The Musketeers (Tři Mušketýři) Strahovský klášter

Strahovský klášter

Strahovský klášter

Krásná velká knihovna, kde král probírá různé záležitosti, nebo kostel, kde Milady prosila o odpuštění svých hříchů.


5 0
2.6.2015

Strahovský klášter, plným názvem Královská kanonie premonstrátů na Strahově (starým latinským označením Mons Sion), je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1143, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. V klášteře, který byl po roce 1990 obnoven, sídlí také Památník národního písemnictví, součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

Klášter se nachází v Praze na Strahově nedaleko Pražského hradu.


Historie kláštera

Klášter byl založen roku 1143 knížetem Vladislavem II. s chotí Gertrudou, pražským biskupem Janem a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a dostal nové jméno Sion. Zdá se, že Jindřich Zdík se zde pokusil společně s pražským biskupem Janem vytvořit klášter řeholních kanovníků zřejmě inspirovaný kanovníky Božího hrobu. Po smrti biskupa Jana tyto snahy podporoval i jeho nástupce Ota a kníže Vladislav. Těžkosti řeholníků posléze vyřešil Jindřich Zdík žádostí na generální kapitulu premonstrátského řádu o nové osazení konventu.

Roku 1142 na Strahov přišli premonstrátští mniši z westfálského Steinfeldu. Kamenný kostel a klášter byl pak vybudován ve druhé polovině 12. století, roku 1178 zde byl pohřben král Vladislav II. a po úpravách byl kostel podruhé vysvěcen roku 1182. Po požáru roku 1258 a ve 14. století byl klášter různě přestavován. Po vyplenění v husitských válkách roku 1420 byl obnoven a výrazně přestavěn až v letech 1601–1605 (kostel) a 1614–1626. Roku 1613 byla také nově založena Opatská zahrada. Roku 1627 sem byly z Magdeburgu převezeny ostatky zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta (+1134) a 1648 klášter vyrabovalo švédské vojsko, které odvezlo i velkou část knihovny.

Barokní přestavbu vedli architekti Giovanni Domenico Orsi (1671–1674), který postavil také nový knihovní sál (dnešní Teologický), a Jan Baptista Mathey (budova opatství, po 1682). Po poškození kostela roku 1742 opravoval fasády Anselmo Lurago a koncem 18. století se na přestavbách průčelí Filosofického sálu knihovny podílel Ignác Jan Nepomuk Palliardi. Roku 1950 byl klášter uzavřen a řehoníci z větší části deportováni do sběrných táborů. Při rekonstrukci pro účely Památníku národního písemnictví v letech 1950–1953 se ukázalo, že velké části původní románské stavby kostela i kláštera se zachovaly, a to až do výše prvního patra. V letech 1992–1993 byl klášter obnoven a v následujících letech opraven.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Původně románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 12. století byla goticky přestavována po požáru v roce 1258. Zároveň byla k severní boční lodi přistavěna kaple zasvěcená původně sv. Voršile, dnes sv. Norbertovi.

Další přestavba přišla po vyplenění basiliky husity a dlouhém chátrání až za opata Jana Lohelia v letech 1601–1605, kdy byla stržena příční loď a staré věže průčelí a postaveny nové. V renesančních úpravách pokračoval i jeho nástupce Kašpar z Questenberka, který v letech 1630–1631 nechal basiliku prodloužit a zbudovat nové průčelí. K jižní lodi pak nechal přistavět kapli Panny Marie Pasovské.

Současná barokní podoba basiliky je dílem italského architekta Anselma Luraga, který vedl přestavbu poté, co byla v roce 1742 a 1751 poškozena při francouzském a pruském bombardování Prahy. Basilika byla důkladně opravena po roce 1993.

Knihovna

Strahovská knihovna je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven nejen v ČR. Uchovává přes 200 tisíc knih, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků, uložených ve zvláštním depozitáři. Knihovnu tvoří dva sály, Teologický a větší Filosofický, a spojovací chodby mezi nimi.

Obrazárna

Strahovský klášter po staletí pečoval o vzdělanost a kulturu. Již v 18. století zde existovala hodnotná sbírka obrazů. Rok po svém zvolení strahovským opatem (1834) se Jeroným Josef Zeidler rozhodl pro vybudování obrazárny. Stalo se tak v souvislosti se zájmem o Růžencovou slavnost, stěžejní dílo Albrechta Dürera, jež bylo v té době v majetku kláštera. Do obrazárny bylo hned po zřízení umístěno na 400 obrazů. V průběhu dalších let byla získána řada významných děl a byl také pořízen katalog. V sedmdesátých letech 19. století čítala obrazárna přes tisíc položek. Sál se stovkami obrazů navštěvovaly ročně desítky, později stovky zájemců z celé Evropy. Přesto byla možnost zhlédnout sbírku omezena jejím umístěním v prostorách klauzury. Po násilném zrušení kláštera roku 1950 došlo k rozchvácení sbírek, nejhodnotnější části převzala pražská Národní galerie a další díla se většinou dostala do správy památkových objektů.

Společně s obnovení řeholního života byl v letech 1992–1993 fond obrazárny z větší části scelen, sbírka nyní obsahuje půldruhého tisíce maleb. Od roku 1993 je část kolekce poprvé veřejnosti prezentována ve stálé expozici, představující výběr části nejkvalitnějších obrazů z časového rozmezí 14. až 19. stol. Současná expozice je výběrem tematických celků, jež jsou ve strahovské sbírce obsaženy.

Co je k vidění?

Klášter nabízí návštěvníkům zpoplatněné prohlídky. Při návštěvě jistě narazíte na krásné velké nádvoří, které přímo vybízí k příjemné procházce.

Klášter stojí přímo v centru Prahy, takže možností je zde spousta. Za zmínku stojí určitě i Hotel Monastery, který stojí v jeho těsné blízkosti.

Využívané prostory

Filosofický sál

Teologický sál

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie


(Fotografie mušketýrů: BBC)

Pokud máte rádi architekturu, nebo prostě jen náš seriál, tak návštěvu Strahovského kláštera doporučuji!

Zdroj informací a fotografií kláštera:

 • 1024px-Praha-Strahovsky-klaster-6f982926ef2b6baaf812ae8acef00efd.jpg
 • 1024px-Strahov-Monastery-001-96c445301fdb65e6b2e9d35bfe72137d.jpg
 • Praha-2009-12-26-00-0d0133781262d80fcd261d1d5776d957.jpg
 • 800px-KONVENTNI-ZAHRADA-STRAHOV-20e3a43ae667a2f0e6cfca25a2d61d61.JPG
 • 800px-Biblioteca-di-Strahov-3cd23dcd6b56d2b5eb7ebc1f7002c4ce.JPG
 • 800px-Praha-strahov-c82490d68541d257fafcee03586a9025.JPG
 • 800px-Strahovska-zahrada-hladova-zed-df7a76827319600d47f92321bdda3d0c.jpg
 • 1024px-Praha-Hradcany-Strahovsky-klaster-pohled-z-ulice-Uvoz--d85bff396616820801bee3e5eceeb9d7.jpg
 • 1024px-Strahov-Library-Prague-7515-2e7c1f2b40acaa2d6c38775f5ce84f2a.jpg
 • CZ-Prag-kloster-strhov-zugang-27c5d29d43066cb320466799e33b615b.jpg
 • Praha-Hradcany-kostel-sv-Rocha-6c481ebc1bf9bc1f9b2d9b74324a9b32.jpg
 • Praha-Strahovsky-klaster-hlavni-brana-01-7a623e86bb71b27617020f5a188051d5.jpg
 • Strahov-COA-c3597e83e7a87ba5172066ffce33e884.jpg
 • Strahov-library-b1815d0d1fa2a6d3c858ae4830418ae9.jpg
 • Strahovska-knihovna-Strahov-Library-0833777d14479417033fbae5c35aefdf.JPG
 • Strahovsky-klaster-v-noci-07-896db5fcaf6adc912f4452a8d3ed0765.JPG
 • Strahovsky-klaster-v-noci-09-85fd1b615b8df3d33d55d6844ce54ce8.JPG
 • Zahrady-Strahovskeho-klastera-3-3146cb19e6fd5942cd4fa2209d994ba3.JPG

Diskuze /2

Ponine94

Jůů… tam jsme byli se školou jako Knihovníci… :) Právě kvůli té historii českého písemnictví. :) Škoda, že se nesmělo moc do těch místností, spíš stát mezi dveřmi jen. :D

3.6.2015 | 8:23:42
Kate_from_Czech

Poslední fotka, ta s Milady je z kostela sv. Jiljí v Husově ulici

17.6.2015 | 17:03:35
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Neloučíme se s vámi

Zůstaňte s námi i po konci

Zůstaňte s námi i po konci

Seriál The Musketeers se sice s námi po třech sezónách definitivně rozloučil, my se však ještě loučit nehodláme. I po konci pro vás připravujeme spoustu zajímavých článků, o které byste jakožto věrní fanoušci rozhodně neměli přijít!

Reklama

Trailer pro finálovou řadu

Thumbnail Play icon
Ohodnoťte seriál The Musketeers!

Momentka

Momentka

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny herců

Hlídejte si nás