Game of Thrones (Hra o trůny) Proč se ústřední rody z Hry o trůny jmenují tak, jak se jmenují?

Proč se ústřední rody z Hry o trůny jmenují tak, jak se jmenují?

Proč se ústřední rody z Hry o trůny jmenují tak, jak se jmenují?

Zajímalo vás někdy, proč se hlavní rody, kolem kterých se točí celý příběh knih a seriálu, jmenují tak, jak se jmenují? Více se na toto téma dozvíte v následujícím článku.

31 0
11.10.2018

Na rozdíl od Tolkiena, který byl schopný vymyslet komplexní jazyky a každému jménu dát význam i uvnitř jeho světa, George R. R. Martin, autor Písně ledu a ohně, není jazykovědcem, a tak ani jeho jazykové hrátky nejsou tak systematické. Nebyla by ovšem velká zábava spokojit se s tím, že jeho jména zkrátka nejsou originální. Navíc je to autor, který si libuje v historii a drobných paralelách, a ať už jde o skutečné pozadí rodových jmen nejznámějších západozemských rodů nebo o chybnou teorii, dají se jejich stopy najít jak v historii, tak v odkazech z celého světa.

Stark

Kde se vzalo v Západozemí:

Začalo být užíváno s příchodem Prvních lidí do Západozemí v souladu s jejich tradicí krátkých jmen s jasným významem. Prvním známým Starkem by měl být Bran Stark známý jako Stavitel.


Kde ho mohl vzít autor:

Jednak jde o běžné příjmení z našeho světa a jednak má i hlubší spojení se Severem. V angličtině i němčině znamená drsný, přísný, silný, odolný, nepoddajný, což odpovídá tomu, kdo Starkové od počátku jsou. Žijí na drsném Severu, který je kulturně i geograficky oddělen od zbytku říše, drží si své staré zvyky a staré náboženství, o něž se nenechali připravit násilnými ani dobrovolnými reformami probíhajícími na jihu, a ostatní Západozemce vnímají jako cizince – a naopak, ostatní Západozemci se cítí odlišní od Seveřanů.

Bolton

Kde se vzalo v Západozemí:

Stejně jako Starkové byli Boltonové První lidé a v dobách, než Starkové dobyli a sjednotili celý Sever, dokonce králové.

Kde ho mohl vzít autor:

Opět jde o běžné anglické příjmení. Konkrétně anglosaské, přičemž Anglové, Sasové a Jutové jsou známí dobýváním Británie (a právě Velká Británie je hlavním geografickým předobrazem Západozemí). V britském Yorkshiru existuje také hrad Bolton ze čtrnáctého století, jehož pán nosil titul vévody. V roce 1797 ale vévodský rod vymřel, moci se chopil Thomas Orde-Powlett a stal se baronem z Boltonu, když se oženil s nemanželskou dcerou posledního vévody. Což je klasická ukázka tahanic o moc nejen v reálné historii, ale i ve Hře o trůny, kde se nemanželský syn lorda Boltona oženil v seriálu s pravou, v knize s falešnou dcerou lorda Starka a stal se na to lordem Zimohradu (v seriálu po smrti otce převzal i další tituly).

Arryn

Kde se vzalo v Západozemí:

Přinesli ho s sebou ze severního pobřeží Essosu Andalové. Nejen v Údolí se totiž dodnes vyprávějí příběhy o andalském hrdinovi Artosu Arrynovi, jeho brutální porážce Prvních lidí z Údolí a pozvednutí rodu Arrynů na vrchol.

Kde ho mohl vzít autor:

Tato teorie může znít kontroverzně, ale nelze si nepovšimnout, že Arryn je velice podobné slovu „aryan“, po našem „árijec“, „árijský“. Árijci nebo též Árjové byly indoíránské kmeny v oblasti Indie, Íránu a přilehlých zemích, dnes znamenají i představu modrookých, blonďatých Evropanů propagovanou zejména třetí říší coby nadřazenou rasu. Přitom se Arrynové jakožto ukázkoví Andalové vyznačovali a dosud vyznačují právě blonďatými vlasy a modrýma očima a i poněkud extrémním přístupem k dobývání a prosazování své nadřazenosti a ideálů.

Tully

Kde se vzalo v Západozemí:

Již ve věku hrdinů, tedy v době Prvních lidí, žili v Říčních krajinách lordi Tullyové. Nebyli příliš významní a teprve po dobytí Západozemí Aegonem Dobyvatelem se stali lenními pány Říčních krajin.

Kde ho mohl vzít autor:

V našem světě se používá jako příjmení nebo křestní jméno s irským a skotským původem. A právě pod ním se skrývá i jeho překvapivá souvislost s vodou. Tully je jedna z mnoha poangličtěných verzí původních irských příjmení Ó Taithligh nebo Ó Maoltuile, přičemž další verze zní Tally, Tilly a dokonce i Flood (povodeň), právě proto, že irské tuile znamená povodeň. Které jsou kolem Trojzubce docela časté.

Také je možné ho vnímat jako anglický přepis latinského jména Tullius, jímž se pyšnil například slavný římský řečník Marcus Tullius Cicero. Člověk z ne příliš významné rodiny, který se nakonec vypracoval až na vrchol, stejně jako Tullyové, kteří začali pouze jako jedni z mnoha lordů, nikdy nebyli králi, nikdy nevládli žádnému regionu a nakonec se pomocí vlastních činů (zejména přísaháním věrnosti Targaryenům a rebelií proti Hoareům) dostali až na post lenních pánů.

Frey

Kde se vzalo v Západozemí:

Freyové nejsou v porovnání s ostatními starý a vznešený rod. Objevili se zhruba před 700 lety a ke svému bohatství a postavení přišli díky provozování jediného mostu přes Zelený bodec, tedy díky poplatkům a obchodu, což ostatní lordi, jejichž majetek pochází z dědictví a práce poddaných, nepovažují za skutečnou šlechtu. Jen nelze odhadnout, zda by dokázali své předky, byť neurozené, vystopovat k Prvním lidem nebo jen k Andalům.

Kde ho mohl vzít autor:

Je možné, že německé slovo frei (svobodný) bylo před staletími psáno s Y a může odkazovat na to, že se Freyové díky svému mostu vymanili z okovů poddanství a stali se vlastními pány. Také existují německé tituly freier nebo freiherr, ekvivalent barona ve Svaté říši římské. Jednu dobu navíc takový freiherr, přestože vlastnil jen malý kus země, ve feudálním systému podléhal přímo králi nebo císaři, tudíž byl i tak významným šlechticem. Což by se Walderu Freyovi velice zamlouvalo.

V pozdním středověku a až do raného novověku pak freiherr znamenalo také mladší člen šlechty, tedy šlechtic s menší prestiží než starší rody. Přesně to, co jsou Freyové.

Samozřejmě existuje ještě norský bůh Frey (též Freyr), spojovaný s královskou ušlechtilostí, mírem, prosperitou, dobrým počasím a plodností, ale kromě slavné plodnosti Waldera Freye asi nemají mnoho společného.

Lannister

Kde se vzalo v Západozemí:

Ve věku hrdinů, kdy celému Západozemí vládli První lidé, měl chytrý Lann svým důvtipem (nebo možná násilím) vystrnadit Casterlye z Casterlyovy skály, zabrat si ji pro sebe, založit tam nový rod a jeho jméno odvodit ze svého. A tento rod se stejně jako Tullyové měl následně spojit s Andaly a převzít jejich kulturu.

Kde ho mohl vzít autor:

Lannister zní jako jméno britských šlechticů. A nejspíš tomu bude tak, protože George R. R. Martin přiznává, že pro jeho dílo byla velkou inspirací válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků, přičemž Lancaster a Lannister nepotřebuje další komentář. Ale jsou i další výklady spojené přímo s podobou jména Lannister.

Konkrétně jeden odkazující na latinu a antiku. Lanista byl totiž majitel římské gladiátorské školy a otroků, kteří mu jako gladiátoři vydělávali dobré peníze. Tím, že je posílal do krvavých bojů na život a na smrt. Což docela dobře odkazuje na současnou generaci Lannisterů, kteří také bez rozmýšlení využívají své poddané pro zlato a neváhají prolévat krev a rozpoutávat masakry, pokud to pro ně bude znamenat zisk. Tedy vypustit lvy do arény.

Greyjoy

Kde se vzalo v Západozemí:

Dost možná ho odvodili stejně jako Greyironové od bájného Šedého (grey) krále. Ten prý zabil bájného mořského draka Naggu, tisíc let vládl Železným ostrovům a je předkem téměř všech starých urozených rodů z ostrovů.

Kde ho mohl vzít autor:

Na jednu stranu zní Greyjoy jako obyčejné anglické slovo či příjmení. Na druhou existuje i hlubší význam a spojení s tím, kdo Greyjoyové jsou. Slovo grey vychází ze stejného praindoevropského výrazu jako slovo green (zelená), které původně znamenalo růst/pěstování rostlin. Přitom obě barvy mají své místo v kultuře železných. Pravověrní železní se s výjimkou rodu Harlawů považují za potomky Šedého krále, mají se za tvrdé a zocelené jako šedé železo a ocel a žijí na neúrodných ostrovech mezi šedými skalami. Na rozdíl od lidí ze zelených zemí, jak říkají kontinentu. Navíc se pyšní tím, že neprovozují zemědělství, nepěstují plodiny, šedou (své drsné staré způsoby) a zelenou (pevninu a zemědělství) vnímají v konfliktu a považují „zelené“ za slabé.

Tyrell

Kde se vzalo v Západozemí:

Stejně jako Arryn je to andalské jméno. Tyrellové byli Andalové, kteří přišli do Západozemí, usadili se v Rovině, vypracovali se postupně až na post správce Vysoké zahrady a po vymření králů Gardenerů ve válce s Aegonem Targaryenem získali titul lenních pánů celé Roviny. Tedy rostli do síly.

Kde ho mohl vzít autor:

I Tyrell by mohlo fungovat jako příjmení v našem světě. Najít konkrétní odkaz, odkud může pocházet, je ale složitější. Je dost možné, že má slovo Tyrell původ ve Skandinávii, odkud se s Normany nebo Dány dostalo v raném středověku do Anglie (stejně jako Tyrellové s námořníky a dobyvateli Andaly z východu do Západozemí). Jeho původ může tedy být v germánském nebo románském jazyce a mohl by se vyložit jako tvrdohlavá osoba.

Martell

Kde se vzalo v Západozemí:

I první Martell v Západozemí byl Andal, dobrodruh, který se rozhodl usadit v nehostinném pouštním Dorne. Jeho rod si postupně zabral území ve východním koutě Dorne a po mnoha potyčkách se sousedy a dornskými králi, k nimž nikdy nepatřil, se nakonec spojil s princeznou Nymerií a dobyl celý region pro sebe.

Kde ho mohl vzít autor:

Martell zní také jako klasické příjmení. To proto, že jako u Lannisterů o známé příjmení patrně půjde, a tentokrát doslova. Milovník historie George R. R. Martin nepochybně zná Karla Martela, faktického vládce franské říše v osmém století, který porazil armádu Umajjovců v bitvě u Tours, jedné z nejslavnějších bitev raného středověku, a zastavil muslimskou invazi do Evropy, a pravděpodobně se rozhodl si jeho jméno vypůjčit.

Martell, resp. martellus, v latině také znamená kladivo, a třeba by se dalo říct, že po připlutí princezny Nymerie, po její svatbě s Morsem Martellem a rozpoutání Nymeriiny války, se podařilo stlouci rozdrobené Dorne do jednotného království.

Targaryen

Kde se vzalo v Západozemí:

Na kontinent se dostalo až po emigraci Targaryenů z Valyrie v jižním Essosu. Tam byli Targaryeni méně významní dračí lordi, kteří po předpovědi o zkáze Valyrie prodali všechny nemovitosti a přestěhovali se na Dračí kámen v Černovodném zálivu.

Kde ho mohl vzít autor:

Jméno Targaryen jednoznačně neukazuje na žádnou historickou postavu ani na jazyk [respektive několik jazyků používá slovo „targ“, případně „targar“, ale žádný překlad (trh, estragon, věž) nelze s Targaryeny dobře spojit]. Lze se snad jen domnívat, že pokud by Západozemí mělo mít hlavní vzor ve Velké Británii a Targaryeni přišli z východu, z teplého pobřeží jižního Essosu, mohli bychom hledat jeho původ na východě i my – v Turecku, Řecku nebo Arménii, kde je častou koncovkou u jmen –ian (dle anglické transkripce). Arménie přitom byla součástí Římské, později Východořímské říše, známé stejně jako Valyrie pro svou kulturu, technologie a úzké kontakty s východními společnostmi.

Baratheon

Kde se vzalo v Západozemí:

Stejně jako Targaryen se v něm ocitlo až před 300 lety, když si jméno vybudoval údajný bastardí bratr Aegona I., Orys Baratheon. Pokud byl skutečným bastardem lorda Targaryena, je tedy pravděpodobné, že s tím jeho jméno úzce souvisí, a je možné, že ho vymyslel on sám, že jde o variaci na Targaryen (Bara x Targa), odkaz na jeho matku nebo o jméno, které souviselo s tradicí Valyrijců ohledně nemanželských dětí. Obsahuje navíc část „Theon“, což je naopak západozemské jméno známé už králům z rodu Starků i železným, a tak by to mohl být i Orysův pokus o propojení svého valyrijského původu s novou říší.

Kde ho mohl vzít autor:

Pokud budeme vycházet z toho, že Orys byl bastard (o čemž málokdo včetně historiků pochybuje) a že toto jméno nosil v souvislosti s tím, že byl targaryenský bastard, bude jeho původ nejspíš nutné hledat ve stejných končinách jako u Targaryenů.

Foto: HBO

Diskuze /3

Ann Taylor

Ještě aby bylo jasné, že to není jenom z mé hlavy, tak většina věcí (ne všechny) je původně z článku zde:https://winteriscoming.net/…s-explained/, jenže ten už není bohužel přístupný.

redaktor
11.10.2018 | 15:25:35
Batiatus

Klobúk dolu.

11.10.2018 | 21:57:11
mar.st

Skvělá práce :)

redaktor
12.10.2018 | 7:57:16
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Kdo usedl na železný trůn?

Už od začátku seriálu Game of Thrones všechny zajímalo, kdo se na jeho konci zmocní trůnu. Pokud jste finále osmé řady ještě neviděli, tak následující článek nečtěte. 

Spin-off

Hru o trůny sice čeká poslední série, ale to neznamená, že se do Západozemí už nikdy nepodíváme. Stanice HBO totiž oficiálně objednala první spin-off, ve kterém zavítáme do daleké minulosti. 

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Reklama

Narozeniny

Hlídejte si nás