Of Kings and Prophets
89/100 - 7×

Of Kings and Prophets

Epický biblický příběh plný zrady a napětí, který sleduje střet osudů tvrdého vládce, odvážného proroka a mladého pastýře.

USA | 2016 | Ukončeno
vysílání
1 sezóna | ABC | 43 minut
žánr
Dobrodružný, Drama, Historický

Postavy

 • David

  David

  David byl druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele. Nastoupil po Saulovu nepomazaném synovi Iš-bošetovi. Jako král byl velmi ambiciózní a v pozdějším věku i proradný a krutý, ale jeho vláda byla spravedlivá a pro Izrael velmi upevňující.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Saul

  Saul

  Syn Kíše. Král Izraele v letech 1050 až 1010 př. n. l. Saul byl vybrán Hospodinem, aby vládl nad jeho vyvoleným národem. Na Hospodinův příkaz byl vyhledán prorokem Samuelem, který se stal Saulovým knězem a rádcem.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Jóab

  Jóab

  Davidův bratranec, později i velitel jeho vojska.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Eliab

  Eliab

  Davidův nejstarší bratr.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Íš-bóšet

  Íš-bóšet

  Nejmladší syn krále Saula a královny Ahinoam. Po otcově smrti krátce vládl Izraeli, než byl sesazen Davidem.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Jónatan

  Jónatan

  Nejstarší syn krále Saula a královny Ahinoam, Davidův dobrý přítel.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Samuel

  Samuel

  Starozákonní prorok a soudce. Na Hospodinův příkaz pomazal izraelské krále Saula a Davida.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Mérab

  Mérab

  Starší dcera krále Saula a královny Ahinoam.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Ahinoam

  Ahinoam

  Královna Izraele a Saulova manželka. se kterým měla čtyři syny a dvě dcery, Merab a Míkol, která se stala manžekou krále Davida.

  Sezóny 1
  2016 -
 • Míkal

  Míkal

  Mladší dcera krále Saula a královny Ahinoam, později Davidova manželka.

  Sezóny 1
  2016 -
1

Napište nám

Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!


Filtr seriálů