The Shannara Chronicles (Letopisy rodu Shannara) Postřehy z úvodního dvojdílu Chosen

Postřehy z úvodního dvojdílu Chosen

Postřehy z úvodního dvojdílu Chosen

Minulou středu byla odvysílána premiéra seriálu The Shannara Chronicles, ve které jsme se dočkali spousty odkazů na knihy. Seriál kromě toho ještě ukázal, že nemusí jít přesně podle knižní předlohy, aby si udržel dostatečnou kvalitu.


39 0
11.1.2016

Předem upozorňujeme, že v následujících postřezích nebudeme porovnávat seriál a knižní předlohu. Knihu však musíme několikrát zmínit, abychom pochopili jednotlivé souvislosti. Zároveň následující postřehy nečtěte, pokud jste ještě úvodní dvojdíl neviděli. Pokazili byste si tak zážitek ze sledování.

Postapokalyptický svět

Svět seriálu The Shannara Chronicles je zasazen do nezvyklé doby. Jedná se o fantasy příběh jako ze Středozemě, ale přesto se vše odehrává v naší budoucnosti. Právě naše země se po staletí zmítala ve Velkých válkách, po kterých se svět naprosto změnil. Člověk ztratil dominantní postavení a změnil se i známý zeměpisný systém světa.


Po mnoha letech se člověk začal vyvíjet a vznikaly jeho nové poddruhy. Z některých lidí se tak časem stali trpaslíci, z jiných trollové a z jiných zase skřeti. K těmto čtyřem rasám (člověk, trpaslík, troll a skřet) přibyl pátý, který tu však po celou dobu naší existence byl, dokonce i před Velkými válkami. Je tu řeč o elfech, kteří celou tu dobu žili v přírodě, ale my je neviděli, protože se v ně nevěřilo.

Elfové jsou vůbec specifická rasa. Jedná se o jedinou rasu, ve které přirozeně koluje magie. A právě magie se ve světě The Shannara Chronicles stala úhlavní věcí, podobně jako u nás to je věda. Tedy i před Velkými válkami existovala magie, ale nikdo v ni nevěřil a právě proto nebyla nikým viděna (a i proto nebyli vidět elfové). Avšak když se v magii skutečně věří, tak je viděna a jsou viděny i její následky.

Abychom neodbíhali od tématu, starý svět před Velkými válkami jde ve světě Čtyřzemí stále vidět. Hned úvodní sekundy dvojdílu nám odhalují velkou zničenou stavbu, která se nachází v dnešním Seattlu.

Když Wil jede zpátky do Stinného údolí za svou matkou, tak projíždí kolem zničené lodi na skále. Brzy poté se Wil setká s Eretriou, se kterou projíždí kolem vraku vrtulníku.

Amberle se zas vydá do horských výšin, kde narazí na starodávné satelity. A jako poslední stavba ze starého světa se v tomto díle objeví nespecifikovaná budova u vody, kolem které projížděli Wil a Allanon.

Vyvolení a Ellcrys

Na Vyvolené se soustředil celý dvojdíl, proto je nemůžeme jen tak přehlédnout. Vyvolení jsou součástí starodávné elfí tradice od doby, kdy proběhla válka mezi elfy a démony. Démoni byli poraženi a elfové je tak uzavřeli do místa zvaného Zapovězeno a zapečetili je magickou Hrází, kterou udržuje ohromný čarostrom Ellcrys. Dokud Ellcrys žije, tak jsou démoni uvězněni ve věčné temnotě.

Jeho strážci se nazývají Vyvolení, je jich sedm a jsou to vždy elfové, kteří o strom pečují. Pokud však chtějí mít tuto výsadu, musí podstoupit zkoušku tzv. Uličku, ve které se ukáže, kdo se o Ellcrys dokáže postarat. Právě v tomhle je zásadní rozdíl oproti knize. V knižní předloze je Vyvolených také sedm, ale jsou vybíráni samotným stromem Ellcrys. Elfové se totiž pod Ellcrys seskupí a čekají, koho si Ellcrys vybere. Ellcrys si své Vyvolené vybírá tak, že je pohladí svou větví. Tím se šťastlivec stává Vyvoleným.

Mezi Vyvolenými bylo po 500 let pouze mužské obsazení. Amberle se však nečekaně stane jednou z Vyvolených, ale ne náhodou. Strom Ellcrys totiž ví, že umírá, proto promlouvá k Amberle, aby se stala Vyvolenou. Jde to vidět už i během Uličky, kdy na ni volá: „Vstávej, Amberle.“

Amberle je také jedinou, ke které Ellcrys promlouvá. Nikdo z Vyvolených Ellcrys po celý rok skoro neslyší, možná k nim promluví tak jednou, ale to je vše. V knize se dokonce dozvídáme, že Amberle vedla s Ellcrys dlouhé rozpravy.

Vize budoucnosti

Amberle se ukázala jakýmsi médiem, které skrze Ellcrys dokáže vidět budoucnost. Ve svých záblescích a vizích viděla bílou siluetu Ellcrys, svou zakrvácenou ruku na Ellcrys a zničení celého Arborlonu. K tomu ještě viděla semeno Ellcrys, záhadný znak na katedrálním skle a dveře do Ellcrys.

Démoni

V úvodním dvojdíle jsme se prozatím dočkali třech démonů. Byli to Dagda Mor, Měnivec a Fúrie. Dagda Mor býval mocným elfím druidem, který přešel na temnou stranu. Před dávnou dobou se podvolil temné magii Illdatcha, čímž se ocitl na scestí. Důležité je, že kdysi býval druidem, proto se jedná o nejmocnějšího démona, který byl v Zapovězenu uvězněn. Ve svém držení má stále svou kouzelnou Hůl moci. A protože se jedná o nejmocnějšího démona, tak s ním souvisí i Ellcrys. Dokud z Ellcrys nespadne poslední lístek, tak nikdy nezíská plnou moc.

Jeho pravou rukou je Měnivec, který byl osvobozen jako druhý. Měnivec je specifický v tom, že se dokáže změnit na libovolného tvora. V úvodním dvojdíle měl podobu svůdné ženy, Amberle, psa Manxe a dokonce jsme se dočkali i jeho pravé podoby.

Jako poslední byla ze Zapovězena osvobozena Fúrie. Ta na Wila a Amberle zaútočila na konci dvojdílu, ale setkali jsme se s ní ještě jednou a to ve vizi, kde Amberle viděla zničený Arborlon.

Magie už není

Před 30 lety se ve Čtyřzemí odehrála velká Válka ras, ve které chtěl Černý mág ovládnout celou zemi. Černý mág byl kdysi dávno mocným druidem Bronou, který sešel na scestí, podlehl temné magii a vyvraždil všechny druidy, tedy až na jednoho. Brona byl brzy poražen, ale ne zcela. Po staletí se skrýval a právě před 30 lety začal dobývat Čtyřzemí a to za pomoci své armády skřetů.

Jediný, kdo mohl mocného mága porazit, byl člen elfího Shannarova rodu. Černý mág se tak pustil do vyvražďování všech jeho potomků. Jako poslední zbyl Shea Ohmsford, půlelf, který žil ve Stinném údolí u rodiny Ohmsfordů, která ho přijala za svého. Právě Sheu Allanon vyhledal a pověděl mu, že on jako jediný dokáže Černého mága porazit a to za pomoci Shannarova meče, který ještě musí najít.

Ve Válce ras se nakonec Sheovi podaří porazit Černého mága. Na vítězné straně tehdy stál jak Allanon, tak i mladý elfí král Eventin Elessedil. Allanon se po této válce vrátil do své druidské jeskyně, aby nabyl sil. Vrací se až ve chvíli, kdy vycítí volání Ellcrys.

Allanon je vůbec posledním žijícím druidem. Své umění jej naučil Bremen, o kterém sice neustále mluví jako o svém učiteli, ale ve skutečnosti to byl jeho nevlastní otec. Druidové mají sice dar nesmrtelnosti (ve smyslu že nestárnou), ale při velkém používání magie musí odejít do hlubokého zimního spánku, během kterého doslova dobijí svou moc. Právě toto se Černému mágovi nelíbilo, nechtěl neustále ulehat do zimního spánku, ale chtěl mít nekonečnou moc.

Když však po Válce ras druid Allanon bez rozloučení zmizel, pochopil to Eventin tak, že veškerá magie zmizela z povrchu zemského.

Wil Ohmsford

Do celého dění se zamotá i poslední potomek Shannarova rodu. Má v držení magické elfeíny, díky kterým dokáže porazit zlo. Elfeíny však dokáže ovládnout pouze člen Shannarova rodu.

Oproti knize tu je velký rozdíl v rodinném složení. Shea je podle knihy dědečkem Wila, zatímco v seriálu bylo jasně uvedeno, že je Wilovým otcem. V knize se dokonce vůbec nedozvídáme jména Wilových rodičů. V seriálu se ale nedozvídáme jenom o jeho otci, nýbrž i o jeho matce. Její jméno by nám bylo neznámé, kdyby v závěrečných titulcích nebyla zmíněna jakási Heady Ohmsford, která je jistojistou matkou Wila.

U Ohmsfordů ještě chvíli zůstaneme. Kromě Wilovy matky jsme měli možnost vidět i Wilova strýčka, Flicka Ohmsforda. Tento nabubřelý „protiva“ se srdcem na pravém místě si s Wilovým otcem prožil tu stejnou výpravu. Právě Flick byl při výpravě Sheovou pravou rukou a doprovázel ho na skoro každém kroku. Důkazem toho je, že sám Allanon v seriálu zmínil, že Flickovi bylo vždycky lehké se dostat do hlavy. Ostatně Flick jej za to neměl moc rád.

Rychlé postřehy

Když se v seriálu poprvé setká Allanon s Eventinem, tak se pozdraví způsobem, že k sobě přijdou a dají si k sobě čela. Jedná se o maorský pozdrav Hongi, který se provádí na Novém Zélandu (kde se seriál The Shannara Chronicles natáčel), v němž k sobě dva lidé přitisknou čelo a nos. Maorové tím ukazují projev hlubokých citů.

V seriálu jsme se setkali s řadou pojmů, které bychom si měli vysvětlit. Když Wil přichází za svou matkou, tak jí říká, že byl pro léky až v Olney. V knižních předlohách se však žádné Olney (ať už město, či vesnice) nevyskytuje, bylo tedy vymyšleno speciálně pro seriál.

Wil chce jít do Storlocku, kde se chce stát léčitelem. Storlock je skřetím městem, kde se nachází Dům zdraví Storsů. Právě Storsové jsou speciální skřetí rasou, která nepáchá zlo (podobně jako normální skřeti), ale věnují se léčbě. Jedná se o vyhlášené místo, lepších lékařů v celém Čtyřzemí není.

Amberle na své cestě narazí na Eretriu a říká jí, že cestuje do Poledního přístavu. Poslední přístav je vzdálené trpasličí město v Dolním Anaru, které leží od Horského hnízda, kam Amberle směřovala, pekelně daleko.

Ještě během rozhovoru mezi Amberle a Eretriou padne zmínka o městě Balinor. V knižní předloze se žádné město Balinor nevyskytuje. Je to jen odkaz na postavu Balinora Buckhannaha, bývalého vládce Truborohu, který před 30 lety bojoval ve Válce ras, samozřejmě na straně dobra.

V seriálu je zmíněn jakýsi Boca Madrid, který se má stát manželem Eretrie. O něm není v knižní předloze taktéž žádná zmínka. K tomuto jméno připomenu i jména dvou Vyvolených – Lorin a Jace. Tato jména vznikla z jmen dvou Vyvolených, kteří se v knižní předloze jmenovali Lauren a Jase.

A jako poslední zmíníme Pyriu, královu sestru, která byla před 30 lety zamilovaná do Allanona. Tato postava vznikla jen pro potřeby seriálu, v knižní předloze se nevyskytuje.

Foto: MTV

Diskuze /29

komja

Pěkný postřehy a ještě by možná stálo za zmínku, že ty herečky co hrajou Amberle a Eretriu jsou pěkný xD

#2 Xavik #3 Jemily #6 Golradir
11.1.2016 | 18:31:47
Xavik

#1 komja: Na to si musí udělat každý svůj názor, ale ano, máš pravdu, jsou pěkný. :D

#6 Golradir
admin
11.1.2016 | 18:36:26
Jemily

#1 komja: Myslím že toho si asi každý všiml :D

#6 Golradir
11.1.2016 | 18:42:50
Azog2182

No srovnat tohle se stredozemi to snad ne :D

#5 Xavik
11.1.2016 | 18:43:24
Xavik

#4 Azog2182: Kdyby sis přečetl první knížku ze série Shannara, tak bys pak souhlasil. :)

#29 Azog2182
admin
11.1.2016 | 18:48:09
Golradir

#1 komja: #2 Xavik: #3 Jemily: SOUHLAS ;)

11.1.2016 | 20:32:26
Maki

Herečky jsou samozřejmě pěkné,ale herci taktéž,takže na své si příjdou obě pohlaví:-)))

#8 Cheera
11.1.2016 | 21:06:42
Cheera

#7 Maki: Súhlas (y) ! :D

11.1.2016 | 21:22:35
Cheera

Nehovoriac o tom, že už od prvej časti shipujem Amberle s Anderom 3:) :D Muhehe

#10 komja
11.1.2016 | 21:24:21
komja

#9 Cheera: To bych netipoval už kvůli tomu, že si myslím, že se berou jako bratr se sestrou (jestli tak opravdu nejsou :D) PS: doufám, že z toho nehodlaj dělat GoT :D

#11 Cheera
11.1.2016 | 21:25:54
Cheera

#10 komja: :D Tuším je to jej bratranec :D ale psst! snívať môžem :D

#12 Xavik
11.1.2016 | 21:30:30
Xavik

#11 Cheera: Jak bratranec? Je to její strýc. :D

#13 Cheera
admin
11.1.2016 | 21:46:51
Cheera

#12 Xavik: Strýko?! :D to mladé ?:D Aaron Jakubenko?

#14 Xavik
11.1.2016 | 21:55:28
Xavik

#13 Cheera: Však jasně, Ander je nejmladším Eventinovým synem. Amberle je dcerou Aineho, nejstaršího syna Eventina.

#15 Cheera
admin
11.1.2016 | 21:58:28
Cheera

#14 Xavik: á jasné už som si to stihla vygooglit :D ale podstata ostáva rovnaká :D

11.1.2016 | 21:59:54
tigy

Presne tak, Ander je Amberlin strýko, takže tam ťažko niečo shipovať :)

#18 Cheera
11.1.2016 | 21:59:58
tigy

Ale fešák to je :)

11.1.2016 | 22:01:46
Cheera

#16 tigy: Ale no ták :D veď vznikli už aj zaujímavejšie páry v histórií televízie

11.1.2016 | 22:09:52
tigy

Jasne, nakoniec zistíme, že sa Amberlina mamča „pozabudla“ pod Ellcrysom s niekým iným a je to vybavené :D

11.1.2016 | 22:14:40
24ron 24

No tak teraz váham či si mám prečítať tú knihu, keď vidím že sú tam slušné rozdiely, aby som potom nebol sklamaný zo seriálu. Ako nedalo mi to prečítal som si trochu záver, ale to je otázne či to tak skončí v seriály, ach jo :( :)

#22 Bruncla #23 dark_girl
11.1.2016 | 23:02:37
Piere

Já si teda pletou hl. hrdinku a město, ze kterého pochází :D

12.1.2016 | 11:10:52
Bruncla

#20 24ron 24: takže ty si vzal knihu a přečetl si jak to skončí? proč proboha?

#24 24ron 24
12.1.2016 | 15:42:43
dark_girl

#20 24ron 24: To by zaujímalo aj mňa, či sa to skončí ako v knihe. Ale keďže sú tam nejaké rozdiely tak to môže skončiť aj inak.

#24 24ron 24
12.1.2016 | 15:49:16
24ron 24

#22 Bruncla: Pretože mám chorobu, som extrémne zvedavý človek, ale fakt extrémne :D Ja by som to psychicky nevydržal čakať 2 mesiace na to ako to dopadne, keď si to už teraz môžem prečítať, ja už som proste taký no, prosím nezabi ma :P

#23 dark_girl: Tak uvidíme neviem či sa odvážia zmeniť osud tej hlavnej trojice ako bol v knihe, ale ešte ma zaujíma, že ako bude druhá séria či bude pokračovať v deji lebo v ďalšej knihe sú hlavné postavy deti Willa a … takže tam nastane skok v čase, tak či aj v seriály spravia ten skok alebo budú nadvädzovať na prvú sériu, ale to by si museli kompletne vymyslieť :D

12.1.2016 | 16:17:32
Brut

Nevíte někdo proč jsou k dispozici i další díly na stažení? Bude to tak pokračovat?

#26 komja
12.1.2016 | 16:37:53
komja

#25 Brut: protože je zkrátka uvolnili dřív a mi co jsme už viděli i s01e04 tak si budem muset počkat, protože to má jet zase podle toho jak to mělo být :/

12.1.2016 | 17:18:41
Hefoo

Po zhliadnutí som ostal ako prikovaný k stoličke. Veľké prekvapenie a pre mňa nechápavé ako mi mohli také príbehy uniknúť. Hodili by ste mi odkaz na knihy a kde by som ich kúpil? Vôbec neviem poradie a ani počet dielov. Ďakujem za info.

#28 Mutina
13.1.2016 | 14:24:08
Mutina

#27 Hefoo: Knih je dohromady 25, z toho jich je zatím v češtině vydáno 16 (tady je seznam: https://cs.wikipedia.org/…Terry_Brooks). Jinak byly vydány už před nějakou dobou, tak nevím kde je sehnat. Leda zkusit elektronické verze.

16.1.2016 | 0:54:04
Azog2182

#5 Xavik: Nemusim to cist a vim ze srovnat tohle s Legendarnim dilem JRRT to je drzozt :D Stredozem je mnohem dal ve vsem :D

18.1.2016 | 18:30:07
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Stav překladu

Epizoda S02E02: Wraith

cz100%
DOKONČENO
en100%
DOKONČENO

Překlad: @joyeux a @Xavik

Překlad sedí na verze The Shannara Chronicles:

  • … S02E02 HDTV x264-SVA
  • … S02E02 720p HDTV x264-AVS
  • … S02E02 iNTERNAL 720p BAMBOOZLE
  • … S02E02 1080p WEB x264-TBS
  • … S02E02 WEBRip x264-RARBG
  • … S02E02 720p AMZN WEB-DL ViSUM
  • … S02E02 1080p AMZN WEB-DL ViSUM

Po zhlédnutí epizody nezapomeňte tento díl ohodnotit. Vyjádřit svůj názor k tomuto dílu můžete v tomto fóru.

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Luk a šípy nestačí. Potřebujeme váš hlas.

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Reklama

Nepřehlédněte

Postřehy z epizody Druid

Postřehy z epizody Druid

I během nové série pro vás budeme sepisovat postřehy z nejnovějších epizod. První díl byl věnován především povstání nového zla. Ale skutečně se jedná o nové?

Nejlepší epizody druhé série

Sezóna 2

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás