Dig (Ztracená archa)
86/100 - 43×

Dig(Ztracená archa)

Agent FBI Peter Connelly vyšetřuje záhadnou smrt mladé archeoložky v Jeruzalémě. Při svém pátrání ale zjistí, že je na stopě spiknutí, které má po dvou tisících letech změnit běh dějin.

USA | 2015 | Ukončeno
vysílání
1 sezóna | USA Network | 42 minut
žánr
Krimi, Mysteriózní, Thriller
hrají
Jason Isaacs (Peter Connelly), Anne Heche (Lynn Monahan), Ori Pfeffer (Golan Cohen), Guy Selnik (Avram), Alison Sudol (Emma Wilson), Richard E. Grant (Ian Margrove), Lauren Ambrose (Debbie Morgan), David Costabile (Tad Billingham), Zen McGrath (Josh), Omar Metwally (Jusef Chálid), Angela Bettis (Faye), Regina Taylor (Ruth Ridell)

Postřehy a teorie z epizody Armageddon Protocol

Postřehy a teorie z epizody Armageddon Protocol

Poslední epizoda konspiračního seriálu Dig s názvem Armageddon Protocol je za námi, pojďme si tedy společně zrekapitulovat, co jsme se v závěru této minisérie dozvěděli.

8 0
20.5.2015
TheDarkKnight

Warrenova šachta

Na začátku poslední epizody jsme mohli slyšet, jak Ian Margrove představuje Warrenovu šachtu. Jedná se o skutečnou šachtu nacházející se pod městem Jeruzalémem, která byla dle biblických záznamů vybudována králem Chizkijášem zřejmě okolo 8. stol. př . n. l. Za vlády Chizkijáše totiž hrozilo obléhání města asyrským vojskem, a jelikož se zdroj pitné vody nacházel za městem, přivedl vodu do místa dnes známého právě jako Warrenova šachta (nacházející se uvnitř města), která je pojmenována podle svého objevitele Warrena.

Warrenova šachta dříve sloužila jako zásobárna vody, v seriálu zachránila svět

Protokol Armagedon

Tato šachta souvisela s takzvaným „Protokolem Armagedon“, který měl dle seriálu ochránit město před zatopením. V dostupných zdrojích nelze dohledat, zda něco takového skutečně existuje, či zda se jedná o pouhou fantazii tvůrců. Jisté však je, že tunely, kterými by voda v případě protržení hráze nedaleko Jeruzaléma tekla, skutečně alespoň v jisté formě existují a sloužily dříve k rozvodu vody.

Ať už je Protokol Armagedon skutečný, nebo ne, jeho uskutečnění by bylo teoreticky možné

Mojžíš zemi zaslíbenou spatřil, ale nevstoupil do ní 

Nyní se již odprostíme od sítě tunelů a šachet a zaměříme se na biblické odkazy zmíněné v poslední epizodě. Nejdříve na zmínku o tom, že pastor Billingham, stejně jako Mojžíš nevstoupil do země zaslíbené, nesmí dojít až na konec putování sekty zobrazené v seriálu. Zmínil se o tom mladý Joshua.

Odkazoval zde na část starého zákona, přesněji na poslední knihu Tóry, Deuteronomium, na jejímž konci je popsána Mojžíšova smrt těsně před vstupem do Kanaánu. Do země zaslíbené tak nevstoupil ani jediný člověk, který žil v otroctví a v Egyptě, pouze nová generace v čelem s Jozuem (jemuž také v této části Starého zákona předal Mojžíš pravomoci).

V poslední kapitole knihy Deuteronomium je psáno:

Mojžíš vystoupil z Moábských pustin na horu Nebó, na vrchol Pisgy; ta je naproti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi: Gileád až po Dan, celý kraj Neftalího i zemi Efrajimovu a Manasesovu a celou zemi Judovu až k Zadnímu moři, i Negeb a okrsek Jerišské pláně, Palmové město, až k Sóaru. Pak mu Hospodin řekl: „Toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy: Dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale nepřejdeš tam.“ I zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v moábské zemi podle Hospodinovy výpovědi. - Deuteronomium, 34, 1 – 5

Vraždu pastora Billinghama si sekta v seriálu odůvodňovala Biblí

Předzvěst konce světa

Na závěr se zaměříme na (v poslední epizodě) zmíněnou předzvěst konce světa „krvavým měsícem“. Ten pochází z poslední části Nového zákona, tedy z knihy Zjevení. Svatý Jan zde píše:

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“ Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? - Zjevení, 6, 12 – 17

Tvůrci si tedy vypůjčili krvavý měsíc jako symbol, který byl však použit nelogicky. Byl totiž předznamenáním konce světa, který nenastal, na rozdíl od dřívějších symbolů tak sloužila tato inspirace v biblických textech pouze na efekt.

Na rozdíl od dřívějších symbolů sloužil „krvavý měsíc“ pouze na efekt.

Měsíc jako znamení konce světa

Předzvěstí konce světa, nebo také Armagedonu, však není měsíc pouze v knize Zjevení, ale píše o něm i svatý Marek. Ten se však nezmiňuje o „krvavém měsíci“ jako Jan, ale uvádí naopak měsíc zcela vyhaslý.

Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. - Marek, 13, 24 – 26

Stejně tak měsíc neopomíjejí ani zbylí dva evangelisté, Lukáš a Matouš.

Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. - Matouš, 24, 29 – 30

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. - Lukáš, 21, 25 – 26

O konci světa, především o posledním soudu a Jehoshaphatu, jsme se také zmiňovali v postřezích k předposlední epizodě.

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář…“

Foto: USA Network

Diskuze /2

otikk

No pecka teda opravdu. Je vidět že Dig přinesl oživení a zamyšlení i biblicko filosofickým směrem. Armageddon je místo blízko Haify, kde dojde ke střetu všech armád světa včele s Antikristem proti samotnýmu p. Ježíši a jeho armádě (Zj 16, 16). Je to takový základ eschatologie (nauky o poslední době), který bible sice stručně (Armageddon), ale jasně popisuje. Ty všechny polnice, pečetě (Kniha zjevení) spojené s různými přirozenými a nadpřirozenými projevy k tomudle defakto směřují. Je to takový základ biblického učení poslední doby napříč církvemi.

.

21.5.2015 | 0:45:23
monikash

Super seroš. A zakončení, kdy ten ministr říká, že se nic nestalo. Ale jak velekněz, tak i jeho obětina jsou naživu, takže ke konci světa může kdykoliv dojít. Tentokrát pod režií Esejců, kteří jsou taky zajímavá „partička“ : http://cs.wikipedia.org/wiki/Esejci

překladatel
2.6.2015 | 16:36:20
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Upoutávka

Thumbnail Play icon

Postřehy a teorie

Postřehy a teorie z epizody Armageddon Protocol

Postřehy a teorie z epizody Armageddon Protocol

Poslední epizoda konspiračního seriálu Dig s názvem Armageddon Protocol je za námi, pojďme si tedy společně zrekapitulovat, co jsme se v závěru této minisérie dozvěděli.

Reklama

Historické okénko

Kumránské svitky a esejské učení

Kumránské svitky a esejské učení

V minulém článku jsme psali o esejcích a o jejich životě v poušti. Tentokrát se budeme věnovat nalezeným písemnostem v kumránských jeskyních. V těch byly nalezeny jak svitky napsané esejci, tak další různé rukopisy. V článku vám přiblížíme tyto svitky a jejich nález a také vám vysvětlíme, jak to bylo s měděnou destičkou ze seriálu.

Nejoblíbenější postavy

Tajné společnosti

Tajné společnosti - 2. část

Tajné společnosti - 2. část

Přinášíme vám druhou část přehledu o tajných společnostech, ve které nechybí ani oblíbení Ilumináti. V šesté epizodě seriálu Dig je zmínka o Řádu Moria, který bude pravděpodobně taky souviset s Ilumináty, protože jeden z názvů této společnosti je Moria vítězící nad větrem.

Narozeniny herců

Hlídejte si nás

Napište nám

Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!


Filtr seriálů
Reklama