Game of Thrones (Hra o trůny) Rudá bašta

Rudá bašta

Rudá bašta

Královskou pevností v Králově přístavišti je hrad zvaný Rudá bašta (v originále Red Keep). Jedná se o impozantní stavbu, kde je plno tajných tunelů.


36 0
31.7.2016

Kdysi, přibližně před 300 lety, se Aegon Dobyvatel poprvé vylodil u ústí Černovodného proudu, v místech, kde stály jen lesy a v okolí sídla několika menších lordů patřících do různých přetahujících se království. Našel tam však i místo ohraničené třemi kopci, nejvyšší z nich pojmenoval Aegonův, postavil na něm dřevěnou pevnost Aegonfort a vyrážel odtamtud na dobyvačné výpravy za sjednocením kontinentu.

Když však svou válku dobojoval, uvědomil si, že jeho dynastie bude potřebovat jakožto dynastie králů Andalů, Rhoynů a Prvních lidí honosnější sídlo vhodnější pro jejich postavení a pro celý královský dvůr. Položil tak základy Rudé bašty a samotného Králova přístaviště (ač na samotnou stavbu víc dohlížela jeho sestra a žena Visenya, která se po smrti jejich další sestry Rhaenys Aegonovi raději vyhýbala).


Mezitím celý vládnoucí aparát přestěhoval do Dračího kamene, odkud se Targaryenové mohli definitivně přesunout na kontinent až během vlády jeho druhého syna, Maegora I., jenž Rudou baštu dokončil. I když od jeho dob se na ní stále dělaly nějaké přestavby nebo úpravy.

Není sice zase tak obrovská, jak by se od královského paláce čekalo, například severský Zimohrad je o dost větší, ale je impozantní. Dominuje panoramatu města, je hlavní městskou pevností, kde se pro případ napadení může ukrývat i šlechta z okolí, a ze své pozice na jihovýchodním cípu Králova přístaviště nabízí výhled na Černovodný záliv v Úzkém moři.

I její podoba je nezaměnitelná. Je postavená ze světle červených kamenů, podle Joffreyho Baratheona proto, aby Aegon připomínal svým poddaným oheň, kterým usmažil nepřátele, a aby kdokoli, kdo se na město podívá, měl na paměti cenu, jakou by platil za odpor.

Má sedm hlavních masivních bubnových věží korunovaných železným opevněním a obklopených masivními hradbami se střílnami. Vnější hradby pak chrání kamenné parapety 1,2 metru vysoké, za ně se lze dostat velkými bronzovými dvojkřídlými branami nebo úzkými postranními dveřmi, a i kdyby se někdo dovnitř nedostal, může si užít alespoň malou ochutnávku její majestátnosti na dlážděném nádvoří před ohromným barbakánem.

A kdo se za hradby přece jen podívá, narazí na další nádvoří, tentokrát menší, klenuté síně a chodby s rákosovými rohožemi, kryté mosty, kasárna Zlatých plášťů, sklepení, ať už ta pro vězně nebo ta, kde se ukrývají pozůstatky po Targaryenské dynastii jako zaprášená černá brnění a dračí lebky, sýpky, ptačinec, domov havranů, pod kterým se nachází komnaty velmistra, knihovnu a další známé budovy určené pro nejdůležitější osoby říše.

Mezi ty se na začátku seriálu počítali například Robert Baratheon, Cersei Lannister, jejich potomci, Jon Arryn jako pobočník s rodinou, velmistr Pycelle, Petyr Baeliš, Varys, Renly a Stannis jako členové Malé rady, celá Královská garda nebo vykonavatel královy spravedlnosti Ilyn Payne. Ovšem vždy bylo přesně a přísně určeno, kdo z nich kam patří a k čemu která z budov slouží.

Velký sál

Velký sál je trůnní síní krále, která může hostit až tisíc lidí – je totiž tak obrovská jako Bazilika sv. Petra ve Vatikánu. Vstupuje se do ní velkými dubovými dveřmi pobitými bronzem, od nichž se po podlaze z různých typů mramoru táhne dlouhý koberec až k Železnému trůnu na opačném konci, a nahoře nad ní ční klenutý strop s masivními oblouky podepíraný ohromnými sloupy.

Po jedné straně má galerii propojenou s dalšími částmi Rudé bašty, na druhé zase několik vysokých oken s barevnými skly složenými do tvaru sedmicípé hvězdy. A to vůbec největší okno je přímo za trůnem, kde ho nechal vytvořit Robert Baratheon, a býval v něm vykládaný obraz jelena. Ovšem Joffrey ho změnil na další sedmicípou hvězdu vyvedenou ve žluté a červené, barvách Lannisterů.

V minulosti její zdi také zdobily lebky draků rozvěšené na zdech, ale Robert je po své korunovaci nechal odklidit do sklepení a vyměnil je za tapiserie s výjevy lovu a sloupy nechal ozdobit motivy vinné révy a svícny. Ovšem i tuto výzdobu se pokusil změnit Joffrey, jenž chtěl, aby Velký sál vypadal zase jako za Targaryenů. Nechal proto odstranit révu i svícny a nahradil je velkými kovovými koši na oheň, který neustále hoří.

Tento sál tedy obvykle slouží k zasedání dvora, kde král nebo jeho pobočník vyřizuje prosby a žádosti. V případě, kdy spolu s ním zasedá i Malá rada nebo významní hosté, v seriálu se kolem trůnu rozestavují další židle, v knize je na úpatí trůnu stůl Malé rady.

Ale odehrávají se zde i další ceremonie. V minulosti šlo třeba i o popravy, například Rickard Stark a jeho syn Brandon byli zabiti přímo zde před shromážděným dvorem, ale nikdy nejde o svatební obřady a většinou ani o pohřby, neboť většina těl je pro poslední rozloučení vystavena v septu a třeba jen Jon Arryn zůstal ve Velkém sále.

Jednoznačnou dominantou sálu i Rudé bašty samotné je však Železný trůn, na němž sedává král Andalů, Rhoynů a Prvních lidí, lord Sedmi království a ochránce říše. Nebo jeho regent či pobočník, ale nikdo jiný na něj nemá svolení usednout. Ačkoli po děsivém činu zabití vlastního krále se na něj posadil Jaime Lannister (nikdy neměl touhu uchvátit ho pro sebe, jak se domníval Ned Stark, byl jen rozrušený) a v seriálu i Cersei Lannister s princem Tommenem ke konci bitvy na Černovodě, když se domnívala, že odbíjejí poslední minuty jejich života.

Pojem Železný trůn se však přeneseně užívá i jako symbol monarchie a celé říše a měl by být tím, co ji drží pohromadě. Ostatně byl na příkaz Aegona Dobyvatele ukován z tisíce mečů, jež sebral poraženým nepřátelům (v seriálu jich je však méně než dvě stě a patří i těm, kteří se mu vzdali).

Jenže zatímco v seriálu jde o docela zajímavě vytvarované křeslo, v knize ho nejen Olenna Tyrell trefně popisuje jako ošklivou železnou židli. Když Aegon nechal svého draka Baleriona rozžhavit opravdovou tisícovku mečů, neujali se jich totiž sochaři a umělci, ale kováři, kteří se nesnažili o dokonalou konstrukci, ale něco, co bude připomínat křeslo a na čem se bude moci sedět.

Je proto ohromný, nesymetrický, ční se všemi stupni na kterých stojí do výšky 12 metrů a jen část, na níž král sedí, je 6 metrů nad podlahou, takže potřebuje vysoké schody z černého kamene, aby se k němu vůbec dostal. Nikoho tak neudiví, že je fyzicky nemožné s ním pohnout. Rudá bašta a trůnní sál dokonce musely být doslova postaveny kolem něj a Aegonův syn Aenys musel cestovat z Dračího kamene do Králova přístaviště, aby mohl být korunován, i když tehdy ještě o oficiální královské sídlo nešlo. A proto se ho také nikdo nikdy nepokusil ukrást a odnést jinam, kde by se mohl bezpečně prohlásit králem na Železném trůně, i když o tento post proběhla spousta válek.

Jenže i přes svou jedinečnost a ohromnost jde o velice nepohodlné posezení, hlavně kvůli všem čepelím – kováři si zrovna nedali záležet na tom, aby do sebe zapadaly. Při neopatrném pohybu tak mohou velice snadno zranit, protože i po dlouhých letech jsou stále ostré, a mnohokrát se to i stalo. Maegor I., ať už za tím stál kdokoli, skonal pomocí čepelí v trůně, Viserys I. uklouzl a přišel kvůli nim o dva prsty, Rhaenyra, královna černých v době Tance draků, měla být zraněna, když na trůn usedla, a Aerys II. se rovnou řezal tak často, že dostal přezdívku král Strup. A přitom se říká, že koho trůn takto odmítne, ten není hoden být vládcem.

Maegorova pevnost

Maegorova pevnost je čtvercová tvrz v srdci Rudé bašty. Skrývá se za 3,6 metru silnými hradbami a suchým příkopem plných železných kůlů, takže je to vlastně hrad uvnitř hradu, a tato ochrana je zcela na místě, protože se uvnitř nalézají královské komnaty, včetně královy ložnice s dvojitým krbem. Pojmenována byla po Maegorovi I. a už od počátku měla sloužit jako nejbezpečnější útočiště v případě napadení města. Proto do ní například královna Cersei sezvala urozené dámy během bitvy na Černovodě a hostila je v Královnině tančírně.

To je síň poloviční velikosti Malé síně v Pobočníkově věži, takže může pojmout asi jen stovku lidí. S tímto nedostatkem si však docela dobře poradila výzdoba – za každým svícnem je stříbrné zrcadlo, takže se světlo zdá dvakrát tak jasné a celá místnost vypadá prostornější. Jinak jsou zdi obloženy bohatě zdobeným dřevem, podél jižní zdi se táhne řada vysokých obloukových oken a nad hlavním podlažím má ještě galerii. V seriálu se do ní navíc daly natěsnat i postele pro případ, že by bitva trvala dlouho a dámy by se musely zdržet více dní.

Pobočníkova věž

Jak už ze samotného jejího názvu vyplývá, Pobočníkova věž je domovem králova pobočníka. Nebo spíš bývala, protože ji v knize nechala Cersei zapálit v záchvatu zuřivosti po útěku Tyriona Lannistera a jeho děsivém činu během něj. Mace Tyrell pak začal plánovat výstavbu náhrady, třikrát tak velké, ale jiné povinnosti a problémy jeho pozornost zatím odvádějí jinam a stav královské pokladny realizaci také pravděpodobně přát nebude.

Bývala však domovem pobočníka, jeho rodiny i domácnosti a stráže a v posledních letech zůstala v seriálu vyzdobená sokoly rodu Arrynů po Jonu Arrynovi, jenž působil jako pobočník od korunovace Roberta I. až do své smrti. Jeho nástupci, Ned Stark a Tyrion, totiž neměli čas výzdobu měnit, a tak zůstávala na odiv. Akorát po jmenování Tywina Lannistera se změnila a přibyl i další účel věže – aby podpořil svou autoritu, přesunul do ní setkávání Malé rady.

A protože jde o místo určené pro druhého nejmocnějšího muže v říši, naprosto tomu odpovídá. Například její Malá síň je dlouhá síň s vysokým klenutým stropem a lavicemi pro dvě stě mužů, přijímací salon, sice ne tak velký jako králův, ale přesto honosný, je obložen myrskými koberci a draperiemi a má zlatě zabarvená kulatá okna, která dávají pocit soukromí, a nechybí ani osobní solár pobočníka a šatna.

O něco zajímavější místo se však nachází přímo pod věží, na čtvrté úrovni sítě tajných tunelů. Na dně šachty spojující tucet tunelů je tam totiž malá kulatá komnata a na její podlaze ošoupaná mozaika tříhlavého draka Targaryenů z černých a rudých dlaždic. Na jedné její stěně je také bohatě zdobený koš na oheň ve tvaru dračí hlavy, neustále zapálený, aby komnatu zahříval, a uhlí v něm tak stále vydává chmurnou oranžovou záři připomínající oheň v tlamě bestie.

Není však snadné se tam dostat. Každý vchod je zavřený železnou bránou a zamčený a spolehlivou cestu i klíče může poskytnout leda lord Varys, jenž to už také několikrát udělal. Provázel tudy Šae do Tyrionovy ložnice v Pobočníkově věži a pak i samotného Tyriona. Tomu právě podle mozaiky došlo, kde se nachází, a rozhodl se vyřídit si účty s otcem – k tomu mu stačilo vylézt po 230 příčkách žebříku zaraženém do vysokého komínu vedoucího přímo nahoru.

A když pak tutéž komnatu objevil i Jaime během pátrání po Tyrionovi, zdálo se mu, že na něj děsivá mozaika promlouvá Rhaegarovým hlasem a připomíná mu okolnosti, za kterých se rozloučili a co následovalo po nich.

Panenské komnaty

Panenské komnaty, kterým se původně říkalo Dvůr krásy, jsou dlouhou budovou s břidlicovou střechou a vysokými vyřezávanými dveřmi za královským septem. Zbudovat je nechal Baelor I. Targaryen, který do nich po korunovaci zavřel své tři sestry Daenu, Rhaenu a Elaenu poté, co nechal anulovat své manželství s nejstarší z nich, Daenou.

Chtěl zabránit tomu, aby v něm vzbuzovaly nečisté myšlenky, a také, aby ony samy podléhaly svodům pánů u dvora. Pro zbožného krále byly totiž čistota, nevinnost a víra nejdůležitějšími aspekty života. Ovšem v současnosti, dlouho po Baelorově smrti a propuštění princezen, většinou Panenské komnaty slouží pro vážené hosty krále a během návštěvy Králova přístaviště v nich například zůstával dvůr Maceho Tyrella.

Věž Bílého meče

Už název věže Bílého meče, štíhlé čtyřpatrové budovy na rohu hradeb s výhledem na záliv, napovídá, že v sobě ukrývá komnaty Královské gardy. Přízemí tvoří kulatá bílá komnata z vybělených kamenů ověšených bílými vlněnými tapiseriemi nazvaná Kulatá komnata. Právě v ní je velký bílý stůl z čarostromu vyřezaný do tvaru štítu se sedmi židlemi, jenž slouží jako místo pro porady gardy, a kde se uchovává Bílá kniha.

Ve sklepení pod ní se pak skladují zbraně a zbroj a druhé a třetí podlaží skrývá malé spací cely pro šest bratrů. Poslední je pak určeno pro lorda velitele, jehož pokoje jsou sice stejně skromné jako ostatní, ale prostornější a vyvyšují se nad vnější hradby.

Zrádcův chodníček

Zrádcův chodníček je chodba vedoucí z jedné strany Rudé bašty s výhledem na vnější hradbu, na kterou jsou umisťovány hlavy kriminálníků a zrádců na kůlech tak, aby byly viditelné jak z Rudé bašty, tak pro každého, kdo prochází kolem.

Na jeho konci je pak nízká polokulatá věž s vchodem do sklepení. V jejím nejvyšším patře jsou cely pro vězně, pro které je zamýšlen určitý komfort, jako jsou rukojmí a zadržení rytíři, v přízemí pak vchod do sklepení pod věží. A mezi těmito dvěma vězeními jsou komnaty vykonavatele královy spravedlnosti (vykonávajícího katovskou funkci a dohled nad žaláři a jejich zaměstnanci), správce vězení a lorda inkvizitora (post neobsazený od Daeronových ča­sů).

Sklepení

Sklepení Rudé bašty je zajímavé v tom, že funguje nejen obecně jako vězení, ale je rozděleno do čtyř úrovní. Na první jsou cely s úzkými okny, kde jsou drženi běžní kriminálníci. Druhá, už úplně pod zemí, má menší osobní prostory pro urozené zločince, bez oken, ale ve dveřích mají mříže, skrz které do nich proniká světlo pochodní.

Na třetí úrovni se nachází černé cely, ještě menší cely s dřevěnými dveřmi, jimiž neprosvítá žádné světlo. Jsou pro nejhorší a nejnebezpečnější vězně držené ve tmě a často o hladu a žízni. A nejnižší úroveň je užívána pro mučení a neví o ní zdaleka každý. Údajně je tak temná a děsivá, že je dokonce bezpečnější chodit dolů po tmě, protože jsou tam věci, které by si jen tak někdo nepřál vidět. Ovšem nejbezpečnější je nechodit do ní vůbec – říká se, že kdo se tam dostane, už nikdy neuvidí denní světlo.

Tajné průchody

Slavnou síť tajných průchodů a tunelů pod Rudou baštou nechal vystavět Maegor I., aby mohl rychle a nepozorovaně utéct, pokud by se ho pokusili chytit nepřátelé. A protože nevyloučil možnost, že by ho mohli pronásledovat, nechal v nich prý také zbudovat pasti.

Některé z tunelů jsou přitom kamenné, jiné vypadají jen jako díry v zemi vyztužené trámy. Některé jsou opravdovými tunely, jiné jsou tak malé, že se jimi dospělý muž musí plazit. A některé prochází těsně kolem komnat, takže osoby skrývající se v nich můžou špehovat, co se děje uvnitř.

Třeba komnata, kterou používal Varys, měla tajnou páku umožňující odsunout kamennou desku a odhalit schody do tunelů. Další tajná chodba zase vedla z ložnice v Pobočníkově věži ven do nevěstince a také existují tajné cesty, jimiž se dá dostat k útesům u moře. Do nich jsou pak vytesané ze země neviditelné rukojeti, po nichž se dá slézt k vodě. A jiná cesta zase vede k vodě přímo – ke kanalizaci Rudé bašty ústící do moře.

Jediná budova, která žádné skryté cesty nemá, je Maegorova pevnost. Kromě jednoho tajného východu, jenž se však nespojuje s žádnou jinou chodbou v Rudé baště, je naprosto bezpečná, protože Maegor nechtěl krysy ve vlastních zdech, a špehové se tam tak musí pohybovat přímo před zraky obyvatel.

Ovšem ne, že by si i tak mohli být obyvatelé jistí, jestli jsou v místech, kde se ke zdem netisknou cizí uši. Maegor totiž nechal zabít všechny stavitele, kteří na tajných tunelech pracovali, aby o nich nemohli mluvit, a není a nikdy nebylo mnoho těch, kdo se v nich vyznali. Nejlépe je asi znal sám Maegor a po něm Sýr, lord Larys Strong, mistr našeptavačů za vlády Viseryse I., možná lord Krvevran, mistr našeptávačů a pobočník v době Blackfyrových rebelií, a nepochybně Varys a jeho ptáčci. I když lord Baeliš se mu snažil šlapat na paty.

Boží háj

Přestože byla Rudá bašta vystavěna Targaryeny a ti po usazení v Západozemí přešli ze svých valyrijských božstev k víře v Sedm, má i svůj boží háj. Jeho pozdější zřízení je však zjevné v tom, že v něm neroste žádný čarostrom a stromem srdce je velký dub s větvemi prorostlými popínavým ostružiním. A protože se tam tak nikdo modlit nechodí, je to velice klidný a ne moc používaný sad s jilmy, olšemi a černými topoly s výhledem na Černovodný proud.

Septum

Mnohem důležitější náboženské místo než Boží háj je královské septum uvnitř Rudé bašty. Je to ctihodná budova s křišťálovými okny, skrývá sedm oltářů, jeden pro každý aspekt boha, a je umístěna před Panenskými komnatami.

V knize tam například proběhla svatba Sansy Stark a Tyriona vzhledem k jejich nelichotivému společenskému postavení, a vůbec je pro obyvatele Rudé bašty jednodušší zabývat se svou vírou právě tam, než cestovat přes celé město. Ale v seriálu patrně královské septum nefiguruje, takže se veškeré náboženské slavnosti včetně sňatku Sansy a Tyriona odehrávaly ve Velkém Baelorově septu.

Kuchyňská věž

Kuchyňská věž je věž s nádhernými komnatami, velkou ložnicí, solárem, koupelnou, šatnou a komůrkami pro služebnictvo u hradních kuchyní, takže do ní i doléhají vůně připravovaných jídel. Na začátku příběhu v ní v knize přebýval lord Gyles Rosby, ale když se Tyrion oženil, lord Gyles náhle zjistil, že je přestěhován, a komnaty připadly právě nové Lannisterské domácnosti.

Foto: Talpress, HBO

Diskuze /3

larexikcz

Zimohrad je větší než Rudá Bašta? hm…zajímavé

#2 Ann Taylor
31.7.2016 | 22:50:28
Ann Taylor

#1 larexikcz: Jo, o dost. Rudá bašta vůbec není velká pevnost. Taky je hodně nová, takže se k ní během tisíců let nemohly přistavovat další věže a lepit další budovy, jako se to dělo se Zimohradem.

redaktor
1.8.2016 | 8:49:16
Mrs. Potato

Trochu pozdě, ale veliký obdiv za tyhle články! Skvělé počtení, děkuju moc! :)

19.8.2016 | 17:58:33
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Constantine se dočká pokračování, až Edna letos vyhraje lupu 

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Osmá série

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Tyto otázky si zřejmě klade každý z vás. Sedmá série měla pouhých sedm epizod, u osmé, která je zároveň poslední, to nebude o nic lepší. A možná se jí dočkáme mnohem později.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás