Of Kings and Prophets
89/100 - 7×

Of Kings and Prophets

Epický biblický příběh plný zrady a napětí, který sleduje střet osudů tvrdého vládce, odvážného proroka a mladého pastýře.

USA | 2016 | Ukončeno
vysílání
1 sezóna | ABC | 43 minut
žánr
Dobrodružný, Drama, Historický


David

David

David byl druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele. Nastoupil po Saulovu nepomazaném synovi Iš-bošetovi. Jako král byl velmi ambiciózní a v pozdějším věku i proradný a krutý, ale jeho vláda byla spravedlivá a pro Izrael velmi upevňující.

Sezóny 1
2016 -

Velmi významným krokem vládnutí krále Davida bylo dobytí Jeruzaléma za Jebúsejců. Za vlády Davida jím byla okolní království zcela podmaněna. Týkalo se to hlavně království Edom, Moab, Amon a Aram. David jako osoba nebyl dokonalý a právě jeho krutost a proradnost se ukázala na úkladné vraždě muže, s jehož ženou se dopustil cizoložství. Ze svých činů ale je David usvědčen prorokem Nátanem a jako důsledek jeho chování Davidovi a Bat-šebě narozené dítě umírá. Druhé dítě, které se jim narodilo, byl Šalamoun, který se stal Davidým nástupcem.

David se táké stává známým svými literálními počiny, které jsou plnou a vknuknutou inspirací jeho vztahu k Hospodinu. Jeho 80 žalmů z celkových 160, které se v bibli nachází jsou plné chvály Boha a jsou tedy inspirací člověku, který chce vyjádřit Bohu svoji vděčnost a lásku.


Jiné jeho žalmy vyjadřují pocity člověka v těžké životní situaci, mohou zase vlít naději tomu, kdo prochází podobným utrpením jako procházel David.

„Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne.“ (2. kniha Samuelova 7,16)

(Foto: ABC)

Hodnocení

Chceš taky hodnotit? Registruj se nebo se !
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!

Napište nám

Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!


Filtr seriálů
Reklama