Game of Thrones (Hra o trůny) Teorie o původu Jona Sněha

Teorie o původu Jona Sněha

Teorie o původu Jona Sněha

Už dlouhou dobu známe teorii R+L=J, která řeší původ Jona Sněha, bastarda lorda Eddarda Starka. Pojďte si s námi shrnout, co všechno nahrává této známé teorii a co jí naopak odporuje.

78 3
26.5.2016

R+L=J

Rovnice, která fanoušky trápí víc než největší matematické záhady. A jako by nestačila, občas do ní někteří dosadí další neznámé, jako A, D nebo M. Ale pro teď na všechna další písmena zapomeňme a pojďme se podívat na to, co znamená ta základní, proč by mohla být pravdivá, jaké argumenty naopak stojí proti ní a co by z její případné platnosti vyplývalo pro některé další postavy.

Tato teorie pracuje s jedním z nejstarších a nejprobíranějších tajemství celé ságy, s identitou matky Jona Sněha. Nebo přesněji obou rodičů, protože nejen některé postavy, jako Stannis Baratheon, mají dojem, že zplodit bastarda, uprostřed bojů a s manželkou v Řekotočí, není styl čestného Neda Starka. Ostatně jediné, co s jistotou víme, je, že když se Catelyn Stark po Robertově rebelii přestěhovala do nového domova na Zimohradu, uvítal ji Ned s kojencem, kterého prohlásil za svého bastarda a kterého si přivezl z jihu.


Během několika následujících let pak Catelyn pálily otázky, s kým si Jona upletl, co pro něj ta žena znamenala a zda chlapec neohrožuje nároky jejích vlastních dětí, ale nikdy z manžela odpověď nedostala. A když se ho jedinkrát odvážila zeptat přímo, poté, co slyšela zvěsti o krásné Ashaře Dayne, Ned jí zakázal o ní a o Jonově matce znovu promluvit. Zůstala tak s myšlenkou, že ji musel velmi milovat, ale nikdy se ona ani nikdo další nedozvěděl víc.

Očividně tady proto něco nehraje. Pokud se Ned během rebelie spustil s nějakou ženou, dá se pochopit, že to pošpinilo jeho slavnou čest, a tak se snažil vynechat ji ze života své rodiny. Nebo mohla po porodu Jona zemřít a on se rozhodl epizodu s ní navždy uzamknout. Jenže takové vysvětlení nám, čtenářům ani divákům, nestačí. Naopak se zdá, že by mohlo existovat jiné, spojené s jinými událostmi rebelie a vlastně i s jejím počátkem. K tomu je však nejprve třeba připomenout jeden starý příběh.

Odehrál se v Harrenově v roce falešného jara. Tehdy se lord Whent rozhodl uspořádat turnaj pokořující všechny do té doby pořádané turnaje a sezval všechny důležité lordy z celé říše. Mezi účastníky a diváky se tak kromě krále Aeryse II., jeho syna Rhaegara a jeho ženy Eliy objevila i rodina Starků – Brandon, Eddard, Benjen a Lyanna.

Ta si už během oslav všimla korunního prince, jehož písně a hraní na harfu ji dovedly k slzám, ale největší překvapení přišlo až během závěrečného klání. Nebylo divu, že zvítězil zdatný Rhaegar. Údiv vzbudilo něco jiného. Když mu totiž jako každému vítězi připadlo korunovat královnu lásky a krásy, všichni očekávali, že věnec modrých zimních růží věnuje Elie. Jenže tu minul a květiny přistály v klíně Lyanny. Tehdy všechny nadšené úsměvy odumřely a rod Targaryenů ztratil půdu pod nohama.

Nějakou dobu po turnaji totiž Rhaegar s Lyannou zmizel, Brandon se rozjel do Králova přístaviště, kde žádal, aby se mu princ postavil, byl popraven i se svým otcem a Ned s Robertem Baratheonem a Jonem Arrynem rozpoutali rebelii, která Targaryeny svrhla z trůnu.

A právě z tohoto příběhu můžeme do rovnice dosadit ona chybějící jména:
Rheagar Targaryen + Lyanna Stark = Jon Sníh

Pro R+L=J

Brandon i Robert, Lyannin snoubenec, její zmizení označili za únos a Robert byl od té chvíle až do smrti přesvědčen, že ji Rhaegar uvěznil a znásilňoval. Tato verze pak vešla ve známost a stala se víceméně oficiální. Jenže vyvolává několik nejasností – Rhaegar by to musel udělat v tichosti a bez doprovodu a nechala by se jím svéhlavá a divoká Lyanna unést? A proč by to vůbec dělal, když to byl šarmantní princ, před nímž padala polovina dam ze Sedmi království na kolena?

Bez ohledu na možná vysvětlení lze s jistotou říct, že oba doopravdy na většinu rebelie zmizeli do Věže radosti v dornských horách. Odtamtud prince vytáhl až Gerold Hightower těsně před bitvou u Trojzubce, takže tam strávili dost času na to, aby mezi nimi, ať už dobrovolně nebo ne, k něčemu došlo. A i pokud by byla Robertova verze pravdivá, mohla by stále platit i ona rovnice, protože by stále mohli počít dítě jménem Jon.

Ovšem podle Rhaegarových přátel nebo Barristana Selmyho měl princ k hrubým násilníkům velmi daleko. Navíc Lyanně už v Harrenově projevil svou přízeň a fanouškům tak vyplývá poslední možnost – mladá lady s ním utekla dobrovolně.

Ze svého zaslíbení Robertovi totiž nebyla nadšená. Znala jeho povahu a byla přesvědčená, že ani kdyby ji miloval, tak se nezmění. A princ byl jeho pravý opak, tudíž je možné, že se rozhodli dát průchod vzájemným citům a zmizet spolu někam, kde je nebudou omezovat svazující pravidla života šlechtických rodů.

Rhaegar navíc mohl mít ještě jeden důvod. Už jeho praděd Aegon V. a děd Jaehaerys II. (v seriálu byla generace Jaehaeryse vypuštěna) uvěřili proroctví o princi, který byl přislíben, jenž má vzejít z rodové linie Jaehaerysových dětí Aeryse a Rhaelly. Oženili je proto spolu a Rhaegar vyrůstal v domnění, že je zaslíbeným princem.

I on sám však studoval staré svitky a po svatbě s Eliou a narození svých dvou dětí došel k tomu, že to ne on, ale jeho syn Aegon je princem z proroctví a jeho je píseň ledu a ohně. Také pevně věřil, že drak musí mít tři hlavy, přičemž chatrné zdraví Elii nedovolovalo mít dalšího potomka, a tady byla jejím pravým opakem zase Lyanna.

Společně pak strávili po turnaji a počátku rebelie minimálně rok ve věži, a pokud je teorie správná, neobešlo se to bez následků v podobě Lyannina těhotenství. Rhaegar ji však nakonec musel opustit a konečně vstoupit do války, zatímco ona zůstala pod dohledem lorda velitele Královské gardy Gerloda Hightowera a jeho dvou bratrů, Oswella Whenta a Arthura Daynea.

Což je vlastně další stopa svědčící pro královský původ Jona Sněha, protože se nezdá příliš pravděpodobné, že by Rhaegar nechával tři nejlepší bojovníky v říši střežit věž v Dorne, kdyby v ní byla pouze Lyanna – do Dorne se boje nikdy nedostaly. Situace by už ale byla jiná, pokud by šlo o pokračovatele jeho dynastie. A že tam nějaký člen královské rodiny opravdu byl, napovídá i okamžik příjezdu Neda.

Ten se totiž divil, proč byla téměř polovina gardy tam, místo aby pomáhala královské rodině. Ptal se, proč nezabránili Jaimemu Lannisterovi zabít krále Aeryse, proč nebránili prince Rhaegara na bitevním poli a proč neodpluli s královnou a princem Viserysem na Dračí kámen. A to jsou otázky vskutku trefné. Proč strážili lady Stark, když je jejich úkolem ochraňovat krále a jeho nejbližší?

Jenže nikdo ze tří rytířů neodpověděl. Prohlásili jen, že složili přísahu, a té jsou věrni až do konce. A protože odmítli Neda a jeho šest (v seriálu pět) společníků vpustit dovnitř, strhla se mezi nimi bitva, jejíž jedinými přeživšími byl právě Ned a Howland Reed, a my se víc o jejich přísaze a rozkazech asi nedozvíme. Navíc ani Lyanna už nemůže promluvit. Ned se k ní totiž dostal pozdě, našel ji v „krvavém loži“, kde ho přiměla něco slíbit, a těsně poté zemřela.

Ned pak ještě pokračoval do Hvědopádu v Dorne, kam odvezl slavný rodinný meč Úsvit Daynům, a pak se vrátil s tělem své sestry a malým Jonem na Sever. Jelikož ale nikdo neví, kde ho vůbec vzal, je logické brát v úvahu možnost, že ho našel spolu s Lyannou ve věži.

Krvavým ložem se totiž často označovalo porodní lůžko a smrt během porodu nebyla ničím výjimečným. A pokud by Lyanna právě porodila potomka poražené dynastie v nemilosti, a jediným, kdo by při ní stál, by byl její bratr, dává smysl, že by ho prosila, aby synovce ochránil. Možná dokonce, aby ho vydával za svého, aby mohl žít na Zimohradu a zůstat v bezpečí.

Na druhou stranu by se mohlo zdát, že tuto nejistotu vyřešilo dítě samotné. Ve světě ságy je důležitým faktorem typická podoba členů jednotlivých rodů, a tak stačilo počkat, zda Jonovi narostou stříbřité vlasy a zda se na svět podívá fialovýma očima. Což se nestalo, protože Jon spolu s Aryou vypadá z celé poslední generace Starků nejvíc jako Stark. Rozdíly mezi nimi a ostatními sourozenci jsou dokonce tak markantní, že Sansa jako malá věřila, že Arya je taky bastard. Je tedy podobný Starkům, tudíž by měl být Nedův.

Jenže existuje několik případů, kdy i u Targaryenů zvítězila podoba matky – princ Baelor i princezna Rhaenys například vypadali jako Dornové po svých matkách, princeznách Martell. Je tedy možné, že by Jon mohl být Rhaegarův a zdědit podobu Lyanny. Ostatně, Ned prohlásil i o Arye, že je Lyanně podobná, a naopak typickou targaryenskou bledost by u Jona mohl zastat jeho zlovlk Duch – na rozdíl od svých tmavých sourozenců je albín a zdá se, že ho Jonovi do rukou přihrál samotný osud, když ho našel opuštěného dál od vrhu.

Další důvod věřit této teorii pak najdeme ještě dál, už v samotném ději. V knize totiž měla Daenerys Targaryen v domě Neumírajících v Qarthu více vizí než v seriálu – viděla kromě jiného i modrou zimní růži vyrůstající ze Zdi a plnící vzduch sladkou vůní. Modré růže přitom měla ráda právě Lyanna, Rhaegar ji s nimi korunoval a mohlo by tak jít o odkaz na ni, který Dany může nalézt na Zdi. A jak víme, na Zdi se tehdy nacházel právě Jon.

Navíc v další vizi viděla samotného Rhaegara s novorozeným Aegonem a slyšela ho prohlásit, že musí být i třetí, protože drak má tři hlavy, což potvrzuje možnou Rhaegarovu snahu hledat matku pro třetí dítě. Vše tedy vypadá dost přesvědčivě a tato teorie by mohla být pravdivou.

Co by to znamenalo pro Jona?

Odpověď na to není snadná. Existují totiž dvě varianty, kdy by byl stále jen bastardem a kdy by byl legitimním potomkem. Pokud spolu Rhaegar a Lyanna pouze „byli“, teď už bez ohledu na její vůli a jeho úmysly, zůstával by bastardem narozeným mimo manželský svazek. Pro Neda by stále bylo logické, aby ho chránil, protože Robert, zaslepený nenávistí, by se před takovou „maličkostí“ nezastavil a existovalo riziko, že by se hodlal zbavit veškerého dračího potěru.

Ovšem pro Jona by se měnilo málo. Stále by nedědil nic, stále by měl příjmení Sníh, možná Písek, pokud by zohlednil, kde se narodil, a jen Catelyn by se v případě odhalení asi chovala laskavěji, protože by jí nepřipomínal Nedovu křivdu a hrozbu pro jejich děti. Význam by to mohlo mít snad jen pro možné budoucí události vzhledem ke zvláštnostem přisuzovaným targaryenské krvi, ale jméno Stark ani Targaryen by mu nenáleželo.

Jenže v počátcích targaryenské dynastie v Západozemí stále docházelo k praktikování valyrijské tradice polygamie a třeba Aegon I. a Maegor I. měli několik manželek najednou. Po povstání církve za vlády Maegora I. pak sice bylo třeba udělat několik ústupků a vzhledem k tomu, že k žádnému vícenásobnému sňatku už nedošlo, se možná této tradice vzdali, ale není vyloučeno, že se Rhaegar rozhodl ji oživit a Lyannu si tajně vzít.

Tehdy by byl Jon legitimním Targaryenem a v podstatě následníkem trůnu. Jeho sestra Rhaenys by byla po smrti a bratr Aegon podle víry většiny říše také. V knize pak existuje mladík, jenž si říká Aegon, tvrdí, že ho zachránil Varys, když ho jako miminko propašoval z města, a momentálně se snaží dobývat Západozemí, ale neexistuje záruka, že jeho příběh není vykonstruovaný. Pokud by tedy byl, dalším následníkem Aeryse by byl právě Jon (a pokud ne, byl by zatím Aegonovým dědicem). Měl by tak dokonce silnější nárok na trůn než Daenerys. Zvlášť po neobvyklém vyvázání z přísahy Noční hlídky.

A navíc, vzhledem ke spojení Starků, dávných králů Zimy, a Targaryenů, pánů draků, v jeho osobě, mohl by být i něčím víc. Třeba písní ledu a ohně. Problém však představuje, že je téměř nemožné zjistit, zda je něco z těchto dohadů pravda. Jediným, kdo může dosvědčit, kdo byl ve Věži radosti a kde se vyloupl Jon, je Howland Reed, který zatím osobně do příběhu nikdy nezasáhl, a případně Bran Stark díky svým nově objeveným schopnostem. Všichni ostatní jsou buď mrtví, a nebo, pokud existovali, protože kniha záhadně zmiňuje, že držet bezduché tělo jeho sestry našli Neda nějací „oni“, neznámí. Hlavně ale existují i určité náznaky hovořící proti této teorii.

Proti R+L=J

Celou teorii nabourává už zmínka, že Neda ve věži našli „oni“. Pokud se totiž objevilo víc lidí než dva přeživší z potyčky s gardou, znamená to, že o všem ví víc osob, než s kolika se počítá. A čím víc osob by mělo střežit nějaké tajemství, tím hůř střežené by bylo a nějaké řeči by musely kolovat. Navíc jde pořád jen o teorii a žádný novorozenec ve věži vůbec být nemusel. Kdo by potom zaplnil slepé místo v Jonově rodokmenu?

„Kdo je Wylla?“
„Kojná matka Jona Sněha. On ti to nikdy neřekl?“
„Jon svou matku nikdy nepoznal. Neznal dokonce ani její jméno.“

Tak začíná v knize jedna z mála přímých zmínek o Jonově matce, v podání malého lorda Edrica Danyea. Jméno Wylla dokonce zaznělo i v seriálu a sám Ned tvrdil Robertovi, že to ona je matkou jeho bastarda. A to ani není jedinou kandidátkou podporující verzi, že Jonovým otcem je opravdu Ned, jenž jednou v životě jako každý obyčejný člověk hluboce zhřešil. Však nikdo ve Hře o trůny není dokonale mravný. Nebylo by zvláštní, kdyby Ned byl? Podívejme se na to zpátky do Harrenova.

Na neslavném turnaji bylo kromě Starků a Targareynů mnoho dalších významných lidí. Mezi nimi i lady Ashara Dayne, překrásná dornská dívka, sestra slavného Meče jitra, jež okouzlila nejednoho lorda. Zahleděl se do ní Barristan Selmy, zaujala Oberyna Martella a velice zasáhla i Neda. Nikdy se však za nikoho z nich neprovdala, těsně po rebelii skočila z věže Hvězdopádu do moře a zabila se. Proč?

Nepochybně v tom roli sehrála ztráta bratra a Barristan věří, že i nešťastná událost na turnaji a její následek. Podle něj vzájemné dvoření Ashary a Starků přerostlo v něco víc, jeden z nich, i když neupřesnil, zda Brandon nebo Ned, ji přivedl do jiného stavu, ona porodila mrtvou holčičku, a když rebelie krutě rozdrtila její naději na život se Starkem, její přítelkyni Eliu Martell s dětmi i jejího bratra Arthura, už svůj žal nemohla snést. Ostatně není jediný, kdo tvrdí, že před smrtí byla těhotná. Stejný příběh svému synovci vyprávěla Allyria Dayne, Ashařina sestra.

Jiní, a je mezi nimi třeba i Cersei Lannister, však věří, že Ashařino dítě nebylo mrtvé děvče, ale Jon Sníh. Že oním Starkem na turnaji byl Ned, tehdy ještě nesvázaný přísahou ke Catelyn, a Ashara mu porodila zdravého chlapce, o kterého se starala až do konce rebelie, kdy si ho Ned odvezl, když jí přijel vrátit bratrův meč.

Je ale ztráta přátel a bratra dostatečný důvod, proč ukončit život, když by stále žilo její dítě? Vzdala by se všeho a poslala malého Jona do drsné, nikdy úplně nekončící zimy, jen proto, že nemůže být s jeho otcem? Nebo bylo její srdce už nenapravitelně zlomené?

Posádka Zimohradu tomu moc věřit nechtěla a Dorne navíc nabízí ještě jednu možnou odpověď, ovšem méně uvěřitelnou – zmíněnou Wyllu, kojnou z Hvězdopádu. I Robert si vzpomínal, že měl Ned skutečně epizodu s nějakým děvčetem, a on později řekl, že její jméno bylo Wylla. Navíc, když Catelyn dorazila do Zimohradu, nesetkala se jen s manželem a Jonem, ale i s Jonovou kojnou, údajně Wyllou, jež musela mít důvod, proč jet takovou dálku.

Avšak to nemusí nutně znamenat, že je matkou. Tou by stále mohla být i Ashara a Wylla se o jejího syna mohla pouze starat. Navíc někdo po Zimohradu rozšířil povídačky o Ashaře a Nedově náklonnosti k ní, a pokud byl jediným dalším přeživším z cesty do Dorne Howland Reed, přičemž ten dost možná vůbec nevstoupil za hradby Zimohradu, musela to být právě kojná. A proč by to dělala, kdyby byla matkou ona?

Také stále existuje onen rozhovor mezi Aryou a Edricem Daynem. Edric je mnohem mladší než Jon, ale přesto tvrdí, že jsou mléční bratři, že měli stejnou kojnou – podle Edrica Wyllu. Někdy v době, kdy už nebyla na Zimohradu potřeba, se tedy nejspíš vrátila do Hvězdopádu, aby sloužila novému lordovi. A vzhledem k jeho narážkám, je přesvědčen, že Jona porodila jeho teta a pak se o něj starala jeho kojná.

Wylla proto buď mohla být Jonovou matkou, nebo se ho ujala, aby pomohla zakrýt skutečnost. Ovšem jakou skutečnost? Že je matkou její paní Ashara, nebo se přidala ke komplotu ve snaze ochránit potomka Targaryenů? Mohla být právě Wylla jednou z těch „oněch“, kteří Neda našli u mrtvé Lyanny?

A i když ještě méně pravděpodobná, existuje třetí kandidátka, bezejmenná rybářova dcera. Na úplném začátku rebelie totiž musel Ned podniknout cestu z Orlího hnízda na Zimohrad, aby mohl svolat vazaly. Protože ale Aerys nařídil jeho popravu, nemohl vyjet z hor a namířit si to po Královské cestě. Musel potají odplout k Bílému přístavu a k tomu potřeboval překonat zrádný záliv Kousanec kolem ostrovů Tři sestry.

Podle lorda Godrica Borrella, který se s tímto příběhem svěřil Davosovi, přes něj Neda dostal jakýsi rybář a jeho dcera. Rybář ovšem zemřel v bouři a až jeho dcera nakonec zachránila situaci a úspěšně je dostala na Sestry předtím, než se jejich loď potopila. A podle lorda Borrella ji tam Ned za její odvahu zanechal s pytlem stříbra a bastardem v břiše, načež ho pojmenovala Jon Sníh po lordu Jonu Arrynovi.

Ovšem protože o ní už nikde jinde žádná zmínka nepadla, je velmi ošemetné spoléhat se na pravdivost Borrellových slov nebo na to, že skutečně ví, jak se Nedova cesta odehrála.

Velký nedostatek všech dalších kandidátek je navíc stále fakt, že zatímco ony mohou v ústraní Sester nebo Hvězdopádu rodit a vymýšlet lži, Lyanna stále leží na krvavém loži ve Věži radosti a umírá. A pokud by to nebyla ona, kdo tehdy porodil Jona, proč by mladá, zdravá dívka uprostřed zemí nezasažených válkou a střežená trojicí nejlepších rytířů zemřela v tratolišti krve?

Nebo zastáváte jiný názor? Myslíte si, že matkou Jona Sněha mohl být ještě někdo jiný? Nebo to snad vnímáte jako nedůležitou záležitost, protože víc, než komu jsme se narodili, nás definuje to, kým jsme se stali? Či vám stačí Tyrionovo vysvětlení, že to byla nějaká žena? Protože to tak bývá?

Foto: HBO

Diskuze /152

Rodney_

Bastardi dostávají příjmení podle místa početí, bydliště matky nebo bydliště otce?

#2 El Tigre Chino #3 Ann Taylor
26.5.2016 | 18:14:21
El Tigre Chino

#1 Rodney_: Zpravidla podle místa původu otce, ale není to pravidlo. Třeba Mia Kámen je uznaný Robertův bastard, ale není Mia Bouře. Edric Bouře se zase s největší pravděpodobností narodil v Rovině, ale není Edric Květina (? Ten překlad mě mate).

Každopádně Jon se na Severu nejspíš nenarodil, každopádně mu příjmení Sníh zůstává ať už je odkudkoliv. S největší pravděpodobností z něj stejně bude brzo Stark, buď v příštím díle nebo tom dalším.

26.5.2016 | 18:20:08
Ann Taylor

#1 Rodney_: Jak kdy. Nejčastěji podle místa narození a života (proč se tolik lidí ptá, jestli podle místa početí? To fakt chce někdo zkoumat, kde se spolu jeho rodiče vyspali?:D), což bývá stejné protože je asi nikdo většinou nestěhuje do jiného „království“. Takže bez ohledu na to, odkud jsou rodiče, většinou to souhlasí s tím, kde žijí (Robert má bastarda Bouři, Kámen, a kdyby uznal Gendryho, ten by byl Vodský, podle toho, kde žili). Ale jsou i tací, kterým to nesouhlasí. Třeba Brynden Řeka byl Řeka, přestože se narodil a vyrůstal v hlavním městě, kde jsou bastardi Vodský a přestože byl synem Targaryena, u kterého by to taky tím pádem bylo Vodský. Jeho matka byla ale z Říčních krajin a z nějakého důvodu ho pojmenovali po ní.

redaktor
26.5.2016 | 18:20:40
El Tigre Chino

A navíc zmíněný Edric by měl být správně Edric Voda, jelikož v té době Robert už vládl v Přístavišti.

26.5.2016 | 18:21:28
Liss93

A jak vznikly teorie o Tyrionově možném spojení s Targaryeny? Knihy jsem nečetla, takže nevím jestli o tom byla někde zmínka.

#10 Engeneer #145 Pontos
26.5.2016 | 18:34:34
OlafDark

Pěkný článek. Díky.

redaktor
26.5.2016 | 18:40:51
tap

hezky rozbor je k videni i na youtube na kanalu altshiftX

https://www.youtube.com/watch?…

#8 Xavik
26.5.2016 | 18:47:41
Xavik

#7 tap: To jsme tady už dávno zveřejňovali. :) http://www.edna.cz/…-jona-sneha/

admin
26.5.2016 | 18:57:53
Falcon_Queen

Ja som za R + L = J & M

26.5.2016 | 19:00:47
Engeneer

#5 Liss93:

No začalo to, když Tywin před smrtí řekl o Tyrionovi, že „není jeho syn“. Spousta lidí to vzalo doslova a našlo důkazy, že Aerys měl zálusk na Joannu Lannister (Tywinovu ženu), když dělal Tywin pobočníka a že ji měl znásilnit. Joanna otěhotněla a narodil se Tyrion.

26.5.2016 | 19:04:39
Engeneer

Býval jsem velkým zastáncem teorie R+L=J, ale vždycky mi vadila jedna věc. Ve spojitosti s Jonem se Ned vždycky stydí. Po celém Západozemí běhají tisíce bastardů mocných pánů. Mít bastarda se bere jako úplně normální věc a v jedné kapitole i Cat říká, že by jí nevadilo, že jí Ned zahnul, kdyby Jona nepřivezl s sebou na Zimohrad. Nikdo se na Neda skrz prsty proto nekouká. Navíc, kdyby zachránil svého synovce před smrtí, proč by se za to styděl? I když by musel mlčet, sám na sebe by byl člověk hrdý.

Navíc, GRRM prozradil DDčkám ještě jeden „mind-blowing twist“ a tahle teorie je tak rozšířená, že se tímto termínem nedá nazvat.

#13 Angi #22 Mrazil #116 Argetlam Královrah
26.5.2016 | 19:16:38
Angi

Kdyby R+L=J nebyla pravdivá tak nevím, proč by vůbec v seriálu s omezeným prostorem a už známým ukončením seriálu byla scéna s věží radosti tak dlouho po smrti Eddarda.

#14 Engeneer
26.5.2016 | 19:22:46
Angi

#11 Engeneer: Třeba se styděl právě proto, že Johnovi celý jeho život lže.

26.5.2016 | 19:23:38
Engeneer

#12 Angi: Nikdo neříká, že to není důležitá scéna, jen se tam třeba stalo něco jiného, než se očekává :-)

#15 Angi
26.5.2016 | 19:29:24
Angi

#14 Engeneer: Ano, důležitá pro knihu a kdo ví, kolik jich ještě bude.. ale důležitá i pro seriál? Pravda, během dvou sérií se toho může stát ještě hrozně moc a hrozně moc odestát,takže tam můžou napasovat cokoliv. Ale vzhledem k rozvleklosti seriálu mi příjde jako pravděpodobné, že teorie platí a bude odhalena ke konci téhle série. A jestli to tak bude, tak Dany možná ani nikdy neopustí Nudný kontinent…a hrozně se bojím toho, jak do všeho zapadne Bran se svou schopností měnit minulost… jako pouhého diváka, který by tak získával vědění (vědění = moc) bych tu postavu bral raději… Nějaký nápad, proč by nám autoři seriálu ukazovali věž radosti s mrtvou L. v téhle fázi seriálu, pokud by se to nemělo týkat Johna? Který má sebou i Mel, která v něm vidí vyvoleného prince? I když ta vidí vyvoleného prince v kdekom. =)

#20 Fuxo
26.5.2016 | 19:35:44
luxor98

Ja od GRRM očakávam nejaký twist typu že Lyanna len potratila a Jon je vlastne Dayne podla druhej teórie :)

26.5.2016 | 19:48:58
Revoemag

Takže Daenerys je Jonova teta, ale na trůn má menší nárok, než on.

#18 téčko171
26.5.2016 | 19:49:17
téčko171

#17 Revoemag: Harry je Georgův strýc a rovněž má na britský trůn menší nárok. Je to tím, že George je přímý potomek Williama. To samé v tomhle případě.

#28 Revoemag
webmaster
26.5.2016 | 19:50:51
Tony-Z

Dobře, tak jedna teorie proti R+L=J:

Otcem Jona je opravdu Eddard Stark a Matkou buď rybářova dcera nebo Ashara. Lyanna možná byla Rhaegarem unesena, možná odešla dobrovolně, na tom nezáleží. Každopádně, během války, kdy Targaryeni ztráceli území, vojáky i vazaly se princ postupně změnil. Možná se jenom zatvrdil, možná se u něj projevila dědičná rodová šílenost. Vždyť mezi svým odchodem z Věže radosti a Bitvou na Trojzubci se pohyboval prakticky výhradně ve společnosti vojáků a ti by jen stěží, navíc uprostřed války, rozpoznali zvyšující se brutalitu budoucího krále. A tak rozkaz členům grálovské gardy nebyl zajistit Lyanninu bezpečnost, ale zajistit, aby pokud ji nebude moci mít on, nebude ji mít nikdo. Z těchto sobeckých příčin se přece dala celá občanská válka do pohybu. On byl přece princ a měl právo si vzít cokoliv si zamane, bez ohledu na následky. A tak, když jsme v seriálu viděli, že mladý Eddard a jeho muži bojují proti dvěma členům královské gardy a slyšeli výkřik z Věže, bylo to proto, že třetí člen gardy přítomý přímo ve věži, zhodnotil situaci jako ztracenou a vykonal poslední rozkaz: Zabít Lyannu Stark.

#23 Ann Taylor #25 HenryTheEight
26.5.2016 | 19:52:17
Fuxo

#15 Angi: Zasadny rozdiel je, ze kapitola o vezi radosti bola uz v prvej knihe a v seriali az teraz. Co moze znamenat rozne veci. Bud je to nepodstatne a v seriali to vynechali (ako tisic inych nepodstatnych veci), ale teraz to pridali, aby vyvratili R+L=J teoriu, ktora sa zacala sirit po internete.

#46 Angi
26.5.2016 | 19:54:48
Locker

Jon je synem Nočního krále a jeho ženy, Mellisandry … jedině Azor Ahai (Malíček) ho může zastavit v následujících válkách…

#26 Vission
26.5.2016 | 19:58:26
Mrazil

#11 Engeneer: Stydí se, protože celý život lže Caitlyn, které tím ublužuje, a která kvůli toho nesnáší Jona, čož ubližuje jemu.

26.5.2016 | 19:58:55
Ann Taylor

#19 Tony-Z: To je sice ucházející teorie, že mohl začít bláznit taky (i když tomu nevěřím, u něj šlo spíš o obsesi s proroctvími), ale mezi odchodem z věže a Trojzubcem už ty tři neviděl. Přijel pro něj Hightower, Rhaegar odjel nejdřív domů a pak k Trojzubci a ti tři zůstali na místě, takže rozkazy jsou z doby, než Rhaegar válku vůbec viděl (dokud byl ve věži, nebyl pro většinu říše k nalezení). A v knížce hlavně uvnitř věže žádný třetí gardista nebyl, všichni byli venku a vypadalo to, že tam už nějakou chvíli posedávaj. Takže tohle by mohlo možná fungovat jenom v seriálu.

#31 Tony-Z
redaktor
26.5.2016 | 20:04:37
Dorhos

Na YT na plno videí o tejto teórii, ale nikde žiadne video o tom prečo by nemala platiť, takže diki, super článok! :)

26.5.2016 | 20:07:37
HenryTheEight

#19 Tony-Z: Taky mě něco takovýho napadlo. A třeba se dá jít ještě dál a říct, že z Rhaegara se stalo něco jako Ramsay a ta „krvavá postel“ byla toho výsledkem.
Ale přesto spíš věřím teorii R+L=J

#31 Tony-Z
26.5.2016 | 20:09:02
Vission

#21 Locker: žádám tě zas a znovu … dej mi číslo na tvýho dealera … ten matroš chci taky D:

26.5.2016 | 20:09:26
Locker

Když Malíček v poslední epizodě mluvil se Sansou, tak můžeme v jedné chvíli zahlédnout Briennin úžas…v té chvíli si uvědomila, že Malíček je Azor Ahai a ona ho nemůže zabít svým mečem…

#86 fikka
26.5.2016 | 20:13:17
Revoemag

#18 téčko171: Vím, jak se to má s následnictvím. Spíš sem se ujišťoval a tom vztahu teta-synovec :-D Horší jak Rodinná pouta :-D

26.5.2016 | 20:13:45
Hefoo

Súhlasím zrejme s Angi. Pripomeňte si scénu, myslím, že to bola prvá epizóda celého seriálu kedy Ned spolu so svojimi deťmi našli mrtvého jeleňa zabitého direwolfom, ktorého zabil jeho paroh.

Našli tam mlaďatá pri tele mrtvého direwolfa. Ned Stark chcel, aby tie mláďatá zabili. Bran bol proti tomu aj Robb bol proti tomu. Ale Ned trval na svojom. Až keď mu Jon povedal, že má je tam 5 direwolf pups a má 5 detí tak plus, že direwolf je symbol rodu Starkov tak že by si ich mali nechať jeho deti. A až potom čo mu to povedal Jon tak Ned poslúchol Jona. Prečo?

Ak by to bol jeho syn tak by sa zrejme nedal presvedčiť. Ale Jon znamená pre Neda posledná pamiatka na jeho setru :( teda ak berieme teóriu R+L = J za pravdivú.

26.5.2016 | 20:14:42
Locker

Ned Stark se styděl před Caitlyn, protože kvůli svému soucitu nedokázal zabít Jona i přes to, že věděl, že se jedná o budoucího šampiona Bílých chodců…

#33 téčko171 #50 Deathstroke_9779
26.5.2016 | 20:17:49
Tony-Z

#25 HenryTheEight: Což o to, já jí věřím taky. Ale pocítil jsem nutkavou potřebu ji nějak sabotovat ;-)

#23 Ann Taylor: Tak to jsem zapomněl (už je to dlouho, co jsem knihy četl). Myslel jsem, že z Věže šel rovnou na bitevní pole už v době, kdy se misky vah nakláněly na stranu rebelů.

#34 Ann Taylor
26.5.2016 | 20:26:03
BlueStorm

Věřím v R+L=J (ostatně jinak by asi nebyl důvod se Věží radosti v okleštěném seriálu zabývat), a že Lyanna prchla dobrovolně. K tomu „oni“, co našli Neda. Považuju za vysoce pravděpodobné, že by tam Rhaegar s Lyannou měli nějaké, byť třeba minimální, služebnictvo. Nebo že by si sami vařili, uklízeli a prali :-) ?Nebo rytíři Gardy? Minimálně u porodu a po něm by Lyanna určitě uvítala výpomoc. Takže Neda mohl najít nějaký ten loajální personál, který by drby nešířil. Nebo třeba jen nějaká Lyannina služebná s Reedem.

26.5.2016 | 20:35:21
téčko171

#30 Locker: … Psychore?

webmaster
26.5.2016 | 20:35:30
Ann Taylor

#31 Tony-Z: No to v podstatě šel (i když nejdrtivější byla právě jeho smrt u Trojzubce a kdyby byl výsledek opačnej, rebelové by dost pravděpodobně skončili), ale do té doby ve válce vůbec nebyl a možná sbíral zprávy, možná ne (sice ho nikdo nemohl najít, ale když ho nakonec Gerold našel, někdo o něm něco vědět musel – nakonec někdo musel říct i Nedovi, kam má jet), ale byl zalezlej v Dorne, kde nebyla, a přímej dopad na něj neměla. To by tam musel začít blbnout z jiných důvodů.

redaktor
26.5.2016 | 20:36:03
Nikolperse

Myslím, že v celej ságe sú už len traja muži, ktorý by k tomu mohli niečo povedať a to Lord Royce, dlhoročný priateľ Eddarda Starka, Benjen Stark, ak sa mu Eddard zveril tak by o tom mohol niečo vedieť a posledný kto by o tom mohol niečo vedieť je Howland Reed, ten by mohol zo všetkých najskôr vedieť či od Veže radosti odišli s dieťaťom alebo nie, hlavne preto, že tam bol.

26.5.2016 | 20:36:48
rockysiburger

Proč je v nadpise JONA SNĚHA ? Když tak, Jana Sněha, Honzi Sněha, Jeníka Sněha, Honzíčka Sněha … :-)

#37 téčko171 #38 Blackhand47XD
26.5.2016 | 20:49:08
téčko171

#36 rockysiburger: Protože jde o oficiální literární překlad toho jména. :) Já osobně pak preferuji Johan Schnee.

#39 El Tigre Chino
webmaster
26.5.2016 | 20:52:04
Blackhand47XD

#36 rockysiburger: Protože to je oficiální překlad?

webmaster
26.5.2016 | 20:52:33
El Tigre Chino

#37 téčko171: A co Juan la Cocaína?

#41 téčko171
26.5.2016 | 20:53:36
OslicekCZ

Je to jasné, Wylla = Ashra Dayne. Což je taky ta Aegonova septa… jednoduché :) Jonova matka je doopravdy Lyanna :)

26.5.2016 | 20:54:37
téčko171

#39 El Tigre Chino: Taky dobré. :D Ale prostě Herr Kommandant Johann Schnee, tomu nejde říct nein.

#43 El Tigre Chino
webmaster
26.5.2016 | 20:56:39
Grexo92

'Když rudé hvězdy krvácí a temnota přichází, Azor Ahai se znovu zrodí mezi kouřem a solí, aby probudil draky z kamene.

  • Melisandra Jonovi Sněhovi
26.5.2016 | 21:05:24
El Tigre Chino

#41 téčko171: Don Comandante Juan la Cocaína. :D Ještě mě tak napadl vladyka komandir Ivan Edikovič Sneg. Ale souhlasím, že na Johanna, jeho věrného zlovlka Geista a jeho meč Langeklaue jen tak něco nemá.

26.5.2016 | 21:06:50
rockysiburger

Oficiální překlad je teda pěkně odpudiví. To vám povídám. Jsem pro Herr Kommandant Johann Schnee :-)

26.5.2016 | 21:08:30
El Tigre Chino

Jinak Jon Sníh je v pohodě – obecně ty překlady jmen ze Severu fungují líp, než ty ostatní. Zimohrad, Černý hrad, atp. Osobně spíš nemůžu překousnout třeba Nymeria Písek, Edric Bouře nebo Mia Kámen. Brynden Vodský je super, ale Aegor Řeka je zas pěknej hnus (proč ne Říční, když už?).

26.5.2016 | 21:12:19
Angi

#20 Fuxo: To by taky šlo. Na druhou stranu, utrácet rozpočet jen na vyvrácení internetové teorie?

26.5.2016 | 21:21:01
Hondlis

Hezký článek. Akorát s tím nárokem na trůn to není uplně správně a to proto, že Hra o trůny vychází z anglické historie a spousta reálií je převzatá. No a v Anglii nikdy neuplatňoval salické dědičné právo (uplné vyloučení žen pokud je naživu můžský potomek rodu), a podle podle systému který uplatňovali je upřednostňován prvorozený bez ohledu na pohlaví. Pokud to ve Hře o trůny funguje stejně, tak nárok Jona je minimální. Tedy samozřejmě můžeme se bavit o tom, proč by to mělo fungovat takhle a ne jinak, jenže to pak nemá smysl to dědictví řešit vůbec.

#48 El Tigre Chino #53 Ann Taylor
26.5.2016 | 21:48:08
El Tigre Chino

#47 Hondlis: V Západozemí (krom Dorne) dědí muži, všechny ženy jsou až na posledním místě v následnictví. Ve středověké Anglii dědily ženy pouze v případě, že král neměl mužského potomka.

#61 Hondlis
26.5.2016 | 21:51:05
El Tigre Chino

Podle targaryenského systému (i anglického, současného či středověkého) by tedy byl první v pořadí Jon.

26.5.2016 | 21:55:23
Deathstroke_9779

#30 Locker: locker ale co urobi malicek (aa) s boltnom? A aky plan ma s Robinom Arrynom

#114 Locker
26.5.2016 | 21:56:48
DramaQueen

Jsem zastánkyně LRJ, po Branovo vizi ještě víc, i když tvůrci si s náma možná jen šeredně zahrávají, protože o nejslavnější teorii samozřejmě vědí. OVŠEM je znám i fakt, že Martin se tvůrců zeptal, kdo je dle nich matka Jona, a až když ho uspokojila odpověď, kývnul na seriál. Před HBO měl nabídek mraky na všemožná zpracování. „Jonova matka je kojná Wylla“ mi nepřijde jako uspokojivá odpověď na záhadu. Kdyby to byla správná odpověd, je spoustu lepších otázek (třeba s s06e05, fnuk) dle kterých se mohl Martin rozhodnout.
Jinak otázka… když se chlap bastard ožení, jeho děti pořád mají bastardské jméno, to se v seriálu (asi ani v knize) nikdy neobjevilo, ne? Jsou bastardi snad odsouzení k samotářskému života bez manželky?

#52 El Tigre Chino #53 Ann Taylor
26.5.2016 | 22:01:01
El Tigre Chino

#51 DramaQueen: Můžou si založit vlastní dynastii, v takovém případě si zvolí nové příjmení. To bastardí příjmení ani používat nemusí, prostě si jen nesmí říkat jménem svého otce. V knihách má takhle bastard Bronnovy manželky jméno Tyrion Tanner, ač by měl být správně Tyrion Vodský.

26.5.2016 | 22:07:37
Ann Taylor

#47 Hondlis: Je to správně. Především po šíleném Tanci draků se rozhodlo, že aby se to neopakovalo, ženy budou mít dědičný nárok jenom v případě, že nebude existovat jediný mužský možný dědic včetně vzdálenějších příbuzných než přímí potomci a sourozenci. A kromě Dorne to převzala většina Západozemí.

#51 DramaQueen: Stává se, že si stvoří vlastní rod. Když je to jen nějaký bastard bez rodového jména, tak tam není co řešit, a když je to urozený bastard, který jméno dostal, tak si to může pozměnit – existuje třeba bastardem Vodským (Waters) založený rod Longwaterských a podobně. Ostatně když jeho děti budou manželské, tak nemůžou mít bastardí jméno, to by nedávalo moc smysl.

redaktor
26.5.2016 | 22:09:30
wrong

Mne tam do teórie „John Targaryen“ nesedí Johnova spálená ruka, ktorú si spálil pri útoku nemŕtveho pri obrane lorda veliteľa Mormonta. Targaryeni by nemali mať trvalé popáleniny.

#55 Ann Taylor
26.5.2016 | 22:10:56
Ann Taylor

#54 wrong: To povídej Aegonovi II. A V. Aerionovi. Duncanovi Malému. Rhaenys. A v knize i Daenerys.

#75 Hoří
redaktor
26.5.2016 | 22:13:43
GingerGin

Teorie R+L=J je už tak známá, že to jako ten největší slibovaný wow moment rozhodně nebude. Ale to neznamená, že to není pravdivé :D Spíš jen že si vymyslí ještě nějaký větší wow moment. Osobně bych brala, kdyby byl Tyrion Targarienem. A nebo mě napadlo…co když to všechno bylo trochu jinak. Co když Rhaegar a Lyanna opravdu měli dítě, ale nebyl to Jon ale Daenerys? :D :D :D To by byl pěkný šok :D A Ned by ji prostě jen nějak poslal do bezpečí k matce Rhaegara, která by ji pak vydávala za svou dceru? :D :D :D Já bych se už nedivila ničemu :D

#57 Mrkrikajs
26.5.2016 | 22:17:47
Mrkrikajs

#56 GingerGin: No to je zase argument. :D Tahle teorie má počátek v samotných knihách a díky PRVNÍ sérii se rozšířila do širšího publika. Takže vůbec nechápu, proč si myslíš, že by Martin překopal CELÝ knižní děj jen kvůli tomu, že je ta teorie tak populární. :D :D To určitěěěě. I pro samotné knížky platí, že jsou sem tam plné očividných a klišé momentů. Na původ slova „HODOR“ se taky přišlo a Martin ho rozhodně kvůli tomu celý nepřekopal. :)

#63 GingerGin
26.5.2016 | 22:52:20
sFík

„Je tedy podobný Starkům, tudíž by měl být Nedův.“ No.. Lyanna byla taky Stark, takže to asi moc nesedí.. Jon jako Lyannin syn podědil starkovské rysy stejně tak po ní jako po Nedovi pokud by byl jeho bastard. To je celkem liché tvrzení..

26.5.2016 | 23:07:31
ickaftw

V jednom dile bude flashback z Tower of Joy , Lyanna tam bude mit dite a Ned ji neco slibi a nasledne se objevi Jon . end of story.

27.5.2016 | 0:02:35
Sammet

ja nechapem jak mozte s Jona robit Starka, sak mate to vysvetlene hore ze Stark by mohol byt jedine keby mal Ned za manzelku aj inu zenu ako Catelyn, alebo by mohol byt Stark keby ho legitimizoval nejaky kral. a Targaryen tiez najskor nebude ja si nemyslim ze R+L mali aj svadbu. je proste bastard, otazka je ci je bastard s Targaryenskou a Starkovskou krvou, alebo nejakou inou.

27.5.2016 | 0:35:36
Hondlis

#48 El Tigre Chino: Ano. To je také správně. Král nemá mužského potomka a proto je na řadě deanerys. V historii Anglie od vpádu normanů nikdy nebyly ženy vyčleněny z dědického práva. Je rozdíl mezi neexistujícím mužským potomkem krále a jakýmkoliv mužským potomkem rodu. Ale jak zároveň někdo psal, v západozemí se vyčlenění žen ujalo, tak nemá smysl se tím dál zabývat. Jen jsem chtěl poznamenat, že v historii evropských morachií bylo vzácné, aby byly ženy uplně upozaděny.

#85 El Tigre Chino
27.5.2016 | 0:43:41
Sammet
  • este dodam, som za teoriu R+L=J, ze Jon je pisen ledu a ohne, akurat si myslim ze aj tak je bastard
27.5.2016 | 0:44:25
GingerGin

#57 Mrkrikajs: Já to ani nemyslela tak, že by překopal celý děj. Mi spíš šlo o to, že tuhle teorii část lidí přirovnává k tomu slibovanému třetímu ,,holy shit momentu" a další část lidí tvrdí, že je to až moc očividné a že to tak nebude. Mi jde jen o to, že kdyby byla ta teorie pravdivá, stejně bude ještě i další ,,holy shit moment". Myslím tím, že ať už teorie R+L=J bude nebo ne správná, stejně nás možná čeká ještě něco víc překvapujícího (protože R+L=J je tak známé, že by už prostě nebylo tak velkým překvapením, jaké slibují. Tím ale nechci říct, že určitě nebude nebo naopak bude). Nechtěla jsem tímhle jít pro ani proti téhle teorii. Vysvětlila jsem to trochu srozumitelněji, aby šlo pochopit, jak jsem to myslela? :D :D

#64 Mrkrikajs
27.5.2016 | 0:51:15
Mrkrikajs

#63 GingerGin: Ano, já to pochopil. ;) Ale to se pořád točíme kolem toho, že lze jen těžko něco považovat za velký wow moment. :D Tenhle seriál má hodně fanoušků a ještě víc teorií. Většina lidí ale nechodí na fan stránky, nepamatuje si jména vedlejších postav ani se nekouká na uniklé informace. Že bude Tyrion Targaryenem je stejně „wow překvapujícím momentem“, jakože bude Jon potomkem Rhaegara. To bychom se museli dočkat opravdu něčeho hodně velkého, co nikdo nečekal. A to je v dnešní době internetu celkem složité. :)

#65 Rumek
27.5.2016 | 2:18:44
Rumek

#64 Mrkrikajs: Naprostý souhlas. Nechci se vůbec dotknout čtenářů, naopak, mají u mě velký obdiv a sám od nich čerpám informace o postavách a místech, které moc neznám, jelikož jsem „pouhý“ divák seriálu. Myslím, že problém je v tom, že čtenáři se neustále nedokáží odprostit od knížek (což do jisté míry chápu), přitom z toho co jsem tady už přečet je více než jasné, že seriál je v mnoha věcech od knížek odkloněn (chybí dle čtenářů několik důležitých postav – Victarion, LS, hodně se remcá na Dorne, na některé nelogičnosti v dějových linkách atd. atd.). Přece i samotný autor knížek a scénáristé řekli, že seriál jsi jde svou cestou a že může mít naprosto odlišné pojetí od knížek, včetně rozdílného pojetí samotného konce. A co se týče „wow momentu“, je to přesně jak píšeš. Sám znám x lidí, kteří se na seriál dívají, ale nikdo z nich nesleduje tyto teorie a na otázku, kdo je např. Yara nebo jiná vedlejší postava nebo znáš teorie R+L=J, dostávám odpověď – nemám tušení. Každý zná Jona, Deny, Tyriona, Cersei, Jaimeho, Malíčka a pár dalších a toť vše. Proto pro lidi, kteří četli knížky, sedí na diskuzích, sledují spoilery bude R+L=J – tak jo, teorie se potvrzuje a pro mého kamaráda to bude – no ty vole, to si děláš kozy:)

#66 Locker #138 Stráťa
27.5.2016 | 7:01:15
Locker

#65 Rumek: Rovnice R+L=J opravdu platí…ovšem není to Rhaegar + Lyanna = Jon, nýbrž R'hllor (pouze jiný název (ze stínových zemí za Ašajem) pro jediného existujícího boha, Boha smrti (v seriálu Noční král)) + jeho manželka Lissandra (v seriálu Melissandra (Rudá kněžka, která pouze hraje hodnou, ale má za úkol udělat z Jona šampiona Bílých chodců (proto ho vzkřísila))) = Jon, šampion Bílých chodců, který má za úkol vést armádu nemrtvých a dobýt pro svého otce Západozemí.

#67 Rumek
27.5.2016 | 7:19:07
Rumek

#66 Locker: Taaaak určitěěěě… To zkoušej na nováčky zdejších diskuzí:)… Jon bude šampión WW a Ty jsi šampión zdejších diskuzí…

27.5.2016 | 7:47:35
Jeffik

Nakonec zjistíme, že otcem Jona je jeho nevlastní mladší bratr Bran ;)

#69 Locker
27.5.2016 | 8:22:22
Locker

#68 Jeffik: No upřímně tuto teorii jsem vážně zvažoval, neboť Bran se dostane do minulosti a zůstane v ní jako Tříoká vrána (a v budoucnu potká svojí mladou verzi a celý proces se zase bude opakovat)…nicméně se ukázalo, že Jon je skutečně synem Boha smrti a jeho ženy…a tím pádem je největším nepřítelem válečníka světla, Azora Ahaie, tedy nyní stále Malíčka…

27.5.2016 | 8:25:14
LALI1987

Prečo a teraz sa fakt pýtam PREČO do prdele prekladáte tie mená ??? Čistá demencia !!!

#73 Ann Taylor
27.5.2016 | 8:33:29
Jeffik

Problém je v tom, že se to nemý překládat vůbec. Protože výsledně ti vyjde průšvih jménem Hodor.

27.5.2016 | 8:42:03
Jeffik

Tím „nemá vůbec“ myslím samozřejmě celou knihu, prostě ji nechat v originále. A nebo ji přeložit, až vyjdou všechny díly, aby se nad tím někdo nejdřív mohl zamyslet :D.

27.5.2016 | 8:43:28
Ann Taylor

#70 LALI1987: Sa pýtaj Hany Březákové, ale nevím, jestli by se ti na demence, do prdele vůbec obtěžovala odpovídat. A co by sis představoval jinak? Bastardí příjmení není toéž jako příjmení rodu a vyjadřuje nejen jeho status, ale i odkud je. A překlad něčeho se logicky dělá proto, aby si to mohli přečíst i ti, co původnímu jazyku nerozumí i třeba vůbec, a pochopili to. Takže bude co, rovnou kašlat na to, aby bylo znát, že bastardí příjmení vychází vyloženě z místa původu, nechá je jako „nějaký další jméno, u kterýho je fakt divný, že ho má tolik nepříbuznejch lidí“ a lámej si hlavu, co má třeba Hill, slovo, které ti nic neříká, společného s členitými Západními krajinami, nebo proč mají Říční krajiny plné řek bastardy jménem Rivers a proč je třeba Bracken normální jméno, kdežto Rivers ne? Aha. Význam mají i rodová jména a v jedné nebo dvou knížkách se je náhle pokusila přeložit taky, což byla chyba (buď od začátku nebo vůbec), ale tohle jde ještě hlouběji.

#74 Hoří #138 Stráťa
redaktor
27.5.2016 | 8:47:03
Hoří

#73 Ann Taylor: Nejlepší by bylo vydat jeden překlad s origo jmény, a pak teprv začít pomalu a pečlivě překládat(a počešťovat) jména i s celým kontextem. Jména napůl anglofoní a napůl česká jsou otřes, když už překládat jména tak všechna a celá která jsou anglofoní (ostatní ne pokud nemaj vazbu na andalštinu-angličtinu), jako v pánu prstenů, to je ukázka vzorného překladu fantasy z angličtiny.

#77 Ann Taylor
27.5.2016 | 9:13:46
Hoří

#55 Ann Taylor: Tu Dany bych tak nepodceňoval, nevzpomínám si na jiný popáleniny než od dračího ohně a ten má bejt obzvláště horkej. I když se mohla spálit jen proto že nebyla připravená a kdyby se „rozohnila“ tak by to dala taky…

#77 Ann Taylor
27.5.2016 | 9:17:26
reynevan

Výborný článok! To všetko bolo spomenuté v knihách? :) Čítal som ich už pár rokov dozadu, a toto boli pre mňa nové informácie.

27.5.2016 | 9:17:36
Ann Taylor

#75 Hoří: Já jo, protože není nehořlavá. Řek-to-autor. To jen v seriálu. Pustil-na-to-DD.

#74 Hoří: U téhle překladatelky by bohatě stačilo, kdyby si někam poznamenala, jak co přeložila (nejen jména) a zůstala u jednoho (a ještě si to na začátku pořádně rozmyslela a pohrála si s tím). Ale jejím stylem má během pěti knih občas jedno místo nebo i jeden člověk hned tři verze a to je na zabití.

#82 Hoří
redaktor
27.5.2016 | 9:24:02
Locker

Nehořlavost Daenerys není ve skutečnosti způsobena tím, že je Targaryen…nehoří, protože je napůl Bílý chodec…

27.5.2016 | 9:29:37
Locker

Proto je tak vybledlá, jak správně poukázal jeden z Dothraků v první epizodě 6. sezóny…

27.5.2016 | 9:34:27
luciusvorenus

Stejně to celé skončí tím ,že bran změní minulost tím ,že zabrání otci jet na jih a žádná válka nebude tudíž všechny mrtvé postavy znova ožijí ovšem pro danny se tím nic nezmění tudíž konečná válka bude Danny vs Robert

#81 Locker
27.5.2016 | 9:34:38
Locker

#80 luciusvorenus: Proto bude chtít Azor Ahai (Malíček) zabít Brana…aby k této alternativní realitě nedošlo…

27.5.2016 | 9:38:35
Hoří

#77 Ann Taylor: Jop, ale zatim jí popálil jen Drak, i když nevim jak dlouho trvá aby se do toho stavu dostala, jak říkam Drak ji překvapil. Někoho kdo se umí udělat nehořlavým považuju za ohnivzdornýho. K tomu překladu: mě se těžce nelíbí je to strašně hrubý a prvoplánovitý, nezní to jako jména. Čeština nemá ráda takovýhle jména co jsou zároveň obyčejný slovo, např. příjmení Hora je běžné ale obvyklejší je Horák, Horský(ano -ský překladatelka umí ale to se nehodí vždy) nebo dokonce Horáček. A křestní ponechané zcela Anglofoní bez jakéhokoli počeštění je nejen nelibozvučné ale taky maří celou tu práci z překladem jména. Už jsme debatovali na tohle téma, tys hájila překládání, já byl proti. Ale s důsledným (ne šitým horkou jehlou) překladem bych problém neměl, naopak.

#83 Ann Taylor
27.5.2016 | 9:40:17
Ann Taylor

#82 Hoří: Tak právě, u ní je to většinou prvoplánový. Jenže to se nejde divit, ona i normální překlad normálních vět nezvládá nijak dobře a místy jede jako vylepšenej překladač. Nevím proč, ale působí to, jako by se tomu nechtěla nijak moc věnovat a co nejrychleji to odbýt.

#84 Hoří #140 Godshadow
redaktor
27.5.2016 | 9:50:32
Hoří

#83 Ann Taylor: Rychle odbýt, rychle schrábnout prachy… o tom je to

27.5.2016 | 10:00:08
El Tigre Chino

#61 Hondlis: A co třeba královny Marie a Alžběta? Ty přece nastoupily na trůn až po smrti svého mladšího bratra. Ženy většinou nedědily, a když už, tak se král vybíral z manželů dcer zesnulého krále (u nás Jindřich Korutanský, Jan Lucemburský, v Anglii Štěpán z Blois). Ano, někde ženy mohly dědit, ale prvorozená dcera nikdy neměla větší nárok než druhorozený syn.

Jde o to, že i kdyby salické právo v Západozemí platilo, Jon je pořád první v pořadí, jelikož by byl syn prvorozeného prince. Kdyby Rhaegar a Aerys žili, vypadalo by to nějak takhle:

Rhaegar Aegon Jon Rhaella (spíš tedy její muž) Viserys Daenerys

27.5.2016 | 10:02:07
fikka

#27 Locker: spis se divila tomu, ze ho Sansa nechce zabit…po tom vsem, co ji udelal ;)

#87 Locker
27.5.2016 | 10:06:33
Locker

#86 fikka: Co je Sansino zdevastované pozadí oproti Azoru Ahaiovi a jeho plánů…

27.5.2016 | 10:10:20
El Tigre Chino

Překlad Pána prstenů a Hry o trůny nejde úplně srovnávat. V Pánovi prstenů byla spousta slov v cizích, vymyšlených jazycích. V Písni ledu a ohně je vesměs všechno v angličtině nebo jde o zkomoleninu. Spíš bych vzpomenul Harryho Pottera, kde překlad také probíhal půl na půl.

Osobně bych byl pro důslednější překlad místních jmen (Zimohrad, Černý hrad, Řekotočí, Hrůzov super, ale Bouřný konec, Panenské jezírko nebo Vysoká zahrada jsou strašný), jmen bastardů a příjmení, pokud se vážou ke konkrétnímu místu nebo mají pro svět důležitý význam (Blackwood, Pool, Gardener, Longwaters, Glover), ale rozhodně ne překladu křestních jmen – například Jon má sice český ekvivalent Jan, ale pořád jde o zkomoleninu.

#93 Hoří
27.5.2016 | 10:14:13
BlueStorm

A je Jon opravdu Jon? Nebo je to jen krycí jméno, kterému dal Ned? Bych čekala, že Lyanna a Rhaegar budou mít vymyšleno něco více targaryenského.

#90 Locker
27.5.2016 | 10:36:52
Locker

#89 BlueStorm: Jeho pravé jméno je Set…

#94 Locker
27.5.2016 | 10:46:20
Zdenny7

Tleskám za článek, doopravdy povedený a hezky shrnující. Osobně věřím teorii R+L=J, očekávám jí a popravdě bych byl zklamaný, kdyby to tak nebylo (hlavně v knize, ta je pro mě samozřejmě důležitější). Pokud to bude jinak, uspokojivě vysvětlené bez nelogičností, kdo je Jonova matka, tak to taky vezmu, ale prostě pořád si budu říkat, že alternativa R+L=J by byla lepší.

A teď nějaké reakce na diskutující:

Nemohl by někdo zablokovat Lockera? Ty jeho bláboly tu kazí diskuzi.

Ohledně překladu v knihách je to někdy opravu bída. Jistě, nejhorší je několikrát zmiňován prvni překlad Hostiny pro vrány, kterou překladatelka fakt zmršila, když nesmyslně začala překládat jména která dříve nebyla přeložena. Naposled jsem četl Rytíře sedmi království a tam byl překlad určitých jmen také dost matoucí. Např. v sáze je Rudý (červený) bodec v Rytíři to je „vidlice“. Další názvy a jména co mi nesedla – Hořkoplát, Bloodraven – Brynden Potok místo Brynden Řeka, Ashford – Jasnobrod atd.

Pokud by „veštba/prohlášení“ Melissandry o Azor Ahailovi: „Když rudé hvězdy krvácí a temnota přichází, Azor Ahai se znovu zrodí mezi kouřem a solí, aby probudil draky z kamene.“ bylo pravdivé, tak to bohužel asi na Jona neukazuje, nezrodil se mezi kouřem a solí ani teď, kdy byl znovu oživen a ani Věž Radosti nemá ke kouři a soli blízko. To by už spíše ukazovalo na Deany, která se narodila na ostrově v moři (sůl) a zároveň „povstala“ z ohně při upálení Khal Droga. Po pravdě ani nevím jestli AA byl přímo v seriálu zmíněn a zmíněn, že on kdysi porazil temnotu. Třeba to ze seriálu bude vypuštěno.

#92 Locker
27.5.2016 | 10:48:26
Locker

#91 Zdenny7: Kdo jsi, že se opovažuješ určovat, čí teorie jsou blábol, a čí ne…moje teorie R+L=J se může shodovat s realitou stejně tak jako vaše obecnější a nudnější teorie R+L=J…větší váhu jí dáváš jen z toho důvodu, že je známá a prosazovaná širší komunitou… avšak to stále nezaručuje její správnost…

27.5.2016 | 10:53:30
Hoří

#88 El Tigre Chino: Naopak, je to samý, jen v pánu prstenů byla angličtina doména hobitů a ostatní byli divnojazičný, ale princip je stejnej, čili Andalská a Poandalštěná jména by se měly přeložit. a jon a Jan(bez nějakýho honzíkování) neni nijak strašná zkomolenina, a když už překlad tak řádnej, Jon(Džon) je pro češtinu nezpůsobilej protože „dž“ je v češtině atypické. Když už překládám tak netrhám souvislosti a křestní cizojazičné s „domáckým“ příjmením mi přijde hodně mimo mísu.

#99 El Tigre Chino
27.5.2016 | 10:57:13
Locker

#90 Locker: Vlastně se to píše Seth…napsal jsem to omylem výslovnostně…

#96 brandiss
27.5.2016 | 10:59:06
brandiss

3 draci su Tyrion, Dany a Jon, spolocne maju to, ze vsetkym pri porode zomrela matka a vsetci zabili svoje polovicky, ze je Tyrion Targaryen nepochybujem, ako sa pise v knihe, ma jedno oko zelene jedno modre (zelene po Targaryenovi, modre po matke), blond vlasy ma ine, ako jeho otec Tywin (seed is strong), takze tolko z mojej strany,

#97 Ann Taylor #102 Revoemag
27.5.2016 | 11:22:01
brandiss

#94 Locker: vies Locker, za to ze ta tu väcsina neberie vazne si mozes sam, ja tiez filtrujem to co napises, ale tvoje prispevky citam rad, snad sa nejaka tvoja teoria fakt naplni. Ale napriklad si pisal, ze Jon ozije ako WW a Nocny kral dojde na Castle Black a nestalo sa to tak. To len ku prikladu. No offence.

#101 Locker
27.5.2016 | 11:25:33
Ann Taylor

#95 brandiss: Jeho matka byla rozený Lannister se zelenýma očima a on má oči zelené a černé.

#98 brandiss #100 brandiss
redaktor
27.5.2016 | 11:27:00
brandiss

#97 Ann Taylor: dobre, tak som poplietol farby, ale vies co som chcel povedat

27.5.2016 | 11:28:21
El Tigre Chino

#93 Hoří: Tak třeba Boromír je taky slovanské jméno a v překladu LOTRa se píše s krátkým i. Vážně, kdyby se z Jona stal Jan, proč by se z Eddarda nestal rovnou Eduard? Jsou to prostě zkomoleniny těch jmen, je jedno v jakém jazyce. Vždyť nakonec by se mohl Jon v češtině číst jako „Jon“ a ne jako „Džon“. To už je fuk.

A opět připomínám Harryho Pottera a z něj třeba Kingsleyho Pastorka nebo Barthemia Skrka.

#146 Hoří
27.5.2016 | 11:30:35
brandiss

#97 Ann Taylor: vychadzal som z toho, ze v knihe jasne stoji, ze Tyrion nema jasnu zhodu s Tywinom ani svojimi surodencami, ti maju iny blond odtien, jeho je blond s nadychom strieborno sivej (farba Targaryenov?)+ plus tie oci mozu tiez znacit, ze „rasa bola skrizena“

27.5.2016 | 11:31:22
Locker

#96 brandiss: Však to byla jen teorie…ale mělo se tak stát…D&D na to však zkrátka neměli koule…každopádně ta teorie byla stejně legitimní jako ta vaše…a Jon bude šampionem WW tak jako tak…ale asi později, než jsem si původně myslel…Malíček má přece jen ještě čas…

27.5.2016 | 11:33:56
Revoemag

#95 brandiss: 3 draci su Tyrion, Dany a Jon, spolocne maju to, ze vsetkym pri porode zomrela matka a vsetci zabili svoje polovicky. Všichni zabili svoje polovičky? Cože?

#103 Zdenny7 #104 Setcher
27.5.2016 | 11:52:23
Zdenny7

#102 Revoemag: Ta část s těmi polovičkami, ač nepravdivá a silně přitažená za vlasy, byla nejspíš myšlena takto – Jonovi zemřela Ygritte (samozřejmě jí sám nezabil), Deany svěřila Khal Droga do „péče“ Mirri Maz Duur a defacto uspíšila jeho smrt (stejně by podlehl nejspíše zranění), Tyrion uškrtil Šae … možná takto to pisatel myslel …

#107 brandiss
27.5.2016 | 12:26:21
Setcher

#102 Revoemag: Asi měl na mysli Tyriona a Shae, Dany a Khala, a Jona a Ygritte… Až na to, že Ygritte zemřela rukou Ollyho, ne Jona :D

#105 Locker
27.5.2016 | 12:28:09
Locker

#104 Setcher: Jona zabije Arya Jehlou.....

#106 Mrkrikajs #108 brandiss
27.5.2016 | 12:36:13
Mrkrikajs

#105 Locker: jako kdyby se Arya stala „nikým“…

27.5.2016 | 12:38:51
brandiss

#103 Zdenny7: ano tak som to myslel

27.5.2016 | 13:07:11
brandiss

#105 Locker: ale ihla nie je z valyrijskej ocele a podla teba ma byt Jon WW…

#109 Locker
27.5.2016 | 13:07:37
Locker

#108 brandiss: Jehla je z valyrijské oceli…

#110 brandiss
27.5.2016 | 13:09:30
brandiss

#109 Locker: ja vychadzam z toho co viem, a to ze valyrisjku ocel vedia kut len niekolki ludia, Mikken tam nepatri, ci ano?

#113 Locker
27.5.2016 | 13:21:53
Revenan

Všichni zmiňují možnosti „Písek“ „Sníh“ … mě spíš napadá „Blackfyre“ jelikož to je příjmení Targaryenských bastardů.

A nevím proč tu reagujete na to co píše ten trol Locker.

#112 El Tigre Chino
27.5.2016 | 13:26:16
El Tigre Chino

#111 Revenan: Takhle to nefunguje. Blackfyre je vedlejší dynastie Targaryenů, kterou založil Daemon Blackfyre – říkal si tak, protože měl meč stejného jména, ne protože by se tak říkalo všem targaryenským bastardům.

27.5.2016 | 13:31:46
Locker

#110 brandiss: Patří…jen se to tutlalo…

27.5.2016 | 13:32:32
Locker

#50 Deathstroke_9779: Boltonové budou pobiti Bílými chodci pod vedením jejich šampiona Jona (Setha)…a Robin Arryn má jen jediný cíl: aby prostřednictvím něj Azor Ahai (Malíček) ovládal Údolí a tím rytíře Údolí…

27.5.2016 | 13:38:47
bobo90

Som zastanca teorie R+L=J, (naco inak by to teraz v seriali vytahovali) ale ak sa bavime o wow efekte, ktory tvorcovia urcite chcu dosiahnut, pridal by som tam R+L=J+D – teda John a Daeneris budu dvojcata. Oboch ich vo vezi najde Ned, Johna prijme za svojho bastarda nakolko sa podoba po Lyane na Starkovcov. To iste vsak nemoze sparvit u Daeneris kedze sa je po otcovi cisty Targaryan. Preto ju posle na Draci kamen ukryt ju. Tym padom sa spaja podla nazvu Piesen ohna (Daenerys) a ladu (John) ktory budu spolocne Azor Ahai a budu schopni bojovat proti WW. O ostatnych matkach by som nespekuloval, lebo doteraz o nich v seriali nebolo nic a pre tych co pozeraju len serial a necitaju ani fora by to nebol wow efekt, kedze by ani nevedeli o koho ide a na Johnovom postaveni by to nic zasadne nemenilo.

#120 dominikvtipil
27.5.2016 | 13:55:40
Argetlam Královrah

#11 Engeneer: Když lžeš, snaž se říct toho co nejméně. Proto dělal, že se stydí, aby nikdo neměl žádné otázky. Jelikož to byl pán Zimohradu, tak prakticky jediný, kdo ho mohl takhle „provokovat“ byli lordi ze Štítu, Řekotočí, Orlího hnízda, Casterlyovy skály, Bouřného konce, Dračího kamene, Vysoké zahrady nebo Slunečního oštěpu, kteří mu byli rovni, nebo samotný král.

27.5.2016 | 14:13:06
AviaRa

Jsem nečekal, že se tu to strhne v tak krásnou diskuzi, kde na sebe pomateně reagují všichni. Krása, aspoň mám u oběda co číst, díky. :D

27.5.2016 | 14:16:52
Zaajda

četl jsem zajímavou teorii o tom, že by Meera Reed mohla být ve skutečnosti Jonovým dvojčetem. Vemte si v potaz, že Meera je stejně divoká i dost podobná Arye a Lyanně. Má spíše Starkovské rysy než Reedovské. Navíc se narodila ve stejný rok jako Robb a Jon a kdo jediný zná pravé tajemství Tower of Joy krom Neda? Tatínek Reed. Co když Lyanna porodila dvojčata Jona a Meeru a Ned s Howlandem si je rozdělili? :D trochu Star Wars.. ale něco na tom taky je

#119 Locker #125 RaiderCZ #150 mirako
27.5.2016 | 14:35:34
Locker

#118 Zaajda: Mimo mé velice pravděpodobné teorie je tato tvá snad nejlepší, kterou jsem zde zaznamenal…

27.5.2016 | 14:36:22
dominikvtipil

#115 bobo90: Spíš R+L=J+M (Meera). Daenerys se narodila na Dračím Kamení (Dragonstone) v roce 284 AC, Jon je narozen v roce 283 AC.

#121 Locker #150 mirako
27.5.2016 | 15:27:40
Locker

#120 dominikvtipil: A navíc Daenerys je Bílá chodkyně jen napůl…napůl je normálně Targaryen…kdežto Jon je synem nejvyššího manželství Bílých chodců…jinak by ho ani nešlo oživit…

#122 El Tigre Chino #124 Deathstroke_9779 #126 Niethan
27.5.2016 | 15:31:04
El Tigre Chino

#121 Locker: No počkej, Jon je přece synem Melisandry, takže je Bílý chodec jen napůl. Z matčiny strany je ze čtvrtiny obr, člověk, dítě lesa a zelený muž.

27.5.2016 | 15:34:36
Bhall

Obrovská hromada věcí pravdivosti této teorie nahrává. Už to jak se ubírá seriál. Jaký by mělo smysl ukazovat flashback tower of joy, mladou Lyannu na Zimohradě, kdyby tato teorie nebyla pravdivá? V seriálu nemůžou ztrácet čas takovými věcmi pokud by neměly jasný význam. Ano, v knihách jsou i jiné teorie, které mají za úkol zmást čtenáře. V seriálu nic takového není. Pevně doufám, že v nasledujících dvou epizodách se dočkáme druhé části flashbacku Tower of Joy, který toto konečně rozsekne. Je někde potvrzeno, že bude více z Tower of Joy?

#150 mirako
27.5.2016 | 15:39:44
Deathstroke_9779

#121 Locker: Locker thodneme sa ze malicek je najvacsi pan vo westerose. aka bude jeho rola na red wedding 2.0?

27.5.2016 | 15:41:11
RaiderCZ

#118 Zaajda: opravdu zajímavé , nemyslím si že by to bylo až takové fantas :D . Rozhodně by to byl boom pro všechny i pro nás internetové slídily které už jen tak něco nepřekvapí … kromě Lockera :D

27.5.2016 | 15:44:06
Niethan

#121 Locker: áno, áno :D Locker, už sám si protirečíš za niektoré fakty čo si predtým vypustil :D to by znamenalo že aj Beric Dondarrion je biely chodec spolu s Lady Stonehearth.. aspoň sa vždy pobavím na tvojich komentároch :)

#127 Locker
27.5.2016 | 15:47:13
Locker

#126 Niethan: No Lady Stonehearth je Bílá chodkyně…a Beric Dondarrion byl oživen Thorosem takže on není…tudíž si nikdo neprotiřečí chápem..?

27.5.2016 | 15:54:11
desaix

Drak ma 3 hlavy… Aegon Dobyvatel (muz) sa stal vladcom po boku svojich sestier ..teda neviem ako Vam,ale mne to vzdy pripadalo,ze Daenerys ma tvorit trojicu s jej synovcami tj Jon a Aegon(kniha).

#130 Locker
27.5.2016 | 16:23:40
desaix

Proste opacne garde muz + 2 zeny a teraz zena + 2 muzi

27.5.2016 | 16:24:32
Locker

#128 desaix: Drak má 3 hlavy: Malíček, Varys a Pycelle.

#133 fikka
27.5.2016 | 16:24:59
Lomano

Tohle číst nebudu … :D

27.5.2016 | 16:25:38
Locker

Ale jen jeden z nich je AA (Malíček)…

27.5.2016 | 16:25:49
fikka

#130 Locker: :D tebe hodne bavi prudit lidi…u nekterych tvych prispevku jsem si rikal, ze to asi myslis vazne, ale tadyten? nejvetsi hlod co jsem tu kdy cetl…Pycelle by se neudrzel ani na oslikovi natoz na drakovi a Varys by si nasral do gati jenom by je videl

#134 Locker #135 Locker #136 Setcher
27.5.2016 | 16:43:13
Locker

#133 fikka: Pycelle je statný obratný muž…pouze si hraje na mrzáka…je to jeho strategie mající svůj účel…koukni se na vystřižený záběr, kde Pycelle rozmlouvá s Tywinem a uvidíš…

27.5.2016 | 17:03:23
Locker

#133 fikka: Varys je už viděl a nikam si nenasral…

27.5.2016 | 17:37:53
Locker

#136 Setcher: Ano, to je ono…docela mě mrzí, že to nedali do vysílané verze…a celkově, že více tuto postavu a její motivy příliš nerozvinuli…

27.5.2016 | 17:46:14
Stráťa

#65 Rumek: Tak zrovna zapamatovat si kdo je Yara mi trvalo několik sezón. Dokonale zbytečná změna proti předloze matoucí čtenáře bez jakýhokoliv přínosu pro seriál.

#73 Ann Taylor: Tak podle mně je cestou nejmenšího odporu nepřekládat jména a v případě potřeby použít vysvětlující poznámky pod čarou. Zvlášť překlady jmén složených z více slov dopadají většinou příšerně.

#139 El Tigre Chino
27.5.2016 | 20:14:58
El Tigre Chino

#138 Stráťa: Jen to ne. Jako chápu, že většina lidí je rozmazlená Warcraftem, kde se nepřekládalo prakticky nic, ale čeština přitom nabízí tolik krásných možností. Vzpomeňme na Brumbála, Mozkomory, Havraspár, Nebelvír, Zmijozel, Mrzimor, Famfrpál, Hobitín, Helmův žleb, Mrakoplaše, Karotku Rudykopalssona, Rumpála Žičku nebo Bábi Zlopočasnou. Chce to prostě jen překladatele, který se nebojí vytáhnout hlavu z prdele a studoval pár let češtinu.

Možná je normální nepřekládat pojmy z filmů, ale knihy se vždy překládaly (imho pak ztrácí význam vůbec cokoliv překládat). A pokud si dobře pamatuju, Hra o trůny vychází z knižní předlohy, takže by se měla držet stejného překladatelské­ho klíče.

Osobně znám jen několik franšíz, kde se jména nepřekládají: Star Wars, Avengers a Warcraft. U prvních dvou je to dáno tím, že český distributor dostává pokyny, které názvy mají zůstat v originále a které se mají přeložit (třeba Darebák jedna byl název, který si vyžádalo samo Disney a teprve na naléhání fanoušků a Falconu se změnil na Rogue One). U Warcraftu zase tipuju, že to bylo dáno shora – aby se hráči více vžili s postavami ve WoW.

27.5.2016 | 21:04:24
Godshadow

#83 Ann Taylor: K tématu pizda Hana Březáková: Co překlad jmen, u těch se dá mluvit minimálně o jakés takés složitosti, ale co říkáš třeba na takový ironwood = železostrom? :D Tomu já říkám jet bomby :D Jednou jsem měl tu čest nahlédnout do jejího překladu a byl jsem neskutečně vděčný, že to nemusím číst v češtině :D Takový prasení něčího díla… kvalita tzv. ztracena v překladu… Kdyby se někdo hodně nudil, tady je prej celkem odborná recenze na ten její překlad, očividně od někoho profesionálnějšího, já jsem to celý nečet, ale hned první věta mě pobavila http://www.jumpspace.cz/…ledu-a-ohne/

#141 Ann Taylor
27.5.2016 | 23:15:33
Ann Taylor

#140 Godshadow: Já jsem u ní největší „fanda“ krávy ženy, medvěda muže a podobných patvarů :D Ale to jen proto, že se nedá než zvyknout na fakt, že to je ser tuhle a ser támhle :D A ta její kurzíva, ta mě vytáčela hodně, hlavně proto, že ona patrně nechala kurzívou stejné výrazy, jako byly v angličtině, takže to v českém významu samozřejmě dalo důraz na úplně nesmyslnou část věty a já jsem zvyklá, i když to čtu „jen v hlavě“, číst to s důrazem. Je to prostě vážně bomba, zvlášť když angličtinář samouk jako já dokáže odhadnout, jak to asi zní v originále, jen na základě toho, jak moc blbě je to přeložený… :D

redaktor
28.5.2016 | 0:19:02
jack817

podla mna teoria R+J = J je spravna ........ale ako sa dozvie podla mna nie cez brane ale priamo sa to dozvie od howleeda teraz ked bude zbierat vojsko pre utok na zimohrad a mu vypravy pribeh o tom ako zo starkom nasli jeho matku lyanu inak preco lyunu neprelozili na Ivanu :D:D polomrtvu .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­........ Druha teoria je ze HORA nezabil dieta aegona ale Lanistero si ho zobral a ho pomenoval TYRION ale hora najprv chcel zabit ho ale zena tywina sa obetovala aby ho zachranila ........ tretiia

Definície výrazu Tyr podstatné meno the god of battle, identified with Mars, after whom Tuesday is named.

#143 Locker #147 brandiss
28.5.2016 | 7:44:04
Locker

#142 jack817: No to těžko, jelikož Tyrion už byl v době Rebelie dávno na světě…

28.5.2016 | 7:46:49
Zaizzara

Co záleží na tom, kdo je Jonovou matkou?

Ned Stark ho prohlásil za svého syna, vychovával se svými dalšími dětmi, má zlovlka, vypadá jako pravej Stark, ale přesto legitimovanej na Starka bude jen v případě, že ho někdo jako loutku bude chtít využít, aby získal větší podporu na severu. Nemá Targaryenské rysy, výchovu, i kdyby byl skutečně synem Rhaegara, a třeba i Reed to tvrdil, tak to nikdo nebude brát vážně, natož aby byl zájem ho za Targaryena uznat. Navíc asi jediný člověk, co ho může legitimovat, je Daenerys, a ta, i kdyby tomu uvěřila, nebude mít zájem. Takže nemá to význam z pohledu, že by se stal Jonem Targaryenem.

Z pohledu Targaryenské magie, i „čistokrevní“ neměli výjimečné schopnosti, Daenerys je nejspíš jediná, která má jakousi rezistenci proti ohni. I kdyby byl Jon synem Rhaegara, tak je málo pravděpodobné, že by se najednou v GoT vyskytovali 2 postavy se stejnými zázračnými schopnostmi.

Z pohledu dračího jezdce, Jon má meč z valyrijské oceli, zručný v boji, je zaměřením velitelem pozemních vojsk, takovej je jeho talent a poslání, opět málo pravděpodobné, že by se z něj stal jezdec na draku – letecká podpora – kde by mu jeho schopnosti, a celý vývoj postavy, byly k ničemu. Jasně, i v minulosti byli jezdci na dracích zkušení bojovníci, ale k tomu jaké jsou hlavní příběhové postavy, je pravděpodobnější, že jezdci se stanou mrzáci, jež nemají k pozemnímu boji schopnosti.

28.5.2016 | 13:03:27
Pontos

#5 Liss93: Aerys a Tywinova manželka se určitě potkali. Aerys přijel na turnaj, který pořádal Tywin. Tyrion, pokud je Targarien, je Aerisův syn. bratr Daenerys.

#148 brandiss
29.5.2016 | 10:06:11
Hoří

#99 El Tigre Chino: Boromir je právě cizí protože úhel pohledu byl od Hobitů, tedy angličtina, takže nedává smysl ho počešťovat. A já sám upřednostňuju origo názvy, ale když už překlad jmen a názvů tak komplet i s kontextem a výslovností. Jak říkám překlad Pána prstenů je ideální, překlad Harryho Pottera už není tak pečlivej a učesanej.

30.5.2016 | 6:42:16
brandiss

#142 jack817: ta druha teoria podla mna riadna blbost, jedna z najväcsich, co som tu cital

30.5.2016 | 10:56:38
brandiss

#145 Pontos: podla mna to tak nejak bude, len si velmi dobre neviem predstavit, ako by to v serialy vysvetlili, nakolko ti, co knihy necitaju, by v tom mali slusny chaos..Aerys WHO?? :D

30.5.2016 | 10:58:00
Bastardoss

A co teorie, že John je synem Roberta Baratheona a Liliany Stark? :op

31.5.2016 | 14:13:25
mirako

#118 Zaajda: #120 dominikvtipil: #123 Bhall: myslím, že to určitě bude R+L=J+M, jinak by Three-Eyed Raven nezmínil Howlanda Reeda na začátku vize u věže…
#136 Setcher: jinak jsem si říkal, jak to, že ještě nikdo z Edny nepřeložil ten rozhovor Pycella a Tywina, a ostatní vymazaný scény z GoT…

31.5.2016 | 16:42:42
Luciz

A co říkáte na teorii, že Lyanna měla dvojčata, jedno dítě si vzal Ned (Jona) a druhé Howell Reed (Meeru)?

6.6.2016 | 9:34:18
Jiri96

Pěkné číst tuhle teorii, když člověk ví, že je pravdivá :)

16.9.2017 | 17:38:32
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Konec Game of Thrones

Seriál Game of Thrones odstartoval svou existenci na jaře roku 2011 a skončil na jaře roku 2019. Byl tu s námi dlouhých osm let, ale vše musí jednou dojít na svůj konec. Pokud chcete seriál podpořit a zároveň ukázat, jak vás bavil, tak jej ohodnoťte. Můžete také ohodnotit jednotlivé postavy a epizody

Prequel

Hra o trůny je sice u konce, ale to neznamená, že se do Západozemí už nikdy nepodíváme. Stanice HBO totiž objednala nový seriál, ve kterém se zaměří na dračí rod Targaryenů. 

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Reklama

Narozeniny

Hlídejte si nás