Game of Thrones (Hra o trůny) Noční hlídka

Noční hlídka

Noční hlídka

Noční hlídka (v originále Night's Watch) je specifická organizace, která chrání celé Západozemí před vpádem Bílých chodců. Pravidla po vstupu jsou velmi tvrdá, ale někdo tuhle tuhou práci musí dělat.

60 0
2.6.2015

Noční hlídka je ozbrojené bratrstvo strážící Zeď, vysokou ledovou stavbu přes celý kontinent, oddělující od Sedmi království divoké země na vzdáleném severu. Podle pověstí vznikla před 8 000 lety v době Dlouhé noci, zimy trvající déle, než generaci, kdy celé Západozemí krom mrazů a temnoty sužovali i Bílí chodci. Ti měli být nakonec poraženi, zahnáni do Zemí věčné zimy a za pomoci legendárního Brandona Stavitele a kouzelných dětí lesa vyrostla Zeď, již se první muži bratrstva zavázali hlídat a zabránit tak návratu chodců a i pronikání obrů a divokých lidí na jih.

Od té doby byla Noční hlídka považována za čestný řád s důležitým úkolem, do něhož se přidávali urození páni a bojovníci, jejichž štíty s rodovými znaky visely v sále na Černém hradě. Postupně se rozrůstala natolik, že si vytvořili i vlastní hierarchii a tři zvláštní skupiny členů – průzkumníky, stavitele a majordomy.


Každá z těchto skupin podléhá svému představenému – Prvnímu průzkumníkovi, Prvnímu staviteli a Prvnímu majordomovi, a nad nimi stojí lord velitel. Průzkumníky tvoří bojovníci hlídky. Všichni bratři v černém sice musí ovládat boj s mečem, protože obrana je jejich hlavní úkol, ale průzkumníci se vydávají na výpravy na sever za Zeď kvůli stopování pohybu divokých a případných jejich nebo jiných hrozeb.

Stavitelé mají za úkol sledovat stav Zdi a staveb kolem ní, opravovat poškození a v dobách, kdy byl počet členů dostatečně vysoký, Zeď i zvyšovali. Majordomové pak zajišťují každodenní potřeby, jako je vaření, lov, péče o oblečení a výbavu a obstarávání koní a havranů. Proto jich je také nejvíc. Navíc měl původně každý hrad hlídky svého mistra stojícího mimo tyto skupiny, a ten se staral především o komunikaci se zbytkem světa a informace, jako v každém jiném sídle.

Zajímavostí je, že ač jsou životní podmínky bratrů velmi těžké a jejich přísaha jim zapovídá jakýkoli jiný život než Zeď, jsou jednou z nejdemokratič­tějších institucí feudálního Západozemí. V jejich řadách by alespoň oficiálně neměl být důležitý původ nebo minulost, budoucnost závisí na skutečných schopnostech a dokonce dochází k volbám na post lorda velitele.

Jako ostatní bratři Noční hlídky, tak i lord velitel slouží do konce života, a když jeho stráž skončí (ať už smrtí, zběhnutím nebo neschopností dál velet), jsou navrhováni jednotliví kandidáti, kteří se pak se volí. V seriálu to probíhá pomocí speciálních placek nasouvaných na tyče, v knize vhazováním podobných značek do nádoby. Je přitom možné nechat se zastoupit a volba může trvat i několik dní, jak se v knize také stalo.

Toto je výhodné nejen pro členy, ale i pro všechny, kdo se jimi teprve chtějí stát. Jakmile na sebe totiž muž obleče černou, přestávají se na něj vztahovat zákony Západozemí, jsou mu odpuštěny všechny minulé hříchy a má relativně jistý pravidelný přísun jídla a střechu nad hlavou. Proto se postupem času nepřidávali jen členové urozených rodin toužící po dobrodružství nebo ti bez vyhlídky na vlastní lordství, ale i chudí, co neměli lepší možnosti, bastardi v touze vyjít ze stínu svého původu, a kriminálníci jako zloději, vrazi a násilníci, pro něž je Noční hlídka často lepší, než ztráta ruky, mužství nebo života. K jejich rekrutování proto pravidelně vyjíždí určení bratři označovaní jako putující vrány, kteří jezdí po městech a hradech, přibírají dobrovolníky a procházejí kobky.

Trend výměny trestu nebo mizerného života za službu na Zdi s sebou však začal brzy přinášet spoustu negativních následků. Čím víc trestanců se přidalo k vránám, jak hlídce přezdívají divocí, tím méně vážnosti po říši hlídka požívala. A čím méně vážnosti požívala, tím víc se v očích lordů i poddaných stávala vyvrhely a ignorovanou sbírkou odpadu ze všech koutů země, prakticky úplně na ni zanevřeli schopní nebo urození muži z jihu a pouze několik severských rodů udržuje tradici, když se alespoň jeden z nich, jako Benjen Stark, dobrovolně zaváže přísahou. Ostatní jen z donucení, jako například Samwell Tarly.

Tím zároveň začal počet mužů výrazně klesat a v době vlády Roberta Baratheona už si hlídka musela poradit s méně než tisícem bratrů, a to většinu tvořili staří muži a netrénovaní chlapci. S výpravou Jeora Mormonta za Zeď a bitvou s divokými pak počet klesl k šesti stům a v seriálu jich jen na Černém hradě zůstalo pouhých padesát. Ještě méně, než kolik je třeba k udržení posledních strážních hradů, bez kterých může celý řád rovnou skončit.

Hradů podél zdi je ale celkem devatenáct a původně byly obydleny všechny. Hlídky z nich tak mohly cestovat po vrcholku Zdi, mít přehled o dění po celé její délce a snáz ji zvyšovat a opravovat. Každý z nich měl i vlastní tunel na druhou stranu, takže ani nebylo nutné vždy v nevyzpytatelném počasí hledat cestu zpět k jedinému hradu.

Nyní jsou osídlené pouze tři – Černý hrad, původně určený jako hlavní sídlo pro urozené bratry, Stínová věž a Východní hlídka u moře. Ostatní jsou prakticky v neobyvatelném stavu a jejich tunely jsou zapečetěné, i když na rozkaz krále Stannise Baratheona v knihách začíná probíhat alespoň částečná obnova za pomoci jeho mužů a divokých. Trůn totiž jinak Zeď nezajímá a ostatní králové vytrvale ignorují veškeré prosby o rekruty.

Kromě hradů jsou pak jediné další pozemky náležející hlídce dva Dary – Brandonův a Královnin. Jde o území jižně od Zdi darované Brandonem Stavitelem jako zdroj zásob a daní a později zdvojnásobené v době vlády Targaryenů královnou Alysanne. Nejde proto v podstatě o část Severu, ale o zvláštní, administrativně samostatné území Noční hlídky, nyní jen zřídka osídlené vesnicemi jako Moleovo městečko.

Proč je ale na členy tak různě a často až s posměchem nahlíženo a proč má být služba adekvátní náhradou kata? Jen pro studené prostředí bez žen? Je to především kvůli přísaze, co každý rekrut skládá. Ti, kdo se přidali dobrovolně, mají až do jejího složení možnost odejít, ale poté jsou doživotně vázáni ke Zdi a zříkají se manželství, rodiny, zemí i titulů včetně dědičných práv. Nicméně mohou v určitých případech se svolením navštěvovat své příbuzné, nebo přijmout návštěvu na Zdi. Jakýkoli jiný pokus odejít se trestá smrtí. Fakticky samozřejmě dochází k tajným cestám do nevěstince v Moleově městečku.

Jedinými známými bratry, kterým se podařilo opustit Zeď a nedojít k brzké popravě, jsou Mance Nájezdník a Noční král, třináctý lord velitel, jenž se měl údajně zamilovat do bílé chodkyně, vzít si ji, prohlásit se králem, zotročit hlídku, přinášet chodcům oběti a po své porážce možná zmizet do Zemí věčné zimy, kde by mohl, alespoň podle náznaků v seriálu, žít dodnes. Ostatní jsou stále vázáni stráží, která neskončí do jejich smrti.

Závěrem už stačí si jen přečíst nahlas přísahu bratrů Noční hlídky:

Noc se přikrádá a moje stráž začíná. Neskončí až do mé smrti. Nepojmu za manželku žádnou ženu, nebudu vlastnit žádnou půdu, nezplodím žádné děti. Nebudu nosit korunu a nezískám slávu. Budu žít a zemřu na svém stanovišti. Jsem meč v temnotě. Jsem strážce na zdech. Jsem oheň, který hoří ve tmě, světlo, které přináší úsvit, roh, který probouzí spící, štít, který chrání říše lidí. Svěřuji svůj život a čest Noční hlídce, pro tuto noc a pro všechny noci, které přijdou.

Foto: HBO

Diskuze /30

kiso1561

Stavba Zdi z nedávno vydanej knihy The World of Ice & Fire.

#17 Luki1505 #28 Raqos
2.6.2015 | 12:42:04
sFík

Pravidla pro vstup jsou velmi tvrdá.. No, dostal se tam Sam. Spíš berou každého kdo přijde, protože je jich málo.

#3 Ann Taylor
2.6.2015 | 14:06:06
Ann Taylor

#2 sFík: Pravidla PO vstupu ;)

#7 Throner
redaktor
2.6.2015 | 14:39:49
Realuke

pokud se nepletu, tak i v seriálů házeli bratři Noční hlídky při volbě Lorda Commandera ty placičky do nádoby, kterou potom rozbili a až poté nasazovali na ty tyčky.. ale super článek!!

2.6.2015 | 14:56:52
Charity

Hlavně slova přísahy se mi moc líbí :-)

2.6.2015 | 15:07:07
rockysiburger

Martin ma neskutecnou fantazii. Je to moderni Tolkien. Vsechno ma skvele propracovane. Night watch byli v davnych dobach silna organizace. To ze jsou tvrde podminky pro prijeti bych nebal vazne. Driv mozna. Dnes je situace jina. Nejsou lidi tak berou kazdeHo.

2.6.2015 | 15:11:55
Throner

#3 Ann Taylor: JJ přesně. Je lehké se stát členem Noční hlídky, ale je těžké jím být.

#8 Ann Taylor
2.6.2015 | 15:55:12
Ann Taylor

#7 Throner: Vlastně jediná podmínka pro vstup je správné vybavení v kalhotách, popřípadě alespoň absence špatného, když už tam nic neni :) Ale mně jde spíš o to, že tady někteří jenom přelítli text a ujelo jim, že se tam nepíše pravidla pro vstup, ale pravidla po vstupu :)

#10 Throner #11 Throner
redaktor
2.6.2015 | 16:06:15
Throner

:D :D :D :D :D

2.6.2015 | 21:31:22
Throner

#8 Ann Taylor: :D :D :D :D :D

2.6.2015 | 21:31:44
Throner

#8 Ann Taylor: Stejně nechápu proč by se nemohly k Noční Hlídce přidat i sestry majordomky ;)

#12 Nordík
2.6.2015 | 21:34:57
Nordík

#11 Throner: Sestry majordomky → sexuální vyžití bratrů → hrozba lásky a založení rodin → vazba na rodinu → dlabu na zájmy říší lidí, ale chráním jenom rodinu → založím své vlastní království…

#13 Throner
2.6.2015 | 22:25:14
Throner

#12 Nordík: Tak ono stejně mnoho bratrů navštěvovalo tajně nevěstinec v Moleově městečku nebo jak se to jmenovalo, takže s tim sexuálnim vyžitím bratrů by to zase nebylo tak horký… Mno a rodiny by se prostě zakládat nesměly… Oni všichni by byly jedna velká rodina na Zdi, že?

2.6.2015 | 22:29:03
Throner

Jinak, moc se mi líbí aktuální práce místních redaktorů… Tenhle článek o Noční hlídce je hodně moc super… Palec nahoru (I like it) ;)

2.6.2015 | 22:30:32
sFík

Říkal jsem si, že by mohl být trest/zákon jak chcete, že když bratr noční hlídky v době své přísahy zplodí dítě, tak by mohlo propadnout právě noční hlídce, že by jako souloží s prostitutkama zvedali řady hlídky. Holky by třeba mohli házet ze zdi, nebo je nechat jako další potenciální matky. Takyová prostitutčí farma. Je to dost úchylný, docela by se to do světa icefire hodilo :D :D

2.6.2015 | 22:55:40
DramaQueen

„Holky by třeba mohli házet ze zdi“ :D :D Tak to třeba umřu teď… Pointa celýho toho „nebudu mít rodinu“ je v tom, že člověk chtě nechtě ke své rodině cítí zodpovědnost a už nemůže jet sám za sebe. Na Zdi jsou všichni bratři bez rozdílu. Kdyby se mezi nimi začali tvořit takhle výrazné příbuzenské vztahy, ohrozilo by se celé to obětování života pro dobro říše.
Jinak článek o Zdi se povedl na jedničku, gratuluju autorovi… :) Moc hezká práce, jen tak dál…

#18 sFík
3.6.2015 | 8:11:24
Luki1505

#1 kiso1561: včera som si ju objednal :D dúfam že bude stáť za to

3.6.2015 | 10:43:35
sFík

#16 DramaQueen: Já vím že to má smysl, jen když už je realita posunutá tam, že sami bratři chodí do hampejzů a všichni nad tím přivírají oči, tak že by pro ty nemanželský děti měli vyvužití. Vztahy mezi bratry jsou už takhle složitý, že se s někým kamarádíš nebo nesnášíš. V podstatě brotherhood-at-arms se vším všudy, jen by se to teď rozšířilo víc. Bylo by to komplikovanější, ale zase by nebyl takový problém v tom, že v CastleBlack je v seriálu padesát mužů.

Mě je Noční hlídka nesympatická v tom, že je to zkostnatělá organizace, která se nedokázala přizpůsobit změnám času a nějak se vnitřně reformovat. A co se nepřizpůsobí/ne­reformuje, zanikne.

#19 Stráťa
3.6.2015 | 13:43:49
Stráťa

#18 sFík: Je hodně velkej rozdíl zaplatit s v bordelu prostitutku a budovat dlouhodobej vztah nebo mít děti.

#20 sFík
3.6.2015 | 14:09:01
sFík

#19 Stráťa: Já neříkám budovat vztahy. Ale neříkej mi, že se občas v Krtineckém bordelu neprotrhne ovčí střívko a nevznikne malej babycrow

3.6.2015 | 14:22:52
Lukass.M

jejichž štíty s rodovým_i_ znaky visely

kteří _se_ pak _se_ volí

S výpravou Jeora Mormonta za Zeď a bitvou s _divokými_ – nešlo o zombíky bílejch chodců? :)

Jinak super článek ;)

#22 Ann Taylor
3.6.2015 | 23:06:08
Ann Taylor

#21 Lukass.M: Huh? Nechápu? Ano, visely tam štíty s rodovými znaky. A ano, členové volí podle libosti navržené kandidáty (jo, koukám, někdo mi to změnil, měla jsem tam jinou formulaci, abych se vyhnula co nejvíc slovu který :D). A ne, nešlo. Bratrstvo se jako jednotné bratrstvo utkalo při veeelké bitvě s divokými, o níž byl jeden ceeelý díl, zapomněli jsme? :D V minulém díle, kdy neproběhla oficiální akce hlídky a hlídka se za ni dokonce vůbec nepostavila, kdy vlastně ani neproběhla bitva, ale masakr, přece k brutálním, zásadním ztrátám v řadách bratrů nedošlo.

#23 Khare
redaktor
4.6.2015 | 8:24:07
Khare

#22 Ann Taylor: Já to chápu :-D Lukass si asi myslí, že se správně píše s „rodovýmy“ (což se samozřejmě nepíše), ale v té druhé větě, kterou uvádí jako chybu, je jedno nadbytečné „se“ („kteří se pak se volí“ místo „kteří se pak volí“).

4.6.2015 | 12:36:39
Lukass.M

Ja takhle „s výpravou Jeora a po bitvě s divokými“

o to „rodovými“ se hádat nebudu, ikdyž mi to zní blbě :D

#25 Ann Taylor
4.6.2015 | 16:23:06
Ann Taylor

#24 Lukass.M: Proč to zní blbě? Rodový znak se normálně používá a ými je zažitá koncovka, kdy poslední není nikdy y :D

redaktor
4.6.2015 | 16:28:39
Lukass.M

Právě ta koncovka tam zní blbě :D njn, už sem dlouho ze školy :D

5.6.2015 | 7:34:50
mirasagan

Další frakci by jste mohli udělat Dothraky ˇ(Khalasar)

7.6.2015 | 13:52:22
Raqos

#1 kiso1561: Pokud je to fakt oficialni obrazek, tak se divim, ze obri pomahaji stavet, kdyz Zed mela byt opatrenim i proti nim.

#29 sFík
7.6.2015 | 14:31:03
sFík

#28 Raqos: Zeď na začátku nebyla opatřením proti obrům. Ale čistě proti Jiným a mrtvým. Tenkrát taky vznikla aliance živých proti mrtvým.

#30 Raqos
7.6.2015 | 17:53:41
Raqos

#29 sFík: Aha, dekuji za vysvetleni. Ted posledni dobou, co si ctu clanky a diskuze zjistuju, ze jsem strasne informaci z knizek zapomnel

7.6.2015 | 18:49:34
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Kdo usedl na železný trůn?

Už od začátku seriálu Game of Thrones všechny zajímalo, kdo se na jeho konci zmocní trůnu. Pokud jste finále osmé řady ještě neviděli, tak následující článek nečtěte. 

Prequel

Hra o trůny je sice u konce, ale to neznamená, že se do Západozemí už nikdy nepodíváme. Stanice HBO totiž objednala nový seriál, ve kterém se zaměří na dračí rod Targaryenů. 

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Reklama

Narozeniny

Hlídejte si nás