The Bastard Executioner
80/100 - 72×

The Bastard Executioner

Čtrnácté století. Anglie. Války. Jednou takovou válkou je poznamenán voják z armády krále Edwarda I. Jenže je znovu povolán do služby a musí se opět chopit meče ze všech nejkrvavějších: popravčího meče. Historický seriál The Bastard Executioner je sice fikcí, ale částečně se v něm budou odrážet některé momenty z dějin zejména Velké Británie, například povstání ve Walesu.

USA | 2015 | Ukončeno
vysílání
1 sezóna | FX | 60 minut
hrají
Stephen Moyer (Milus Corbett),


Dobové ilustrace postav s keltskými symboly

Dobové ilustrace postav s keltskými symboly

Hlavní seriálové postavy vykresleny na středověkých malbách. Co si pro ně osud přichystal, to odhalí jejich keltské symboly. Více uvnitř článku.


7 0
27.9.2015

Wilkin Brattle – dubový keltský kříž

Symbol osudu, moci, síly, moudrosti, vůdcovství a výdrže. Všechny tyto vlastnosti jsou spojeny s dubovým keltským křížem. Kořeny dubu, které jsou zobrazovány ve formě toho symbolu, představují velký zdroj vnitřní síly nebo božských zdrojů. Původ slova Dara lze odvodit od starého slova doire, které znamená dub. Dubový keltský kříž je spojován s kořeny dubů.


Keltové a obzvlášť druidové považovali duby za posvátné. Skrze jazyk stromů vyvozovali zprávy, podle nichž se řídili v každodenním životě.

Milus Corbett – keltský gryf

Starobylé stvoření známé mezi mnoha národy. Gryf je chápán jako symbol duality. Napůl orel, napůl lev, svou dvojakou fyzickou podobou představuje gryf rovnováhu mezi dobrými a těmi méně dobrými vlastnostmi. Mezi jeho pozitivní vlastnosti patří vznešenost, mírnost a spravedlnost, opatrnost, slušnost a síla.

Jsou to strážci a ochránci života a zůstávají věrní i po smrti. Symbol gryfa se užíval jen v nejvyšší nouzi a s rozvahou, protože při zneužití jsou gryfové nenasytní, pomstychtiví, divocí a násilní.

Toran Prichard – triquetra

Trojitý měsíc můžeme nalézt ve víře pohanů a wiccanů. Představuje trojitou podstatu Bohyně – dívku, matku a stařenu. Triquetra symbolizuje tři tváře Bohyně, rovnováhu mysli, těla a ducha. Kruh uvnitř značí nekončící koloběh života. Demonstruje tak moc tří a oslavuje božské ženství. Triquetry a triskeliony se používají k vyjádření ženské moci. Zde je triquetra propojena s kruhem jako křesťanský symbol Svaté Trojice.

Triquetra měla původně obyčejný význam trojúhelníku a používala se ve spojení s různými třírohými tvary. Nyní se tento název vztahuje spíše jen na určité komplikované tvary složené ze tří propletených křivek, které mají někdy uvnitř kruh. Triquetra se hodně vyskytuje v památkách zanechaných Anglosasy na území Velké Británie a Irska, obzvláště na kovových předmětech a v ilustrovaných rukopisech, jako například v Knize Keltů. Fakt, že se triquetra zřídka kdy vyskytovala osamoceně ve středověké keltské kultuře, vyvolalo pochyby toho druhu, zda se nejednalo jen o symbol, který měl vyplňovat prázdná místa a sloužil tedy spíše jako ozdoba.

Lady Love – spirála

Spirála je nejstarší symbol, který se používal při duchovních obřadech. Představuje růst a vývoj. Dále může symbolizovat bohyni, dělohu, plodnost a životní energii. Spirálu lze též najít i v lidské fyziologii, rostlinách, minerálech, u zvířat, chování fyzikálních sil, počasí, dospívání a smrti. Spirála je posvátný symbol, který nás upomíná na to, že se v průběhu života vyvíjíme.

Jednoduchá spirála je jeden z nejběžnějších symbolů keltské kultury. Vyjadřoval energické záření a vesmírnou energii. Jednoduchá spirála má nicméně více významů, z nichž nejvýznamnější jsou zrození, stárnutí a smrt, rozvíjení vědění, houževnatost a znalosti. Starodávné spirály představovaly klikatou cestu vpřed, kterou se musíme ubírat, jestli chceme skutečně poznat a mít rádi sami sebe. Z té cesty se vrátíme silnější a moudřejší.

Otec Ruskin – keltský kříž

Keltský kříž kombinuje obyčejný křesťanský kříž s kruhem, mezi nimiž zůstává prázdná výseč. V křesťansko-keltské kultuře se používal pro velké kamenné kříže, které stály osamoceny třeba na rozcestích a byly bohatě zdobeny. S návratem původní keltské kultury se kříž, většinou zdobený proplétanými motivy, stal oblíbeným náhrobním křížem a zůstává jím na území Britských ostrovů dodnes.

V Irsku existuje známá legenda, že křesťansko-katolický kříž zavedl svatý Patrik nebo svatý Deklan, když obraceli na křesťanství pohanské Iry, i když se z té doby nezachovaly žádné památky. Často se říká, že svatý Patrik zkombinoval symbol křesťanství se slunečním křížem, aby přivedl pohany na důležitost kříže skrze propojením jejich starého symbolu. Tuto teorii nicméně historikové a odborníci na umění považují za velmi nepravděpodobnou. Ti si myslí, že lepší vysvětlení původu keltského kříže je takové, že vzniklo z kříže, na němž se nesl věnec pro vítěze. Takový kříž byl nalezen na rubu mince nazývané Liudhard medalet z Cantenbury, která se datuje přibližně do roku 590 n. l.

Jessamy – Ailm

Ailm je keltský symbol čistoty, který lze najít v Oghamu (původní irské hláskové písmo používané před pokřesťanštěním). Představuje ryzí energii, integritu, nezaujatost, čistotu, sílu a zdraví. Ogham je říše stromů, které propůjčovaly vědění a moudrost tomu, kdo je hledal. Kruh u tohoto symbolu značí celistvost, nedotčenost a čistotu duše.

Berber – keltský býk

Býk měl v druidských obřadních rituálech neopomenutelnou roli, obzvlášť v těch prorockých. Jako symbol boha Esuse byl býk uctíván a těšil se v keltském kultuře vysoké vážnosti. Byl také považován za symbol tvrdohlavosti, nesmlouvavosti a silné vůle. Keltové býka dlouho spojovali s nezávislostí, bohatstvím, postavením ve společnosti, hojností, mužností a plodností.

Kromě toho reprezentoval býk příbuzenství, předky a blízké vztahy se zemí. V starém Irsku předcházelo korunovaci nového velekrále rituální obětování býka. Pro keltský klan nebo vesnici znamenal býk jejich prosperitu a vysoké postavení.

Petra Brattle – keltský triskel

Trojitá spirála, triskel, je keltský a předkeltský symbol nalezený na spoustě irských megalitických a neolitických nalezištích, nejvíce uvnitř hrobky Newgrange. kde si ho můžete prohlédnout na vstupním kamenu a na několika krajních kamenech, které komplex ohraničují.

Používal se už v raných dobách keltské kultury k vyjádření cyklu života. Představuje tři živly – moře, zemi a oblohu a tři světy, mezi které patří náš svět, podsvětí (svět mrtvých) a svět víl. Ve středověkém Skotsku, Irsku a v některých částech Anglie a Walesu po odklonu od pohanských náboženství představoval Svatou Trojici.

Annora – Strom života

Význam Stromu života jako duchovního symbolu je velmi známý, a stejně jako strom samotný, je silně rozvětvený a hluboce zakořeněný. Metafyzický význam obrazu Stromu života je velmi jednoduchý. Jste dítě vesmíru. Máte právo existovat. Máte odpovědnost vyrůst a být sám sebou. Zde nám význam Stromu života sděluje, že i když jsme zakořeněni v Zemi, dosahujeme duchovních rozměrů. Zde jsme každý sám, tudíž jsme jeden.

Tichý zahalený – 5 kruhů

Symbol 5 složených kruhů představuje rovnováhu v lidské povaze. Mnoho expertů na keltskou mytologii tvrdí, že tento symbol v sobě spojuje 5 základních živlů vesmíru – oheň, vodu, slunce, zemi a vzduch. Jiní odborní nicméně věří tomu, že prostředí kruh znázorňuje vesmír, který je obklopen ohněm, vodou, zemí a vzduchem.

Zajímavá interpretace symbolu 5 složených kroků pracuje s tím, jak je naše duše spojená s dalšími čtyřmi elementy a jak na sebe vzájemně působí s okolním světem. 4 kruhy mohou znamenat čtyři elementy, čtyři světové strany atd., ale spojuje je právě ten pátý kruh uprostřed. To nás nutí pokládat si přímo vyšší, až filozofické otázky. Proč tu jsme? Jaká je naše úloha? Také nám ukazuje, jak propojený je koloběh života a jak jsme součástí vesmíru. Velmi se podobá zrnku života, které se skládá z 6 kruhů místo z 5.

Ash – keltský pes

Pes je zvířecí symbol, který s sebou nese svůj původní význam napříč věky a kulturami, a tím je věrnost. Jako nejlepší přítel člověka symbolizuje silné pouto přátelství mezi člověkem a zvířetem. Symbol psa se užíval pro přivolání štěstí do vesnice, takže ho lze často najít v ornamentech, na oblečení apod.

Lze také říct, že pes je nositel zdraví. Spíše se ale má za to, že společnost psa zapudila nemoc pramenící z osamělosti a odmítnutí. Keltové navíc bez psů lovili jen zřídka. Psi byli v jejich životě nezbytností, a tudíž si jich velmi vážili.

Foto: FX

 • 11947925-609032065905219-5838953854865129379-o-961ba1da461752aee649d7ec52a9abb1.jpg
 • 12015031-609663855842040-2112498234812566675-o-6518bfe3099aec70b4f3b86840d92095.jpg
 • 11896559-607395906068835-4675739161809138412-o-becbf6b990de5b5edad31bf31e8ad170.jpg
 • 11888551-605155052959587-3819190221674344727-o-00ad1cc00551fe25e0d4947be9db51f0.jpg
 • 11057443-603570186451407-6270219585699318625-o-f5dae0bbbe21b53aba4709e4166bfae1.jpg
 • 11082384-609744425833983-2769079215072967721-o-9fd1abc35dd1a3f30e246780f98b8ae8.jpg
 • 11147171-609641612510931-5657990241265873834-o-1e843a3bc4e995724361d3f70c15d2b1.jpg
 • 11924812-607617499380009-4502945560598892785-o-18cb907b3fd74d45868831a5af01c758.jpg
 • 12002517-609310552544037-8233673365819169004-o-4aae472eca132cf380662822bb166d1d.jpg
 • 11922798-609360765872349-6096122439314832168-o-e744d2cf56759f0a255a699ac960dd4d.jpg
 • 11999642-610019802473112-542787654752241982-o-1c080c1bb977977566383c776204d49e.jpg

Diskuze /0

Zatím žádné komentáře… Buď první!
Ale k tomu se musíš registrovat nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Staň se členem našeho kultu. Hlasuj pro Ednu.

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Reklama