Game of Thrones (Hra o trůny) Rod Mallisterů

Rod Mallisterů

Rod Mallisterů

Významný urozený říční rod Mallisterů stráží pevninu před nájezdy železných a je věrným vazalem Tullyů. V současnosti má navíc své důležité zastoupení i na Zdi.


22 0
7.1.2017

Mallisterové jsou nejvýznačnější urozený rod z Říčních krajin, tedy hned po svých lenních pánech, také značně starý a s nemalými ambicemi. A i docela zámožný. Sídlí v pevnosti Mořská stráž u Zálivu železných mužů nedaleko Dvojčat a Šíje a ovládají celý Mys orlů, který také stráží před železnými.

Ve znaku mají stříbrného orla na fialovém poli, v seriálu na modrém, a jejich motto zní „Lepší než ostatní“. A kromě toho, že jsou značně hrdí a rytířští, dokonce se mezi nimi na krátkou dobu objevili i menší králové. Jejich společným znakem bývají šedomodré oči, které se v jejich rodě dědí po generace.


Mallisterové v době Andalů

Poprvé se Mallisterové dostali do popředí po invazi Andalů, která spolkla po Údolí i centrální Západozemí. Za vlády železného krále Torgona Greyirona dobyli většinu Mysu orlů, který okupovali Torgonovi železní, vystavěli si tam pevnost sloužící k obraně kontinentu a stali se tak věčnými nepřáteli ostrovů.

I když s jednou výjimkou v pozdějších časech, protože ser Desmond Mallister měl podle Historie železných od arcimistra Haerega velké a tragické přátelství s lordem Loronem Greyjoyem. A o jisté přátelství se ještě pokusili i Patrek Mallister a Theon Greyjoy, když v knize právě Mallisterové dopravovali Theona s úmyslem přesvědčit jeho otce, aby se přidal k povstání Seveřanů, na pobřeží. Ale Patrekův otec mu celkem zřetelně připomněl, kvůli komu vůbec Mořská stráž stojí.

Poté byli věrnými vazaly králů Trojzubce z rodu Justmanů, prvních Andalů, kteří dokázali sjednotit země kolem Trojzubce pod jedinou vládu, ale po jejich pádu, po němž nastalo v oblasti bezvládí, se chopili příležitosti. Rovnou se na svém území prohlásili králi sami a panovali a válčili se sousedy, jež udělali totéž, až dokud říční rod Teagů zase neporazil většinu z nich.

Jenže ani jejich vláda nebyla zrovna dlouhá. Po náboženských bojích, když Teagové hodlali zakázat uctívání Starých bohů, byli na prosbu říčních lordů svrženi bouřlivými Durrandony, kteří přidali Trojzubec ke své vlastní velké říši. Ovšem to se stalo trochu nečekaně, protože původní plán zněl dosadit jako vládce řek říčního lorda Blackwooda, a tak přišly další rebelie. A jednu z nich vedl i lord Petyr Mallister, který se prohlásil králem a nějakou dobu vládl, než ho stejně jako ostatní rebely smetla bouře.

Poté byli Mallisterové stejně jako ostatní říční lordi nuceni trpět dál vládu Durrandonů, až se objevila nová příležitost v podobě dosud nenáviděných železných, jež podnikli výpravu na pevninu právě v oblasti panství Mallisterů. Mnoho lordů, možná i Mallisterové samotní, se k nim přidalo v touze vydobýt si znovu samostatnost, přičemž netušilo, že železní nebudou jednat lépe než bouřliví a tentokrát si je utrhnou pro království Ostrovů a řek. A tak se orli z Mysu orlů, pstruzi od říčního rozcestí i všichni ostatní dál potáceli ode zdi ke zdi, až dokud se na východních březích neobjevili Targaryeni se svými draky.

Mallisterové v éře Targaryenů

Když se nad centrálním Západozemím objevil Aegon Dobyvatel, mnoho říčních lordů zahlédlo naději na skoncování s režimem krutých železných Hoareů a vztyčilo zástavy v rebelii. Mallisterové přitom byli mezi nimi a nakonec jen uvítali, když jim Aegon vyhrál jejich domov zpátky a lenními pány Trojzubce učinil Tullye.

Potom už neměli důvod dál rebelovat nebo žehrat na své postavení. Alespoň do Tance draků, občanské války o Železný trůn rozpoutané Aegonem II. a jeho poloviční sestrou Rhaenyrou. Mallisterové se totiž stejně jako celé Říční krajiny postavili za Rhaenyru a dost krutě pro ni krváceli. A když se ke konci války zbytky říční a severské armády pustily po Královské cestě do hlavního města, došlo k úplně poslední bitvě, v níž měl velitel nepřátelského vojska Borros Baratheon zabít lorda Mallistera.

A o více než sto let později pak pro ně další jízda na hlavní město dopadla stejně katastrofálně. Když totiž za vlády Aeryse II. zmizela lady Lyanna Stark s korunním princem Rhaegarem, její nejstarší bratr Brandon bez meškání vyjel do Králova přístaviště, aby tam ve svém horkokrevném záchvatu zuřivosti sťal princi hlavu a přivedl sestru domů. Spolu s ním také vyjelo několik jeho přátel, mezi nimi i ser Jeffory Mallister, jeden z příbuzných hlavní větve Mallisterů, a všichni až na Ethana Glovera za to zaplatili životem.

Odtud už pak byl jen krůček k tomu, aby se Mallisterové přidali na stranu rebelů během Robertovy rebelie, která vypukla okamžitě, jak si král vyžádal hlavu i druhého Lyannina bratra Neda a jejího snoubence Roberta Baratheona. Jejich vychovatel Jon Arryn totiž odmítl uposlechnout. Oba se rozjeli shromáždit své vazaly, Ned se oženil s Brandonovou snoubenkou Catelyn Tully, čímž na svou stranu získal meče Říčních krajin, a protože lord Jason Mallister, proslulý turnajový rytíř, byl tehdy přítelem Catelynina otce, tak i rod Mallisterů.

Ostatně, lord Jason se zúčastnil jejich svatby, věnoval novomanželům štědré dary a pak s Nedem vyjel do boje a u Trojzubce zabil hned tři Rhaegarovy vazaly, údajně v pomstě za svého padlého bratra.

Mallisterové za vlády Baratheonů

Po pádu Targaryenů a nástupu nového krále ale paradoxně zažili Mallisterové ještě krušnější časy. Když Balon Greyjoy rozpoutal rebelii na Železných ostrovech a korunoval se králem, byli kvůli své blízkosti přímo v první linii a také pod přímým útokem. Jeden z Balonových synů, Rodrik Greyjoy, vyrazil na Mořskou stráž a lord Jason ho zabil a zahnal jeho vojáky až v poslední chvíli, když už byl u jeho hradeb. A když se po několika letech rozhořela nová válka, pěti králů, jejich meče zvonily znovu.

Po smrti Roberta Baratheona byl Jason mezi těmi urozenými, kterým nový král Joffrey přikázal přijít do hlavního města a přísahat věrnost, ale nikdy neuposlechl. Raději se přidal k severské armádě, zúčastnil se legendární bitvy v Šeptajícím lese, kde zajal Gawena Westerlinga, jeho syn Patrek, dobrý přítel Edmura Tullyho, se stal součástí osobní stráže Robba Starka a nakonec to byl právě on, kdo v knize vypravil Galbarta Glovera a Maege Mormont na pátrání po Howlandu Reedovi.

Poté měl až do konce války poskytovat útočiště pro Catelyn Stark, ovšem s tím, jak se situace zkomplikovala svatbou ve Dvojčatech a zajetím obou Mallisterů ve vlastním hradu, k tomu nikdy nedošlo. Jen v seriálu se jim podařilo vyhnout se takovému osudu (kromě seriálové postavy Jaremyho Mallistera, kterého zabili muži Gregora Cleganea), protože tam se podařilo na nějaký čas Černé rybě a Mallisterům povstat v revoltě.

O něco svobodněji je na tom jediný Mallister, a to ser Denys. Právě díky němu mají Mallisterové dobré vztahy s Noční hlídkou, protože starý ser Denys už třiatřicet let velí Stínové věži. Proto to v knize také byli právě Mallisterští jezdci, kteří chytili na svém panství pytláka Willa a poslali ho jako posilu na Zeď, kde se jako jeden z prvních setkal s bílými chodci a s děsem v patách utekl až k Zimohradu (v knize zemřel rukou chodců).

A aby také neměli dobré vztahy, když je ser Denys u obou stran ve značné úctě. Na svůj rod nikdy nezapomněl, například používá jako sponu stříbrného orla, má za sebou zářnou minulost, neboť rytířem se stal v osmnácti a ve dvaadvaceti byl známým šampionem, a i přesto, že je Zeď čím dál víc odkladištěm pro kriminálníky, zůstává stále zdvořilý a kavalírský. Dokonce také dvakrát kandidoval na lorda velitele a při posledních volbách nevyhrál jen proto, že neustále remízoval s velitelem Východní hlídky u moře a nakonec ustoupil ve prospěch Jona Sněha, aby jejich rivalita nevyústila ve výhru Janose Slynta.

Navíc se k němu váže i jeden příběh, jenž nečekaně ovlivnil část dějin Západozemí. Byl to totiž právě on, kdo přikázal Manci Nájezdníkovi, když ještě působil u hlídky, aby se zbavil pláště, který mu divoká žena vyspravila červeným hedvábím poté, co mu zachránila život. Což byla pro Manceho poslední kapka, po níž utekl za Zeď a stal se tam králem.

Členové rodu Mallisterů (k začátku seriálu):

  • lord Jason Mallister, lord Mořské stráže
  • Patrek Mallister, Jasonův syn a dědic
  • ser Denys Mallister, Jasonův strýc, člen Noční hlídky, velitel Stínové věže
  • Jaremy Mallister, v seriálu s nespecifikovanými příbuzenskými vazbami k Jasonovi

Foto: HBO

Diskuze /1

WILLIAM_MOINSPIELD

Lepší než většina ostatních :)

7.1.2017 | 15:37:27
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Constantine se dočká pokračování, až Edna letos vyhraje lupu 

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Osmá série

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Tyto otázky si zřejmě klade každý z vás. Sedmá série měla pouhých sedm epizod, u osmé, která je zároveň poslední, to nebude o nic lepší. A možná se jí dočkáme mnohem později.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás