Game of Thrones (Hra o trůny) Rod Baratheonů

Rod Baratheonů

Rod Baratheonů

Během dobývání Západozemí vzešel rod Baratheonů z podporovatelů strany Aegona Dobyvatele. Usídlil se pak v Bouřlivém konci, který má ve vlastnictví dodnes.


49 0
19.8.2015

Do přistání Aegona Dobyvatele v Západozemí byli nejmladšími z velkých rodů rody Martellů a Tyrellů. Ale pak se objevili Baratheonové a netrvalo dlouho, aby celá říše nabrala úplně nový směr. A to nejen směr k Targaryenům, ale o 300 let později právě k Baratheonům.

Na začátku své existence byl rod Baratheonů jednotný. Převzal znak a slova nyní už vymřelého rodu Durrandonů – černého jelena na zlatém poli s mottem „Naše je zuřivost“, a jeho sídlo v Bouřlivém konci. V začátcích příběhu se ale rozdělil na tři větve. Jedna stále zůstávala v Bouřlivém konci, jedna se přestěhovala do Králova přístaviště a po nástupu Joffreyho Baratheona k moci změnila svůj znak na rozdělené pole, na jehož jedné polovině je zlatý lev Lannisterů na rudé a na druhé korunovaný jelen, a jedna odplula na Dračí kámen, kde za svůj později přijala znak jelení hlavy v planoucím srdci.


Všichni společně se ale vyznačují černými vlasy, modrýma očima, značnou výškou a silou, a hranatou a silnou čelistí. Zároveň také tvrdohlavou a živelnou povahou, neohrožeností na bitevním poli a většinou též velkou zálibou ve víně, turnajích a podobných kratochvílích. Právě to jim i za krátkou dobu, co jsou v Západozemí, vysloužilo až do současnosti spoustu velkých titulů – lord Bouřlivého konce, lenní pán Bouřlivých zemí, lord Dračího kamene a Král Andalů, Rhoynarů a Prvních lidí, lord Sedmi království a ochránce říše.

Baratheoni v éře Targaryenů

Jako prvního Baratheona historie zná Oryse, jednoho z nejlepších generálů Aegona Dobyvatele a podle povídaček i jeho bastardího bratra. V době, kdy Aegon dobýval Západozemí, vyslal právě Oryse do Bouřlivého konce, aby porazil posledního Bouřlivého krále Argilaka Arogantního a připojil jeho země k nové říši.

To se Orysovi podařilo, protože místo aby Argilak zůstal v hradu, který nikdy nebyl dobyt a vydržel mnoho obléhání, vyjel do bitvy, byl zabit a Orys kromě jeho území a domova zabral i jeho znak a slova a vzal si jeho dceru, Argellu Durrandon, za manželku. Tak byl založen nový mocný rod, který se sice datuje pouze k začátkům Targaryenské éry, ale stále v sobě má krev Prvních lidí, z nichž Argella jako potomek legendárního Durrana pochází.

Zároveň to znamenalo i dlouholetou silnou podporu Targaryenů a značný podíl Baratheonů na chodu říše. Například rytíř Královské gardy Raymont Baratheon, Orysův mladší syn, zachránil život krále Aenyse během vzpoury Bojovníků víry, nebo Robar Baratheon, Orysův vnuk a pobočník krále, si vzal za manželku královnu vdovu po Aenysovi Alyssu Velaryon a jejich dcera Jocelyn zase prince Aemona.

O něco později, během občanské války známé jako Tanec draků, pak podporoval lord Borros Baratheon, Robarův vnuk, Aegona II. jako právoplatného nástupce na trůn, dokonce se říkalo, že si ho jedna z jeho čtyř dcer měla vzít, zatímco jeho otec Boremund zase stál za nárokem princezny Rhaenys, a během první Blackfyrovy rebelie zase Baratheoni vojensky podporovali dynastii Targaryenů proti legitimizovanému bastardovi Daemonu Blackfyrovi, který chtěl usednout na Železný trůn

A o něco později se tyto dva rody spojily naposledy, když se princezna Rhaelle Targaryen, teta Šíleného krále, provdala za Ormunda Baratheona, dalšího pobočníka, a porodila Steffona, budoucího otce Roberta, Stannise a Renlyho. Ten nedlouho po narození posledního syna zemřel při tragické nehodě na moři – když se spolu s manželkou Cassenou Estermont vracel z cest po Essosu, kde se snažil najít pro prince Rhaegara ženu s valyrijskou krví, přepadla jeho loď na dohled od pevniny bouře a Robert a Stannis, netrpělivě vyčkávající na břehu na návrat rodičů, jen bezmocně sledovali, jak se topí. Jediný, kdo neštěstí přežil, byl v knize šašek dovezený pro Stannise ve snaze probudit v prostředním synovi smysl pro humor, jenž nyní slouží jako dvorní šašek princezny Shireen, a v seriálu patrně vůbec nikdo.

Není proto divu, že místo sblížení a nápravy vztahů se poslední bratři Baratheonové ještě víc odcizili. Robert zůstával jako chráněnec Jona Arryna v Údolí Arryn spolu s Nedem Starkem (v knize ještě maličkou Myou Kámen, bastardem, kterého tam zplodil), Stannis se ještě víc zatvrdil a malý Renly bez rodičů stále víc na rozdíl od svých bratrů lpěl na dvoru, módě, jídle a rytířské zábavě.

Robertova rebelie

Zatímco tedy předci včetně otce bratrů Baratheonů zapáleně podporovali královský rod, oni sami brzy zaujali úplně jiný postoj a o několik let později zapříčinili jeho konec.

Ve snaze vytvořit první silnou alianci Severu s Jihem lord Rickard Stark zasnoubil svého syna BrandonaCatelyn Tully z Řekotočí a dceru Lyannu s Robertem. Jenže zatímco Catelyn hodlala poslušně splnit svou povinnost, divoká Lyanna nebyla z Roberta nijak nadšená. Znala velmi dobře jeho pověst milovníka bitev, vína a především žen, a Robert naopak, zaslepený vidinou, že se konečně stane pravým bratrem Neda Starka, svého nejlepšího a nejspíš jediného přítele, Lyannu vystavěl jako svou osobní, dokonalou modlu a odmítal vidět její pravé já.

Avšak dřív, než došlo k nějakému řešení nebo vůbec svatbě, Lyanna zmizela a začalo se povídat, že s princem Rhaegarem, jenž jí na turnaji v Harrenově korunoval královnou lásky a krásy. Brandon okamžitě vyjel do Králova přístaviště, aby ji získal zpátky, ale místo toho byl i se svým otcem zavražděn Šíleným králem Aerysem, jenž si navíc žádal hlavy Neda a Roberta, a Roberta ovládla absolutní zuřivost z přesvědčení, že Rhaegar Lyannu unesl.

Když tedy Jon Arryn odmítl králův příkaz k vraždě jeho chráněnců, Ned podnikl nebezpečnou cestu po moři na Sever, aby shromáždil vazaly rodu Starků, a Robert spěchal do Bouřlivých krajin, kde shromáždil vlastní vojsko a spolu se Starky, Tullyi, jejichž armádu Ned a Jon vyženili, a Arryny rozpoutali válku Uchvatitele.

Robert si se svým válečným kladivem a brněním s jeleními rohy na přilbě úspěšně probíjel cestu Západozemím a utrpěl jedinou porážku – u Jasanobrodu vojskem Tyrellů, po níž byl nucen ukrýt se v městečku Kamenné septum. Nicméně Tyrellové ho nepronásledovali a místo toho vyrazili do Bouřlivého konce, kde započali roční obléhání hradu se Stannisem, Renlym a jejich armádou uvnitř. Místo nich se po Robertově stopě vydal tehdejší pobočník krále, ale byl poražen v bitvě známé jako bitva zvonů, když k Robertovi konečně dorazili Starkové a Tullyové, a boje mohly zuřit dál.

Až se Robert dostal k řece Trojzubci, kde se utkal se samotným Rhaegarem. Bez sebe nenávistí k mladému princi ho jediným úderem tak silným, až mu z brnění vylétly rubíny, rozdrtil a odstartoval pád Targaryenů. Sám byl ale zraněn, a tak pronásledování zbytků armády a dobytí Králova přístaviště nechal na Nedovi a dostal se do něj až po vyplenění a zavraždění Šíleného krále, Elii Martell a jejích dětí Rhaenys a Aegona. Protože ale nenáviděl všechno související s rodinou svého rivala, rozhodl se vrahy nepotrestat a naopak jim spolu se spoustou jiných, původně bojujících za Targaryeny, odpustil výměnou za přísahu věrnosti. Tím si zprotivil čestného a spravedlivého Neda, který odjel dál na jih.

Tam, v Bouřlivém konci, zatím muži Baratheonů i se svými pány pomalu hladověli k smrti a nebýt Davose Mořského, tehdy pouhého pašeráka, jenž k nim propašoval přes blokádu cibuli a ryby, nedokázal by se k nim Ned dostat včas. Takhle ale obléhání ukončil a pokračoval dál, až dorazil k Věži radosti v Dorne a Robertovi později dovezl zprávu o Lyannině smrti.

Poslední krok k ukončení celé války tak byl už jen získat Dračí kámen, původní targaryenskou pevnost v Úzkém moři. Tam Robert vyslal Stannise, jenž hrad sice úspěšně dobyl, ale ne předtím, než královna Rhaella zemřela při porodu Daenerys Targaryen, a ta byla i se svým bratrem Viserysem na poslední chvíli odvezena do Braavosu.

Baratheoni na Železném trůně

K rozdělení rodu Baratheonů na tři větve tedy došlo až ve chvíli, kdy se po rebelii stal Robert novým králem. On sám, jako Robert I., založil královský rod Baratheonů v Králově přístavišti, a Stannisovi daroval ostrov Dračí kámen, kde se stal lordem. Jednak proto, že strategicky umístěná pevnost potřebovala vládu dobrého vojevůdce, proto, že pokud by Robert neměl syna, měl být Stannis jeho dědicem a předchozí dědicové trůnu sídlili právě na Dračím kameni, a částečně i jako ústrk za to, že se mu nepodařilo poslední Targaryeny chytit. Dračí kámen totiž rozhodně není přívětivý domov. A Bouřlivý konec zůstal malému Renlymu, který se tak také stal lordem (z toho důvodu se nenazývali princové – vlastnili pevnosti a země).

Oba bratři se také zařadili do Robertovy Malé rady – Stannis jako správce lodí a královské flotily a Renly po dosažení dospělosti jako mistr práva, a jeho pobočníkem se nestal nikdo jiný, než Jon Arryn. Neměli to s ním ale lehké, protože mnoho lidí tvrdí, že byl dobrý vojevůdce, ale špatný král, a jediná bitva, kterou mohl po vlastní rebelii zažít, byla až rebelie Balona Greyjoye na Železných ostrovech, kterou rozdrtil spolu s Nedem Starkem a jejich vazaly. Proto raději místo panování pil, utrácel za velkolepé turnaje a víc než státnické záležitosti ho zajímaly prostitutky.

Bratři Baratheoni dnes

Po sesazení Targaryenů a nastolení vlády Roberta, fakticky spíš vlády Jona Arryna, se říše pomalu stabilizovala a i poslední Baratheoni si začali budovat vlastní život.

Robert se oženil s Cersei Lannister, zplodil kolem dvacítky dalších bastardů (v knize je z nich nejdůležitější Edrik Bouře, jehož jako jediného uznal) a „vychovával“ tři potomky. Stannis se oženil se Selyse Florent (právě v jejich posteli těsně před svatební nocí měl Robert Edrika počít se Selysinou příbuznou), měl s ní jediné přeživší dítě, brzy za ním na Dračí kámen dorazila rudá kněžka Melisandra, která Selyse přetáhla z víry v Sedm k vyznávání Pána světla a přesvědčila Stannise, že je znovuzrozeným bájným hrdinou Azorem Ahai. A i Renly, jenž dával v knize dle náznaků a v seriálu naprosto otevřeně přednost společnosti mužů, se po několika letech (ve druhé řadě) oženil s Margaery Tyrell, ale jejich manželství zůstalo bezdětné a nemělo dlouhé trvání.

Jenže žádný mír nemůže vydržet věčně a i život Baratheonů se převrátil naruby. Nyní je proto přežití celého jejich rodu kvůli tvrdohlavosti, horlivosti, přesvědčení o vlastní pravdě a odmítání dívat se na situaci nezaslepeně v ohrožení.

Současní členové rodu Baratheonů (k začátku seriálu): 

1) Robertova linie

 • král Robert I. Baratheon, nejstarší syn Steffona Baratheona a Cassany Estermont, král Andalů, Rhoynarů a Prvních lidí, lord Sedmi království a obránce říše
 • královna Cersei Lannister, manželka Roberta
 • princ Joffrey Baratheon, Cersein nejstarší syn a dědic trůnu
 • princezna Myrcella Baratheon, Cerseina dcera, zasnoubená s princem Trystanem Martellem
 • princ Tommen Baratheon, Cersein mladší syn
 • Edrik Bouře, v knize Robertův přiznaný bastard s lady Delenou Florent, vychovávaný v Bouřlivém konci
 • Mya Kámen, v knize Robertův nejstarší bastard žijící v Údolí
 • Gendry, Robertův bastard z Králova přístaviště
 • Barra, Robertův bastard s prostitutkou z Králova přístaviště
 • mnoho dalších Robertových bastardů

2) Stannisova linie

 • lord Stannis Baratheon, prostřední syn Steffona Baratheona a Cassany Estermont, lord Dračího kamene, bývalý správce lodí
 • lady Selyse Florent, Stannisova manželka
 • Shireen Baratheon, jediné dítě a dědic Stannise a Selyse, poznamenaná jizvami po vyléčeném šedém lupu

3) Renlyho linie

 • lord Renly Baratheon, nejmladší syn Steffona Baratheona a Cassany Estermont, lord Bouřlivého konce, lenní pán Bouřlivých krajin a bývalý mistr práva
 • lady Margaery Tyrell, Renlyho manželka

Foto: Talpress, HBO

Diskuze /40

MightRider

Moc pěkně napsané. Ještě by to chtělo připomenout, že bitvu u Jasanobrodu vítězně vybojoval pro Tyrelly lord Randyll Tarly, otec Samwella. To považuji za docela důležité, protože zde jde vidět absolutní rozdíl Sama a jeho otce. Ale jinak opravdu pěkné! :)

Mimochodem, v posledním obrázku, kde je Renly, za ním po jeho levici… Chudák Brienne dostala špatnou velikost.. :D

#2 Ann Taylor #3 Cr4zyFl4mes
19.8.2015 | 19:46:21
Ann Taylor

#1 MightRider: :D Jsem si v seriálu nikdy nevšimla, chudák :D

A jinak co se týče toho, že zvítězili Tyrellové, to je důležitější pro rod Tyrellů, než pro Baratheony (pro ně je důležitý fakt porážky, ne kdo je porazil), takže to bude víc rozebráno v rodě Tyrellů – přijde mi to jako dobrý nápad, místo opakování dokolečka pořád stejných vět se i u stejných událostí soustředit u různých rodů na různé úhly pohledu a tak nepsat stejné detaily do všech článků, ale tak různě, podle toho, čeho konkrétně se týkají.

#14 MightRider
redaktor
19.8.2015 | 20:00:53
Cr4zyFl4mes

#1 MightRider: Nebyla o tom v seriálu zmínka náhodou?

#14 MightRider
19.8.2015 | 20:18:48
Locker

Zajímalo by mě, zda Gendry v seriálu ještě sehraje nějakou úlohu…bez něj je (za předpokladu, že je Stannis mrtev) s rodem Baratheonů amen…v tomto kontextu se mi ale líbí více kniha a postava Edrika Bouře. Každopádně chválím za hezky napsaný text :)

#5 Stardos #14 MightRider
19.8.2015 | 20:27:05
Stardos

#4 Locker: Četl jsem teorii o tom , že Gendy bude kovat meče z Valiríjské oceli , těžko říct jakou má tato teorie pravděpodobnost

#6 Stardos #8 V Ales
19.8.2015 | 20:35:45
Stardos

#5 Stardos: *Gendry

19.8.2015 | 20:36:15
Azog2182

Luxus clanek pro mne asi nejvetsiho Rodu zapadozemi :)

19.8.2015 | 20:46:03
V Ales

#5 Stardos: No nevím kde by vzal materiál a jak by se to naučil

#9 Azog2182
19.8.2015 | 21:09:09
Azog2182

#8 V Ales: Pokud vim tak ho ucil mistr kterej to umnel :)

#10 V Ales
19.8.2015 | 21:15:52
V Ales

#9 Azog2182: Ale furt chybi materiál

#11 Azog2182
19.8.2015 | 21:22:37
Azog2182

#10 V Ales: Nevis jak ho zavede 6 serie :)

#12 V Ales
19.8.2015 | 21:34:56
V Ales

#11 Azog2182: Pokuď vím tak materiál už se sehnat nedá jedině použít existující meče

19.8.2015 | 22:04:25
WILLIAM_MOINSPIELD

Jestli to bude takhle pěkně rozsáhlý a sepsaný u každýho rodu tak nevim co, ale budu štastnej, protože číst vaše články je moje hobby a denní chléb. :)

19.8.2015 | 22:13:40
MightRider

#2 Ann Taylor: No, je to docela důležité. Robert Baratheon byl jeden z největších válečníků a vojevůdců století. Nebylo by špatné zmínit, že porážku, kterou utrpěl od lorda Parožnatého vrchu, byla jedinou, kterou kdy utrpěl.

#3 Cr4zyFl4mes: Ano, v páté sérii, když byl ještě Stannis na Zdi a mluvil se Samem.

#4 Locker: Ano, náš manipulátor Malíček přivádí k vyhubení víc a víc rodů. Baratheonové to už mají biologicky málem za sebou a jsou kriticky ohrožený druh. Starkové jsou officiálně téměř vyhynulý druh.Tulliové jsou téže v kritické situaci. Edmure hnije v kobkách Dvojčat a Brynden je bůhví kde. Arryny vede neduživý chlapec (a kdo ví, není možné, že by byl Malíčkův?), Tyrellové jsou v knize rozrostlí a v seriálu to s nimi nevypadá moc dobře. A téže v seriálu pěkně ostříhali Martelly, kde je Trystan chudák jedináček. A jestliže Malíček ve své hře zase uspěje, tak se Lannisteři i Martellové dočkají nějakého toho holení. No jo, ach ty staré, prastaré a pradávné vznešené rody, jak lehké je pro Malíčka je sprovodit ze světa.

#15 Ann Taylor #16 Stardos #17 Argetlam Královrah
19.8.2015 | 22:31:17
Ann Taylor

#14 MightRider: Vždyť je tam napsáno, že to byla jediná porážka a vojskem Tyrellů. Není tam akorát vojevůdce Tarly, a opakuju, místo zbytečné básničky „rebelie začala když, pak byla bitva u, pak se dostali k s těmi a těmi a nakonec Lyanna umřela“ u každého rodu, co v ní měl účast, je lepší do každého článku připsat jiný detail podle toho, koho se víc týká nebo ke komu se víc hodí, aby pak všechny daly dohromady celkový obraz, takže se neboj, že musíš doplňovat detaily hned u prvního článku, když čekají ještě všechny ostatní rody, co v těch událostech figurovaly taky.

#18 MightRider
redaktor
19.8.2015 | 23:00:52
Stardos

#14 MightRider: Tak právě Starkové jsou na tom nejlíp :D O ty se všichni báli , že je během pár sérii vyhubí a hle , je jich nejvíc :D

#17 Argetlam Královrah #18 MightRider
19.8.2015 | 23:39:16
Argetlam Královrah

#14 MightRider: Robert byl jeden z největších vojevůdců částečně také proto, že v tom století mnoho válek nebylo :D Předchozí velká válka bylo povstání Černožárů. Promiňte, ale nějak mi na tupouna Roberta nesedí titul „velký vojevůdce“, vždyť to byl totální idiot. Hádám, že vedle sebe měl při tom povstání někoho, kdo skutečně řídil válku, zatímco Robert máchal kladivem nad hlavou.

#16 Stardos: Nejvíc je Lannisterů (když nepočítáš Freye). Těch je jako much. Lannisterové z Casterlyovy skály (Cercei, Tommen, Jamie, Lancel, Kevan) a potom Lannisterové z Lannisportu (zřejmě jich je fakt moc, protože Karstark jich pár zabil a ani to pomalu nepoznali :D)

P.S. jsem jediný, kdo si říká, že Daenerys se už od začátku seriálu moc dařilo a Jamiemu se také poslední dobou nějak všechno daří? Ti dva si vyloženě říkají o nějakou brutální smrt. Stejně tak Malíček.

#18 MightRider #19 vyvrtka
20.8.2015 | 1:39:56
MightRider

#15 Ann Taylor: Ne ne, dívej, já chtěl jen zmínit, kdo mu tu porážku uštědřil. Já nechtěl, aby jsi do stručna rozepisovala, že k Rheagarovi se připojili ti a ti a k Robertovi ti a ti. Že například v Bitvě na Trojzubci bojovali Darryové na straně Rheagara, i když přísahali věrnost Řekotočí. To je zbytečnost. Ale Robert neutrpěl porážky až na jednu, u Jasanobrodu od Tarlyho. Je to jen pár slov. A u Roberta je to docela důležité. Ale to je jedno ;).

#16 Stardos: Já nenapsal, že jsou téměř vyhynulý druh. Já napsal „oficiálně“. Nikdo totiž neví, že Arya si hraje na vrahouna v Braavosu, Bran se učí létat za Zdí a Rickon se fláká u Umberů (nikdo až na pár výjimek samozřejmě). A o Sanse taky neví úplně celý Sever, spíše jen Zimohrad a Jih má Sansu za nezvěstnou. Takže OFICIÁLNĚ jsou mrtví nebo nezvěstní.

#17 Argetlam Královrah: Viděl jsi někdy Roberta v bitvě? Ne. Viděli jsme ho jen jako tlustého, opilého, rád-by-š***l krále ;). Takže nemůžeš říct, že nebyl velký vojevůdce. Ba naopak, on byl ;). Baratheoni to mají v krvi.
A neboj, Malíček zatím namále jen jednou, a to při soudu v Údolí. Tam ho zachránila Sansina lítost (nebo co to bylo). Malíčka nebude lehké zabít.

#20 Ann Taylor
20.8.2015 | 9:55:55
vyvrtka

#17 Argetlam Královrah: Prave Lennister-ovci to maju celkom slusne nakrocene k vyhubeniu a rod ako si ho predstavoval Tywin je fuc

 • Tommen je kral takze dynastiu nezachrani navyse oficialne Baratheon este moze ak bude mat viac deti jedno spravit strazcom zapadu
 • Cersei sa uz nevyda a tak nebude mat dedicov
 • Jaimme nemoze mat ani rodinu a ani pozemky je v Kralovskej garde a pokial bude Tommen kral tak ho neopusti ved je to jeho syn a to posledny
 • Kevan je mrtvy v knihe
 • Lancel je s nabozensky fanatik uz od zeny odisiel a sibe mu riadne
 • A Tyrion je oficialne uznany a odsudeny vrah krala takze za tejto vlady sa nemoze vratit v miery

Ty z Lannisportu nie su priama linia Tommen ako kral a dedic Baratheona a Lannistera bude asi rozhodovat o novych lordoch nehladiac na to ze ak zomrie co asi podla vestby ano nebude v seriali naslednik Tronu, Baretheonovcov a asi ani Lennistrovcov

Tych starkov je stale najviac ved prisli len o jedneho akurat o tom nevedia a na zaciatky vyzarali tak bledo

#20 Ann Taylor
20.8.2015 | 10:04:30
Ann Taylor

#18 MightRider: Vždyť je tam napsané, že utrpěl jednu a kde a čí armádou. A který konkrétní vojevůdce zajistil slávu vítězné armádě, to je důležitý právě pro vítěznou armádu, takže to bude ve článku k vítězné armádě, proto to není tady. Já neříkám, že to není důležitý, ale že to rozeberu až u Tyrellů, pro které je podstatnější, že náš Tarly ho porazil, zatímco u Baratheonů je podstatnější já byl poražen, aby mohl jeden text doplňovat druhý a ne mít ve všech pořád ty samé informace, což mě osobně dost nudí. A že to takhle budu dělat všude, takže si stačí počkat na zbytek.
A spíš než Sansina lítost zachránil Malíčka její náhlý záchvat prohnanosti, co zase rychle pominul. Sama řekla, že to udělala proto, že je jediný, o kom tam ví, o co mu jde (no, myslela si, že to ví :D), zatímco udat ho by znamenalo, že bude sama záviset na cizích lordech.

#19 vyvrtka: Přesně. Lannisterové z Lannisportu jsou méně důležitý rod. Akorát by možná o Skálu v takovým případě zkusila bojovat Genna? Sice je oficiálně Frey, ale šanci by asi chytila.

#28 petrr92 #28 petrr92
redaktor
20.8.2015 | 10:41:10
Ann Taylor

A mimochodem nemá tu někdo Svět ledu a ohně v češtině? Potřebovala bych zjistit, jak tam přeložili jednu pasáž (tři názvy), a nemůžu to nikde najít.

redaktor
20.8.2015 | 10:43:45
Argetlam Královrah

Myslel jsem to tak, že Robert se mi nezdál moc chytrý. Válečník (silný) byl určitě, ale vojevůdce (chytrý stratég)? Proč tedy (ne)vládl tak jak (ne)vládl, když to byl takový génius… Kevan je možná mrtvý v knize, ale osoba, která ho v knize zabila, se teď těžko objeví v Králově přístavišti, nemyslíš?

Jamie má penis, tudíž může mít děcko, garda negarda…

#23 AviaRa #24 MightRider
20.8.2015 | 21:18:56
AviaRa

#22 Argetlam Královrah: Je rozdíl v bitvě poslat vojáky na určité místo, přeskupit je, stáhnout a podobné… A je rozdíl vládnout přímo pro stát, dělat ekonomická rozhodnutí, různé obchody, vztahy se Svobodnými městy např…

A vzhledem k tomu že seriáloví fanoušci ani nevědí že nějakej Kevan existuje, tak ten se dle mě řešit nebude :D

#25 Azog2182
20.8.2015 | 21:52:24
MightRider

#22 Argetlam Královrah: Přesně, jak zmiňuje Avia.. Je absolutní rozdíl mezi vydáváním rozkazů hordám vojáků, přemýšlet nad jejich pohyby, dívat se na drcení nepřátelské jednotky nebo posílat zálohy a mezi „počítáním měďáků“, rozsuzováním sedláků, posloucháním neustálých hádek lordů o hraničních kamenech a příjímáním diplomatů z kdo ví kama.

20.8.2015 | 22:37:22
Azog2182

#23 AviaRa: Proc by nevedeli ze existuje vsak v serialu je uz dost dlouho a v Seste serii bude mit si myslim dost prostoru :)

#26 AviaRa
21.8.2015 | 0:37:18
AviaRa

#25 Azog2182: Protože většina těchto lidí už ani neví kdo byl například Renly… Kevan byl chvíli v první sérii a nikdo se o něj extra nezabýval..jeden dva rozhovory z nichž si nikdo na něj v páté sérii nevzpomněl ( a i v páté byl velmi krátce)… Takže v seriálu není dost dlouho, v šesté sérii bude mít prostor maximálně tak pro šíp z kuše.

21.8.2015 | 1:15:30
Flyman91

Pěkne Jen tak dale:-)

21.8.2015 | 8:38:36
petrr92

#20 Ann Taylor:
#20 Ann Taylor: Jenže tywin má ještě 3 bratry a ty mají taky syny. Kevan krom Lancela má ještě jednoho malého syna a druhý bratr má taky syny no ten nejmladší je někde ve světě, takže dědiců mají stále dost

#29 Ann Taylor
21.8.2015 | 10:02:33
Ann Taylor

#28 petrr92: Gerion je považovaný za mrtvého a rozloženého někde v okolí Valyrie, odkud se už přes deset let nevrátil, a má pouze bastarda. Dceru. Kevan (mrtvý v knížce, v seriálu teda asi bude brzo taky) je další, přičemž jeho syn Willem je mrtvý, Martyna v seriálu zabili taky, v knížce si jistá nejsem, pokud ne, zbývá jen on, protože z Lancela je fanatik a pak má jen malou dceru, která ale i v knížce byla jenom zmíněná a jsou j í asi čtyři. Další Tywinův bratr Tygett je mrtvý a jeho syn Tyrek zmizel během vzpoury v druhé řadě a všichni ho taky mají za mrtvého.
Takže dědiců nemají dost, Cersei a Jaime, u nichž se dá pochybovat, že ještě nějaké děti mít budou (Tommen počítám, že zemře vzhledem k proroctví), fanatik Lancel, který asi taky žádný mít nebude, a možná Martyn, prakticky ještě dítě, jedinej, co by mohl být ještě slibnej, a to navíc jenom v knížce.

#30 Hoří #31 petrr92
redaktor
21.8.2015 | 10:22:49
Hoří

#29 Ann Taylor: Nakonec to včechno zdědí Freyové, ti jsou rozlezlý všude, po jmenovaných Lannistrech z Casterliovy skály už jsou jesli se nemílím na řadě potomci Geny Frey, Tywinovy sestry jestli se nepletu.

21.8.2015 | 15:31:12
petrr92

#29 Ann Taylor: NO hele ještě bratr Tytose (otce tywina) Jason (otec manželky Tywina) měl hodně synů a jejich synové jsou stále naživu, takže dědice opravdu mají mrkni na jejich podrobný rodokmen

#32 Ann Taylor
21.8.2015 | 21:02:24
Ann Taylor

#31 petrr92: Koukám se na něj (nebudu počítat dcery, zvlášť provdané). S první ženou měl syna a jeho linie zatím končí jediným slibným potomkem, Lucionem. A s druhou měl taky syna, který měl taky jen jednoho syna Davena, takže to jsou dva (je tam čára ještě ke dvěma dalším synům, ale ani nemají jméno nebo o manželství, takže patrně nejsou podstatní a nepoznám z toho, jestli vůbec živí). To zase není tak moc, furt jen dva možní dědicové, a to ještě ne Tywinovi (jeden jeho synovec, druhej pravnuk jeho strýce, jestli se mi to nezamotalo :D), takže stále slabota. Nevsadila bych si, ani jeden pořád nemá děti a ještě bude nepochybně dost mrtvých, takže v současné situaci rozkladu dva svobodní mužští Lannisteři po třicítce nestačí (v tomhle musím dát Tywinovi za pravdu :D). Na seriálu to navíc nemění nic, tam je jen Cersei, Jaime a Tommen.

#33 petrr92
redaktor
21.8.2015 | 21:29:31
petrr92

#32 Ann Taylor: Vím, ale tak kolikrát rodům zbyl jenom jeden chlap a ten měl hafo dětí. Jsou tam potencionální 4 mužští dědici to je mnohem víc než mají starkové a kupa jiných rodů, takže tak špatné to stále není. Třeba jak víme z Baratheonů je jenom Stanis ten syna nemá a pak Robertovi bastardi, z kterých ani jeden nebyl legitimizován jen Edrik byl uznán jako syn. Takže ten rod je pokud umře stanis je prakticky pryč

#34 Ann Taylor
21.8.2015 | 21:57:50
Ann Taylor

#33 petrr92: Čtyři? Já pořád vidím jenom dva. Tommena nepočítám (navíc jako král nemůže být lordem Casterlyovy skály) a Jaimeho taky ne, ten jinou ženskou než Cersei chtít nebude, přestože už nechce ani ji. Takže v seriálu nikdo a v knížce Daven a Lucion. A to v současné situaci celkem špatný je (válka skončila jenom zdánlivě a ani jeden nepracuje na potomstvu). Akorát u Martyna fakt nevím, jaký je jeho stav. A Baratheoni už vymřeli, nad nima jsem hůl zlomila, pochybuju, že by se Stannis znova oženil, a Shireen podle Martina dopadne podobně.

#35 petrr92
redaktor
21.8.2015 | 22:19:50
petrr92

#34 Ann Taylor: J8 počítám ještě lancela jako možného, pokud mu nehrábne a toho jednoho kluka od kevana. No tak když si to vezmeš, tak i Tullyové jsou na tom zle černá ryba starý pán co se někdo schováva a pak Edmure ve vězení a jeho těhotná žena poslední členové. Takže dědicové říčních krajin budou potomci Catlin :D Arrynové jsou taky v háji pokud se harry dědic nepřejmenuje na Arryn až se stane lordem údolí. Z velkých rodů jsou na tom dobře jenom tyrellové a martelové, inak nic

#36 Ann Taylor
21.8.2015 | 22:44:43
Ann Taylor

#35 petrr92: No ale Edmure má tu ženu aspoň těhotnou, tihle dva právě nic. A nepamatuju si, jak to tam Jaime vyřešil, ale nespadlo Řekotočí a správa Říčních krajin do klína jiným? Freyům nebo ještě někomu? Jestli ano, tak už je jedno, jestli mají Tullyové potomky, protože jako velký a důležitý rod skončili. Projeli to, tak už nejsou velcí :) A pokud Lancelovi nehrábne? Ti přišlo, že mu hráblo zatím málo? :D :D

#37 petrr92 #37 petrr92
redaktor
21.8.2015 | 23:10:28
petrr92

#36 Ann Taylor:
#36 Ann Taylor: To je to připadlo to sestrě tywina a jejímu manželi, ale říční lordi je nepodporují v tom je ten háček a nenávidí freye stejně jako je nenávidí sever. Navíc, když je odváželi do skály, tak pokud se pokusí utéct mají je bez milosti zabít. Tam jsem uvažoval, proč malíček má Sansu a to je jednoduché je to dědička severu (všichni si myslí, že je živý poslední Stark) po matce dědička říčních krajich a , kdyby ne, tak je dědička Roba krále Severu a Trojzubce plus malíček chce aby si vzala dědice údolí, to by zní dělalo jednu z nejmocnejších osob sedmi království.

#38 Ann Taylor
22.8.2015 | 7:59:37
Ann Taylor

#37 petrr92: No dědička Severu může ještě být, tam to vypadá dost nadějně, že Boltony svrhnou a dosadí zpátky Starky, ale pozice krále Severu a Trojzubce už neexistuje. Království je jednotné a museli by ji prohlásit rebelující královnou, jinak nic. Ale dědička Říčních krajin? Jednak je to dcera provdané dcery, takže celkem slabé, jednak dokud je naživu Edmure (ten neuteče, ten riskovat život ženy a dítěte nebude, u Tullyů je rodina první a on nepatří k drsňákům) a jeho dítě, tak dědička Tullyů ani nemůže být, a jednak dokud je to jednotná říše pod jedním trůnem, tak platí, že trůn tam dosadil Freye. A pokud je někdo nevyhladí, tak je celkem jedno, jestli je lidi maj rádi nebo ne, ale vládnou tam z „milosti krále“ Freyové. Tullyové taky vládli proto, že jim Aegon udělil titul lenních pánů (bylo jen na něm jako na dobyvateli, koho určí kde jako správce a strážce) a teď o něj přišli a trůn dosadil nové. A Říční krajiny jsou válkou zdecimované daleko víc, než Sever, tam bude ještě těžší zorganizovat nějakou armádu, co by Freye svrhla a dosadila Tullye zpátky (navíc díky tomu, že manželkou lorda Freye je inteligentní Lannister, dokonce prateta současného krále, bude to o to těžší, než Sever pod sněhem, kterej je teď vlastně všem celkem ukradenej). A dokud se to nestane, Tullyové dědici Říčních krajin už nejsou.

#39 petrr92
redaktor
22.8.2015 | 8:35:16
petrr92

#38 Ann Taylor: No Lanistrové jako tací jsou u kraje s dechem pokud půjdeme z knich Kevan tuhej nastražené to je tak, aby to vypadalo na Tyrelli. Cerceina moc zlomená od bouřných krajin armáda Aegona z vrchu armáda železných co plení rovinu. Králokata má kamenosrdce a sedm bohů neví co mu provede a část armády roviny musí být v králově přístavišti. Na kostěné cestě sedí armáda Dorne připravena vyrazit na boje, pokud uznají, že Aegon je opravdu Aegon. Do toho železná banka se rozhodla na trůn dosadit stanise no krása sám autor se do toho tak zamotal, že stále čekáme na vichry a čekáme

#40 Azog2182
22.8.2015 | 10:34:32
Azog2182

#39 petrr92: No se Stannisem se to uz vyresilo v serialu :)

22.8.2015 | 20:14:58
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Luk a šípy nestačí. Potřebujeme váš hlas.

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Osmá série

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Tyto otázky si zřejmě klade každý z vás. Sedmá série měla pouhých sedm epizod, u osmé, která je zároveň poslední, to nebude o nic lepší. A možná se jí dočkáme mnohem později.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás