A.D.
83/100 - 26×

A.D.(A.D. The Bible Continues)

Biblický příběh po smrti Ježíše Krista nekončí. Seriál A.D. navazuje na úspěch historické minisérie The Bible stanice History Channel a pouští se dál do vyprávění o tom, jak se Kristovo slovo šířilo dál do světa a jak jeho smrt ovlivnila život apoštolů i zrádce Jidáše.

USA | 2015 | Ukončeno
vysílání
1 sezóna | NBC | 45 minut
žánr
Drama, Historický
hrají
George Georgiou (Boaz), Babou Ceesay (Jan), Richard Coyle (Kaifáš), Greta Scacchi (Matka Marie), Adam Levy (Petr), Vincent Regan (Pilát Pontský), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Tomáš)

Jan

Jan

Petrova pravá ruka, bratr Jakuba. Tento „milovaný“ učedník je velmi citlivým člověkem.

Sezóny 1
2015 -

V jednom ze svých dopisů církvím píše:

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.“ (1. list Janův 4,9–11)

Apoštol Jan, citlivá osoba, Ježíšův oblíbenec, který často sedával u jeho nohou a naslouchal řečem, které Ježíš učedníkům pravil. Veliká postava biblických dějin, která velmi věrohodně místním jazykem přinesla jedno z pozoruhodných děl v Bibli – „Janovo evangelium“.

Jan 20:30–31 Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Apoštol Jan byl jedním z nejbližších následovníků Pána Ježíše Krista. V nejčtenější knize světa Bibli je o něm napsáno: ten kterého Ježíš miloval. Není se co divit, když byl tak věrný, že se od svého Pána nehnul ani na krok. Například Janovo evangelium je plné slov, které jiní pisatelé nikde nezaznamenali… Mezi ním a Kristem vzniklo velmi silné pouto.

Nemůže nás tedy ani překvapit, když se mu dostalo zvláštní pocty, kdy mu během Kristova ukřižování byla svěřena do péče samotným Kristem Marie, matka Ježíšova. To bylo hodně nezvyklé na tehdejší dobu. O matku se měl starat nejstarší syn. Toto vše umocňuje hluboký vztah mezi Janem a Kristem.

Je velmi pozoruhodné sledovat život tohoto mimořádného muže. Nepatřil mezi ty, kteří by veřejně mluvili o Kristu, spíše se věnoval následovníkům Krista jako pastýř. V průběhu času Božímu lidu otevíral hluboká tajemství z Boží pokladnice. Dával si velmi záležet na tom, aby dopodrobna vykreslil Ježíšovy zázraky a zdaleka je nevyčerpal, ale to, co napsal bylo dostatečné k tomu, aby lidé věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a aby, věříce v Něho, měli život věčný.

Jan zval lidi do velmi úzkého společenství s Ježíšem. Vysoko také vyzdvihoval bratrskou lásku jako důkaz toho, že člověk opravdu poznal živého Boha. Tento vynikají Kristův svědek byl ochoten pro svou víru i trpět. Byl poslán do Říma za císaře Domiciána k výslechu. Zde byl údajně i mučen na horkém oleji.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi silného křesťanského vůdce, byl svým způsobem nebezpečný. To je důvod, proč byl po výslechu deportován do vyhnanství na pustý ostrov Patmos. Přesto tento muž žil v naprosté důvěře, že i na pustém ostrově se může setkat se svým Pánem a to se také stalo. V osamělosti přijal zásadní povzbuzující poselství pro Boží lid všech generací, ale také zásadní pravdy pro budoucnost tohoto světa…

Kniha Zjevení, kterou s námi Jan sdílí je zakončena slovy: Zjevení Janovo 22:20 ….Amen, přijď, Pane Ježíši! To je to, pro co tento významný muž žil a dýchal.

Foto: NBC

Hodnocení

Chceš taky hodnotit? Registruj se nebo se !
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!

Historické okénko

Tiberius za dnů Ježíše Krista

Tiberius za dnů Ježíše Krista

Římská říše pod vládou císaře Tiberia měla spíše stabilizační tendence než zcela dobyvačné. Sám Tiberius, který prošel válečným řemeslem, se mu kupodivu dostatečně za své vlády vůbec nevěnoval.

Reklama

Sdílejte seriál

Seriál ma svoji stránku na Facebooku .

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny herců

Napište nám

Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!


Filtr seriálů
Reklama