Co znamenají reference z bible u každého názvu epizod?

Co znamenají reference z bible u každého názvu epizod?

Názvy epizod seriálu Válečná jeptiška odkazují na úryvky z Bible. V následujícím článku jsou jednotlivě přeložené verše a odkazy na to, co znamenají pro seriál.

6 0
21.3.2021

Epizoda 1 – Psalm 46:5

Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání už v ranním svítání!

V kontextu první epizody se tento žalmový verš zjevně zdá být o Avě. „Bůh je v tom městě“ odkazuje na svatozář umístěnou v Aviiných zádech a „nic jím neotřese“ odkazuje na vyléčení její paralýzy (nemluvě o jejích nově nalezených léčivých schopnostech). V původním kontextu však „ona“ v tomto verši žena, ale město: Sion, město Boží.

Epizoda 2 – Proverbs 31:25

Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den.

V této epizodě si Ava stále neuvědomuje všechny důsledky svých nově nabytých schopností a užívá si života s J.C. a jeho přáteli. Dokud jí příchod Teraska najednou nedá mnoho důvodů k obavám z budoucnosti. Tento verš je převzat ze slov krále Lemuela, konkrétněji z části o radách, které mu dala Lemuelova matka ohledně toho, jaké atributy má „manželka ušlechtilého charakteru“.

Epizoda 3 – Ephesians 6:11

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.

Poté, co měla Ava poněkud náhlý úvod do Řádu křížového meče, se probouzí v Kolébce s „Božím brněním“ – nebo spíše s náprsenkou, která má tlumit signál svatozáře démonům světa. Tato kapitola Bible obsahuje pokyny pro křesťany, aby se obrnili proti silám zla, a později dokonce obsahuje odkazy na „pancíř spravedlnosti“.

Epizoda 4 – Ecclesiasticus 26:9–10

Kurevnictví ženy může být známý z jejích povýšených pohledů a víček. Pokud je tvá dcera nestydatá, chovej ji přísně, aby se přílišnou svobodou nezneužila.

Tato biblická zmínka se zdá být trochu zvláštní vzhledem k sexistickému podtextu, který je v rozporu s celkovými tématy ve Válečné jeptišce. V této epizodě se Ava vyhýbá Řádu a chce najít svobodu s J.C., než se vrátí do svého starého sirotčince, aby zachránila přítele před temným osudem. Tato kapitola z Bible popisuje „Zlou manželku“ a pokračuje některými poněkud zapálenými narážkami odsuzujícími Zlou manželku.

Epizoda 5 – Matthew 7:13

Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí.

V kontextu páté epizody je „těsná brána“ pravděpodobně odkazem na kvantový portál postavený Jillian Salviusovou v naději, že jejího syna zachrání před nevyléčitelnou poruchou krve tím, že ho pošle pryč. Tato kapitola Matouše pokračuje: „Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“ Jillian, jak se zdá, doufá, že bude jednou z mála.

Epizoda 6 – Isaiah 30:20–21

A ačkoli Pán dá vám chleba úzkosti a vody ssoužení, však nebudou více odjati tobě učitelé tvoji, ale očima svýma vídati budeš učitele své, A ušima svýma slýchati slovo tobě po zadu řkoucích: Toť jest ta cesta, choďte po ní, buď že byste se na pravo neb na levo uchýlili.

V šesté epizodě Brokovnice Mary vezme Avu do města, které bylo sužováno démony. Spojení s biblickým veršem je do značné míry tematické, po útěku od svého osudu je Ava konečně ponechána, aby se mu postavila, přičemž Mary pro ni vystupovala jako vůdčí hlas.

Epizoda 7 – Ephesians 4:22–24

Totiž, složiti ono první obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících, Obnoviti se pak duchem mysli vaší, A obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.

V sedmé epizodě se Ava obrací na Jillian v naději, že pomocí vědy pochopí její stav a spojení se svatozáří. Ačkoli ještě musí přijmout plášť Válečné jeptišky, při hledání odpovědí se také snaží pochopit své „nové já“. Tato kapitola v Efeským obsahuje více pokynů, jak vést křesťanský život, a obsahuje také pověstnou opatrnost: „zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne“.

Epizoda 8 – Proverbs 14:1

Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama.

Biblický verš vybraný pro osmou epizodu je trochu záhadnější, ale druhá polovina vstupuje do hry na konci epizody. Původní plán je, že Ava a jeptišky se dostanou k hrobce Adriela pod Vatikánem, aby mohly čerpat sílu andělských kostí. Epizoda však končí tím, že Ava dospěla k závěru, že protože ostatky Adriela přitahují démony do světa, musí je místo toho zničit.

Epizoda 9 – 2 Corinthians 10:4

Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb.

Tento verš pochází z dopisu, který napsal na obranu své služby apoštol Pavel poté, co při kázání ve městě Korint čelil odporu. V souvislosti s devátou epizodou se to jeví jako přímý odkaz na svatozář jako svatou zbraň, která umožňuje Avě prolomit pevnost hrobky Adriela a zničení Divinia.

Epizoda 10 – Revelation 2:10

Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

Kniha Zjevení je díky častým odkazům jednou z nejznámějších i mezi nekřesťany. Závěrečná kniha Bible Zjevení je proroctví o apokalypse a je zdrojem většiny obrazů nejčastěji spojených s koncem světa, od příchodu čtyř jezdců po vznik „bestie“. Tento konkrétní verš je varováním pro obyvatele církve ve Smyrně a výzva k zachování víry „až do smrti“. Uvěznění je vhodné pro kapitolu, ve které Ava čelí „andělu“ Adrielovi v jeho hrobce a blíží se k přijetí ztráty svatozáře a jejího vlastního návratu k smrti. Pokud jde o spojení s apokalypsou, je to jasný náznak ke konci finále první řady.

Foto: Netflix

Diskuze /0

Zatím žádné komentáře… Buď první!
Ale k tomu se musíš registrovat nebo se !

Stav překladu

Epizoda S02E08: Jeremiah 29:13

cz100%
DOKONČENO

Epizody nezapomeňte po zhlédnutí ohodnotit

Ohodnoťte Warrior Nun

Nepřehlédněte

Na co by nám druhá řada měla odpovědět?

Na co by nám druhá řada měla odpovědět?

Finále první řady Válečné jeptišky otevřelo spoustu palčivých otázek a většina finále měla hodně cliffhangerů. V článku se zaměřujeme na nejdůležitější otázky, které by měly být ve druhé řadě určitě objasněny.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny herců

Hlídejte si nás

Napište nám

Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!


Filtr seriálů
Reklama