Game of Thrones (Hra o trůny) Rod Tullyů

Rod Tullyů

Rod Tullyů

Vládnoucí rod z Řekotočí svůj původ datuje až k Prvním lidem, v současnosti jde však o upadající rod, který ztrácí vliv i moc.


33 0
28.9.2015

Rod Tullyů je jeden z velkých rodů Západozemí vládnoucí Říčním krajinám z jeho sídla Řekotočí stojícího na soutoku Červeného bodce, jednoho z přítoků Trojzubce, a Rejdivého proudu. Jeho původ se počítá k Prvním lidem, ale ne tak vláda a postavení. Říční krajiny totiž jako jedna z nejúrodnějších zemí uprostřed Západozemí vždy trpěla nájezdy, převraty a bitvami o území a vládci se tam tak střídali rychleji, než kde jinde.

Protože ale rod Tullyů vždy sídlil v okolí vod a je s nimi úzce spjatý, je jejich znakem skákající bílý pstruh na vodově modrém a blátivě červeném poli. V knihách jde o pět vertikálních pruhů, tři modré a dva červené, v seriálu pak o horizontálně rozdělený znak na modré a červené pole oddělené bílým pruhem. Jejich motto zní „Rodina, povinnost, čest“ a tak se vždy snaží žít, aby byla rodina na prvním místě. Dál jsou pak pro ně typické kaštanové vlasy, vysoké lícní kosti a jasně modré oči.


Protože ale svou vládu nezískali dobytím vlastního území, nikdy nedrželi titul králů. Vždy byli podřízeni nějakému dalšímu vládci a říkali si lord Řekotočí a lenní pán Trojzubce, jednou dokonce pobočník krále. V současnosti je však jejich postavení o mnoho nižší.

Tullyové ve věku hrdinů

Tullyové údajně pochází až z dávného věku Prvních lidí a existovali ještě dlouho před invazí Andalů, ale záznamy o nejstarších členech tohoto rodu jsou jen těžko k dohledání.

Vždy totiž sloužili jako vazalové králů vládnoucím na měnícím se území uprostřed Západozemí, které často přiléhalo k dalším královstvím a jindy zase vytvářelo vlastní a které se dnes nazývá Říční krajiny. Těsně před invazí Andalů byli například ser Edmure Tully a jeho synové věrnými spojenci Tristifera IV., krále Řek a kopců, přezdívaného Kladivo spravedlnosti, jenž vládl území od Trojzubce k Šíji, a bojovali v jeho mnoha bitvách.

Říká se, že jich Tristifer celkem vybojoval sto, přičemž 99 vyhrál a prohrál pouze v jedné, své poslední, když jeho království napadlo sedm andalských králů najednou.

Tullyové při invazi Andalů

Tehdy také Tullyové změnili strany, opustili Tristifera V. a poklekli před Armisteadem Vancem, nejschopnějším dobyvatelem ze všech sedmi útočících králů. Edmurův syn Axel pak jako odměnu obdržel zemi u soutoku Rudého bodce a Rejdivého proudu, kde vystavěl rudý zámek, jenž nazval Řekotočí, a stal se tak prvním lordem Řekotočí.

Neznamenalo to však pokojnou vládu Andalů, proti níž by se Tullyové nikdy nepostavili. Například lord Elston Tully zemřel při podpoře lorda Rodericka Blackwooda v rebelii proti králi Humfreymu I. Teagovi, který se na území Říčních krajin rozhodl potlačovat víru ve Staré bohy za pomoci Bojovníků víry. A i když se Elston nedožil konce bojů, jako další spojenec se objevil rod Durrandonů a Teagové byli nakonec vybiti.

Následná nadvláda bouřlivých králů Durrandonů nad územím kolem Trojzubce však skončila stejně krvavě, když za panování Arreca Durrandona vtrhl na jeho území Harwyn Hoare ze Železných ostrovů. Lord Tommen Tully se snažil nájezdníky porazit, ale když byl jeho nemanželský syn Samwell Řeka zabit u Rejdivého proudu, jeho tělo rozseknuto na dvě poloviny a každá z nich doručena jednomu rodiči, musel utéct z Řekotočí k armádě lady Agnes Blackwood a stejně čelit prohře a novému králi Ostrovů a řek.

Tullyové v éře Targaryenů

Pod nadvládou Hoareů se následně říčním lordům nevedlo příliš dobře. Když proto začali Aegon a jeho sestry dobývat Západozemí, vypukla rebelie říčních lordů – dezertérů od Harrena Černého vedených lordem Edmynem Tullym. Ti se následně připojili k Aegonu Dobyvateli a jeho mužům, a to byl skutečný začátek vzestupu celého rodu Tullyů. Jakmile byl totiž vypálen Harrenov a Harren a jeho vládla padli, hrad připadl rodu Qoherysů a Edmyn byl odměněn nadvládou nad Říčními krajinami jako lenní pán Trojzubce.

Následně si jedna z Edmynových dcer vzala lorda Quentona Qoheryse a Edmyn sám se stal na dva roky pobočníkem krále. A i poté byli Tullyové důležitými spojenci Targaryenů, když se na ně král Aenys I. spoléhal během rebelie Harrena Rudého ze Železných ostrovů, a když podporovali krále Maegora I. proti princi Aegonovi během bitvy u Božího oka.

Tehdy si totiž Maegor, Aenysův bratr, přivlastnil železný trůn, a když se k němu přihlásil i Aenysův syn Aegon o rok později, strhla se u jezera Boží oko obrovská bitva, v níž byl pomocí armády a Maegora letícího na Balerionovi zabit jak Aegon, tak jeho drak Quicksilver.

Tato věrnost Targaryenům však přinesla i určitou komplikaci během Tance draků, občanské války planoucí mezi polovičními sourozenci, princeznou Rhaenys a princem Aegonem II., o železný trůn. Lord Grover Tully hodlal podporovat Aegona, jenže už byl příliš starý na boje i vymáhání svých rozhodnutí a jeho vnuk Elmo a pravnuk Kermit stáli za Rhaenys, čímž vznikly v rodině zásadní neshody.

Nicméně Grover i Elmo zemřeli sotva v polovině celé války a Říční krajiny, Řekotočí i armáda spadly do klína Kermitovi, jenž zůstal až do konce věrný straně Rhaenys. Bojoval dokonce i ve chvíli, kdy už byla Rhaneys po smrti, a to v poslední bitvě celého Tance, bitvě o Královskou cestu.

Tehdy strana Aegona II. znovu získala Rhaenys dobyté Královo přístaviště a Borros Baratheon se rozhodl pochodovat proti zbylým nepřátelským jednotkám blížícím se z Řekotočí. A protože zjistil, že jeho nepřátele vede mladý Kermit, ještě mladší Benjicot Blackwood a jeho teta Alysanne, byl si jistý vítězstvím. Jenže se ukázalo, že podceňoval mladíky a ženy a jeho armáda došla porážky. Kermit, Krvavý Ben a Černá Aly pak pokračovali ke Královu přístavišti, a když ho konečně dosáhli, přibližně ve stejné době jako lord Cregan Stark, i Aegon zemřel – byl otráven. Následujících šest dní, jimž se přezdívá hodina vlků, pak městu vládl Cregan, na trůn potom usedl Rhaenyřin syn Aegon III. a válka konečně skončila.

Během Blackfyrových rebelií už ale rod Tullyů od lorda Medgara dál jednoznačně podporoval Targaryeny proti legitimizovanému bastardovi Daemonu Blackfyrovi, jenž se chtěl dostat na železný trůn. Vzhledem k pozici jejich panství a zranitelnosti uprostřed krajin protkaných řekami a bez přirozené obrany, jakou měli například Seveřané, Dornové nebo lidé Údolí Arryn, totiž vždy hledali mocné spojence, kteří by jim mohli přijít na pomoc, a zůstat na straně králů byla přirozená volba.

Ne vždy ale bylo jejich rozhodnutí s kým se spojit dobré nebo vedlo k dobrým koncům. Například lord Hoster Tully se rozhodl oženit svého mladšího bratra Bryndena, hrdinu války devítigrošových králů (páté Blackfyrovy rebelie), za Bethany Redwyne. Brynden ale odmítl jakoukoli svatbu, čímž započal letité spory mezi bratry a vysloužil si přezdívku Černá ryba, pro kterou se stal velmi slavným, a tak si dokonce upravil i znak, kdy místo bílého pstruha začal používat černou rybu.

Dalším podobným nešťastným Hosterovým činem bylo, že vzal Petyra Baeliše, syna prakticky neznámého rodu z Prstů v Údolí, jako svěřence. Petyr se totiž bláznivě zamiloval do Hosterovy nejstarší dcery Catelyn, jež však jeho city neopětovala, což vedlo k sérii událostí, co ve skutečnosti nikdy neskončily a rozpoutaly příběh Hry o trůny. Například se Petyr jednou velice opil a protože Catelynina mladší sestra Lysa byla zase zamilovaná do něj, přišla do jeho komnat a svedla ho, zatímco on žil dlouhá léta v domnění, že vzal nevinnost právě Catelyn.

Hoster však nedovolil sňatek s žádnou s jeho dcer kvůli Petyrově nízkému původu, protože Lysa po těchto událostech otěhotněla, donutil ji vypít měsíční čaj, prostředek používaný proti početí a v drastických případech k vyvolání potratu, a přijal nabídku Tywina Lannistera k sňatku Lysy s jeho synem Jaimem. Ten se však nečekaně přidal do řad Královské gardy, což mu zabránilo v jakékoli svatbě, a vyhlídka na dalšího mocného spojence nedošla naplnění, když poslední možnost, znetvořeného trpaslíka Tyriona Lannistera, Hoster promptně odmítl.

Nakonec se rozhodl přijmout nabídku až od lorda Rickarda Starka, který chtěl po tisíciletích větší či menší izolace Severu vytvořit alianci s Jihem, a souhlasil, že si jeho Catelyn vezme Rickardova dědice Brandona. Petyr se po těchto zprávách pokusil ještě jednou získat srdce své milované, když vyzval Brandona na souboj, ale proti zkušenému bojovníkovi neměl malý chlapec žádnou šanci, skončil s rozpáraným břichem a hrudí, a kdyby Catelyn nezasáhla a neprosila o jeho život, nepřežil by. Takhle byl jen vypovězen z Řekotočí, Catelyn hodlala splnit svou povinnost vůči rodině a život měl pokračovat dál.

Dvě svatby a jedna rebelie

Těsně před svatbou Catelyn a Brandona však došlo ke zmizení Brandonovy sestry Lyanny rukou prince Rhaegara Targaryena. Brandon ve své prudké a bojovné povaze proto místo do Řekotočí za snoubenkou vyrazil s několika dalšími muži do Králova přístaviště, kde však byli všichni uvězněni a jejich otcové sezváni, aby se zodpovídali ze zločinů svých dětí.

A když dorazil lord Rickard a pochopil, že skutečné spravedlnosti se mu od Šíleného krále Aeryse nedostane, zvolil si rozsouzení v souboji, který však též nebyl spravedlivý a skončil jak jeho, tak Brandonovou smrtí. Následně si král vyžádal i hlavy Brandonova mladšího bratra Neda a Roberta Baratheona, což vedlo ke svolání armády jejich opatrovníka Jona Arryna, armády Severu a armády Bouřlivých krajin Baratheonů a započalo rebelii proti Targaryenům známou jako válka Uchvatitele.

A protože se Aerysovo jednání citelně dotklo i Říčních krajin, rozhodl se lord Hoster přidat na stranu rebelů a podpořit je vlastní armádou. Jejich spojenectví se navíc utvrdilo ve chvíli, kdy Ned převzal Brandonovu úlohu nejen jako dědic Zimohradu, ale i snoubenec Catelyn a vzal si ji sám a starý Jon Arryn, jenž zoufale potřeboval jak spojence, tak dědice, pojal za manželku Lysu. S takovou silou se pak Říční krajiny staly hlavní hrozbou celé rebelie.

I sám lord Hoster bojoval například v bitvě zvonů, když se raněný Robert po své jediné porážce uchýlil do Kamenného septa, aby se zde mohl vyléčit a seskupit znovu své muže. Vítězná armáda Tyrellů ho však nepronásledovala a vydala se obsadit jeho domov v Bouřlivém konci, a Arryové, Tullyové a Starkové se tak střetli s další částí royalistů vedenou tehdejším pobočníkem krále, Jonem Conningtonem. Ty porazili a konečně spojili síly s Baratheony a jejich vazaly, přestože sami neměli nad svými lidmi kompletní kontrolu.

Například rod Freyů, poměrně mladý, avšak svou silou velmi důležitý rod, odmítl přispět až do chvíle, kdy rebelové zvítězili v bitvě o Trojzubec, kde Robert zabil prince Rhaegara. Teprve tehdy vyjeli ze své pevnosti Dvojčata, už prakticky zbytečně, a od té doby se lordu Walderovi Freyovi přezdívá Zpozdilý.

Tullyové dnes

Hned po rebelii Catelyn a Lysa odjely na hrady svých manželů. Catelyn se usadila v Zimohradu, kam po dvouletých bojích dorazila už s malým Robbem Starkem, a během let porodila ve šťastném manželství s Nedem další čtyři děti, a Lysa v Údolí Arryn, kam ji doprovázel Černá ryba, jenž zůstal sloužit jako rytíř brány (v seriálu se pravděpodobně stále pohyboval kolem Řekotočí). Poté, když se její manžel stal pobočníkem nového krále Roberta, se k němu připojila v Králově přístavišti, a porodila mu jediného syna Robina (v knize Robert). Jejich manželství však vůbec šťastné nebylo, především kvůli značnému věkovému rozdílu a Lysině neschopnosti donosit další děti, a proto začalo chátrat jak její zdraví, tak rozum.

Přesvědčila ještě svého manžela, aby udělal z Petyra Baeliše správce pokladny, což byl její pokus, jak k němu být blíž, ale v následujících letech se jinak stala závislou na malém rozmazlovaném Robinovi, jen jednou se viděla se svou sestrou, a když Jon zemřel, ve strachu, že chtěl poslat Robina na výchovu Tywinu Lannisterovi opustila hlavní město a vrátila se do Orlího hnízda.

Lord Hoster sám zatím velmi zestárl a onemocněl tak, že zůstal upoután na lůžko a jeho povinnosti převzal jeho jediný syn a dědic Edmure Tully. Ten se v následujících událostech války pěti králů jednoznačně rozhodl přidat Říční krajiny na stranu Starků, čímž se Tullyové dostali pod neutuchající útoky Lannisterů, a vše skončilo oficiální ztrátou titulů a pozemků a jen velmi nejistými vyhlídkami do budoucnosti.

Členové rodu Tullyů (k začátku seriálu):

  • lord Hoster Tully, lord Řekotočí, lenní pán Říčních krajin
  • lady Catelyn Tully, nejstarší dcera Hostera a zesnulé Minisy Whent, lady Zimohradu
  • lord Eddard Stark, manžel Catelyn Tully, přezdívaný Ned a Tichý vlk, lord Zimohradu a strážce Severu
  • lady Lysa Tully, mladší dcera Hostera a Minisy Whent, lady Orlího hnízda, po smrti Jona Arryna lady Údolí
  • lord Jon Arryn, manžel Lysy, pobočník krále Roberta, lord Orlího hnízda, obránce Údolí a strážce Východu
  • Edmure Tully, jediný syn a dědic Hostera a Minisy Whent
  • Roslin Frey, manželka Edmura, dcera Waldera Freye a Bethany Rosby
  • Brynden Tully, přezdívaný Černá ryba, Hosterův mladší bratr, rytíř brány v Údolí

Foto: HBO

Diskuze /17

luciusvorenus

Docela by mě zajímalo zda se tam ještě ti dva objeví hlavně Brynden by mě zajímalo kde skončil za ty 2 řady co tam není o něm ani zmínka ho tam klidně mohli dát na pár minut nebo i Edmura

#5 Zdenek0000
28.9.2015 | 17:38:22
Pouty

Opět skvělý článek, jenom nechtěl Jon poslat Roberta na výchovu ke Stannisovi?

#3 Ann Taylor
28.9.2015 | 17:45:08
Ann Taylor

#2 Pouty: Chtěl, ale Lysa si myslela, že k Tywinovi, a toho se strašně děsila – Lannisterové, proto zdrhla. Akorát si nepamatuju, jestli jí to někdo (jako Malíček) nakecal, nebo si to nějak vydedukovala sama.

redaktor
28.9.2015 | 18:07:31
Lord Persyon

Chcel, ale Lysa si myslela svoje alebo ju o tom Beališ presvedčil

  • je to môj súkromný názor a vychádzam z toho že náš milý Petyr vždy dosiahne čo chce ;)
28.9.2015 | 18:15:50
Zdenek0000

Skvělej článek. Už jsem si doplnil nějaké nesrovnalosti. Jsem si říkal, že těch rodů na 7 království je moc a oni Tullyové králové nikdy nebyli. No už zbývají jenom Martellové, Greyjoyové a Targaryeni z těch velkých rodů.

#1 luciusvorenus: Upřímně, co se stalo s Bryndenem se neví aní v knížce. Prostě je asi někde na útěku. A to, co se stalo s Edmurem už do seriálu nedají, (pokud to nebude jenom zmínka, o čemž pochybuju když to nebylo v minulé sérii) jelikož v místě, kde se Edmure nachází, se nic neděje a netočí

#6 Pouty #7 luciusvorenus
29.9.2015 | 1:50:17
Pouty

#5 Zdenek0000: To zas nemusí být pravda, jelikož se právě staví Řekotočí a lannisterský tábor před ním, tak to vypadá, že se přece jenom dočkáme Jaimeho linky z Hostiny.

29.9.2015 | 8:15:40
luciusvorenus

#5 Zdenek0000: no on v knížce uprchl do řekotočí a držel hrad proti lennisterům a nakonec se vzdal když hrozili ,že oběsí Edmura ,ale stejně se mu nakonec podařilo opět utéct to bylo na konci 5 knihy myslím ..:)

#10 MightRider
29.9.2015 | 9:38:58
petrr92

Supr článek jen jsem tam nikde neobjevil svadbu edmura s Roslin Frey a plus jejich nenarozené dítě

#9 Pouty
29.9.2015 | 10:10:03
Pouty

#8 petrr92: Tak tyhle články vždycky končí tam, kde začíná seriál.

#10 MightRider
29.9.2015 | 10:22:00
MightRider

#7 luciusvorenus: Lannisterům. A ne, nevzdal se kvůli hrozbě, že pověsí Edmura, to mu bylo úplně u prdele. On se vlastně ani nevzdal. A rozhlodně to nebylo v páté knize, nýbrž v Hostině pro vrány, tedy čtvrté.

Vzdal se totiž Edmure, když ho Jaime pustil do Řekotočí a dal mu podmínky. Jedinou nedodrženou podmínkou byl Brynden, který se nevydal, ale utekl.

Příště tu informaci dej do spoileru. Jsou tu tací, kteří si budou chtít přečíst knížku a ty jim to tu vykecáš.

#9 Pouty: A přesto ti to může něco vyzradit o seriálu a knize…

#11 luciusvorenus #13 Ann Taylor
29.9.2015 | 15:51:15
luciusvorenus

#10 MightRider: pokud je tu někdo kdo za těch 5,5 roku co seriál běží nebyl schopnej si přečíst pár knih tak to není žádnej fanoušek a tudíž mě jeho případné zklamání s vyzrazeného děje vůbec netrápí (může oponovat ,že nečte knihy na to jednoduchá odpověd já jich za život přečetl deset a s toho 5 z donucení druhá varianta ,že nemá čas na to rovněž kravina já jsme velice vitížený člověk ,ale čas jsem si udělal a třetí jsou finance k tomu dodám jen to ,že existujou vánoce a narozeniny …:)

#12 Azog2182 #16 lenacia
29.9.2015 | 16:21:10
Azog2182

#11 luciusvorenus: Hlavne existuje pucovna :)

#13 Ann Taylor
29.9.2015 | 19:13:42
Ann Taylor

#12 Azog2182: Já už fakt nemůžu, to se nedá vydržet, natož to tady luštit, jeden chce pucovat knížky, na dalším je vidět, že jich přečetl pět z donucení :D Nějaká pucovna určitě existuje, ale obávám se, že se jí říká čistírna, tam nejspíš pucujou. Ale možná jsi myslel knihovnu?

#10 MightRider: Někde je to nutnost, hlavně u věcí, co se vyskytly až později. Ale u rodů je vždycky lepší končit se začátkem seriálu. U Robba taky je akorát napsaná manželka, ale o okolnostech svatby nic, že si Tyrion vzal Sansu není zmíněno vůbec, prostě o tom je seriál a není to nutný zmiňovat, tak to nechme v něm.

redaktor
29.9.2015 | 19:29:53
AviaRa

Já všech pět dosud vydaných knih stihl přečíst během tří měsíců, stylem (ráno hodinku, večer hodinku před spaním) + Povídky o Dunkovi a Svět Ledu a Ohně. Pokud se člověk soustředí tak to tímto stylem má raz dva přečtené a věřím že ráno před prací/školou, případně večer před spaním má ten čas každý (pokud chudák nemá zrovna noční, případně ranní). Nejhorší to je asi s pátou knihou, kde jsem se u kapitoly s Daenerys dozvěděl všemožné druhy jídel, druhů šatů a dalších perliček… Naproti tomu kniha třetí, ta se četla krásně, furt se něco dělo :D

#15 petrr92
29.9.2015 | 19:46:28
petrr92

#14 AviaRa: Moje slova četlo se to krásně a samo vždy ráno v MHD a odpo popřípadě ve volné chvilce

29.9.2015 | 21:14:52
lenacia

#11 luciusvorenus: a taky internet

29.9.2015 | 21:30:15
luciusvorenus

ovšem ,že půjčovna a internet …já si ted půjčil s knihovny komix hra o trůny svazek jedna docela hezké to je hlavně ty ilustrace jsou podle knih takže super čtení akorát ty konverzace jsou docela osekané ..:)

29.9.2015 | 22:34:04
Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se !

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy

Pomozte nám prozkoumat křišťálový vesmír

Podpoř nás ve finále Křišťálové lupy 2017 v kategoriích Zájmové weby a Cena popularity.

Hlasuj pro Ednu!

Osmá série

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Kdy začne osmá série a o čem bude?

Tyto otázky si zřejmě klade každý z vás. Sedmá série měla pouhých sedm epizod, u osmé, která je zároveň poslední, to nebude o nic lepší. A možná se jí dočkáme mnohem později.

Reklama

Nejoblíbenější postavy

Narozeniny

Hlídejte si nás