Dig (Ztracená archa)
86/100 - 43×

Dig(Ztracená archa)

Agent FBI Peter Connelly vyšetřuje záhadnou smrt mladé archeoložky v Jeruzalémě. Při svém pátrání ale zjistí, že je na stopě spiknutí, které má po dvou tisících letech změnit běh dějin.

USA | 2015 | Ukončeno
vysílání
1 sezóna | USA Network | 42 minut
žánr
Krimi, Mysteriózní, Thriller
hrají
Jason Isaacs (Peter Connelly), Anne Heche (Lynn Monahan), Ori Pfeffer (Golan Cohen), Guy Selnik (Avram), Alison Sudol (Emma Wilson), Richard E. Grant (Ian Margrove), Lauren Ambrose (Debbie Morgan), David Costabile (Tad Billingham), Zen McGrath (Josh), Omar Metwally (Jusef Chálid), Angela Bettis (Faye), Regina Taylor (Ruth Ridell)

Postřehy a teorie z epizod Meet the Rosenbergs a Prayer of David

Postřehy a teorie z epizod Meet the Rosenbergs a Prayer of David

Máme za sebou třetí a čtvrtou epizodu konspiračního seriálu Dig. Pojďme si zrekapitulovat uplynulé dvě epizody a vysvětlit si řadu věcí, které se v dílech objevily.

11 0
29.3.2015
TheDarkKnight

Červená jalovice

O červené jalovici jsme se krátce zmiňovali již v předešlém článku. Psali jsme, že se o červené jalovici píše v Mišně v Knize čistoty ve 12. kapitole, kde jsou k nalezení informace o vlastnostech jalovice a o přípravě popela k očištění. Jak jsme ale zjistili v nejnovějších epizodách, o červené jalovici je především psáno ve Starém zákoně, v devatenácté kapitole knihy Numeri, kde stojí:

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, ať k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. Až do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. Až do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel té jalovice a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel té jalovice, si vypere oděv. Až do večera však bude nečistý.

Tento obřad s jalovicí (zřejmě ne čistě červenou) jsme mohli vidět v první epizodě v podzemních vykopávkách. Tyto obřady zde nejspíše probíhaly již dříve (čemuž nasvědčuje DNA, kterou odebrala a dala otestovat Emma Wilsonová) a s velkou pravděpodobností by zde měl proběhnout i obřad s tzv. Červeňákem, kterému je věnována jedna samostatná linka.

Devatenáctá kapitola knihy Numeri

Pronásledovatelé a komplex

S Červeňákem souvisí jeho pronásledovatel, který jalovici z nějakého důvodu sleduje. V první epizodě se zdálo, že chce zamezit provedení obřadu zabitím jalovice. Nyní se však čím dál více zdá, že se jedná o člověka vyslaného Tadem Billinghamem, protože když si pronásledovatel nasazoval rukavice, bylo vidět vyryté jisté znamení, které poté měla na kotníku i žena v komplexu v Mexiku, kde se nachází Joshua, chlapec, který nevstoupil až do svých 13 let (do bar micva, náboženské dospělosti) na zem a jenž je s největší pravděpodobností z přímé linie velekněží. Toto je společně s obřadem červené jalovice a nalezením všech dvanácti kamenů do kyrysu podmínkou k znovuvybudování Chrámu. V nejnovějších epizodách se nám tak propojily všechny linie a ukázaly nám, kam děj seriálu směřuje.

Pronásledovatel se již setkal s červenou jalovicí

Znovuvybudování Chrámu, Archa úmluvy a Chrámová hora 

Dle božího příkazu postavil Mojžíš při čtyřicetiletém putování pouští příbytek k modlení (v němž byla uchována také Archa úmluvy), který donesl až do země zaslíbené, Kanáanu. Podle něho postavil Šalamoun první jeruzalémský chrám, v němž, přesněji ve Velesvatyni, byla umístěna Archa úmluvy, kam směl vstupovat pouze velekněz, který měl kyrys, v němž bylo umístěno již zmíněných dvanáct kamenů. První chrám byl však zničen a židé odvlečeni do babylónského zajetí. Po návratu vystavěli Druhý jeruzalémský chrám, ovšem i ten byl zničen a to roku 70 n.l. římským vojskem. Chrám již poté nebyl nikdy obnoven. Avšak mesiáš by měl Chrám znovuobnovit. Toto vedlo k tomu, že se v historii již řada lidí prohlašovala za mesiáše a také ke vzniku různých uskupení (Hnutí věrných Chrámové hory a země Izrael či Chrámový institut, seriálové uskupení má drobný základ ve skutečnosti), která chtěla získat Chrámovou horu, na níž dříve stával Jeruzalémský chrám a na němž stojí od roku 691 n.l. islámský Skalní dóm.

Kopie Archy úmluvy v muzeu v Izraeli

Pojmy

Numeri:

Numeri je čtvrtá z celkem pěti knih Tóry.

Izrael

Izrael není pouze název státu, ale také jméno, které dal Bůh Jákobovi.

Archa úmluvy

Archa úmluvy je truhla, ve které se přenášely a poté byly uchovány desky, do nichž bylo vytesáno desatero (deset zákonů, které měli židé dodržovat), jenž předal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj.

Skalní dóm

Skalní dóm je islámská svatyně, která byla na Chrámové hoře (na níž dříve stál Jeruzalémský chrám) vystavěna roku 691 n.l.

Urim a Thumim

Na konci čtvrté epizody byly použity dva kameny Urim a Thumim. Tyto artefakty se objevují již v době Mezopotámie, kdy je využívali semité. Chtěli tak poznat, pomocí formy losování, boží záměr.

Armagedon

Ve čtvrté epizodě jsme se také setkali se slovem Armagedon, které pochází z knihy Zjevení, podle níž by na tomto místě mělo dojít k souboji mezi vojsky Boha a Satana (je třeba nechápat doslovně). Není tedy divu, že na tomto místě byl ukryt poslední a nejhůře se hledající kámen do kyrysu, jehož nalezení by v seriálu dle slov jedné z postav mohlo společně s ostatními událostmi, které se v seriálu dějí, vést ke třetí světové válce.

Košér

Ve čtvrté epizodě také padlo slovo košér, když byl žid převážející Červeňáka na hostině. Zde jedna z žen účastnící se hostiny řekla, že je kvůli němu jídlo košér. Toto znamená čistý, v judaismu se jedná o označení pro potraviny, které smí židé jíst. Vše, co není košér, mají zakázáno konzumovat. Jsou sepsána přesná pravidla, co smí konzumovat.

Foto: USA Network

Diskuze /3

darkHannibal

Dík, že se tomu tak pěkně podrobně věnujete. Spoustu mi toho sice dojde během epizody, ale určitě ne všechno a tyhle postřehy jsou velmi užitečné ;-)

29.3.2015 | 21:00:45
Lucifrid

Ha, než jsem se dostala trochu víc ke googlení toho, co mě zajímalo, tak si mi ušetřil práci :D Vřelé díky :)

webmaster
29.3.2015 | 23:11:06
fincik

Supr článek. Hned mi dávají větší smysl souvislosti, co mi unikly. :)

30.3.2015 | 0:01:34
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Upoutávka

Thumbnail Play icon

Postřehy a teorie

Postřehy a teorie z epizody Armageddon Protocol

Postřehy a teorie z epizody Armageddon Protocol

Poslední epizoda konspiračního seriálu Dig s názvem Armageddon Protocol je za námi, pojďme si tedy společně zrekapitulovat, co jsme se v závěru této minisérie dozvěděli.

Reklama

Historické okénko

Kumránské svitky a esejské učení

Kumránské svitky a esejské učení

V minulém článku jsme psali o esejcích a o jejich životě v poušti. Tentokrát se budeme věnovat nalezeným písemnostem v kumránských jeskyních. V těch byly nalezeny jak svitky napsané esejci, tak další různé rukopisy. V článku vám přiblížíme tyto svitky a jejich nález a také vám vysvětlíme, jak to bylo s měděnou destičkou ze seriálu.

Nejoblíbenější postavy

Tajné společnosti

Tajné společnosti - 2. část

Tajné společnosti - 2. část

Přinášíme vám druhou část přehledu o tajných společnostech, ve které nechybí ani oblíbení Ilumináti. V šesté epizodě seriálu Dig je zmínka o Řádu Moria, který bude pravděpodobně taky souviset s Ilumináty, protože jeden z názvů této společnosti je Moria vítězící nad větrem.

Narozeniny herců

Hlídejte si nás

Napište nám

Našli jste chybu ve vysílání? Nemůžete se dopídit českých titulků? Chtěli byste se o tento seriál starat? Napište nám!


Filtr seriálů
Reklama