Game of Thrones (Hra o trůny) Teorie o Azoru Ahaiovi

Teorie o Azoru Ahaiovi

Teorie o Azoru Ahaiovi

Azor Ahai má být hrdinou, který zachrání svět před temnotou, jako už to udělal před několika tisíci lety. Pozornost rudých kněžích, kteří v jeho příchod věří, se přitom obrací k lidem pocházejícím ze Západozemí. Kdo by jím tedy mohl být?


29 0
20.6.2017

Proroctví o Azoru Ahaiovi pochází z Essosu. V ději ságy o něm jako první promluvila rudá kněžka a poutačka stínů Melisandra, která si ho měla přečíst ve starých knihách v Ašaji. Podle nich se má Azor Ahai znovu narodit po dlouhém létě, když budou hvězdy krvácet a studený dech temnoty začne dopadat na svět, dle další varianty, když rudá hvězda bude krvácet a temnota přicházet. Respektive má v této hodině vytáhnout z ohně hořící meč Světlonoš, Rudý meč hrdinů, a má před ním padnout temnota.

Tohle už se mělo kdysi stát. Nastala doba, kdy temnota těžce doléhala na svět a hrdina potřeboval hrdinské ostří. Třicet dní a nocí tak beze spánku kul meč v posvátných ohních, až ho konečně dokončil. Pak ho strčil do vody, aby ho zakalil, ale ocel praskla. Podruhé kul padesát dní a nocí a vytvořil ještě lepší meč. Dokonce chytil lva, aby ho zakalil v jeho srdci. Ale ocel se znovu roztříštila. Teprve pak pochopil, co musí udělat. Sto dní a nocí pracoval na třetím meči, a když byl hotový, povolal svou ženu Nissu Nissu, aby ho zakalil v jejím srdci.


Říká se, že v mukách a extázi vykřikla tak, až praskl měsíc, a její krev, duše, síla a odvaha se přenesly do ocele, která vydržela. Tak vznikl Světlonoš. Proto tento meč nikdy nebyl studený na dotek, ale teplý jako Nissa Nissa, a v bitvě hořel. Azor Ahai s ním jednou měl bojovat s monstrem, a když ho bodl do břicha, jeho krev měla začít vřít. Z tlamy mu prý stoupal kouř a pára, oči se mu roztavily a stekly mu po tvářích a jeho tělo se vznítilo.

K tomu ještě Melisandra dodala, že se Azor Ahai zrodí uprostřed kouře a soli, aby probudil draky z kamene. Proto je přesvědčena, že souvisí s Dračím kamenem, který poskytuje jak kouř ze stále aktivní sopky, tak i sůl z moře kolem ostrova, a kde před sto padesáti lety sídlili draci. A právě souvislost s draky by podle některých mohla poukazovat na potřebu dračí krve.

Trochu širší verzi proroctví nabízí ještě rudý kněz Benerro v knize. Neomezuje se jen na boj Azora Ahaie s temnotou, po níž začne nikdy nekončící léto. Podle něj má rovnou stvořit nový svět, Smrt samotná před ním má pokleknout a všichni ti, kteří zemřou v boji na jeho straně, mají být znovuzrozeni. Ačkoli to by mohla být jen přehnaná agitace.

Navíc je dost možné, že znovuzrozený Azor Ahai nemusí být jedinou postavou, ale několika. A nejde jen o Azora Ahaie. Další postavy mohou naplnit roli podobných mytologických hrdinů. Ti mohli sami existovat nebo být jen jinou verzí stejného původního příběhu jako Azor Ahai.

V análech Dálného východu třeba stojí, že to byla zrada, uchvácení trůnu Velkého císařství Úsvitu Krvavým císařem, která přivolala věk temnoty zvaný Dlouhá noc. Zoufalá z vypuštěného zla, Panna stvořená ze světla se odvrátila od světa a Lev Noci vyjel, aby trestal hříšnost lidí. A podobné příběhy o době temna pochází i z jiných kultur.

Nikdo neví, jak dlouho temnota trvala, ale všechny mýty se shodují, že ji porazil velký válečník známý jako Hyrkoon Hrdina, Azor Ahai, Yin Tar, Neferion či Eldric Lovec stínů. V Západozemí takového hrdinu znají jako Posledního hrdinu a možná i jako Prince, který byl přislíben. Každé jméno a každé konkrétní atributy závisí na náboženství a kultuře, jež tento mýtus vypráví, ovšem mají mnoho společného.

Poslední hrdina

Když chlad a smrt svírali zemi, když Jiní útočili, poslední hrdina se odhodlal vyhledat děti lesa v naději, že jejich magie může zvítězit tam, kde lidské armády selhaly. Vydal se do mrtvých zemí s mečem, koněm, psem a tuctem společníků. Hledali roky, jeden po druhém jeho společníci umírali, pak jeho kůň a nakonec i pes, a jeho meč zmrzl tak, že se čepel roztříštila, když se ji pokusil použít. Zatímco Jiní cítili jeho teplou krev a tiše ho sledovali, dokud děti nenašel a ty mu nepomohly.

Pravděpodobně dračím sklem, čili obsidiánem, podle svazku o Dlouhé noci objeveného Samem Tarlym třeba i dračí ocelí, jíž měl zabíjet Jiné. A touto dračí ocelí by mohla být valyrijská.

Stejně jako v příběhu o Azoru Ahaiovi zde figuruje boj s temnotou a chlad. Jako s Azorem Ahaiem je spojen Světlonoš, s posledním hrdinou dračí ocel či obsidián a kouzla dětí lesa. Jiní našli posledního hrdinu kvůli jeho horké krvi a Azor Ahai zakalil Světlonoš krví Nissy Nissy a její moc způsobila, že začala vařit krev monstra, když ho oním mečem bodl. Navíc popis smrti onoho monstra připomíná knižní smrt Jiných. Ti se netříští jako kusy ledu, spíš roztékají. A i poslední hrdina právě prostřednictvím dračí oceli souvisí s draky jako Azor Ahai probouzením draků z kamene.

Ovšem jsou zde zásadní rozdíly. Především se kolem Posledního hrdiny neobjevuje žádná Nissa Nissa ani jiná osobní oběť. Pouze měl přicházet o spojence, koně a psa. A i to, že zbraň mu měly poskytnout děti lesa, je problematické. Ty nikdy nepoužívaly ocel, natož dračí nebo valyrijskou – s draky je nic nepoutá, ale právě obsidián. Neexistuje ani proroctví, že se poslední hrdina má znovu zrodit. Je ale možné, že jeho činy bude někdo nucen zopakovat.

Princ, který byl přislíben

S proroctvím o Princi, který byl přislíben, měla Západozemce seznámit lesní čarodějka, snad přítelkyně Jenny ze Starokamenů provdané za prince Duncana Targaryena, strýce Aeryse II. Měla prorokovat, že bude zrozen z linie Aeryse II. a Rhaelly.

Melisandra však tvrdí, že existuje 5000 let staré proroctví, podle jehož výkladu je Stannis Baratheon hrdinou, princem, který byl přislíben. Také na dotaz mistra Aemona, kde je Princ, který byl přislíben, když očekává válku o úsvit, prohlásila, že je to Stannis, protože on je Azor Ahai, bojovník ohně. Tudíž je má za stejnou postavu.

Každopádně Princ stejně jako Azor Ahai má slovy Melisandry vést živé do velké bitvy a krvácející hvězda je jeho heraldem. I pro něj je tedy klíčový boj temnoty a světla, i pro něj hraje zásadní roli krvácející hvězda, a i on souvisí s draky. Alespoň podle mistra Aemona, neboť prohlásil, že Daenerys je tím, kdo byl přislíben, což potvrzují její draci. Myslí si, že všechny zmátl překlad staršího proroctví z valyrijštiny, tudíž to nemusí být muž.

Podle Rhaegara Targaryena, jenž byl v tomto proroctví velice zainteresován, navíc má mít Princ, který byl přislíben, vlastní píseň, a to píseň ledu a ohně. Ovšem alespoň dosud nebyl s Princem, který byl přislíben, spojen žádný zvláštní meč, ani stejně jako poslední hrdina nemá žádného osudového partnera a osobní oběť pro povinnost. Také na rozdíl od Azora Ahaie i posledního hrdiny nemá předlohu, jež už kdysi měla existovat. Konečně tedy, jeden nebo všichni tři, kdo by se jimi mohl stát?

Stannis Baratheon

O Stannisovi Melisandra věřila (v knize se ještě snaží věřit), že je Azorem Ahaiem, zvolený Pánem k tomu, aby bojoval proti temnotě. Viděla to v plamenech a souhlasí to s jejím výkladem proroctví. Právě podle ní je Dračí kámen, Stannisovo sídlo, místo kouře a soli, kde se má Azor Ahai znovu zrodit. Vlastně už zrodil při obřadu v druhé sérii a druhé knize. Jen ostatní si tak jistí nejsou a ne příliš pozitivní světlo na Stannise vrhá i skutečnost, že obřad zrození Melisandra naplánovala a provedla uměle.

Při něm Stannis získal ohnivý meč. Meč vytažený z hořící sochy Panny na pláži jeho ostrova, takže byly přítomny kouř i sůl. Říká mu Světlonoš a je pravda, že stále podivně září. Mistr Aemon z něj však v knize necítil teplo pravého Světlonoše a otázkou je i to, zda se formální obětování víry v Sedm, zvlášť se Stannisovým původním přístupem k ní, a soch dá srovnat s obětí Nissy Nissy.

Navíc má Azor Ahai získat Světlonoš, až bude svět sužovat temnota. Ten Stannisův nevznikl v takovou chvíli. Zima už v Západozemí je, v knize mnohem déle než v seriálu, ale temnota se zatím shromažďuje jen za Zdí. Zbytek světa nic souvisejícího s Jinými nezaznamenal. Přitom Stannis svůj meč měl dávno předtím, než alespoň Noční hlídka plně pochopila, co přichází.

Splňoval by snad jen případnou a nejistou podmínku dračí krve, jelikož jeho babičkou byla princezna Rhaelle Targaryen. Nesplňuje už však případnou podmínku pro úlohu Prince, který byl přislíben, protože nepochází z linie Aeryse II. a Rhaelly. Rhaelle byla jejich tetou. Buď se tedy plete lesní čarodějnice, nebo Melisandra se svým výkladem, nebo nejde o stejnou postavu. Akorát posledním hrdinou, respektive projít cestu posledního hrdiny, by alespoň v knihách ještě mohl.

Daenerys Targaryen

Daenerys je kandidátem taktéž favorizovaným rudým knězem, Benerrem z Volantisu, a i mistrem Aemonem. Když totiž Sam Tarly zpravil Aemona o zvěstech o Daenerys a jejích dracích, Aemon si byl okamžitě jistý, že to ona musí být tím prorokovaným vůdcem. I on vnímá postavu Azora Ahaie a Prince, který byl přislíben, jako jednu, a svěřil se, že ho původně zmátl překlad, tudíž princ nemusí být muž.

Draci totiž podle něj mohou změnit své pohlaví, původní proroctví bylo ve valyrijštině, a právě ta popletla výklad a přisoudila překladu mužský rod. Daenerysini draci podle něj dokazují, že to ona se zrodila mezi kouřem a solí.

A mohla by. Narodila se na Dračím kameni plném kouře a soli jako dcera Aeryse II. a Rhaelly (tedy naplňuje i požadavek lesní čarodějnice). Také se znovuzrodila jako matka draků na Drogově pohřební hranici plné kouře. Přičemž na té se vylíhla tři dračí vejce, která všichni měli za zkamenělá, a ráno po zapálení hranice se na obloze poprvé objevila rudá kometa.

Ze všech těchto důvodů by mohla být jak Azorem Ahaiem, tak Princem, respektive Princeznou, která byla přislíbena. Však právě ona nakonec zavraždila Droga, jehož považovala za svou lásku, a jeho smrt, poprava Mirri Maz Duur a ztráta syna Rhaega hrála zásadní roli ve vylíhnutí draků. Kteří by mohli být přeneseně Světlonošem.

Jen úloha poslední hrdinky by zněla problematicky. Poslední hrdina je mnohem víc než s ohněm propojen se severskou magií a dětmi lesa, a ti nejsou spojováni s draky ani valyrijskou nebo krvavou magií, jíž prošla Daenerys.

Jon Sníh

Poslední kandidát i seriálu je Jon Sníh. Ten měl sám sen, jak bojuje s Jinými rudým, hořícím mečem, a i Melisandra v jeho případě uznává, že má s Azorem Ahaiem něco společného, protože když hledí do plamenů a modlí se, aby jí R'hllor ukázal Azora Ahaie, ukazuje pouze Sníh.

Znovuzrození Azora Ahaie by Jonovu životu doslova odpovídalo hned dvakrát. Zjevně jde o jeho vlastní znovuzrození (v seriálu odehrané, v knize očekávané). Tam byl přítomen kouř, respektive pára z jeho ran, sůl v slzách litujícího Bowena Marshe, i krvácející hvězda.

Jonovo pobodání totiž v knize doprovázela smrt sera Patreka z Královy hory. Ten zůstal s královnou Selyse Baratheon v Černém hradě, když Stannisova armáda odpochodovala, a zalíbila se mu myšlenka svatby s Val, švagrovou Mance Nájezdníka. Zjistil přitom, že divocí mají zvyk unášet si nevěsty, aby prokázali svou sílu, a tak se pokusil vyšplhat do jejích komnat. Jenže toho si všiml obr Wun Wun a zabil ho. Takže ve chvíli, kdy Jon umíral na zemi, nad ním se vznášel hvězdnatý plášť od krve sera Patreka.

A jde i o jeho narození. Když se totiž narodil ve Věži radosti (v seriálu potvrzeno, v knize očekáváno), krvácel a umíral na jejím úpatí ser Arthur Dayne, Meč úsvitu, s padající hvězdou ve znaku. V seriálu se pak Ned Stark přímo zmocnil jeho zakrváceného meče Úsvitu z padlé hvězdy a opřel ho o porodní lože Jonovy matky.

Jon by dál splňoval případnou podmínku krve draka, neboť v seriálu je potvrzeno a v knize se podezřívá, že jeho skutečným otcem je Rhaegar Targaryen. Tak by byl vnukem Aeryse II. a Rhaelly a mohl by být zároveň Princem, který byl přislíben. A stejně jako Azor Ahai zvolil povinnost před láskou. Sice neprobodl Ygritte vlastnoručně, i když v knize se nikdy nedozví, čí šíp ji zabil, jenže způsobil její smrt tím, že včas varoval Černý hrad a zorganizoval jeho obranu.

Pokud ale má s Azorem Ahaiem nerozlučně souviset probuzení draků z kamene, to Jon zatím nijak nenaplnil a patrně nenaplní. Leda by šlo přeneseně o zjištění a přijetí jeho dračího původu. Tenká možnost, pravděpodobnější je, že se bude vždy identifikovat jako Stark. Na druhou stranu by mohl naplnit osud posledního hrdiny jako někdo nejvíce spjatý se Severem, odkud pověsti o něm pochází. Že bude bojovat s Jinými za záchranu světa, o tom sám nemá pochyby.

Kromě těchto žhavých kandidátů pak existují i tací, kteří v seriálu nevystupují nebo jsou již po smrti, ale nějakým způsobem alespoň část proroctví naplňují.

Victarion Greyjoy

Mladšího bratra Balona Greyjoye a kapitána Železné flotily poslal jeho další bratr a nyní král Euron za Daenerys Targaryen, aby se jí dvořil jeho jménem. A právě během této velice problematické cesty se Victarion dostal mezi možné osudové postavy.

Během plavby totiž utržil ránu, která se zanítila, nehojila se a hrozilo, že ho zabije. Narazil však na trosky lodi, na nichž se pokoušel přežít rudý kněz Moqorro. Ten provedl jakýsi rituál, po němž Victarionova ruka zůstala ohořelá a viditelně se z ní kouřilo, ale vrátila se do ní síla a život. Existují dokonce spekulace, že Victarion podlehl a Moqorro ho doslova přivedl zpátky, tedy nechal znovuzrodit. A protože byl rituál proveden na širém moři, byla přítomna i sůl.

Moqorro navíc Victariona začal přetahovat ke svému náboženství, ačkoli Potopeného boha se zarytý železný nevzdal, a věštil mu v plamenech velkou budoucnost ve službě R'hllorovi. A další podobností mezi Azorem Ahaiem a Victarionem je třeba ta, že poté, co Euron svedl nebo znásilnil (to není jisté) jeho solnou manželku, povinnost a hrdost Victarionovi velela, aby ji zabil. Stejně jako Azor Ahai musel kvůli povinnosti zabít tu svou.

S Victarionem však nesouvisí poslední hrdina, Princ, který byl přislíben z pohledu proroctví lesní čarodějky, ani dračí krev, neboť spojení Greyjoyů a valyrijských rodů není známo. Stejně tak probouzení draků z kamene. Snad se tak může stát, až se dostane do Meereenu. Euron mu věnoval svůj dračí roh, kterým má ovládnout draky, a zatím kdokoli, kdo na něj zadul, uvnitř shořel. Problémem jen zůstává, že jemu nejbližší draci jsou už značně probuzení.

Aegon Targaryen

Syn Rhaegara Targaryena a Elii Martell je oficiálně dlouho po smrti. Měl ho zabít Gregor Clegane při vyplenění Králova přístaviště na konci Robertovy rebelie. V knize se však objevil mladík, jenž si říká Mladý Griff. O něm jeho společníci, mezi nimi i Rhageraův starý přítel Jon Connington, tvrdí, že je Aegonem – Varys ho měl před lety vyměnit za cizí dítě a propašovat do Svobodných měst, kde ho spolu s Illyriem Mopatisem podporoval.

Pokud to opravdu je Aegon, narodil se na Dračím kameni, na místě kouře a soli, a v noci, kdy byl počat, se na nebi měla objevit rudá kometa. Jako Targaryen by splňoval i případnou podmínku dračí krve, jako vnuk Aeryse II. a Rhaelly podmínku původu v jejich linii a třeba by mohl zasáhnout i do existence draků. Jeho otec navíc před svou smrtí věřil, že Aegon je Princem, který byl přislíben.

Rhaegar Targaryen

V Rhaegarově mládí si naopak byli on i mistr Aemon jistí, že je sám Rhaegar Princem, který byl přislíben, pocházejícím z linie Aeryse II. a Rhaelly. K tomu měli pádné důvody. Rhaegar se narodil v Létohradě, ve chvíli, kdy zámek zachvátil ničivý požár. Doslova se tak narodil mezi kouřem a solí ze slz přeživších a raněných. Také se mu říkalo poslední drak, což by mohlo souviset s probuzením draků z kamene. Létohrad byl kamenná stavba a Rhaegar se v něm narodil – probudil k životu. Proroctví přece nelze vykládat doslova a podobný případ už se stal.

V povídkách o Dunkovi a Eggovi měl princ Daeron prorocký dračí sen, že se během turnaje v Bělostěnách zrodí drak. Jenže nezrodil. Pouze se tam při zmařeném pokusu rozpoutat druhou Blackfyrovu rebelii odhalila pravá identita Egga, malého dračího prince Aegona, který v utajení jezdil s Dunkem po království.

Rhaegar sám ovšem začal být přesvědčen, že on není tím, kdo naplní proroctví, ale jeho syn. A navíc už před lety padl, takže pokud by měl být Azorem Ahaiem, alespoň rudí kněží by nejspíš tušili prohru s temnotou, protože o hrdinu přišli.

A hlavně, zapomínat nelze ani na to, jak ošemetnou záležitostí je výklad proroctví. Často se nejdřív najde osoba, a pak se až hledá způsob, jak ji do nich napasovat. Z takového důvodu existují i teorie, že třeba Jaime Lannister, Berik Dondarrion, Davos Mořský nebo Brienne z Tarthu mohou být Azorem Ahaiem. Což je většinou málo pravděpodobné vzhledem k jejich vztahu k celkovému příběhu. Nebo máte jiný názor? V koho věříte vy?

Foto: HBO

Diskuze /40

fufight

uzasny by bylo kdyby svetlonos vznikl tak ze jon probodne dlouhym drapem daenerys :-D

#2 DamianaFrey #3 shootx #4 Trepy
20.6.2017 | 18:40:25
DamianaFrey

#1 fufight: Tak to by bola riadna haluz…Ja som za! :-D

20.6.2017 | 18:44:51
shootx

#1 fufight: Na to ho premlouva Malicek v traileru :)

#5 Trepy
20.6.2017 | 19:38:10
Trepy

#1 fufight: Už mě to napadlo dávno. Takže jestli se mají Dany a Jon dát dohromady, tak ať nakonec propíchne svou lásku :)

20.6.2017 | 20:02:58
Trepy

#3 shootx: Nemyslím si. Malíček má jiný priority.

20.6.2017 | 20:03:33
Efixan

Opravte si chybičku :D „V análech Dálného Východu“

#8 Ann Taylor
20.6.2017 | 22:36:49
Efixan

Doporučuji změnit či vymazat fotku u Victariona Greyjoye, protože je na fotce Euron Greyjoy a může to lidi zmást :)

20.6.2017 | 22:47:28
Ann Taylor

#6 Efixan: Jo aha, tam má být v.

redaktor
20.6.2017 | 23:01:44
rockysiburger

Inu, sám jsem zvědav jak se zrození hrdiny vlije do příběhu. Já sázím na Sněha a klidně bych se podíval jak svůj meč zaboří do Daenerys, ale jak dlouho trvala dlouhá noc poprvé ??? několik desetiletí?? když to odnesla jedna generace. Takže by se relativně dlouho mělo válčit. I teď WW nějak nespěchají a pochodují ke Zdi nákej ten rok…

#20 Nikolperse
20.6.2017 | 23:45:21
Víťa Šťoura

Docela se divim, že Locker tu ještě nemá komentář s tou jeho teorií o AA.

20.6.2017 | 23:47:07
reketrebn

už dávno je jasný, že to je Jon. Ale jestli to může být víc lidí, tak Jon a Danny dohromady.. beztak je daj dohromady takže.. a přihodila bych k tomu Branna. Protože dle mého bude létat na třetím drakovi. Říkal mu to i tříoký havran.

#13 Sammet
21.6.2017 | 6:17:05
Alzhaimer

Doufám, že to nebude Danny. Potom by celý seriál ztratil smysl..

21.6.2017 | 6:37:09
Sammet

#11 reketrebn: nemyslim si ze Bran bude lietat na drakovi, skor si myslim ze ho ovladne ako ovladal Leto

21.6.2017 | 11:05:34
RightfuHeir

V knize celkem nikdo nepochybuje o tom, že mladý Griff je Aegon Targaryen. Jako nikdo nepochybuje o tom, že starý Griff je Jon Connington.

Golden Company kvůli Aegonovi odmítla skvěle placený kontrakt s Yunkai a lelkovala ve Volon Therysu. Jakmile se starý a mladý Griff objevili v jejich táboře, tak důstojníci Golden Company za prvé okamžitě poznali Jona Conningtona a za druhé okamžitě uvěřili, že jeho průvodcem je Aegon Targaryen, protože o jeho příchodu navíc věděli předem. A když poté asi po 10 minutách Aegon prohlásil, že chce, aby Golden Company s ním plula do Západozemí (místo na východ k Daenerys, jak si dosud všichni mysleli), tak všichni důstojníci okamžitě souhlasili a slíbili mu věrnost.

Takže nějaké řeči o tom, že mladý Griff se jen „prohlašuje“ za Aegona Targaryena, jsou patrně úplně mimo.

#15 Ann Taylor #16 RightfuHeir
21.6.2017 | 11:43:17
Ann Taylor

#14 RightfuHeir: No z fanoušků spíš málokdo nemá pochyby, zda to není Blackfyre nebo dokonce anonymní dítě vypiplané v přesvědčení, že je Targaryen. A nebo příbuzný/potomek Illyria.

redaktor
21.6.2017 | 12:16:15
RightfuHeir

#14 RightfuHeir: Jo a nevěřím tomu, že by obživnutí Aegona byla Varysova podvodná zákulisní hra. Varys nemá žádný důvod riskovat svůj život kvůli podvrženému Aegonovi. Podle mě je prostě mladý Aegon Targaryen z knihy pravý dědic železného trůnu. To jestli se nějak dostane do seriálu nebu jestli v knihách přežije do konce, je samozřejmě otázka pro autora.

21.6.2017 | 12:20:39
Elen Riannon

AA bude asi Jon, tak nějak by mi tam více seděl jako hrdina s ohnivým mečem. Daenerys mu nicméně může velmi pomoct, nejspíš tím, že mu dá draka…nebo si drak vybere Jona. :D Rozhodně bych ale nezatracovala Sama Tarlyho – je teď v největší knihovně, kdo ví co tam najde, protože tam opravdu může být leccos. A proč by se s jeho linkou obtěžovali, kdyby v těch knihách nic nevyčetl :)

21.6.2017 | 15:21:27
king wolf

cítím, že přijde nějaký zrada a zimní král obrátí nějakou ,,dobrou'' postavu na svou stranu

21.6.2017 | 15:59:30
Nikolperse

Môže to byť séria postáv. Myslím, že každá postava, ktorá prežije do bitky s WW tam bude mať určitú úlohu. Jon, Bran a Daenerys, môžu byť taký najdôležitejší v tom. Jonov meč, môže byť zbraň, ktorá zabije Nočného kráľa, svetlonosom sa stane vtedy, keď prebodne Ducha/Aryu (v knihe na seba často myslia a dá sa tam vycítiť že k sebe mali dosť blízko, čiže sa môže stať Arya = Jonova Nissa Nissa). Celá pieseň ľadu a ohňa (tak historici nazvú bitku s WW), sa začne odohrávať vtedy, keď Drogon bude bojovať proti Viserionovi (ktorý bude ľadovým drakom Nočného kráľa). Bitka bude vypadať ako stratená a že WW vyhrajú, keď Bran povie Jonovi koho musí zabiť aby mohol poraziť nočného kráľa. Alebo druhý spôsob. Spravia to na spôsob Tyriona a celú armádu Nočného kráľa odpália za päť minút tekutým ohňom, a tých čo prežijú pozabíjajú mečmi s Valyrýjskej ocele, toľko ich vo Westerose ešte majú.

#26 Marethyu2000
21.6.2017 | 16:18:12
Nikolperse

#9 rockysiburger: Tak vieš. Kvôli mágii v múre sa cezeň nedostanú, tak prečo sa tam majú náhliť, keď musia najprv získať nejakým spôsobom priepustku ktorú im poskytne Bran, tak ako to bolo do jaskyne kde bol Trojoký Havran.

#21 Uschi
21.6.2017 | 16:32:57
Uschi

#20 Nikolperse: Presne tak, tvurci si s tim hodne nabehli, kdyz se rozhodli neco takoveho vypustit. Presne proto ho nocni kral nezabije, ba naopak. Myslim, ze tohle cele byl jeho plan. Bran je stale orece jen vystrasene dite a ted, kdyz ho NK vystrasil, bude se chtit vratit nazpet, cimz dovoli NK zborit zed. Jen mi vrta hlavou… jak je mozne ze v prvni serii byl WW v lese u zimohradu?

#26 Marethyu2000
21.6.2017 | 16:50:58
Locker.

Kde je Malíček?

#25 Ann Taylor
21.6.2017 | 17:18:44
Zmiaz

Azor Ahai je podle me jasny Jon, ktery se nakonec vyporada s Nocnim kralem. Posledni hrdina nemusi byt nutne stejna osoba jako Azor Ahai, a dle meho jim je Bran. A i ja musim souhlasit s mistrem Aemonem a myslim si, ze princ (v tomto pripade princezna), ktery byl prisliben je Daenerys.

21.6.2017 | 17:34:47
Adrick

díky traileru víme ze světlonoš nese Berik Dondarrion a myslím si ze ho pak získá Jon

#27 Marethyu2000
21.6.2017 | 18:45:58
Ann Taylor

#22 Locker.: Ohledně něj jsem nechtěla brát prostor tobě, přece! Kdo jiný zná tu jedinou reálnou možnost tak dokonale, aby o tom mohl zasvěceně mluvit?

#31 TheSaldor
redaktor
21.6.2017 | 19:25:05
Marethyu2000

#19 Nikolperse: ještě bláznivější teorie než některé lockerovi, že Jon zabije Aryu.
#21 Uschi: Nebyl u zimohradu, na začátku vyjížděli z černého hradu za zeď, tam je pozabíjeli a ten zběh se nějak dostal k zimohradu (obešel zeď, našel nějakou díru, přešplhal, to je jedno)

#28 Locker.
21.6.2017 | 20:45:43
Marethyu2000

#24 Adrick: jak jsi zjistil, že světlonoš nese Berick???

21.6.2017 | 20:46:20
Locker.

#26 Marethyu2000: Už 2 roky tvrdím pravý opak. Arya zabije Jona…Jehlou…

#29 Marethyu2000
21.6.2017 | 21:49:41
Marethyu2000

#28 Locker.: I to je kravina…

#30 Nikolperse
22.6.2017 | 14:30:08
Nikolperse

#29 Marethyu2000: Osobne si myslím, že teória Jon zabije Aryu je o niečo pravdivejšia ako Lockerova teória Arya zabije Jona. Navyše ak je Jon skutočne nový Azor Ahai a bude musieť zabiť niekoho koho má skutočne rád, na to aby porazil Nočného kráľa, tak (aspoň v knihe) pripadá do úvahy Duch s Aryou, seriál môže skončiť úplne inak.

22.6.2017 | 15:06:01
TheSaldor

#25 Ann Taylor: To není pravý Locker, podívej se na datum registrace.. Před 29 dny.

#33 Locker.
22.6.2017 | 19:02:40
Luksathor

Oboje sou kraviny… Ani jeden, by druhému neublížil.. Jon je už jasný.. Dany jako jeho Nissa se mi bude líbit, až jí do planoucího srdce vrazí svůj meč a pak ho planoucí vytáhne, to bude jedna z nej scének.. :)

22.6.2017 | 19:03:21
Locker.

#31 TheSaldor: Původní účet je zablokovaný, tak jsem si vytvořil nový…na tom není nic divného…

#35 TheSaldor
22.6.2017 | 19:14:15
tap

podrobnou a vymakanou analýzu najdete i na alt+shift+x

https://www.youtube.com/watch?…

je super, že se tu objevují teorie, ale úplně nejlepší by bylo, kdyby to byly novinky. Tím nechci ani v nejmenším snižovat výbornou práci, kterou místní redaktoři odvádí, naopak, vím moc dobře, kolik práce dá sepsat takovej článek a děláte to fakt dobře. Jen si myslím, že by to pozvedlo GoT stránku na edně na ještě lepší úroveň.

#36 Ann Taylor
22.6.2017 | 19:49:58
TheSaldor

#33 Locker.: Aha… Teď se cítím jak naprostý k***t.. Promiň D

22.6.2017 | 21:24:20
Ann Taylor

#34 tap: Teď tě nechápu. Připomínky k tomu, co by se tu mohlo objevovat, jsou super. Já osobně budu rozhodně, a to platí pro všechny, ráda za nápady, jaké články připravovat do rubriky encyklopedie, případně o rozbor jaké teorie by byl zájem. Ale tomuhle nerozumím. Novinky jako nové teorie? Který nejsou spousta fanouškům známý? Takový už neexistujou, šest let od vydání poslední knížky je rozebraný vážně i ironicky každý slovo. Novinky k seriálu? Copak tu nejsou, teď, jak se blíží, už dokonce každý den?

#37 yennik
redaktor
23.6.2017 | 8:56:08
yennik

#36 Ann Taylor: Možná myslel novinky ze světa, něco jako Novinky.cz.

23.6.2017 | 10:02:12
Meleys

Azor Ahai pochopiteľne môže byť viac osôb a samozrejme z proroctiev môžu byť pravdivé len útržky, sám George Martin kdesi v rozhovoroch povedal, že ich treba brať s rezervou. Podľa môjho názoru časť proroctva s Nissa Nissa môže indikovať vzťah Jona a Daenerys, možno sa nám snaží spisovateľ naznačiť, že sa jeden z nich obetuje pre toho druhého…akým spôsobom to bude, necháva na nás. Každopádne Aegon Griff je slepá ulička, čo samozrejme ukázal aj seriál, keď nikoho do tejto role neobsadili. Pri tak dôležitej postave, akou je ďalší targaryen s nárokom na trón by to určite urobili, takže je podľa mňa správne uvažovať o tom, že to je buď Blackfyre alebo nejaká nastrčená bábka, čo ma zas privádza k myšlienke, či to nie je náhodou „puppet dragon“ alebo teda hadrový drak (v zmysle falošný) z vízií.

24.6.2017 | 21:41:04
myrdin

AA je davos :D

28.6.2017 | 19:24:35
Lord Paetur

Davosovi, cibulovému rytíři, bych to přál nejvíce :D Celý život měl jaksi velkou smůlu, i přesto že je tak čestný. Davos byl znovuzrozen po bitvě u Černovody, mezi solí slaného moře a kouřem divokého ohně. Ne že bych v tu teorii věřil, pouze v ni doufám.

1.7.2017 | 16:38:48
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Luk a šípy nestačí. Potřebujeme váš hlas.

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Osmá série

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Tyto otázky si zřejmě klade každý z vás. Sedmá série měla pouhých sedm epizod, u osmé, která je zároveň poslední, to nebude o nic lepší. A možná se jí dočkáme mnohem později.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás