Game of Thrones (Hra o trůny) Zeď

Zeď

Zeď

Zeď byla jedinou bariérou po tisíce let chránící svět lidí od nebezpečí ležícím za oponou světla v srdci zimy. Nyní je její osud stejně jako osud Západozemí nejistý. Kde se ale vzala a jak vlastně lidi chrání?


30 1
15.9.2018

Zeď je jedním z devíti divů světa ledu a ohně stvořeného člověkem, alespoň podle knihy Lomase Longstridera. Odděluje říši Sedm království od zbytku západozemského kontinentu a tvoří tak jeho severní hranici, protože se v podstatě táhne přes celou jeho šíři. Je tak dlouhá sto líg (v přepočtu 482,8 km) a dosahuje výše 213,36 m v nejvyšším bodě. Ale pokud se měří od úpatí kopců, které v některých místech tvoří její základy, lze naměřit až 274 m. Jen tak vysoká nebyla vždy, protože až do nedávna ji stavitelé ještě zvyšovali.

A ačkoli se tak může zdát, není to jedna dlouhá, rovná ledová opona. Od Černého hradu zhruba uprostřed Zdi na východ běží rovně, ale na druhou stranu se klikatí, protože protíná pohoří až k masivní Strži. Nerozkládá se tak fakticky až k západnímu pobřeží, ale končí u rokle tak hluboké, jak je Zeď vysoká, která vede až k oceánu, a tak díky své obtížné zdolatelnosti navazuje na Zeď jako další její součást a další součást obrany říše.


Podle některých je to tedy vůbec největší lidská stavba, podle jiných je ještě vyšší Vysoká věž ve Starém městě a prý je dokonce možné z jejího vrcholku Zeď spatřit (a naopak). O tom lze sice úspěšně pochybovat, protože mnoho regionů mezi Zdí a Starým městem je kopcovitých a Západozemí, jak potvrdil sám autor, leží na kulaté planetě, takže je třeba počítat se zakřivením, ale jisté je, že její velikost je obdivuhodná.

Postavena je z pevného ledu, kamene a hlíny, podle mýtů za pomoci starých kouzel, která ji měla posílit a zabránit kouzelným stvořením jako Jiným ji zdolat, a viditelná je na míle daleko. Jen pokaždé trochu jinak, protože podle denní doby, nánosu nečistot a úhlu dopadu světla se zdá šedá, bílá, modrá, růžová nebo fialová. A za slunečných dnů se navíc leskne tajícím ledem, pro což se vžilo, že pláče. Její vrchol, který je dostatečně široký pro tucet rytířů (tudíž její základna je ještě o mnoho širší), je proto často posypáván štěrkem, který se ale vlivem počasí a váhy těch, kdož po něm chodí, zarývá do jejích útrob.

Na vrcholku se také nachází významná část zbraní Noční hlídky, bratrstva, které se Zdi ujalo, přísahalo, že ji bude strážit a sledovat případné hrozby, že jeho členové budou sloužit na Zdi doživotně bez titulů a rodin a vydrželo až dodnes. Mají tam například rampy pro shazování kamene, ledu a sudů hořícího oleje, katapulty, jeřáby a trebuchety, ovšem nevýhodou je, že nepohyblivé. Některé navíc sundali kvůli opravám, ale k nim nikdy nedošlo a ony nakonec zamrzly v ledu. V seriálu navíc její obrana zašla ještě dál a Noční hlídka tam má k dispozici dřevěné přístřešky a kladkový systém pro lučištníky, aby se mohli pověsit přes okraj Zdi a pálit na nepřátele, a především kosu, obří kyvadlo s ostřím přímo ve Zdi, které jde spustit tak, že doslova „oholí“ všechny, jež se pokouší vylézt nahoru.

Tak umožňuje i malé skupině ubránit se mnohem většímu nepříteli, protože už jen díky výšce jsou obránci z dosahu luků a katapultů, zatímco útočníci mohou buď napadnout tunel ve Zdi, nebo Zeď přelézt. S tím, že se Zeď brání i sama, když z ní kvůli počasí i smůle lezců občas odpadávají kusy ledu.

Vzniknout měla prý před 8 000 lety, aby chránila říše Prvních lidí proti Jiným a dalším monstrům po konci Dlouhé noci, generaci trvající kruté zimy. Podle legend ji zbudoval Brandon Stavitel za asistence dětí lesa a obrů a nechal ji chránit dávnými kouzly. Což nejspíš musel, pokud je pravdou, v co se obecně věří, tedy že stavitelé k její stavbě používali pouze led ze zamrzlých jezer v Začarovaném hvozdu, aniž by roztál. I když mistři se přou, zda je její základna spíše z kamene. Navíc má i existovat roh schopný tato kouzla prolomit a Zeď zbořit, a to Joramunův roh neboli roh zimy.

K tomu ještě Brandon Zdi, respektive bratrstvu Noční hlídky, věnoval Dar, pás severského území přímo u Zdi, odkud Noční hlídka získávala prostředky jako peníze a zásoby. A určité zásoby získávala i z druhé strany, když vyjížděla do Začarovaného hvozdu na lov a když stavitelé káceli les tak, aby se nepřiblížil víc než necelý kilometr ke Zdi.

Hlídka i Sever tak byli dobře připravení Zeď bránit, a i když někteří králové za Zdí zkusili zaútočit a převést svůj lid na jih, byli vždy zastaveni. A když král Jaehaerys I. Targaryen navštívil Zimohrad, jeho královna Alysanne vyrazila na dračici Stříbrokřídlé na Zeď, načež věnovala Noční hlídce další kus země pojmenovaný Nový dar.

To už ovšem i tak docházelo k povážlivému úpadku Noční hlídky. Kvůli životním podmínkám a nájezdům divokých se postupně téměř vylidnily oba Dary, sjednocená říše a s ní téměř úplný konec válek na kontinentu přinesly úbytek schopných mužů posílaných na Zeď, výrazně ubylo rukou, které se mohly o Zeď starat, takže i Začarovaný hvozd se na mnoha místech vrátil až k ní, hlídka začala být závislá na darech severských lordů a stala se spíše trestaneckou kolonií. A výrazně zpustly i hrady, které u Zdi vyrostly jako domov právě Noční hlídky.

Těch během staletí vzniklo celkem devatenáct. Odhaduje se, že Černý hrad mohl být vystavěn po invazi Andalů, když začalo přibývat rekrutů vyznávajících Nové bohy, protože nemá vlastní boží háj, a že Noční pevnost by mohla být nejstarší. Nikdy tak nebylo obsazeno víc než sedmnáct hradů najednou a nyní jsou obsazené pouze tři (v zatím poslední knize už více – v seriálu stále tři), přičemž občas do některého z opuštěných na měsíc nebo čtrnáct dnů vyrazí hlídka. Ovšem u všech jsou velmi dobře známá jejich jména a něco z jejich historie.

Západní hlídka u mostu

Nejzápadnější hrad ležící u Strže a Mostu lebek. Byl dlouho neobývaný, dokud do něj lord velitel Jon Sníh neposlal novou posádku mužů Noční hlídky.

Stínová věž

V posledních letech jeden ze tří obývaných hradů ležící v horách na západním konci Zdi. Dosud jí velí ser Denys Mallister, jejím nynějším mistrem je Mullin a obývá ji dvě stě mužů. Právě zde také sloužil Mance Nájezdník před svou dezercí, právě odsud přišel na Černý hrad ser Endrew Tarth, nejspíš jakýsi příbuzný Brienne z Tarthu, a v dobách lorda velitele Qorgyla tam ob den z Černého hradu vyrážely hlídky.

Strážnice

Jeden z opuštěných hradů, kam nyní lord velitel Jon Sníh poslal novou posádku mužů Noční hlídky.

Šedá stráž

Tento hrad byl opuštěný už skoro dvě stě let a podle toho i vypadal – většina jeho zdí se dávno zřítila. Dokázali ho ale v nedávné době využít divocí, kteří u něj spolu s Jonem Sněhem přelezli Zeď, a aby se to nezopakovalo, obsadil ho Jon jako lord velitel deseti muži z Černého hradu, deseti ze Stínové věže a deseti muži Stannise Baratheona. Měl jim velet Janos Slynt, ale když odmítl a Jon ho popravil, velení se ujal majordomus ze Stínové věže.

Kamenné dveře

Jeden z opuštěných hradů, kam nyní lord velitel Jon Sníh poslal novou posádku, a to lid divokého náčelníka Sorena Štítoborce a měniče Borroqa.

Sněžný pahorek

Jeden z opuštěných hradů, který lord velitel Jon Sníh zamýšlel obsadit, ale nestačil jmenovat velitele případné posádky.

Ledobod

Jeden z opouštěných hradů, kam nyní lord velitel Jon Sníh poslal dvacet mužů Noční hlídky a deset mužů Stannise Baratheona pod velením zkušeného průzkumníka Bedwycka, přezdívaného pro svou malou výšku Obr.

Noční pevnost

Opuštěný hrad zamořený krysami, jehož nádvoří se změnilo v lesík, kde rostou zkroucené čarostromy, kde ční poničené věže a nachází se labyrint tunelů, zvonice, ptačinec, varna, knihovna, sklepení pro pět set vězňů, lázně, kuchyně s hlubokou studnou, zbrojnice, kovárna a schody přímo v ledu ve Zdi. I když nejspíš ne v původní podobě, protože za tisíce let své existence měl být mnohokrát přestavěn. Má jít o největší a nejstarší hrad u Zdi, na což usuzují vzdělanci alespoň podle toho, že zdejší kroniky popisují dávnou válku na Výběžku mořského draka, kde se králové zimy Starkové měli střetnout s králem měničů a dětmi lesa.

Také ve svých útrobách, hluboko ve stěně studny, skrývá magickou zářící Černou bránu vyrobenou z čarostromů se starým, bledým, scvrklým vrásčitým obličejem s bílýma očima. Když k ní někdo přijde, její oči se mají otevřít a ústa (dveře) se mají zeptat, kdo je to. A pokud je to muž Noční hlídky, který odrecituje svou přísahu, nechají ho projít. Což není ani zdaleka nejděsivější součást tohoto hradu.

Právě zde měl totiž sloužit Stark, Bolton, Magnar, Umber, Flint, Norrey nebo snad Woodfoot jako třináctý lord velitel Noční hlídky, jenž měl podlehnout kouzlu mrtvolné královny, snad ženy z Jiných – bílých chodců, nechat se jí zotročit a stát se Nočním králem, tyranem vládnoucím svým bratrům a přinášejícím lidské oběti Jiným, než ho král Brandon Ničitel a král za Zdí Joramun zabili a jeho jméno vymazali z historie (i když mistři se přiklánějí k verzi, že šlo o lorda, jenž se rozhodl učinit si z Noční hlídky vlastní království a za ženu pojal „mrtvolnou královnu“, dívku původem z Mohylových hrobů z jižního Severu). Právě zde měl krysokuchař uvařit andalskému králi Tywellovi II. Lannisterovi nebo Oswellu I. Arrynovi jeho syna, za což, tedy za to, že zabil hosta pod svou střechou, ho bohové prokleli k věčnému životu obří krysy požírající své mladé.

Bylo to zde, kde 79 bratrů včetně nejmladšího syna lorda Ryswella opustilo své posty a uteklo na jih. Byli však pochytáni a potrestáni tak, že každého vsadili do jedné díry vysekané do Zdi, kde je zazdili s kopím a rohem, aby stáli svou věčnou hlídku. K níž se posléze připojil i lord Ryswell, který se dobrovolně přidal k černým bratrům. Tady byla statečná Danny Flint, dívka převlečená za chlapce, aby mohla sloužit v Noční hlídce, znásilněna a zavražděna. Tady král Sherrit proklel staré Andaly. Tady učni vídali příšeru přicházející v noci, tři z nich do roka zemřeli a čtvrtý se zbláznil. Tady Symeon Hvězdooký, legendární rytíř se safíry v očních důlcích místo očí, viděl boj pekelných psů. Právě tady Šílený sekerník zouval boty, slídil po síních a vraždil své bratry sekerou. Alespoň podle knihy Strážci Zdi od arcimistra Harmunea, který všechny tyto legendy sesbíral.

A i pokud by někdo chtěl věřit, že šlo o pouhé legendy, odehrály se v Noční pevnosti i další historicky doložitelné události. Jako třeba když spolu tři sta let před dobytím Západozemí svedli válku velitelé Noční pevnosti a Sněžné, později Královniny brány, přičemž zavraždili lorda velitele Noční hlídky a oba nakonec přemohli až Starkové. Nebo útok Arsona Ledosekery, který se u Noční pevnosti pokusil prosekat skrz Zeď. Když byl ale v polovině, objevila ho hlídka a zapečetila ho s jeho muži v jejich tunelu zaživa. Podle legend lze dosud slyšet Arsonovu sekeru, když se přiloží ucho k ledu.

Ani přes všechny tyto děsivé chvíle ale hlídka prokletý hrad dlouho nepouštěla. Jen kvůli úbytku mužů byl před dvěma sty lety už ze tří čtvrtin prázdný, údržba příliš nákladná, a když královna Alysanne navrhla, že zaplatí výstavbu nového, menšího hradu, hlídka souhlasila. Jakmile pak bylo dokončeno Hlubokojezero, opustila jeho posádka první hrad u Zdi a přestěhovala se.

Znovu obsazen byl teprve v současnosti, když Stannis Baratheon žádal odměnu za svou účast při obraně Zdi před divokými. Tehdy mu lord velitel Jon Sníh věnoval Noční pevnost a poslal Othella Yarwycka a jeho stavitele dát ji dohromady. Jen v seriálu byl Othell jedním ze zrádců a Jonových vrahů a Noční pevnost stejně jako ostatní hrady patrně zůstává neobsazená.

Hlubokojezero

Nyní už další opuštěný hrad stojící asi 11 km od Noční pevnosti v místě, kde Zeď obíhá jižní břeh krásného zeleného jezera. Jak je zmíněno výše, byl postaven za vlády Jaheaeryse I. jako levnější náhrada za Noční pevnost, a to pomocí králových mužů a královniných šperků. I u něj lord velitel Jon Sníh zvažoval jeho opětovné osídlení, a to divokými pod vedením nájezdníka Hallecka, ale hrad nebyl v obyvatelném sta­vu.

Královnina brána

Jeden z opuštěných hradů, který se původně jmenoval Sněžná brána, ale po návštěvě královny Alysanne byl přejmenován. Kdy byl opuštěn, nebylo řečeno, ale posádku měl minimálně ještě před 600 lety, kdy jeho velitel vedl válku s velitelem Noční pevnosti. A nyní je už obsazen znovu, neboť lord velitel Jon Sníh poslal divokou náčelnici Mornu Bílou masku, aby se tam usadila se svým lidem.

Černý hrad

Hlavní pevnost Noční hlídky a nyní sídlo lorda velitele se nachází uprostřed Zdi, kde u ní končí Královská cesta, asi půl lígy (v přepočtu 2,4 km) od vesnice Moleovo městečko. Spíš než o celistvou pevnost jde o několik věží a budov spojených dohromady nad zemí i červími uličkami v podzemí, které jsou během zimy jediným způsobem, jak se po hradu pohybovat.

Lze v něm najít věž lorda velitele, 30,5 m vysokou Královu věž pro ctěné hosty, nakloněnou Hadrinovu věž s poničeným cimbuřím, štíhlou a drolící se věž Kopí, nejvyšší věž dosahující třetiny výšky Zdi, Strážní věž strážící dřevěné schodiště na vrcholek Zdi, Tichou věž, jídelnu, ptačinec nad komnatami mistra, zbrojnici, kasárna starého Flinta s komnatami většiny bratrů, sklepení se zásobami jídla a knihovnou s knihami a svitky tak vzácnými, že je nemá ani Citadela, Štítosíň, kde visely řady štítů od těch bratrů, kteří před příchodem na Zeď měli svůj vlastní znak, Šedou baštu, malé septum či hřbitov s hroby i dávnými hrobkami.

Také se u něj jako u všech hradů nachází tunel skrz Zeď, dlouhý, zakroucený, úzký, s třemi železnými branami zajištěnými řetězy a vražednými děrami uvnitř a pevnou dubovou, 23cm silnou bránou zvenčí. Momentálně jeden ze tří průchozích tunelů, neboť pokaždé, když je některý hrad Noční hlídkou opuštěn, zapečetí tunel kameny a ledem. A kromě již zmíněných schodů i železná klec, kterou lze na vrcholek Zdi pomocí kladky vyvézt zásoby nebo až deset mužů najednou, a v základech zase vytesané ledové cely, respektive sklady, které se užívají i jako vězení.

Kdysi se sem vešlo 5 000 bojovníků i se svým služebnictvem, ovšem dnes je tu k nalezení celkově zhruba 600 bratrů. Proto sem také přichází všichni noví rekruti a teprve po složení přísahy je určeno, kde budou sloužit.

Dubovina

Jeden z opuštěných hradů, který nyní lord velitel Jon Sníh určil jako sídlo Tormunda Obrozhouby.

Lesní hlídka u jezera

Jeden z opuštěných a znovu neobsazených hradů.

Chmurná síň

Jeden z opuštěných hradů, který lord velitel Jon Sníh zamýšlel znovu obsadit, a to divokými pod vedením nájezdníka Hallecka, ale hrad zatím nebyl v obyvatelném sta­vu.

Puklina

Jeden z opuštěných hradů, který lord velitel Jon Sníh zamýšlel obsadit, ale nestačil jmenovat velitele případné posádky.

Dlouhá brázda

Jeden z opuštěných hradů, kam nyní lord velitel Jon Sníh poslal novou posádku, a to divoké kopinice pod velením průzkumníka Železného Emmetta a Edda Tolletta jako majordoma. Muži Noční hlídky nyní hradu proto přezdívají Běhnina brázda a Edd se nechal slyšet, že dříve byl hrad zamořený krysami, nyní je zamořený kopinicemi a krysy mu začínají chybět.

Pochodně

Jeden z opuštěných hradů, kam nyní lord velitel Jon Sníh poslal novou posádku mužů Noční hlídky.

Zelená stráž

Jeden z opuštěných hradů, kam lord velitel Jon Sníh poslal novou posádku, a to klan náčelníka divokých Devyna Tuleňokůže.

Východní hlídka u moře

Nejvýchodnější hrad Noční hlídky na šedivém, větrném pobřeží Tuleního zálivu. Jeho velitelem je Cotter Pyke, slouží tam věčně opilý mistr Harmune (jeden z jeho lepších předchůdců, mistr Balder, tam napsal soubor pověstí a legend Na kraji světa zaměřený hodně na ostrov Skagos) a obývá ho 200 mužů. Také je to místo, kam hlídka posílá zkušené námořníky, protože tamější posádka má několik veslic, hlídá Tulení záliv před pašeráky a každým, kdo se pokouší prodat zbraně divokým, i když s nimi sami obchodují, a občas k nim připlují i zámořské lodě. A jsou v úzkém kontaktu s rybáři z okolí, kteří byli mezi prvními, kdo začal hlásit pravé nepřátele Zdi a hlídky, bílé chodce.

Foto: HBO

Diskuze /6

Raiden123

Tak na tomto článku niekto odviedol kus práce …

#2 Xavik
16.9.2018 | 9:25:47
Xavik

#1 Raiden123: Tak jako na všech ostatních z naší encyklopedie?

#3 Batiatus
admin
16.9.2018 | 14:06:58
Batiatus

#2 Xavik: Toľko vášho vďaku k pochvalám uživateľov :D

#4 Xavik
16.9.2018 | 15:29:45
Xavik

#3 Batiatus: Tak o tomto vím, že to je místní troll, proto taková reakce. :)

admin
18.9.2018 | 9:53:30
mr.10

Super čtení, díky!

1.10.2018 | 14:30:02
jahudkovaterez

Super !! Moc děkuji!!

24.11.2018 | 11:52:10
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Trailer k poslední řadě

Nadcházející osmá řada bude poslední sérií pro celý seriál Game of Thrones. Připravte se na konec za pomoci následujícího dvouminutového traileru

Spin-off

Hru o trůny sice čeká poslední série, ale to neznamená, že se do Západozemí už nikdy nepodíváme. Stanice HBO totiž oficiálně objednala první spin-off, ve kterém zavítáme do daleké minulosti. 

Reklama

Osmá série

21 teorií, ke kterým v poslední sérii pravděpodobně dojde

21 teorií, ke kterým v poslední sérii pravděpodobně dojde

Určitě jste již přemýšleli nad tím, co všechno se v osmé řadě seriálu Game of Thrones stane. Jeden fanoušek sepsal své teorie, které nezní vůbec šíleně. Však se o tom přesvědčte sami.

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás

Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK