, karak, galér a obrovských korábů z Lannisportu, zatímco menší lordi mívají dvě nebo tři strážní lodě. Celkově by tak mohli dát dohromady padesát až šedesát velkých lodí a ponechat válečné veslice na obranu pobřeží. Pořád to sice nestačí na počty sousední Roviny, ale rozhodně patří k nejlépe vybaveným – disponují velkou kavalérií a kvalitní těžkou pěchotou.

Místní urozené rody jsou proto známé svou pýchou a patří k nim Algoodové, Banefortové, Bettleyové, Braxové, Broomové, Cliftonové, Crakehallové, Doggettové, Droxové, Estrenové, Falwellové, Farmanové, Ferrenové, Footeové, Garnerové, Greenfieldové, Hammellové, Hawthorneové, Hetherspoonové, Jastové, Kenningové, Kyndallové, Lannisterové z Lannisportu a Casterlyovy skály, Lannettové, Lannyové, Lantellové, Leffordové, Lorchové, Lyddenové, Marbrandové, Morelandové, Myattové, Parrenové, Payneové, Peckledonové, Plummové, Presterové, Ruttigerové, Sarsfieldové, Serrettové, Stackspearové, Swyftové, Turnberryové, Vikaryové, Westerlingové, Yarwyckové a Yewsové.

Videohra Game of Thrones k nim ještě přidává Sarwycky a rytířský rod Westfordů, jehož jeden člen Mors je v ní průzkumníkem Noční hlídky s úkolem hledat dezertéry a měničem, a poměrně nový je i rod Spicerů, protože děd současného lorda byl východní obchodník s kořením a babička maegi známá v okolí jako Maggy Žába. Nebo rod Cleganeů, jehož děd a zakladatel býval správcem psince. A nikdo samozřejmě nedokáže zapomenout na vymizelý rod Casterlyů, z jejichž rukou převzali Lannisterové Skálu, a na vyvražděné Reyney a Tarbecky.

Foto: HBO, Talpress

Diskuze /3

jajkob

kavalériu rozdrvia dothrakovia a ťažkú pechotu dajú dole draky :)

24.10.2016 | 20:25:14
Stráťa

„Kastamer, důl, jenž dříve patřil Castamerům“ Nemělo bz tam být že dříve patřil Reynům nebo jak se to skloňuje?

#3 Ann Taylor
25.10.2016 | 8:40:59
Ann Taylor

#2 Stráťa: Jo, mělo, psala jsem Tarbeckova síň a Kastamer a automaticky jsem napsala u obou rod stejným jménem.

redaktor
25.10.2016 | 8:53:01
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Stav překladu

Epizoda S07E06: Beyond the Wall

cz100%
DOKONČENO
en100%
DOKONČENO

Překlad: @hlawoun, @Katherine16 a @kaailik
Korekce: @OlafDark
Časování: @Xavik
Časování na jiné verze: @badboymajkl

Překlad sedí na verze Game of Thrones:

  • … S07E06 1080p HDTV LEAKED-SiT
  • … S07E06.HDTV.x264-FLEET
  • … S07E06.720p.HDTV­.x264-FLEET
  • … S07E06.PROPER­.HDTV.x264-SVA
  • … S07E06.PROPER­.720p.HDTV.x264-AVS
  • … S07E06.720p.WEB­.h264-TBS
  • … S07E06.1080p.AM­ZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-GoT

Po zhlédnutí epizody nezapomeňte díl ohodnotit. Vyjádřit svůj názor k tomuto dílu můžete v tomto fóru.

Nominuj Ednu na Křišťálovou lupu

Pomoz Edně usednout na trůn v kategorii Zájmové weby 

Hlasujte pro Ednu!

Reklama

Podpořte nás

Mnoho z vás nám psalo, že by nás za naši práci na seriálu Game of Thrones rádo podpořilo, proto jsme si zřídili PayPal účet, na kterém nás můžete podpořit. Moc děkujeme za podporu!

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás