Ve čtvrté epizodě draci konečně začali tančit

Ve čtvrté epizodě draci konečně začali tančit

Tak jsme se dočkali. Pokud jste doposud tvrdili, že je tempo druhé řady pomalé, čtvrtý díl vám musel vše vynahradit. Tanec draků konečně odstartoval.

14 0
9.7.2024

Čtvrtá epizoda The Red Dragon and the Gold se zaměřila na tažení zelených. Ti nakonec došli až k Havranovu hřadu, který obléhali. Černí poslali na pomoc dračici Meleys, s čímž zelení počítali, a tak vypustili Vhagar, aby se s ní vypořádala. Do všeho se zamotal král Aegon na Sluncežárovi, a tak mohl vypuknout skutečný tanec draků.

„Právě byly odpáleny první rakety. Na konci tohoto dílu všichni viděli hřiby po raketách, díky čemuž si uvědomili, že válka vstoupila do nové části. Po tomto střetu se změní všechny válečné strategie, protože je vše naprosto jinak. Právě tohoto se Viserys a Rhaenys obávali,“ prozradil tvůrce Ryan Condal o prvním skutečném střetu draků.

(Konečně jsme se dočkali pořádného střetu draků. Foto: HBO)

Ke konfliktu se vyjádřil i režisér Alan Taylor: „Čím víc jsem četl scénář, tím víc jsem si uvědomoval, že to není bitva, ale že to je něco jiného. Armáda tu sice útočila na hrad, ale o ten nikdy nešlo. Šlo o to vylákat draka. Naším cílem bylo zahýbat příběhem seriálu. Předstírali, že něco dělají, ale ve skutečnosti dělali něco jiného. Jakmile se objevili draci, začalo to být o tom, o čem to mělo být.“

Natočení celé bitvy bylo složité, co se týče příprav i postprodukce. Šlo přeci jenom o první pořádný střet draků, který pro celý štáb představoval velkou výzvu. Diváci se však konečně dočkali, takže pokud jste doposud tvrdili, že je druhá řada pomalá, nyní jste museli změnit názor.

Zdroj článku: EW

Diskuze /64

Punisher bude trestať

Recenze: Nejdůležitější epizoda „Rod draka“? Spíše největší zklamání

Fanoušci po dlouhou dobu toužili po velkolepém dračím souboji, a tato epizoda je v tomto ohledu rozhodně nezklamala. Scény, ve kterých se draci střetávají, byly grandiózní a výborně vykreslené, což naplnilo všechna očekávání diváků, kteří chtěli vidět epické střety těchto mocných tvorů. Vizualizace souboje byla na vysoké úrovni a přinesla spoustu napětí a vzrušení, které diváci od této série očekávali. Každý záběr byl pečlivě navržen tak, aby maximalizoval dramatický efekt a ukázal sílu a majestátnost draků v plné kráse.

Navzdory této vizuální hostině však epizoda trpěla zásadními problémy v oblasti rozhodování postav. Mnoho rozhodnutí, která postavy v průběhu souboje a celé epizody činí, bylo neuvěřitelně nelogických a často zcela neodpovídalo jejich dříve etablovaným charakterům. Tyto chyby v psaní scénáře vedly k narušení celkové důvěryhodnosti příběhu a zanechaly mnoho diváků frustrovaných a zmatených. Namísto pečlivě promyšlených a strategicky správných rozhodnutí, která by odpovídala charakterům a jejich zkušenostem, byly postavy často vedeny impulzivními a nepromyšlenými činy, které působily jako uměle vytvořené zápletky, jen aby posunuly děj dopředu.

Celkově tedy, i když souboj draků splnil očekávání v oblasti vizuálního zpracování a napětí, epizoda jako celek trpěla zásadními nedostatky v charakterizaci postav a logice jejich jednání. Tyto problémy výrazně ovlivnily celkový zážitek z epizody a zanechaly mnoho fanoušků zklamaných z toho, jakým směrem se příběh ubírá.

Nelogické rozhodnutí Rhaenys

Rhaenys Targaryen, zkušená dračí jezdkyně, byla oslabena a vykreslena jako bezohledná postava. Proč by se zkušená a chytrá dračí jezdkyně, která ví, že je cenná a že její drak je obrovským přínosem pro královnu, rozhodla pro sebevražedný útok na Vhagara? Její charakter je v rozporu s tím, co jsme viděli v této epizodě. Navíc, její smrt byla nevhodná a neepická. Scénáristé neprokázali žádnou úctu k její postavě a udělali z ní hlupáka. Tento čin úplně narušil mou schopnost vcítit se do děje a zničil můj zážitek z této epizody.

Je neuvěřitelné, že by Rhaenys, která má více než padesát let zkušeností jako jezdkyně na drakovi, jednala tak bezohledně a nezodpovědně. Její postava by měla být ztělesněním moudrosti a strategického myšlení, ale místo toho byla vykreslena jako někdo, kdo jedná impulzivně a bezmyšlenkovitě. To je obrovský nesoulad s tím, co bychom očekávali od postavy jejího kalibru.

Detaily rozhodnutí Rhaenys

1. Sebevražedný útok na Vhagara: Rhaenys, jako zkušená dračí jezdkyně, by měla vědět, že Vhagar je obrovský a mocný drak, který je daleko silnější než její vlastní drak. Jakýkoli pokus o přímý útok by byl sebevražedný. Je naprosto nepochopitelné, že by Rhaenys, s jejími zkušenostmi a strategickým myšlením, rozhodla pro takový nesmyslný a riskantní útok bez plánu nebo možnosti úspěchu. Toto rozhodnutí působí jako naprostý nesmysl a zničilo veškerou logiku její postavy.
2. Nedostatek strategického myšlení: Rhaenys byla vždy vykreslována jako moudrá a strategicky uvažující postava. V této epizodě však její jednání postrádá jakýkoli náznak strategie nebo promyšleného plánu. Jednala impulzivně, což je v rozporu s její dřívější charakterizací. Jak může někdo, kdo má takové zkušenosti, jednat tak hloupě? Měla by být schopna vyhodnotit situaci a pochopit, že přímý útok na Vhagara je nesmyslný a zbytečně riskantní.
3. Cennost pro královnu: Rhaenys ví, že je jedním z největších přínosů pro královnu a její stranu. Její drak je jednou z nejsilnějších zbraní, kterou mají. Vědomě riskovat svůj život a život svého draka v beznadějném boji by bylo v rozporu s jejím smyslem pro povinnost a loajalitu vůči královně. Takové rozhodnutí by oslabilo jejich pozici a snížilo šance na úspěch v konfliktu. Jak může někdo tak zkušený a loajální jednat tak iracionálně?
4. Vztah s manželem: Rhaenys má silný a milující vztah se svým manželem. Je nepravděpodobné, že by vědomě riskovala svůj život a opustila svého manžela bez důvodu. Její impulzivní jednání v této epizodě je tedy nejen nelogické, ale také v rozporu s jejími osobními vztahy a motivacemi. Jak může někdo, kdo má takové vazby a závazky, jednat tak bezmyšlenkovitě?
5. Ztráta momentu překvapení: Pokud by Rhaenys plánovala zaútočit na Vhagara, potřebovala by využít moment překvapení. Po prvním střetu však tento moment ztratila, což by mělo vést k přehodnocení jejího plánu a strategii. Pokračování v útoku za těchto podmínek je nelogické a zbytečně riskantní. Jak může někdo, kdo je zkušený válečník, ignorovat tak základní strategickou zásadu?
6. Nedostatek bojových zkušeností: Epizoda naznačuje, že Rhaenys nemá dostatek bojových zkušeností, což je v rozporu s tím, co o ní víme. Jako dlouholetá jezdkyně na drakovi a zkušená válečnice by měla mít dostatek zkušeností a znalostí, aby mohla činit rozumná a strategická rozhodnutí. Její jednání v této epizodě tomu však vůbec neodpovídá. Jak může někdo s takovou historií bojů a zkušeností jednat tak nekompetentně?

Důsledky těchto rozhodnutí

Rhaenysina smrt nejenže zničila její postavu, ale také výrazně oslabila příběh. Její postava byla jednou z nejvíce ceněných a oblíbených mezi fanoušky, a její zbytečná smrt zanechala mnoho diváků frustrovaných a zklamaných. Tento čin ukázal, že scénáristé nejsou schopni udržet kontinuitu a důslednost v charakterizaci postav, což výrazně podkopává celkový příběh a důvěru diváků v seriál.

Rhaenysina smrt měla být velkolepá a důstojná, odpovídající její zkušenostem a postavení. Místo toho byla vykreslena jako bezmyšlenkovitá a impulzivní, což je v přímém rozporu s tím, co o ní víme. Tento nesoulad nejenže narušil zážitek z epizody, ale také oslabil celkový příběh a důvěru diváků v to, že scénáristé dokáží vytvořit koherentní a smysluplný děj.

Jak mohou scénáristé očekávat, že si udrží věrné diváky, když dělají tak zásadní chyby v charakterizaci postav? Rhaenysina smrt byla nejen zbytečná, ale také neuvěřitelně frustrující pro každého fanouška, který ji obdivoval a respektoval. Její postava si zasloužila mnohem lepší osud, a to, jak byla její smrt zpracována, je naprostým selháním scénáristické­ho týmu.

Celkově vzato, Rhaenysino jednání v této epizodě bylo nejen nelogické, ale také hluboce zklamalo fanoušky, kteří očekávali kvalitní a promyšlený příběh. Tato epizoda ukázala, že scénáristé nejsou schopni udržet kontinuitu a respektovat charakterové rysy postav, což je zásadní pro udržení důvěry a zájmu diváků.

Problémy s postavami a rozhodováním

1. Nelogické rozhodnutí Rhaenys

Rhaenys Targaryen byla vždy vykreslována jako moudrá a strategicky uvažující postava. Její sebevražedný útok na Vhagara byl naprostým nesmyslem. Jako zkušená dračí jezdkyně by měla vědět, že Vhagar je mnohem mocnější drak než její vlastní a jakýkoli pokus o přímý útok by byl zbytečně riskantní. Tím, že se rozhodla pro takový nesmyslný a nebezpečný útok, scénáristé zcela narušili logiku její postavy a zklamali mnoho fanoušků.

2. Aemondův pokus o vraždu krále

Aemond Targaryen se pokusil zabít krále před očima všech, což je naprosto nelogické a nesmyslné jednání. Tento čin je zcela v rozporu s jakýmkoli politickým a strategickým myšlením. Pokusit se o vraždu krále před svědky by znamenalo okamžitý kolaps jakéhokoli plánu na získání moci a vyvolalo by to okamžitou reakci a odplatu. Tento krok byl nedomyšlený a působil jen jako způsob, jak vytvořit drama, ale byl zcela neuvěřitelný a nelogický.

3. Absence Daemona

Daemon Targaryen byl v této epizodě naprosto nevyužitý. Jeho absence byla výrazným nedostatkem, protože je jednou z nejzajímavějších a nejsložitějších postav v seriálu. Namísto toho, aby byl aktivní a hrál klíčovou roli v událostech epizody, byl zcela ignorován. Tato absence nejen oslabila děj, ale také zklamala mnoho fanoušků, kteří očekávali, že Daemon bude mít významný vliv na průběh událostí.

4. Nedostatek strategického myšlení

Mnoho postav v této epizodě jednalo impulzivně a bezmyšlenkovitě, což je v přímém rozporu s jejich dřívější charakterizací. Postavy, které by měly být ztělesněním inteligence a strategického myšlení, činily rozhodnutí, která byla naprosto nelogická a nepromyšlená. Tento nedostatek strategického myšlení podkopává věrohodnost celého příběhu a zanechává diváky zmatené a frustrované.

5. Politické a mocenské intriky

Politické a mocenské intriky jsou jedním z hlavních prvků, které činí tento seriál tak fascinujícím. Nicméně, v této epizodě byly tyto intriky naprosto ignorovány nebo provedeny špatně. Postavy, které by měly být ztělesněním politické moudrosti a intrik, činily rozhodnutí, která byla naprosto nelogická a nepromyšlená. Tento nedostatek komplexních a důmyslných politických intrik výrazně oslabil děj a zanechal diváky zklamané.

Důsledky těchto rozhodnutí

Tyto problémy s rozhodováním postav mají závažné důsledky pro celkový příběh a zážitek diváků. Nelogická a nepromyšlená rozhodnutí nejenže zničila důvěryhodnost postav, ale také výrazně oslabila celkový děj. Fanoušci, kteří očekávali kvalitní a promyšlený příběh, byli zklamáni a frustrovaní těmito zásadními chybami.

Rhaenysina smrt, Aemondův pokus o vraždu krále a absence Daemona jsou jen některé z příkladů toho, jak špatná rozhodnutí postav mohou zničit celkový zážitek z epizody. Tento nedostatek logiky a důslednosti v charakterizaci postav podkopává celkový příběh a důvěru diváků v seriál. Pokud scénáristé nedokáží udržet kontinuitu a respektovat charakterové rysy postav, budou nadále ztrácet důvěru a zájem diváků.

Tato epizoda ukázala, že scénáristé nejsou schopni udržet kontinuitu a důslednost v charakterizaci postav, což je zásadní pro udržení důvěry a zájmu diváků. Rozhodování postav bylo naprosto nelogické a nepromyšlené, což výrazně oslabilo celkový příběh. Fanoušci, kteří očekávali kvalitní a promyšlený příběh, byli zklamáni a frustrovaní těmito zásadními chybami. Pokud scénáristé nenapraví tyto chyby, budou nadále ztrácet důvěru a zájem diváků.

Režie a efekty

Režie a vizuální efekty jsou klíčové prvky, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu a dojem z jakéhokoli televizního seriálu nebo filmu. V případě nejnovější epizody „Rod draka“ tyto aspekty bohužel nedosáhly očekávané úrovně, což mělo negativní dopad na celkový zážitek diváků.

Režie

1. Absence Miguela Sapochnika: Miguel Sapochnik byl režisérem některých z nejpamátnějších bitevních a válečných epizod v Hře o trůny, jako například „Bitva bastardů“ nebo „Dlouhá noc“. Jeho absence je v této epizodě „Rod draka“ značně patrná. Bez jeho zkušeností a talentu pro režírování komplexních bitevních scén epizoda ztrácí na intenzitě a dramatičnosti. Jeho schopnost udržet napětí a vést herce během bitev je nenahraditelná a bez něj epizoda trpí.
2. Plochá režie v klíčových momentech: Režie v této epizodě byla obzvláště plochá v klíčových momentech, jako byly scény s jezdci na dracích. Tyto scény, které by měly být vrcholem epizody, postrádaly napětí a dynamiku, kterou by očekávali fanoušci epických fantasy příběhů. Namísto toho, aby tyto momenty byly vrcholem emocionálního a vizuálního zážitku, působily nedotaženě a bez života.
3. Nedostatek napětí a dramatičnosti: Klíčovým prvkem úspěchu jakéhokoli bitevního příběhu je schopnost udržet napětí a dramatičnost. Tato epizoda však selhala v udržení těchto aspektů. Bitevní scény, které by měly diváky držet na okraji sedaček, byly nevýrazné a postrádaly emocionální hloubku. Mnoho scén působilo uspěchaně a nedotaženě, což narušilo celkový dojem z epizody.
4. Scény mimo bitevní pole: I scény mimo bitevní pole byly nedotažené. Politické intriky a osobní konflikty, které by měly být jádrem příběhu, byly zpracovány povrchně. Režie nedokázala vytěžit plný potenciál těchto momentů, což vedlo k nudným a nepřesvědčivým scénám. Namísto toho, aby se diváci cítili vtaženi do komplexních intrik a emocionálních dramat, byly tyto scény často neintenzivní a bez dynamiky.

Vizuální efekty

1. Vizuální zpracování draků: Jedním z největších lákadel „Rod draka“ jsou samozřejmě draci. V této epizodě byly vizuální efekty draků poměrně dobré, ale stále postrádaly určitou jiskru. Draci byli vizuálně působiví, ale scény s nimi byly často nevýrazné kvůli špatné režii. Potenciál těchto majestátních tvorů nebyl plně využit.
2. Bojové scény: Bojové scény, které by měly být vrcholem epizody, byly vizuálně zklamáním. I když byly efekty technicky dobře provedené, chyběla jim energie a dynamika, která by je učinila nezapomenutelnými. Scény působily staticky a nedokázaly zprostředkovat pocit chaosu a nebezpečí, který by měl být přítomen v každé velké bitvě.
3. Atmosféra a prostředí: Vytváření atmosféry a prostředí je klíčovým aspektem vizuálních efektů. V této epizodě však atmosféra často působila ploše a uměle. Místo toho, aby prostředí působilo jako živý a dýchající svět, působilo často jako sterilní a nereálné. To narušilo celkový dojem a vtáhnutí diváků do příběhu.
4. Použití CGI: Použití CGI je nezbytné pro tvorbu draků a velkých bitev, ale v této epizodě bylo jeho použití někdy příliš zjevné. Místo toho, aby CGI přirozeně splývalo s živými záběry, bylo často rušivé a odtrhávalo pozornost diváků. Skvělý vizuální efekt by měl být nenápadný a podporovat příběh, nikoli ho narušovat.
5. Scénografie a výprava: I když scénografie a výprava byly technicky dobře provedené, často působily nepřesvědčivě. Kulisy a prostředí by měly být živé a autentické, ale v této epizodě často působily uměle a nedotaženě. To narušilo celkový dojem a atmosféru seriálu.

Důsledky těchto problémů

Režie a vizuální efekty jsou klíčové prvky, které mohou buď pozvednout, nebo zničit televizní seriál. V případě této epizody „Rod draka“ byly tyto aspekty zklamáním a výrazně oslabily celkový zážitek. Absence Miguela Sapochnika byla zřetelná a jeho schopnost udržet napětí a dramatičnost chyběla. Vizualizace draků a bojových scén, která by měla být vrcholem epizody, nebyla plně využita kvůli ploché režii a nedostatečnému využití CGI.

Pacing a děj

Jedním z největších problémů, kterým čelí nejnovější epizoda „Rod draka“, je nekonzistentní tempo a chaotický vývoj děje. Tyto aspekty mají zásadní vliv na celkový zážitek diváků a mohou značně ovlivnit, jak dobře je příběh přijímán. Následující detaily rozebírají, proč pacing a děj této epizody selhaly.

1. Nekonzistentní tempo

Tempo epizody bylo po celou dobu velmi nevyvážené, což mělo za následek zmatený a nesoudržný zážitek. Některé scény byly příliš zdlouhavé a zbytečně natahované, zatímco jiné, které měly klíčový význam pro děj, byly uspěchané a nedostatečně rozvinuté. Tento kontrast mezi rychlým a pomalým tempem ztěžoval sledování a pochopení celkového příběhu.

• Pomalé scény bez významu: Mnoho scén, které by měly posunout děj dopředu nebo poskytnout důležitý kontext, bylo zbytečně natahováno. Například dlouhé dialogy, které nepřinášely nové informace nebo nerozvíjely postavy, působily jako výplň a snižovaly napětí a dynamiku epizody.
• Uspěchané klíčové momenty: Naopak klíčové momenty, jako jsou bitevní scény nebo důležité zvraty, byly často zpracovány příliš rychle. Tento spěch vedl k tomu, že tyto scény postrádaly emocionální hloubku a dramatický dopad, který by měly mít. Diváci tak neměli dostatek času na to, aby plně pochopili a ocenili význam těchto momentů.

2. Nedostatek soudržnosti v ději

Děj epizody byl chaotický a nedostatečně propojený. Mnoho dějových linií bylo nedostatečně rozvinutých nebo na sebe navazovaly způsobem, který postrádal logiku a plynulost.

• Nepropojené dějové linie: Některé dějové linie působily izolovaně a nepřispívaly k celkovému příběhu. Postavy se často objevovaly a mizely bez jasného důvodu nebo smyslu, což způsobovalo zmatek a narušovalo kontinuitu děje. Tento nedostatek propojenosti vedl k tomu, že epizoda působila jako série nesouvisejících scén, spíše než jako koherentní příběh.
• Nevyřešené dějové otázky: Mnoho důležitých otázek a konfliktů zůstalo nevyřešených nebo bylo zpracováno povrchně. Tento přístup vedl k pocitu nedostatečného uspokojení a frustrace u diváků, kteří očekávali, že se epizoda bude věnovat těmto klíčovým aspektům příběhu důkladněji.

3. Pacing v rámci sezóny

Problematické tempo není pouze záležitostí této jedné epizody, ale odráží širší problém v rámci celé sezóny. Děj se často pohybuje skokově, což vede k nejasnostem a narušuje plynulý vývoj příběhu.

• Rychlé přechody mezi scénami: Sezóna jako celek trpí rychlými a nečekanými přechody mezi různými dějovými liniemi a scénami. Tento styl vyprávění ztěžuje divákům sledování a pochopení motivací postav a důsledků jejich činů. Diváci jsou tak často ponecháni v nejistotě ohledně toho, co se děje a proč.
• Nedostatečné rozvinutí postav: Některé postavy nedostávají dostatečný prostor k rozvoji, což vede k povrchnímu a neuspokojivému vykreslení jejich příběhů. Tento nedostatek hloubky způsobuje, že diváci nemají dostatečnou emocionální investici do osudů těchto postav.

4. Příliš mnoho vysvětlujících dialogů

Epizoda často spoléhá na vysvětlující dialogy, které mají za úkol přenést informace na diváky, ale často působí jako výplň. Místo aby byly informace organicky zakomponovány do děje, jsou často podávány formou zdlouhavých rozhovorů, které zpomalují tempo a snižují napětí.

• Dialogy bez dynamiky: Mnoho dialogů postrádá dynamiku a napětí, což vede k nudným a monotónním scénám. Tyto rozhovory nepřinášejí nové pohledy nebo emocionální momenty, které by obohatily příběh.
• Nepřirozené expozice: Často se stává, že postavy vysvětlují věci, které by měly být zřejmé nebo známé. Tento přístup působí nepřirozeně a rušivě, protože odvádí pozornost od děje a narušuje plynulost vyprávění.

5. Nedostatek akce a nových postav

V této epizodě chyběla výrazná akce a nové postavy, což vedlo k pocitu stagnace a monotónnosti.

• Chybějící akční scény: Akční scény, které by měly být vrcholem epizody, byly minimální nebo zcela chyběly. Tento nedostatek akce snižuje napětí a dynamiku příběhu, což vede k nudnému a neuspokojivému zážitku.
• Absence nových postav: Většina postav, které se objevují, jsou již dobře známé, což vede k nedostatku novosti a překvapení. Přidání nových postav by mohlo obohatit děj a přinést nové dynamiky a konflikty.

Důsledky těchto problémů

Nekonzistentní tempo a chaotický děj mají závažné důsledky pro celkový zážitek diváků. Tyto problémy narušují plynulost příběhu a snižují emocionální dopad klíčových momentů. Diváci jsou často zmatení a frustrovaní, protože nejsou schopni sledovat logický a koherentní vývoj děje.

Závěr

Nejnovější epizoda „Rod draka“ přinesla fanouškům mnoho zklamání a frustrace kvůli řadě zásadních problémů v oblasti charakterizace postav, režie, vizuálních efektů a vyprávění děje. Rozhodnutí postav, jako je sebevražedný útok Rhaenys na Vhagara, působí nelogicky a jsou v rozporu s jejich dřívější charakterizací. Absence klíčových postav, jako je Daemon, a nesmyslné kroky jiných, například Aemondův pokus o vraždu krále, podkopávají věrohodnost příběhu.

Režie epizody, zejména absence Miguela Sapochnika, selhala v udržení napětí a dramatičnosti, které by měly být klíčovými prvky bitevních scén a politických intrik. Vizuální efekty, i když technicky dobře provedené, často působily ploše a uměle, což narušilo celkový dojem z epizody.

Tempo a děj epizody byly velmi nevyvážené, s mnoha zdlouhavými a zbytečnými scénami, zatímco klíčové momenty byly uspěchané a nedostatečně rozvinuté. Tento nekonzistentní pacing a chaotický vývoj děje vedly k pocitu stagnace a narušily plynulost vyprávění.

Pokud chce „Rod draka“ znovu získat důvěru a zájem svých diváků, musí se zlepšit ve všech těchto klíčových oblastech. Kvalitní charakterizace postav, důsledná a napínavá režie, promyšlené a přirozeně zakomponované vizuální efekty, a konzistentní a koherentní vyprávění děje jsou nezbytné pro vytvoření seriálu, který bude fanoušky nadále bavit a uspokojovat. Tato epizoda ukázala, že existují vážné nedostatky, které je třeba řešit, pokud má seriál dosáhnout svého plného potenciálu a udržet si věrné diváky.

#27 jancifejs #36 Einar Einarson #58 Cr4zyFl4mes
9.7.2024 | 18:04:20
Rafan

Z toho co jsem se dočetl a nebo slyšel o dracích, Tak jednání Rhaenys v souboji Meleys versus Vhagar mi zase tak moc hloupé nepřipadalo. Proč? Od určité velikosti a váhy už tyto parametry mohou být více na obtíž než výhoda, což v prvním střetnutí bylo vidět, a rozhodně to nebyl nějaký nečekaný přepad, tedy žádný okamžik překvapení. Rhaenys na Meleys měla dost velkou šanci Vhagara dostat a nebo aspoň pořádně pocuchat, aby ho na delší dobu vyřadila z tance draků. Ačkoli Meleys byla silná a hlavně obratnější než těžkopádný Vhagar, taktickou chybou Rhaenys došlo paradoxně k okamžiku překvapení ze strany Vhagara. Chyba nebyla že se pustila do boje, ale že po prvním střetu měla s Meleys nabrat výšku, aby měla lepší přehled nad bojištěm, protože i z velké výšky by nešlo Vhagara přehlédnout. Pak mohla po vypátrání Vhagara využít výšky a zaútočit na něj s Meleys ze z hora a třeba zabít Aemonda v sedle.

9.7.2024 | 19:23:03
Punisher bude trestať

@Rafan ásadní roli hrála velikost a váha draka. Vhagar jako drak má nejvíce bojových zkušeností ze všech a účastnil se nejednoho boje. Také jsme měli možnost vidět, že je to temperamentní drak a nemá dostatečný respekt ke svému jezdci, který také nemá dostatečné množství bojových zkušeností. Rhaenys na druhou stranu měla mnoho zkušeností, a její totální strategické selhání způsobilo smrt jí i jejímu drakovi. Už jen to, že tam byla šance, že tam budou dva draci, a ona si toho byla vědoma a přesto tam šla, naznačuje, že ji můžeme označit za sebevraha.

#9 Rafan
9.7.2024 | 19:36:09
puf

Ježiš stará Rhaenys nikoho nezajímá, vůbec bych to neřešil

9.7.2024 | 19:40:26
Lady Adeline

Puf: to jako myslíš vážně? Ta stará Rhaenys jak píšeš byla jednou troufám si tvrdit nejvíc oblíbených postav. Její epickou bitvu proti silnějšímu protivníkovi se svoji kamarádkou dračici si většina z nás bude ještě dlouho pamatovat.

#33 puf
9.7.2024 | 20:42:49
Lady Adeline

Rafan: přesně tak…

9.7.2024 | 20:43:29
Lady Adeline

Punisher: zbytečná snaha,tu tvoji recenzi tu nikdo nebude číst.

9.7.2024 | 20:44:57
Punisher bude trestať

@Lady Adeline Neboj, to je jen pro inteligentní jedince, kteří by se k ní dokázali i vyjádřit. Ty jsi jen troll a nemáš na to intelekt. :)

9.7.2024 | 20:55:35
Rafan

#3 Punisher bude trestať: Nechci tady spojlerovat, ale předpokládám, že víte jak skončí Vhagar. Tam mu ta velikost, kterou tak rád zdůrazňujete, byla prdlajs platná. Hlavně je to o taktice jezdce.

9.7.2024 | 21:07:22
Lady Adeline

Punisher: právě že ti inteligentní jedinci nebudou číst takovou mašmuládu co jsi tu vyplodil. Chápu nějakou kritiku, ale ty už přímo hejtuješ ,takže ty tvoje rádoby recenze tu nikdo už nebere vážně.

9.7.2024 | 21:09:19
Punisher bude trestať

@Rafan Ve vámi zmíněné bitvě rozhodl jezdec, který měl více zkušeností a který ovládal bojovou taktiku.

9.7.2024 | 21:14:12
Punisher bude trestať

@LadyAdeline Někdy je potřeba si přiznat, že umíte jen urážet lidi. Urážení je vaše ochrana, kterou používáte k tomu, abyste zakryli, jak tragicky jste na tom s argumentací a vyvracením příspěvků, se kterými máte problém. Podívejte, pokud vaše inteligence nestačí na to, abyste se k mému příspěvku dokázali věcně vyjádřit, tak prostě stačí mlčet. Naopak, z vaší strany vychází jen frustrace a hněv a označujete příspěvky za nějaké bláboly, asi je čas se nad sebou zamyslet.

9.7.2024 | 21:19:48
Punisher bude trestať

To platí pro všechny. Pokud máte problém s mým hodnocením, je možné mě argumentačně konfrontovat, na takové příspěvky budu rád reagovat. Naopak, máte potřebu svou frustraci z ubohé kvality svalovat na mě a psát nesmyslné příspěvky, tak na takové hlouposti nemám náladu reagovat.

9.7.2024 | 21:24:36
Lady Adeline

Punisher: tak to by si tu musel někdo přečíst tu tvoji slátaninu .Nečekej tu nějaké argumenty na tu tvoji recenzi,protože nevěřím že se tu někdo najde kdo ji bude číst.

9.7.2024 | 21:43:20
Punisher bude trestať

@Lady Adeline Pokud nemáš nic k recenzi, tak čau…

9.7.2024 | 21:56:30
PecaCZE

Nekrmte trolla, všichni tady víme že je to šašek od jeho prvního příspěvku. Všichni jsme idioti, protože nesouhlasíme s jeho názorem, kterej je jedinej. Argumentovat neumí, jen urážet a nazývat nás slovy, který přesně sedí na jeho osobu. Prostě mu nepište.

9.7.2024 | 22:06:57
Zilwicky

No.. komentár dlhší ako samotný článok som tu už dlho nevidel veru :D

9.7.2024 | 22:09:56
Punisher bude trestať

@PecaCZE Jdi si stěžovat a vyplakávat k adminům, ty trolle.

9.7.2024 | 22:33:33
prekofro

pane punišere kde berete, že již nemáme důvěru? a mohu poprosit odkaz na vaší tvorbu, zníte že tomu rozumíte a rád bych se podíval jestli tomu vaše tvorba odpovídá.

9.7.2024 | 22:47:03
Wolfinator1

Punisher bude trestať se mi čím dál víc zdá jako AI :D

#59 Cr4zyFl4mes
9.7.2024 | 23:47:37
Brisingr8

Mne osobne najviac nadchlo stretnutie Aegona a Sunfyreho (Sluncežár je tak tupo prelozene az z toho aj oci bolia, samozrejme to je problem toho kto prekladal knihy a nie tuto adminov. Ale aj tak odmietam pouzivat to meno!). Bolo take nostalgike a podla mna aj najlepsia scena v tejto epizode. Tie boje mne osobne az tak super zasa neprisli bolo to viac menej ako v tom beckovom filme Eragon…

10.7.2024 | 0:11:58
Ynwalf

Punishere ty jsi nejhorší uživatel na tomhle serveru a to je obdivuhodné v takové velké konkurenci. Dej si dohromady život a neotravuj tu lidi kteří si užívají seriál

10.7.2024 | 0:25:22
4391

@Wolfinator1 Taky mě napadlo, že ty texty tvoří AI :D A jestli ne, tak ten člověk nemá absolutně žádný život. Každopádně není úplně běžné uvést se tím, že všem kdo se mnou nesouhlasí vynadám do idiotů a pak je poučovat jak vést slušnou diskuzi :)

10.7.2024 | 4:35:10
MONTYMonter

By mě zajímalo zda se po této epizodě dočkáme dalšího skoku v čase, protože do dalších bitev by se pomalu měli dostávat budoucí Králové.

10.7.2024 | 8:13:18
Punisher bude trestať

Rhaenys byla nejhloupější a nejhorší dračí jezdec, jakého jsem kdy viděl. Vydat se na sebevražednou misi vyžaduje dávku idiotismu. Připravila o život sebe a především svého draka, kterého evidentně až tak ráda neměla, protože v opačném případě by jí záleželo na tom, co se s ním v bitvě může stát.

Proto dávám Rhaenys na první příčku nejhloupějších postav seriálu. Rhaenyra si koleduje o druhé místo, protože tam chtěla jít se svým malým dráčkem, který by byl jednohubka pro Vhagara.

10.7.2024 | 9:11:53
Punisher bude trestať

@4391 Žádný život nemají lidé, kteří mě neustále zmiňují, i po tom, co jsem se vysloveně vyjádřil, že na trolly nereaguji.

10.7.2024 | 9:14:02
jancifejs

#1 Punisher bude trestať: Možno rozhodnutie Rhaenys nebolo logické, ale treba si uvedomiť že plnila rozkaz brániť Havranov hrad čím potvrdila svoju plnú oddanosť Rhaenyre. Na druhú stranu, má viac skúsenosti ako Aemond, tak šanca na úspech tam aj bola. Vhagar je hlavný tromf zelených, kebyže sa jej ju podarí dostať, tak zeleným by neostávalo nič iné len kapitulovať, vojna by skončila a tým by zabránila plno ďalším obetiam a škodám.

Aemond je vedomý toho že len on je schopný ako tak ovládať Vhagar a tým pádom je pre zelených veľmi dôležitý, preto nemal problém priamo zaútočiť na Aegona, okrem toho Aegona nikto neuznáva a nerešpektuje, každí zo zelených by si prial mať za Kráľa radšej Aemonda. Takto ukázal Aegonovi a ostatným kto tu je boss.

Daemon je zatiaľ sklamaním, žiaľ je to dôsledok jeho namyslenosti a arogancie, ale verím, že jeho čas ešte len príde.

Každopádne ja ako fanúšik som rád, že sa to týmto smerom vyvíja, predsa len je to GoT spin-off, tak intrigy tam musia byť.

10.7.2024 | 9:54:28
10.7.2024 | 10:38:23
Punisher bude trestať

To, že jsem oddaný královně, neznamená, že se dobrovolně přihlásím na sebevražednou misi, jejímž následkem může být výrazné oslabení Černých, k čemu nakonec i došlo. Rhaenys má bojové schopnosti, ale jak opakuji, kniha není seriál. Seriálová adaptace ji představila jako naprosto neschopného dračího jezdce, který zapříčinil oslabení své královny. Je to smutné, tuto postavu má mnoho lidí rádo, ale je to tak. Strategicky tato postava selhala.

Aemond je schopen ovládat Vhagara, ale nic to nemění na tom, že je nezkušený jezdec, který ještě nezemřel jen kvůli tomu, že se veze na hřbetě tak zkušeného draka, jako je Vhagar.

Aegon je lepší král a Aemond by se mu nikdy nevyrovnal, protože je to jen zatrpklý muž, kterého ovládají démoni, kteří ho obklopují už od dětství. Smrt krále by v tak vypjatých časech Zeleným spíše uškodila.

10.7.2024 | 10:38:35
czechkatka

Výborné vyvrcholení první půlky 2. řady, klobouk dolů všem, co se na tom podíleli… kaskadéři se na tom museli pěkně vyřádit :) A pořád se nemůžu nabažit těch krásných kostýmů, hlavně dámy si oproti první řadě hodně polepšily… Dračí tanec mi drásal srdce, ty zvuky které chudák Sunfire vydával, když ho Meleys ,,polechtala,, na bříšku… ach jo… Daemonova linka mě baví, hezky to podtrhuje tajemnou/stra­šidelnou pověst Harrenhalu. Herci jako vždy na 1*, Tom (Aegon II) je zatím asi nejpříjemnější překvapení…

10.7.2024 | 11:52:45
m0rdred

Tak jsem trochu doufal, že je po Aegonovi a on to nakonec co jsem vyspoileroval, přežije. Kdyby alespoň byl zmrzačenej, jak ten drak (moc nechápu, jak to oba dají, vypadalo to KO).

#37 ori
10.7.2024 | 12:06:19
m0rdred

Jak Aemond vytahoval ten meč, tak měl asi chuť Aegona dorazit, co? :)

#34 4391 #35 czechkatka
10.7.2024 | 12:15:09
puf

#5 Lady Adeline: ty jsi asi holka, žes fandila staré Rhaeně, že? Ostatním to tam ale kazila: já jsem rád, že je po ní.

To právě je chyba toho Punisherova dlouhého příspěvku, který za něj tak užvaněně a kostrbatě napsala AI: člověk by tu babku neřešil.

#39 m0rdred
10.7.2024 | 12:21:51
4391

#32 m0rdred: Nejspíš jo. Jen nečekal, že ho u toho někdo uvidí.

Ale z toho se ještě půjde vykecat. Třeba něco jako „Já ho nechtěl zabít, jí si chtěl jenom nakrájet stejky ze Sluncežára“.

#38 m0rdred
10.7.2024 | 12:33:29
czechkatka

#32 m0rdred: Aemond chtěl určitě nebohého bratra zbavit bolesti a utrpení..... taková rána z milosti haha… Aegon to sice přežije, ale ! je velice vážně popálený (brnění se mu přitavilo k levé ruce… au…), a utrpěl mnohačetné zlomeniny… Sunfyre ho asi při pádu ,,objal,, aby ho ochránil.

#38 m0rdred
10.7.2024 | 13:07:39
Einar Einarson

#1 Punisher bude trestať: :-D tolik rádoby chytrých keců, klobouk dolů. ty se asi hodně rád posloucháš, co? :-D

10.7.2024 | 14:30:23
ori

#31 m0rdred:

Bude zmrzačený, popálený, zlomené obe nohy a ešte dlho sa bude zotavovať a neukazovať na verejnosti.

#40 m0rdred #50 hardhome
webmaster
10.7.2024 | 15:24:37
m0rdred

#34 4391: #35 czechkatka: Děkuji oběma za vtipné odpovědi :) Tak nějak jsem o tom přemýšlel :)

10.7.2024 | 15:36:06
m0rdred

#33 puf: Umřela Rhaenys, ne jakási Rhaena. Nauč se skloňovat nebo dvakrát zkontroluj, co jsi napsal ;) To ostatní je raději bez komentáře…

#41 puf
10.7.2024 | 15:40:43
m0rdred

#37 ori: Děkuji za doplňující odpověď¨:) Nemám to tak načtený, spoiler navadí, seriál baví :)

#46 PecaCZE
10.7.2024 | 15:43:51
puf

#39 m0rdred: jo tak ona byla nudná, tak jsem si jí moc nevšímal a jméno si ani nezapamatoval

Ten první dlouhý koment je natažený pomocí AI, proto tam furt mele prázdnou slámu

#42 m0rdred #43 m0rdred #59 Cr4zyFl4mes
10.7.2024 | 16:14:37
m0rdred

#41 puf: No vidíš. Toho jsem si ani nevšiml. Hlavně nerozumím proč je takový vedlejší děj v kvízu. Fajn, možná bude důležitá… časem… ale pamatoval by sis jméno hospodské nebo někoho z davu? ":)

10.7.2024 | 16:20:43
m0rdred

#41 puf: To asi není AI, to natočili rovnou… když už to točili ;)

10.7.2024 | 16:22:30
Punisher bude trestať

@ori Popálený bude, ale pochybuji, že bude nějak zmrzačený, protože se spustil šest měsíců trvající odpočet do úmrtí jeho bratra. A pochybuji, že tu postavu zničí tím, že z ní udělají maroda.

#45 m0rdred
10.7.2024 | 16:36:20
m0rdred

#44 Punisher bude trestať: A kdyby se v té době do 6 měsíců zázračně uzdravil, tak by to byl taky zázrak. Takže nás čeká co? V dalším díle ho uvidme na nohách, když jeho bratr zemře?

10.7.2024 | 16:39:20
PecaCZE

#40 m0rdred: Vždyť by si stačilo pustit upoutávku na další epizodu, která je i tady na Edně a viděl by jsi, že to přežil :) Pro jiné to může být spoiler, protože to vypadalo že je fakt mrtvej.

#47 m0rdred
10.7.2024 | 16:40:34
m0rdred

#46 PecaCZE: Já si to nepouštím… ani nečtu spoilery, opokud mi je tu někdo napíše, tak to beru, rozhodně toho člověka nebudu proklínat :) Takže jak píšeš. Díky za info, video jsem neviděl a koukat na něj nebudu ;) proto jsem se tu asi blbě ptal… za odpověď jsem rád. :) ;)

10.7.2024 | 16:46:04
Punisher bude trestať

@m0rdred Pravděpodobně bude popálený, nějak znetvořený, ale nebude v takovém stavu, že by teď rok ležel na posteli a léčil si 30 zlomenin. Rozhodně to změní jeho charakterové vlastnosti. Dosud byl mírný, ale tato událost mu přidá na agresivitě a víme, že ji v sobě má takovou tendenci už od smrti jeho syna.

#49 m0rdred
10.7.2024 | 16:54:03
m0rdred

#48 Punisher bude trestať: No :) Těší mě, že si poslední dva tři roky užije :) znetvořený, a pak ho otráví :) VIseris byl pan král, tohle je odpad… a i tak dopadne…

10.7.2024 | 18:38:40
hardhome

#37 ori: dolamany bude az po udalostiach na dragonstone teraz je popaleny hlavne

#52 ori
10.7.2024 | 19:13:50
Punisher bude trestať

@m0rdred Nech se to zdá jakkoliv šílené, Tanec draků nemá ani jednu kladnou stranu – ti „dobří“ nejsou ani Zelení, ani Černí. A vidím, že spoilery srší už ze všech stran. I když jsem slyšel, že spoilery nevyhledáváte, v takovýchto diskusích je 100% šance, že do konce 2. série budete vědět všechny klíčové události a smrti všech hlavních postav.

#53 m0rdred
10.7.2024 | 19:30:38
ori

#50 hardhome: Pravda, to príde až potom.

webmaster
10.7.2024 | 20:12:59
m0rdred

#51 Punisher bude trestať: No já spoilery nevyhledával… Přečetl jsem si je tu od tebe ;) A pak jsem zagooglil :) a říkal si, že na tom vlastně není nic špatnýho… Konec poslední epizody jsem doslova probrečel. A lepší to nebude… Ale i tak se na to těším. Jako seriál to pro mě funguje :)

10.7.2024 | 20:29:01
Punisher bude trestať

@m0rdred Tak jediný spoiler, který jsem dal do oběhu, bylo, že E přežil pád, a to ani nebyl spoiler. To, že ho nakonec otráví, sis už musel dohledat sám. V každém případě miliony lidí ví, jak to všechno skončí, holt budeš další. I tak jde o to, jak dané události z předlohy zpracují do seriálové podoby.

#55 m0rdred
10.7.2024 | 20:36:13
m0rdred

#54 Punisher bude trestať: To není pravda :) První spoiler, který jsem od tebe četl byl ten, že Rhaenyru sežere drak (jak si psal, bylo to zmíněno už v GOT, tak to není přímo spoiler, ale kdo by si to pamatoval?) A tohle jsem si třeba z GOT nezapamatoval :) Takže jsi mě to sledování tou zprávou docela znechutil… Aegona II. jsem si googlil, proč ne…

10.7.2024 | 20:43:20
4391

Vím že už se teď to téma trochu zakecalo, ale co se Rhaenys a její sebevražedné mise týče, tak já osobně jsem s logikou jejího rozhodnutí zas takový problém neměl. Podle mě její chování souvisí ještě s událostmi první série.

Konkrétně myslím tu scénu, kdy mohla spálit celý tým zelených při korunovaci Aegona a nakonec se rozhodla to neudělat. To byla fanoušky dost kritizovaná scéna, protože to z hlediska běžného diváka nedává smysl (já jsem se jí tenkrát v diskuzi zastal, protože v reálu každý děláme chyby a tím spíš ve vypjatých situacích. A zabít korunovaného krále před stovkami svědků to prostě není jen tak. Holt tedy zvolila epický útěk místo masové vraždy). 

Ale proč to teď vůbec zmiňuji? Protože mě osobně z toho plyne jasný závěr: Seriálová Rhaenys má sklony se rozhodovat špatně. Nic proti ní, působí na mě jako milá babča frajerka, ale tohle je prostě pravda (ještěže byl králem Viserys a ne ona).

Třeba tedy šla na sebevražednou misi protože vážně věřila tomu, že má šanci zvítězit.

Druhá možnost, která ale také souvisí s onou promarňenou šancí zničit zelené, je ta, že Rhaenys cítí vinu. Vyčítá si, že nezabránila válce když měla příležitost (což jí ve druhé sérii vyčetl i Daemon) a třeba má pocit, že si za to zaslouží zemřít. Tak holt udělala kamikaze nálet a zemřela se ctí. To že to byla vlastně úplná zhovadilost kterou oslabila tým černých, jak poznamenal někde v diskuzi Punisher, to je věc druhá (a opět to dokazuje, že má Rhaenys sklony dělat špatná rozhodnutí…).

Můžeme si tu notovat jak její smrt byla zbytečná. No jo, byla… Ale do hlavy jí holt nevidíme a nevíme jak se v tu chvíli cítila. Ale z hlediska scénáře se to asi obhájit dá.

Toť můj názor na tuto událost. Uvidíme jestli se to ještě pokusí tvůrci nějak vysvětlit.

#57 ori
11.7.2024 | 12:31:24
ori

#56 4391: Tak oni musia vysvetľovať všetko lebo dnes si už ľudia nevedia nič domyslieť alebo použiť predstavivosť a vysvetliť si to podľa seba. https://wikiofthrones.com/…f-rooks-rest?…

#60 4391
webmaster
11.7.2024 | 16:41:32
Cr4zyFl4mes

#1 Punisher bude trestať: Ty sis nechal recenzi napsat od AI?

11.7.2024 | 18:46:33
Cr4zyFl4mes

#41 puf: #20 Wolfinator1: Ah, jsem rád, že to lidi poznají.

11.7.2024 | 18:52:35
4391

#57 ori: No vida, tak oni to vlastně vážně přiznali podobně jako jsem o tom psal… A koukám že už v úterý.

Přísahám, že jsem ten článek četl až díky Tvému odkazu. Mě se nápad na ten dlouhý koment, který jsem napsal, zrodil v hlavě někdy včera, ale znáš to… Skloubit práci, rodinu, sledování seriálů a pak svoje názory trochu zformulovat a napsat někam do diskuze, to nějaký čas zabere. Každopádně jsem s tím přišel ve chvíli, kdy už je to leckomu celkem jasné.

Ale to už je jedno, každopádně za ten odkaz dík. Jsem rád, že jsem to pochopil podobně, jak to scénáristi zamýšleli ;) Vlastně nakonec chápu, proč tyhle prohlášení dělají. Takový hejtr typu Punisher na tomhle rozhodnutí Rhaenys postavil velkou část svojí kritiky celé epizody. Ale úplně opomněl, že co ze strategického hlediska smysl dávat nemusí, to z lidského hlediska smysl mít může. Jsme jen lidi, chybujeme. Stejně jako Rhaenys.

11.7.2024 | 19:59:53
Punisher bude trestať

:D

12.7.2024 | 18:07:40
DarkSasha

Sranda je že za všechno může železný trůn kterej je prokletej a drogon to ví proto ho zničil,ten kdo neprávem usedne na trůn zemře,Robert Baratheon,Joffrey Baratheon,Tommen Baratheon,Cersei Lannister. a i Daenerys Targaryen tam neprávem usedla a zemřela. Jaehaerys I udržel Mír po 60let a Viserys I 80let,a jak Aegon nepavem usednul na trůn je tuhej, nárok měla pouze Rhaenys, Rhaenyra,Jacaerys Velvaryon,Lucerys Velaryon,Jon snow kterej pochazel z rodu červených tudiš proto měl černé vlasy a proto ho drogon nespálil byl pravej dědic trůnu ale aby přerušil ten kruch to kolo co chtěla Daenerys rozbít,Zničil sám tím že jí zabil a sám se nakonec vzdal trůnu.

14.7.2024 | 16:30:17
MONTYMonter

To nedává smysl DarkSasha, kdybys četl knihu tak bys věděl jak Rhaenyra c

15.7.2024 | 17:05:52
MONTYMonter

Poslalo se to samo. Tak bys věděl jak Rhaenyra dopadne. Bylo hodně králů i potom na trůnu a každý dopadl jinak. Hledáš nadprirozeny smysl někde, kde jsou jen intriky a politika.

15.7.2024 | 17:09:08
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Nepřehlédněte

Přehled důležitých rodů, které sehrají roli v občanské válce mezi Targaryeny

Přehled důležitých rodů, které sehrají roli v občanské válce mezi Targaryeny

Ani seriál House of the Dragon se neobejde bez početného množství rodů. Které rody, jež známe už ze seriálu Game of Thrones, zasáhnou do války? A které nové rody nám naopak budou představeny?

Reklama

Plakáty

Plakáty

Narozeniny

Hlídejte si nás

Filtr seriálů
Reklama